Trendy

160 772 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-86 269 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

841 282 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

225

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 2.6.2015 Nitranská 415/1, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

Historické adresy

30.10.2003 - 2.6.2015 Liberec, Nitranská 1, PSČ 46012
2.8.1999 - 30.10.2003 Liberec, Nitranská 1, PSČ 46001
14.7.1997 - 2.8.1999 Liberec, Nitranská 1

25022962

DIČ

od 6.8.1997

CZ25022962

Datum vzniku

14. července 1997

Datová schránka

7fkcdh4

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1005

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.12.2017

905 000 000 Kč

Historické jmění

21.1.2016 - 1.12.2017

830 000 000 Kč

16.3.2012 - 21.1.2016

465 920 000 Kč

25.11.2009 - 16.3.2012

255 920 000 Kč

23.3.2005 - 25.11.2009

165 920 000 Kč

23.10.2004 - 23.3.2005

225 920 000 Kč

1.1.2003 - 23.10.2004

215 920 000 Kč

12.4.2002 - 1.1.2003

150 920 000 Kč

8.11.1999 - 12.4.2002

100 000 000 Kč

14.7.1997 - 8.11.1999

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Liberce

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

605097183 / 0300

Provozovny

od 23.12.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Košická, 460 01, Liberec - Liberec IV-Perštýn

... více provozoven (celkem 9) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 2. června 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 23. března 2017 - 1. prosince 2017 : Valná hromada přijímá rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti následujícím způsobem. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 75.000.000,- Kč (slovy sedmdesát ... pět milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti, to jest nad částku 75.000.000,- Kč (slovy sedmdesát pět milionů korun českých) se nepřipouští. Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu 7 500 ks (sedm tisíc pět set kusů) kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých); jmenovitá hodnota nové emise akcií tak činí celkem 75.000.000,- Kč (slovy sedmdesát pět milionů korun českých). Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) bude činit 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých); emisní kurs všech nově upisovaných akcií bude činit 75.000.000,- Kč (sedmdesát pět milionů korun českých). Jelikož se všichni akcionáři před přijetím rozhodnutí valné hromady vzdali svého přednostního práva na upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu, bude úpis všech nových akcií nabídnut předem určenému zájemci, kterým je společnost FILEA Aktiengesellschaft, se sídlem FL-9490 Vaduz, Aeulestrasse 5, Liechtenstein. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, lhůta pro upisování nových akcií předem určeným zájemcem se stanoví na dva měsíce ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, tj. do 28.4.2017 (dvacátého osmého dubna dva tisíce sedmnáct) včetně. Emisní kurz nově upsaných akcií bude splacen na účet č. 2500022483/5800 u J&T Banky; lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví nejpozději do 28.7.2017 (dvacátého osmého července dva tisíce sedmnáct). zobrazit více skrýt více
 • 21. ledna 2016 - 23. března 2017 : Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti následujícím způsobem:- základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 364.080.000,- Kč (slovy tři sta šedesát čty... ři miliony osmdesát tisíc korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti, to jest nad částku 364.080.000,- Kč (slovy tři sta šedesát čtyři miliony osmdesát tisíc korun českých) se nepřipouští,- základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu 36408 ks (třicet šest tisíc čtyři sta osm kusů) kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých); jmenovitá hodnota nové emise akcií tak činí celkem 364.080.000,- Kč (slovy tři sta šedesát čtyři miliony osmdesát tisíc korun českých), - emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) bude činit 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých); emisní kurs všech nově upisovaných akcií bude činit 364.080.000,- Kč (tři sta šedesát čtyři miliony osmdesát tisíc korun českých), - vylučuje se pro všechny akcionáře přednostní právo na upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu o částku 364.080.000,- Kč (slovy tři sta šedesát čtyři miliony osmdesát tisíc korun českých), neboť je dán důležitý důvod spočívající ve skutečnosti, že úpis všech nových akcií bude nabídnut předem určenému zájemci, kterým je společnost FILEA Aktiengesellschaft, se sídlem FL-9490 Vaduz, Aeulestrasse 5, Liechtenstein, která má vůči společnosti pohledávku, - místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, lhůta pro upisování nových akcií předem určeným zájemcem se stanoví na dva měsíce ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, tj. do 30.9.2015 (třicátého září dva tisíce patnáct) včetně, - připouští se možnost započtení části peněžité pohledávky předem určeného zájemce společnosti FILEA Aktiengesellschaft, se sídlem FL-9490 Vaduz, Aeulestrasse 5, Liechtenstein vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jím upsaných nových akcií;započítávaná pohledávka předem určeného zájemce vůči společnosti činí ke dni rozhodnutí valné hromady 600.000.000,- (šest set milionů korun českých) a vznikla na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 26.3.2006 mezi společností AMAFIL, spol. s r.o. se sídlem Pearl Building, P.O.Box 10992 Dubaj, Spojené arabské emiráty jako věřitelem a společností CENTRUM BABYLON, a.s. jako dlužníkem, když tato pohledávka byla na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 25.6.2015 mezi společností AMAFIL Limited, se sídlem Pearl Building, P.O.Box 40992 Dubaj, Spojené arabské emiráty jako postupitelem a společností FILEA Aktiengesellschaft, se sídlem FL-9490, Vaduz, Aeulestrasse 5, Liechtenstein jako postupníkem postoupena na společnost FILEA Aktiengesellschaft;- valná hromada uděluje souhlas, aby z pohledávky předem určeného zájemce FILEA Aktiengesellschaft v celkové výši 600.000.000,- Kč (šest set milionů korun českých) byla započtena část ve výši 364.080.000,- Kč (tři sta šedesát milionů osmdesát tisíc korun českých) proti pohledávce společnosti CENTRUM BABYLON, a.s. na splacení emisního kursu nových akcií, které budou upsány tímto předem určeným zájemcem za účelem zvýšení základního kapitálu;- možnost započtení peněžité pohledávky se připouští z důvodu kapitálového posílení a zlepšení ekonomické situace společnosti CENTRUM BABYLON, a.s.- valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek ve znění, které je přílohou notářského zápisu o osvědčení tohoto rozhodnutí valné hromady a schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu po té, co bude společnosti doručena uzavřená smlouva o upsání akcií. Smlouva o započtení bude uzavřena nejpozději do 31.10.2015 (třicátého prvního října dva tisíce patnáct) včetně v sídle společnosti na adrese Nitranská 415/1, Liberec III-Jeřáb.- emisní kurs akcií upsaných předem určeným zájemcem bude splacen výhradně tímto započtením. zobrazit více skrýt více
 • 8. března 2012 - 16. března 2012 : Valná hromada přijala dne 16.2.2012 následující rozhodnutí: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 210.000.000,- Kč (slovy dvě stě deset milionů korun českých), přičemž u... pisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti, to jest nad částku 210.000.000,- Kč (slovy dvě stě deset milionů korun českých) se nepřipouští. Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu 21.000 ks (dvacet jeden tisíc kusů) kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), jmenovitá hodnota nové emise akcií tak činí celkem 210.000.000,- Kč (slovy dvě stě deset milionů korun českých). Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) bude činit 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). Vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upsání nových akcií, budou všechny nové akcie upsány stejným podílem, tj. každým ve výši 10.500 ks (deset tisíc pět set kusů) předem určenými zájemci, kterými jsou: Ing. Miloš Vajner, nar. 2.1.1952, bytem Rozstání 5, Světlá pod Ještědem, PSČ 463 43, Ing. Lidie Vajnerová, nar. 1.7.1955, bytem Dlouhý Most 301, PSČ 463 12. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, lhůta pro upisování nových akcií předem určenými zájemci se stanoví na 30 (třicet) dnů a počne běžet dnem bezprostředně následujícím po dni, kdy předem určení zájemci obdrží od společnosti písemnou výzvu doručenou osobně proti podpisu nebo doporučeným dopisem s pravomocným usnesením rejstříkového soudu o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií; doručením těchto podkladů bude předem určeným zájemcům oznámen počátek běhu lhůty k upisování akcí. Emisní kurs takto upisovaných akcií se pak stanoví na 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných akcií na účet u J&T BANKY, a.s. č. 0002108920/5800, IBAN CZ97 58000000 0000 02108920 ve lhůtě 30 (třicet) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 12. srpna 2009 - 25. listopadu 2009 : Mimořádná valná hromada společnosti CENTRUM BABYLON, a.s., ze dne 19.6.2009 přijata toto rozhodnutí:Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti následujícím způ... sobem:1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 90,000.000,- Kč (slovy devedesát milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti, to jest nad částku 90,000.000,- Kč (slovy devadesát milionů korun českých) se nepřipouští.2) Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu 9000 ks (devět tisíc kusů) kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), jmenovitá hodnota nové emise akcií tak činí celkem 90,000.00,- Kč(slovy devadesát milionů korun českých).3) Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) bude činit 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých).4) Vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upsání nových akcií, budou všechny nové akcie upsány stejným podílem, tj. každým ve výši 4500 ks (čtyři tisíce pět set kusů) předem určenými zájemci, kterými jsou: -- Ing. Miloš Vajner, r.č. 520102/300, bytem Dlouhý Most 301, PSČ 463 12, -- Ing. Lidie Vajnerová, r.č. 555701/1812, bytem Dlouhý Most 301, PSČ 463 12.5) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, lhůta pro upisování nových akcií předem určenými zájemci se stanoví na 30 (třicet) dnů a počne běžet dnem bezprostředně následujícím po dni, kdy předem určení zájemci obdrží od společnosti písemnou výzvu doručenou osobně proti podpisu nebo doporučeným dopisem s pravomocným usnesením rejstříkového soudu o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií; doručením těchto podkladů bude předem určeným zájemcům oznámen počátek běhu lhůty k upisování akcií; emisní kurs takto upisovaných akcií se pak stanoví na 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých).6) Připouští se započtení peněžitých pohledávek předem určených zájemců Ing. Miloše Vajnera a Ing. Lidie Vajnerové proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jimi upsaných nových akcií; ---- započítávaná pohledávka předem určeného zájemce Ing. Miloše Vajnera činí ke dni rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, tedy ke dni 19.6.2009 1,650.000,- EUR (jeden milion šest set padesát euro) a je tvořena pohledávkou ze smlouvy o půjčce ze dne 17.2.2009 ve výši jistiny 1,650.000,- EUR.Tato pohledávka bude započtena ve výši jistiny a příslušenství, tj. úroku ve výši 3,0 % p.a., který bude vyčíslen ke dni uzavření smlouvy o započtení. ---- započítávaná pohledávka předem určeného zájemce Ing. Lidie Vajnerové činí ke dni rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, tedy ke dni 19.6.2009 1,650.000,- EUR (jedenmilion šest set padesát tisíc euro) a je tvořena pohledávkou ze smlouvy o půjčce ze dne 17.2.2009 ve výši jistiny 1,650.000,- EUR. Tato pohledávka bude započtena ve výši jistiny a příslušenství, tj. úroku ve výši 3,0 % p.a., který bude vyčíslen ke dni uzavření smlouvy o započtení. 7) Valná hromada uděluje souhlas, aby v odst. 6 uvedené pohledávky předem určených zájemců Ing. Miloše Vajnera a Ing. Lidie Vajnerové za společností CENTRUM BABYLON, a.s., byly celé započteny proti pohledávce, která vznikne společnosti CENTRUM BABYLON, a.s. za Ing. Milošem Vajnerem a Ing. Lidií Vajnerovou na splacení emisního kursu nových akcií, které budou upsány Ing. Milošem Vajnerem a Ing. Lidií Vajneroou na základě rozhodnutí valné hromady za účelem zvýšení základního kapitálu 8) Možnost započtení peněžitých pohledávek se připouští z důvodu kapitálového posílení a zlepšení ekonomické situace společnosti CENTRUM BABYLON, a.s. 9) Valná hromada schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: --- lhůta 30 dnů počne běžet dnem bezprostředně následujícím po dni, kdy předem určení zájemci obdrží od společnosti návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určeným zájemcům Ing. Milošovi Vajnerovi a Ing. Lidii Vajnerové spolu s oznámením, že nabylo právní moci usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti CENTRUM BABYLON, a.s. o částku 90,000.000,- Kč do obchodního rejstříku. --- lhůta 30 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určeným zájemcům bez zbytečného odkladu po té, co bude společnosti doručena uzavřená smlouva o upsání akcií --- dohoda o započtení mezi společností CENTRUM BABYLON, a.s. a Ing. Milošem Vajnerem a Ing. Lidií Vajnerovou musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy a musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku --- emisní kurs akcií upsaných předem určenými zájemci bude splacen výhradně tímto započtením v případě, že podle kurzového přepočtu měny EUR na měnu Kč platného v den uzavření smlouvy o započtení pokryje výše pohledávky předem určených zájemců pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií. V opačném případě bude předem určeným zájemcům při podpisu smlouvy o započtení sděleno číslo účtu a lhůta, do které jsou povinni emisní kurz jimi upsaných akcií doplatit. zobrazit více skrýt více
 • 17. července 2009 - 12. srpna 2009 : Mimořádná valná hromada společnosti CENTRUM BABYLON, a.s., ze dne 19.6.2009 přijata toto rozhodnutí:Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti následujícím způ... sobem:1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 90,000.000,- Kč (slovy devedesát milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti, to jest nad částku 90,000.000,- Kč (slovy devadesát milionů korun českých) se nepřipouští.2) Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu 9000 ks (devět tisíc kusů) kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), jmenovitá hodnota nové emise akcií tak činí celkem 90,000.00,- Kč(slovy devadesát milionů korun českých).3) Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) bude činit 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých).4) Vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upsání nových akcií, budou všechny nové akcie upsány stejným podílem, tj. každým ve výši 4500 ks (čtyři tisíce pět set kusů) předem určenými zájemci, kterými jsou: -- Ing. Miloš Vajner, r.č. 520102/300, bytem Dlouhý Most 301, PSČ 463 12, -- Ing. Lidie Vajnerová, r.č. 555701/1812, bytem Dlouhý Most 301, PSČ 463 12.5) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, lhůta pro upisování nových akcií předem určenými zájemci se stanoví na 30 (třicet) dnů a počne běžet dnem bezprostředně následujícím po dni, kdy předem určení zájemci obdrží od společnosti písemnou výzvu doručenou osobně proti podpisu nebo doporučeným dopisem s pravomocným usnesením rejstříkového soudu o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií; doručením těchto podkladů bude předem určeným zájemcům oznámen počátek běhu lhůty k upisování akcií; emisní kurs takto upisovaných akcií se pak stanoví na 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých).6) Připouští se započtení peněžitých pohledávek předem určených zájemců Ing. Miloše Vajnera a Ing. Lidie Vajnerové proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jimi upsaných nových akcií; ---- započítávaná pohledávka předem určeného zájemce Ing. Miloše Vajnera činí ke dni rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, tedy ke dni 19.6.2009 1,650.000,- EUR (jeden milion šest set padesát euro) a je tvořena pohledávkou ze smlouvy o půjčce ze dne 17.2.2009 ve výši jistiny 1,650.000,- EUR.Tato pohledávka bude započtena ve výši jistiny a příslušenství, tj. úroku ve výši 3,0 % p.a., který bude vyčíslen ke dni uzavření smlouvy o započtení. ---- započítávaná pohledávka předem určeného zájemce Ing. Lidie Vajnerové činí ke dni rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, tedy ke dni 19.6.2009 1,650.000,- EUR (jedenmilion šest set padesát tisíc euro) a je tvořena pohledávkou ze smlouvy o půjčce ze dne 17.2.2009 ve výši jistiny 1,650.000,- EUR. Tato pohledávka bude započtena ve výši jistiny a příslušenství, tj. úroku ve výši 3,0 % p.a., který bude vyčíslen ke dni uzavření smlouvy o započtení. 7) Valná hromada uděluje souhlas, aby v odst. 6 uvedené pohledávky předem určených zájemců Ing. Miloše Vajnera a Ing. Lidie Vajnerové za společností CENTRUM BABYLON, a.s., byly celé započteny proti pohledávce, která vznikne společnosti CENTRUM BABYLON, a.s. za Ing. Milošem Vajnerem a Ing. Lidií Vajnerovou na splacení emisního kursu nových akcií, které budou upsány Ing. Milošem Vajnerem a Ing. Lidií Vajneroou na základě rozhodnutí valné hromady za účelem zvýšení základního kapitálu 8) Možnost započtení peněžitých pohledávek se připouští z důvodu kapitálového posílení a zlepšení ekonomické situace společnosti CENTRUM BABYLON, a.s. 9) Valná hromada schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: --- lhůta 30 dnů počne běžet dnem bezprostředně následujícím po dni, kdy předem určení zájemci obdrží od společnosti návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určeným zájemcům Ing. Milošovi Vajnerovi a Ing. Lidii Vajnerové spolu s oznámením, že nabylo právní moci usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti CENTRUM BABYLON, a.s. o částku 90,000.000,- Kč do obchodního rejstříku. --- lhůta 30 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určeným zájemcům bez zbytečného odkladu po té, co bude společnosti doručena uzavřená smlouva o upsání akcií --- dohoda o započtení mezi společností CENTRUM BABYLON, a.s. a Ing. Milošem Vajnerem a Ing. Lidií Vajnerovou musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy a musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku --- emisní kurs akcií upsaných předem určenými zájemci bude splacen výhradně tímto započtením v případě, že podle kurzového přepočtu měny EUR na měnu Kč platného v den uzavření smlouvy o započtení pokryje výše pohledávky předem určených zájemců pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií. V opačném případě bude předem určeným zájemcům při podpisu smlouvy o započtení sděleno číslo účtu a lhůta, do které jsou povinni emisní kurz jimi upsaných akcií doplatit. zobrazit více skrýt více
 • 25. března 2004 - 23. března 2005 : Mimořádná valná hromada společnosti CENTRUM BABYLON, a.s.,ze dne 10.1.2003,rozhodla z důvodu nutnosti dodržení 18 měsíční lhůty ke zcizení akcií, stanovené v § 161b obchodního záko... níku, o snížení základního kapitálu společnosti a to takto:a) vzetí z oběhu akcií společnosti CENTRUM BABYLON,a.s.,v nominální hodnotě 60.000.000,-Kč,které byly upsány a splaceny společností VIKTORIAPLAY,a.s., a to za jejich nominální hodnotu 60.000.000,-Kč,společnosti VIKTORIAPLAY,a.s.,se stanovuje na 3 měsíce ode dne zápisu výše sníženého základního kapitálu do obchodního rejstříku.b) snížení základního kapitálu společnosti CENTRUM BABYLON,a.s.,o 60.000.000.,-Kč, tj. o akcie vzaté z oběhu za jejich nominální hodnotu 60.000.000.,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 2003 - 23. října 2004 : Mimořádná valná hromada společnosti CENTRUM BABYLON, a.s. ze dne9.10.2001 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnostitakto:a) Celková částka zvýšení základního kapitálu bude... činit dlemimořádné valné hromady společnosti ze dne 9.10.2001 částku10.000.000,- Kč. Další úpisy nad tuto částku budou odmítnuty.b) Navýšení bude provedeno úpisem 1.000 ks akcií o jmenovitéhodnotě 10 000,- Kč. Akcie budou vydány v listinné podobě.Akcie budou vydávány na jméno jako kmenové akcie.c) Akcie, nebudou upsány s využitím přednostního právazbývajících akcionářů společnosti, ale budou všechny upsányakcionářem společnosti, společností VIKTORIAPLAY, a.s., IČO:25402391, se sídlem Nitranská 1, Liberec, PSČ 460 01.Upisovatel je povinen upsat nový vklad nejpozději do 5 dnů odzápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitáludo obchodního rejstříku.d) Emisní kurs je pro nový úpis stejný a činí 10.000,- Kč zajednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč.e) Splatnost upsaných akcií bude stanovena do jednoho měsíce odzápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku formou peněžitého vkladu ze strany společnostiVIKTORIAPLAY, a.s. ve výši 10.000.000,- Kč a to na bankovníúčet vedený u ČSOB Liberec. zobrazit více skrýt více
 • 18. července 2001 - 1. ledna 2003 : Mimořádná valná hromada společnosti CENTRUM BABYLON, a.s. ze dne29.3.2001 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnostitakto:a) Celková částka základního kapitálu bude činit d... le mimořádnévalné hromady společnosi ze dne 29.3.2001 částku 65.000.000,-Kč. Další úpisy nad tuto částku budou odmítnuty.b) Navýšení bude provedeno úpisem 6.500 ks akcií o jmenovitéhodnotě 10 000,- Kč. Akcie budou vydávány v listinné podobě.Akcie budou vydávány na jméno jako kmenové akcie.c) Akcie, nebudou upsány s využitím přednostního práva, alebudou všechny upsány společností VIKTORIAPLAY, a.s., IČO25402391, se sídlem Nitranská 1, Liberec, PSČ 46001. Upisovatelje povinen upsat nový vklad nejpozději do 5 dnů od zápisuusnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku.d) Emisní kurs je pro nový úpis stejný a činí 10.000,- Kč zajednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč.e) Splatnost upsaných akcií bude stanovena do jednoho měsíce odzápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku formou peněžitého vkladu ze strany společnostiVIKTORIAPLAY, a.s. ve výši 65.000.000,- Kč a to na bankovní účetvedený u ČSOB Liberec. zobrazit více skrýt více
 • 1. února 2000 - 18. července 2001 : Mimořádná valná hromada rozhodla dne 12.10.1999 o zvýšenízákladního jmění takto:a) Celková částka zvýšení základního jmění činí částku50.920.000,- Kč. Další úpisy nad tuto částku b... udou odmítnuty.b) Navýšení bude provedeno úpisem 5092 ks akcií o jmenovitéhodnotě 10 000,- Kč. Akcie budou vydány v listinné podobě. Akciebudou vydávány na jméno jako kmenové akcie.c) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou všechny upsány na základě dohody akcionářů dle § 205obchodního zákoníku. Upisovatelé jsou povinni upsat nepeněžitývklad nejpozději do 5 dnů od zápisu usnesení valné hromady ozvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.d) Emisní kurs je pro všechny akcionáře stejný a činí 10.000,-Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč.e) Splatnost upsaných akcií se stanovuje do jednoho měsíce odzápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku formou nepeněžitého vkladu vložením nemovitostí -1) technické vybavenosti č.p. 410 Liberec III-Jeřáb se stavebníparcelou č. 3958/1 o výměře 3306 m2, technické vybavenosti č.p.411 Liberec III-Jeřáb se stavební parcelou č. 3959 o výměře 989m2, stavební parcelu č. 3960/2 o výměře 1053 m2 zastavěnáplocha, občanská vybavenost, stavební parcelu č. 3960/5 o výměře188 m2 zastavěná plocha, občanská vybavenost, pozemkovou parceluč. 3960/I o výměře 2969 m2 ostatní plocha - manipulační plocha,pozemkovou parcelu č. 3960/3 o výměře 56 m2 zastavěná plocha bezstavby, pozemkovou parcelu č. 3962/2 o výměře 45 m2 ostatníplocha - manipulační plocha, pozemkovou parcelu č. 3962/3 ovýměře 21 m2 ostatní plocha - manipulační plocha, pozemkovouparcelu č. 6168/3 o výměře 34 m2 vodní plocha - tok přírodní apozemkovou parcelu č. 6168/4 o výměře 126 m2 vodní plocha - tokpřírodní, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 4096 pro kat.území Liberec, obec Liberec, okres Liberec.Cena nemovitostí byla určena dvěma znaleckými posudky, a toznaleckým posudkem znalce Vladimíra Mareše ze dne 26.5.1999 podč.j. 1763-77/1999 na částku 38.053.620,- Kč a znaleckým posudkemznalce Ing. Petra Horáka ze dne 25.5.1999 pod č.j. 2265-97/1999na částku 37.629.250,- Kč,2) průmyslového objektu č.p. 244 Liberec IV-Perštýn se stavebníparc. č. 3945/2 o výměře 1620 m2 zapsaného na listu vlastnictvíč. 4096 pro kat. území Liberec, obec Liberec, okres Liberec.Cena nemovitostí byla určena dvěma znaleckými posudky, a toznaleckým posudkem znalce Vladimíra Mareše ze dne 31.5.1999 podč.j. 1767-81/1999 na částku 13.746.740,- Kč a znaleckým posudkemznalce Ing. Petra Horáka ze dne 24.5.1999 pod č.j. 2264-96/1999na částku 13.293.230,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 2. února 1999 - 8. listopadu 1999 : 2) a) Celková částka zvýšení základního jmění činí 860.000,- Kč.Další úpisy nad tuto částku budou odmítnuty.b) Navýšení bude provedeno úpisem 86 ks akcií o jmenovitéhodnotě 10.000,... - Kč. Akcie budou vydány v listinné podobě. Akciebudou vydávány na majitele jako kmenové akcie.c) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou všechny upsány na základě dohody akcionářů dle § 205obchodního zákoníku. Upisovatelé jsou povinni upsat peněžitývklad nejpozději do 5 dnů od zápisu usnesení valné hromady ozvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.d) Emisní kurs je pro všechny akcionáře stejný a činí 10.000,-Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč.e) Splatnost upsaných akcií se stanovuje do jednoho měsíce odzápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku formou peněžitého vkladu složeného na bankovní účetspolečnosti pro bezhotovostní platby č. 0000-0605097183/0300 ahotovostní platby č. 09718000/0300 vedeného ČSOB, a.s. pobočkaLiberec. zobrazit více skrýt více
 • 2. února 1999 - 8. listopadu 1999 : 1) Na základě usnesení řádné valné hromady ze dne 19.8.1997,doplněné usnesením mimořádné valné hromady ze dne 3.7.1998, budezvýšeno základní jmění společnosti takto:a) Celková část... ka zvýšení základního jmění činí 98.140.000,- Kč.Další úpisy nad tuto částku budou odmítnuty.b) Navýšení bude provedeno úpisem 9.814 ks akcií o jmenovitéhodnotě 10.000,- Kč. Akcie budou vydány v listinné podobě. Akciebudou vydávány na majitele jako kmenové akcie.c) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou všechny upsány na základě dohody akcionářů dle § 205obchodního zákoníku. Upisovatelé jsou povinni upsat nepeněžitývklad nejpozději do 5 dnů od zápisu usnesení valné hromady ozvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.d) Emisní kurs je pro všechny akcionáře stejný a činí 10.000,-Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč.e) Splatnost upsaných akcií se stanovuje do jednoho měsíce odzápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku formou nepeněžitého vkladu vložením nemovitostí -průmyslového objektu č.p. 398 se stavební parc. č. 3947/1,technické vybavenosti se stavební parcelou č. 3947/3,průmyslového objektu č.p. 415 se stavební parcelou č. 3952,ostatní plochy č. parc. 3947/2, ostatní plochy č. parc. 3949/3 aostatní plochy č. parc. 3951/2 v kat. území Liberec.Cena nemovitostí byla určena dvěma znaleckými posudky, a toznaleckým posudkem znalce Vladimíra Mareše ze dne 17.6.1998 pod.č.j. 1625-74/1998 na částku 98.159.090,- Kč a znaleckým posudkemznalce Ing. Petra Horáka ze dne 18.6.1998 pod č.j. 2043-167/1998na částku 99.402.560,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 14. července 1997 - 8. listopadu 1999 : Splaceno: 100 %
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů