Trendy

765 726 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

26 025 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

562 366 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

225

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 14.9.2016 č.p. 228, 435 21 Obrnice

Historické adresy

26.11.2015 - 14.9.2016 Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
11.12.2009 - 26.11.2015 Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11001
26.9.2003 - 11.12.2009 Most - Vtelno, Mostecká čp. 85, PSČ 43401
26.8.1999 - 26.9.2003 Most-Vtelno čp. 85, PSČ 434 01
22.4.1999 - 26.8.1999 Litvínov 7, Chemopetrol a.s., Severní svah č.0625, PSČ 435 14
10.6.1996 - 22.4.1999 Litvínov 7, areál Chemopetrol Group a.s., Severní svah č. 0625, PSČ 435 14

25004638

DIČ

od 1.7.1996

CZ25004638

Datum vzniku

10. června 1996

Datová schránka

9u7eeav

Historické názvy

10.6.1996 - 30.10.2007

HERKUL spol. s r.o.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: C 10722

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 31.5.2010

12 000 000 Kč

Historické jmění

30.10.2007 - 31.5.2010

2 000 000 Kč

14.5.2007 - 30.10.2007

2 000 000 Kč

6.10.2004 - 14.5.2007

1 000 000 Kč

1.10.1998 - 6.10.2004

200 000 Kč

10.6.1996 - 1.10.1998

100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Mostu

Bankovní účty

zvěřejněno 14.12.2016

5017001520 / 5500

... více účtů (celkem 14) najdete zde

Provozovny

od 6.10.2017

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 435 21, Obrnice 228

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 30. října 2007 : Společnost s ručením omezeným HERKUL spol. s r.o., se sídlem Most - Vtelno, Mostecká 85, 434 01 Most, IČO 250 04 638, změnila svou právní formu na akciovou společnost HERKUL a.s..

Historické ostatní skutečnosti

  • 13. dubna 2010 - 31. května 2010 : 1. Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti HERKUL a.s. (dále jen ?Společnost?) z důvodu zabezpečení finančních prostředků na další rozvoj Společnosti a posí... lení její kapitálové stability o částku 10.000.000,- Kč, tedy z částky 2.000.000,- Kč na částku 12.000.000,- Kč s tím, že upisování Akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Způsob zvýšení základního kapitáluZákladní kapitál bude zvýšen pouze peněžitými vklady ve výši 10.000.000,- Kč.3. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných AkciíNa zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 500 kusů kmenových listinných Akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, jejichž emisní kurs bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě.4. Přednostní práva na úpis AkciíKaždý stávající akcionář má přednostní právo na úpis akcií v rozsahu svého podílu na základním kapitálu Společnosti. Lhůta pro využití přednostního práva je 14 dnů a začíná běžet pátým dnem po zveřejnění informace o přednostním právu v Obchodním věstníku a po uveřejnění informace o přednostním právu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku bude podán neprodleně po konání této valné hromady. Začne-li upisování dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, bude upisování Akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionáři mohou při výkonu přednostního práva na upisování akcií upsat na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč pět nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. Upisování proběhne v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 09.00 hodin do 14.00 hodin.5. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty konkrétnímu zájemci podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku, a to Vladimíru Repáčovi, r.č. 670213/0479, bytem Most, V sadech 1218, PSČ 434 01.Tento zájemce může akcie upsat ve lhůtě 14 dnů, která počne běžet následující den po skončení lhůty k přednostnímu úpisu Akcií. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce za splacení emisního kursu.6. Smlouva o upsání AkciíUrčený zájemce upíše Akcie ve smlouvě o upsání Akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Společnost je povinna doručit určenému Zájemci návrh Smlouvy o upsání akcií nejpozději do konce lhůty pro úpis Akcií s využitím přednostního práva. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Emisní kurs upisovaných Akcií určeným zájemcem bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě.7. Lhůta a místo pro upisování Akcií určeným ZájemcemLhůta pro upisování Akcií, tj. lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií ze strany určeného Zájemce, se stanoví na 14 dnů od skončení lhůty pro úpis Akcií na základě využití přednostního práva; určenému Zájemci bude oznámen počátek běhu této lhůty doručením návrhu Smlouvy o upsání akcií ze strany Společnosti. Místem pro upisování Akcií, tj. místem pro uzavření Smlouvy o upsání akcií, se stanoví sídlo Společnosti.8. Místo a doba pro splacení vkladůUpisovatel, který upsal nové Akcie na základě využití svého přednostního práva, je povinen ve lhůtě 14 dnů od úpisu splatit jejich celou jmenovitou hodnotu, jinak je jeho upsání Akcií neúčinné. Emisní kurs upsaných akcií musí být splacen na zvláštní účet společnosti u banky, který za tím účelem Společnost otevřela na své jméno, na účet č. 17871523/0300 vedený u ČSOB a.s., variabilní symbol je rodné číslo nebo identifikační číslo upisovatele.Určený Zájemce je povinen splatit peněžitý vklad a uhradit emisní kurs všech upsaných Akcií do 14 dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcií. Jako způsob splacení peněžitého vkladu se připouští započtení peněžité pohledávky Společnosti na splacení emisního kursu ve výši upsaných Akcií proti pohledávce předem určeného Zájemce za Společností vzniklé na základě smlouvy o půjčce ze dne 2.2.2009, uzavřené mezi akcionářem a předem určeným Zájemcem a Společností, dle které předem určený Zájemce půjčil Společnosti částku 30.000.000,- Kč. Ke splacení emisního kursu upsaných akcií dojde uzavřením dohody o započtení uvedené pohledávky předem určeného Zájemce proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Akcií, jejíž návrh předloží Společnost předem určenému Zájemci při uzavření Smlouvy o upsání akcií. Důvodem navrhovaného započtení je, že Společnost získané peněžní prostředky stále potřebuje a náhradu za ně nemá možnost získat výhodnějším způsobem. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů