Trendy

7 844 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-3 509 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

69 392 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 13.2.2001 Most, ul. Svatopluka Čecha 275, PSČ 43401

Historické adresy

5.8.1996 - 13.2.2001 Most, ul. U stadionu 275

25007319

DIČ

od 1.9.1996

CZ25007319

Datum vzniku

5. srpna 1996

Datová schránka

qrzd5ki

Historické názvy

27.6.2003 - 9.7.2008

FK SIAD Most, a.s.

5.8.1996 - 27.6.2003

FC MUS Most 1996, a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 920

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 27.3.2000

6 680 000 Kč

Historické jmění

11.8.1998 - 27.3.2000

6 000 000 Kč

5.8.1996 - 11.8.1998

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Mostu

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

129851252 / 0300

Provozovny

od 5.8.1996

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Svatopluka Čecha 275/1, 434 01, Most

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 11. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 4. února 2000 - 27. března 2000 : 3. Předmětem nepeněžitého vkladu je areál letního stadionusestávající z hlavní budovy čp. 275 se st.p.č. 6382,budovy starých šaten čp. 278 se st.p.č. 6383 a pozemkovýchparcel č. 6... 385, 6387, 6397 a 6398/4 včetně příslušenstvípopsaného ve znaleckých posudcích, vše v obci Most a k.ú.Most II. Předmět vkladu byl v souladu se zákonem č. 513/1991Sb., obchodní zákoník v platném znění, oceněn posudky dvouznalců pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhadynemovitostí, jmenovitě posudkem znalce Ing. Roberta Weisse(znalecký posudek č. 1122/91/98 ze dne 19.11.1998 ve zněnídodatku č. 1 ze dne 22.11.1998) a posudkem znalce Ing.Jiřího Racka (znalecký posudek č. 25/1303/98 ze dne18.11.1998). Ocenění předmětu nepeněžitého vkladu dleposudku Ing. Roberta Weisse činí Kč 56.052.420 (slovy:padesát šest milionů padesát dva tisíce čtyři sta dvacetkorun českých), ocenění předmětu nepeněžitého vkladu dleposudku Ing. Jiřího Racka činí Kč 58.180.380,- (slovy:padesát osm milionů jedno sto osmdesát tisíc tři staosmdesát korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 1999 - 27. března 2000 : 7. Nové akcie budou upisovatelem upsány zápisem do listinyupisovatelů v sídle společnosti, a to ve lhůtě do 14 dnů odprávní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí valné hromadyo ... zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 1999 - 27. března 2000 : 6. Upsáno bude celkem 68 kusů nových (slovy: šedesát osm)kmenových akcií, o jmenovité hodnotě Kč 10.000,- (slovy:deset tisíc korun českých), které budou mít listinnou podobua budo... u znít na jméno. Emisní kurs jedné nové akcie je určenjako podíl představenstvem schválené hodnoty předmětunepeněžitého vkladu a počtu nově vydaných akcií a činí přizaokrouhlení Kč 824.300,29 (slovy: osm set dvacet čtyřitisíce tři sta korun českých dvacet devět haléřů). zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 1999 - 27. března 2000 : 5. Valná hromada rozhodla, že základní jmění společnosti FC MUSMOST 1996 a.s. bude zvýšeno o částku Kč 680.000,- (slovy:šest set osmdesát tisíc korun českých), přičemž upisováníak... cií nad uvedenou částku se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 1999 - 27. března 2000 : 4. Valná hromada schvaluje na základě výše uvedených znaleckýchposudků hodnotu předmětu nepeněžitého vkladu s tím, že proúčely rozhodnutí o rozsahu navýšení základního jměnía urče... ní počtu akcií, které budou jako protiplnění ke vkladuvydány, se používá nižší znalecký posudek, tj. částkaKč 56.052.420,- (slovy: padesát šest milionů padesát dvatisíce čtyři sta dvacet korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 1999 - 27. března 2000 : 8. Upisovatel je povinen splatit výše uvedený nepeněžitý vkladv sídle společnosti současně s úpisem akcií. Po zápisu novévýše základního jmění do obchodního rejstříku budouupisova... teli vydány akcie dle bodu 6 tohoto usnesení jakoprotiplnění na jeho vklad. zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 1999 - 27. března 2000 : 2. Vzhledem ke znění ustanovení § 204a odst. 1 obchodníhozákoníku neuplatní se přednostní právo akcionářůspolečnosti. Nové akcie budou upsány zájemcem - Městem Most,se sídlem Most... , tř. Budovatelů 1, který bude jedinýmupisovatelem. zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 1999 - 27. března 2000 : 1. Základní jmění společnosti bude zvýšeno upisováním novýchkmenových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen dáleuvedeným nepeněžitým vkladem.
 • 31. prosince 1999 - 27. března 2000 : Usnesení valné hromady ze dne 12.5.1999 o zvýšení základníhojmění dle § 203 odst. 4 obch. zák.:
 • 31. prosince 1999 - 4. února 2000 : 3. Předmětem nepeněžitého vkladu je areál letního stadionusestávající z hlavní budovy čp. 275/1 se st.p.č. 6382,budovy starých šaten čp. 278 se st.p.č. 6383 a pozemkovýchparcel č.... 6385, 6387, 6397 a 6398/4 včetně příslušenstvípopsaného ve znaleckých posudcích, vše v obci Most a k.ú.Most II. Předmět vkladu byl v souladu se zákonem č. 513/1991Sb., obchodní zákoník v platném znění, oceněn posudky dvouznalců pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhadynemovitostí, jmenovitě posudkem znalce Ing. Roberta Weisse(znalecký posudek č. 1122/91/98 ze dne 19.11.1998 ve zněnídodatku č. 1 ze dne 22.11.1998) a posudkem znalce Ing.Jiřího Racka (znalecký posudek č. 25/1303/98 ze dne18.11.1998). Ocenění předmětu nepeněžitého vkladu dleposudku Ing. Roberta Weisse činí Kč 56.052.420 (slovy:padesát šest milionů padesát dva tisíce čtyři sta dvacetkorun českých), ocenění předmětu nepeněžitého vkladu dleposudku Ing. Jiřího Racka činí Kč 58.180.380,- (slovy:padesát osm milionů jedno sto osmdesát tisíc tři staosmdesát korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 20. května 1998 - 11. srpna 1998 : e) Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upisovaných akciíplatebním příkazem na účet č. 3340230287/0100, vedeným uKomerční banky, pobočky Most, a to do 14-ti kalendářních dnůp... o provedení úpisu. zobrazit více skrýt více
 • 20. května 1998 - 11. srpna 1998 : d) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou upsány akcionáři na základě dohody dle ust. § 205 obch.zák., která nahrazuje listinu upisovatelů. Emisní kurs tak... toupisovaných akcií činí Kč 10.000,-. zobrazit více skrýt více
 • 20. května 1998 - 11. srpna 1998 : c) Akcionáři mají přednostní právo na úpis akcií, každý vrozsahu jeho podílu na základním jmění. Toto přednostní právomohou akcionáři uplatnit v sídle společnosti ve lhůtě do 2týdn... ů poté, co rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valnéhromady o zvýšení základního jmění nabyde právní moci. Početakcií, které lze upsat s využitím přednostního práva je 500kusů, jde o akcie kmenové, znějící na majitele, v podobělistinné, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a s emisním kursemtotožným s jmenovitou hodnotou. Na jednu dosavadní akcii ojmenovité hodnotě 10.000,- Kč lze upsat z titulu přednostníhopráva 5 nových akcií. zobrazit více skrýt více
 • 20. května 1998 - 11. srpna 1998 : b) Celkem bude upsáno 500 kusů nových kmenových akcií ojmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Nově upisované akcie budou mítpodobu listinnou a budou znít na majitele. Emisní kurs akciíje K... č 10.000,-. zobrazit více skrýt více
 • 20. května 1998 - 11. srpna 1998 : a) Základní jmění společnosti FC MUS Most 1996, a.s. budezvýšeno o částku 5,000.000,- Kč. Upisování akcií nad uvedenoučástku se nepřipouští.
 • 20. května 1998 - 11. srpna 1998 : Usnesení mimořádné valné hromady, konané dne 11.12.1997, ozvýšení základního jmění dle § 203 odst. 4 obchodního zákoníkuve znění:
 • 5. srpna 1996 - 11. srpna 1998 : Zakladatelé splatili 100 % základního jmění společnosti.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů