Trendy

85 171 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

3 816 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

165 122 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 2.7.1996 Štětí - Radouň 2

25005936

DIČ

od 5.8.1996

CZ25005936

Datová schránka

jywvpkq

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 913

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 16.6.2008

11 400 000 Kč

Historické jmění

7.1.1998 - 16.6.2008

62 298 000 Kč

2.7.1996 - 7.1.1998

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Litoměřice

Bankovní účty

zvěřejněno 20.12.2013

CZ3706000000000171475561

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Historické provozovny

13.8.2001 - 25.11.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Radouň 2, 411 08, Štětí

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 21. listopadu 2015 : 1. Společnost, která byla založena před 1.1.2014, se v plném rozsahu podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( zákon o obchodních korporacích). 2. 1. Společnost, která byla založena před 1.1.2014, se v plném rozsahu podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( zákon o obchodních korporacích). 2. ...Pokud není ve stanovách uvedeno jinak, použijí se pro právní poměry společnosti příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 25. března 2008 - 16. června 2008 : Jediný akcionář společnosti TEXAL, a.s. je společnost INTEGRAZ spol. s r.o. pro ŽV Záhorčí jejíž jménem jedná Ing. Jan Petrželka. Ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 a v souladu s §... 211 odst. 1 obchod.zákoníku v platném znění při výkonu působnosti valné hromady společnosti TEXAL a.s., konané dne 6.2.2008, rozhodl snížit základní kapitál společnosti TEXAL, a.s.Základní kapitál společnosti bude snížen z původní výše 62,298.000,-Kč slovy: šedesátdvamilionůdvěstědevadesátosm tisíc korun českých o 50,898.000,-Kč slovy: padesátmilionůosmsetdevadesátosm tisíc korun českých na novou výši základního kapitálu, a to na 11,400.000,-Kč slovy: jedenáctmilionůčtyřistatisíc korun českých.Důvodem snížení základního kapitálu je uhradit vykázanou neuhrazenou ztrátu z minulých let a vyřešit tím rozpor mezi základním a vlastním kapitálem, dále si vytvořit rezervy na případné další ztráty a posílit tak stabilitu společnosti.Ke snížení základního kapitálu použije společnost TEXAL, a.s. vlastní akcie v nominální hodnotě 50,898.000,-Kč, které za tímto účelem zakoupila na základě kupní smlouvy ze dne 29.10.2007, od společnosti INTEGRAZ spol. s r.o. pro ŽV Záhorčí za kupní cenu 25,449.000,-Kč. Jedná se o tyto akcie:3 ks akcie, slovy: Tři kusy akcie na jméno série a číslo B000001-B000003 v nominální hodnotě 1.000,-Kč slovy: Jedentisíc korun českých, 27 ks akcií slovy: dvacet sedm kusů akcií, na jméno, série a číslo B000001-B000027 v nominální hodnotě 5.000,-Kč slovy: Pět tisíc korun českých, 126 ks akcií slovy: Jedno sto dvacet šest kusů akcií, na jméno série a číslo B000001-B000126 v nominální hodnotě 10.000,-Kč slovy: deset tisíc korun českých, 485 kusů akcií, slovy: Čtyři sta osmdesát pět kusů akcií, na jméno série a číslo B000001-B000485 v nominální hodnotě 100.000,-Kč slovy: Jedno sto tisíc korun českých, 10 ks akcií slovy: Deset kusů akcií, na majitele série a číslo A000001-A000010 v nominální hodnotě 100.000,-Kč, slovy: Jedno sto tisíc korun českých.Základní kapitál se nebude snižovat vzetím akcií z oběhu na základě losování.Základní kapitál se nebude snižovat vzetím akcií z oběhu na základě návrhu akcionářům.Rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a pořizovací cenou vlastních akcií v částce 25,449.000,-Kč slovy: dvacetpět milionů čtyřista čtyřicet devět tisíc korun českých bude vypořádán takto:- na úhradu ztráty minulých let ve výši 20,335.419,-Kč slovy: dvacet milionů tři sta třicet pět tisíc čtyřista devatenáct korun českých- příděl do rezervního fondu ve výši 5,113,581,-Kč slovy: pět milionů jedno sto třináct tisíc pět set osmdesát jedna korun českýchAkcie, o jejichž nominální hodnotu se snižuje základní kapitál, budou znehodnoceny skartací. Skartační komise byla určena ve složení Ing. Jan Petrželka, Ing. Rudolf Linhart, Nikolaj Andreev zobrazit více skrýt více
  • 5. listopadu 1997 - 7. ledna 1998 : b) - hospodářské zemědělské budovy zapsané nalistu vlastnictví číslo 16 pro obec Štětí, kat. území Radouň.Nemovitosti jsou oceněny znaleckým posudkem ze dne 12.5.1997,znalce Ing. K... arla Lišky, CSc, Praha 2, Kladská 15, číslo 163-34T/97 částkou 11.055.770,- Kč. Nemovitosti jsou dále oceněnyznaleckým posudkem ze dne 12.6.1997, znalce Ing. Pavla Lišky,Litoměřice, Samo Tomáška 5, číslo 476 T/97 částkou 11.028.480,-Kč. c) - hospodářská zemědělská budova zapsaná nalistu vlastnictví číslo 16 pro obec Štětí, kat. území Čakovice.Nemovitost je oceněna znaleckým posudkem ze dne 29.5.1997,znalce Ing. Karla Lišky, CSc, Praha 2, Kladská 15, číslo 163-35T/97 částkou 1.307.890,- Kč. Nemovitost je dále oceněnaznaleckým posudkem ze dne 29.5.1997, znalce Ing. Pavla Lišky,Litoměřice, Samo Tomáška 5, číslo 481 T/97 částkou 1.329.560,-Kč. 2. Nepeněžitý vklad ve výši 8.373.500,- Kč jenžje tvořen souborem věcí movitých - zemědělských strojů. Přičemžna vklad společníka se započítává dle § 109 odst. 3 obchodníhozákoníku částka 8.373.000,- Kč a na vklad do emisního ážia sezapočítává dle § 163, odst. 3 - 500,- Kč. Nepeněžitý vklad byloceněn znaleckým posudkem ze dne 26.2.1997, znalcem Ing. JanemUhlířem, Sobětuchy 27, číslo 1815/8/97 částkou 8.373.500,- Kč.Nepeněžitý vklad byl dále oceněn znaleckým posudkem ze dne26.2.1997, znalcem Ing. Jiřím Trávníčkem, Brno, Jílkova 199,číslo 479-6/97 a znalcem Ing. Jiřím Hanzlíkem ve výši8.379.900,- Kč. Zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem akcií předemurčeným zájemcem - společnosti INTEGRAZ, spol. s r.o. pro ŽVZáhorčí se sídlem Polepy, Vrbice 104, IČO: 44568860 a společnostAgropodnik Radouň a.s. se sídlem ve Štětí, Radouň čp. 2, IČO:00120804. zobrazit více skrýt více
  • 5. listopadu 1997 - 7. ledna 1998 : Valná hromada schválila dne 9.8.1997 usnesení o zvýšenízákladního jmění společnosti nepeněžitými vklady v celkové výši61 301 122,- Kč.Za navýšené základní jmění nepeněžitými vklady... budou vydánykmenové akcie v listinné formě na jméno v počtu 599 ks o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč 126 ks o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč 27 ks o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč 3 ks o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč Společnost INTEGRAZ, spol. s r.o. pro ŽV Záhorčí se sídlemPolepy, Vrbice 104, IČO: 44568860 vkládá tyto nepeněžité vklady: 1. Nepeněžitý vklad ve výši 18.670.679,-Kč, který je tvořen akciemi společnosti Záhorčí a.s.. Přičemž navklad společníka se započítává dle § 109 odst. 3 obchodníhozákoníku částka 18.670.000,-Kč a na vklad do emisního ážia sezapočítává dle § 163, odst. 3 - 679,-Kč. Vklad byl oceněnznaleckým posudkem ze dne 10.6.1997, číslo 6/1997 HZ Praha,spol. s r.o., Ing. Lukáš Křístek částkou 18.670.679,-Kč. Vkladbyl oceněn dále znaleckým posudkem ze dne 10.6.1997 číslo13/1997, znalec Ing. Michael Ledvina, bytem Starý Plzenec,Čelakovského 1007 částkou 18.670.679,-Kč. 2.Nepeněžitý vklad ve výši 5.360.669,-Kč,který je tvořen akciemi společnosti Agropodnik Radouň a.s..Přičemž na vklad společníka se započítává dle § 109 odst. 3obchodního zákoníku částka 5.360.000,- Kč a na vklad do emisníhoážia se započítává dle § 163 odst. 3 - 669,- Kč. Vklad byloceněn znaleckým posudkem ze dne 10.6.1997, číslo 7/1997 HZPraha, spol. s r.o., Ing. Lukáš Křístek částkou 5.360.669,- Kč.Vklad byl oceněn dále znaleckým posudkem ze dne 10.6.1997, číslo14/1997, znalec Ing. Michael Ledvina, bytem Starý Plzenec,Čelakovského 1007 částkou 5.360.669,- Kč. 3. Nepeněžitý vklad ve výši 13.030.864,-Kč, který je tvořen akciemi společnosti Lidru a.s.. Přičemž navklad společníka se započítává dle § 109 odst. 3 obchodníhozákoníku částka 13.030.000,- Kč a na vklad do emisního ážia sezapočítává dle § 163 odst. 3 - 864,- Kč. Vklad byl oceněnznaleckým posudkem ze dne 10.6.1997, číslo 8/1997 HZ Praha,spol. s r.o., Ing. Lukáš Křístek částkou 13.030.864,- Kč. Vkladbyl oceněn dále znaleckým posudkem ze dne 10.6.1997, číslo15/1997, znalec Ing. Michael Ledvina, bytem Starý Plzenec,Čelakovského 1007, částkou 13.030.864,- Kč. Společnost Agropodnik Radouň, a.s., se sídlem Radouň čp.2411 08 Štětí, IČO: 00120804, vkládá tyto nepeněžité vklady: 1. Nepeněžitý vklad ve výši 15.865.410,-Kč, který je tvořen souborem nemovitostí, přičemž na vkladčástka 15.865.000,- Kč a na vklad do emisního ážia se započítávádle § 163, odst. 3 - 410,- Kč. Soubor nemovitostí je tvořen: a) - hospodářské zemědělské budovy zapsanéna listu vlastnictví číslo 33 pro obec Štětí, kat. územíPočeplice. Nemovitosti jsou ceněny znaleckým posudkem ze dne26.6.1997, znalce Ing. Karla Lišky, CSc., Praha 2, Kladská 15,číslo 150-39 T/97 částkou 3.501.750,- Kč. Nemovitosti jsou dáleoceněny znaleckým posudkem ze dne 29.6.1997, znalce Ing. PavlaLišky, Litoměřice, Samo Tomáška čp. 5, číslo 422 T/97 částkou3.631.627,- Kč. zobrazit více skrýt více
  • 5. května 1997 - 7. ledna 1998 : Rozsah splacení základního jmění: 100 %
  • 2. července 1996 - 7. ledna 1998 : Společnost založena zakladatelskou listinou ze dne 25.6.1996jediným zakladatelem AGROPODNIK RADOUŇ a.s. se sídlem Štětí,Radouni čp. 2, okr. Litoměřice, IČO 00 12 08 04.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů