Trendy

89 632 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

3 564 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

126 561 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 14.7.1997 Liberec 7, Jeronýmova 24/62, PSČ 46007

Adresa z obchodního rejstříku

od 20.11.1997 Liberec 7, Jeronýmova 24/62

25022971

DIČ

od 6.8.1997

CZ25022971

Datum vzniku

14. července 1997

Datová schránka

cfqd25t

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1004

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 6.10.2015

119 680 000 Kč

Historické jmění

23.10.2002 - 6.10.2015

76 960 000 Kč

12.10.1999 - 23.10.2002

31 960 000 Kč

14.7.1997 - 12.10.1999

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Liberce

Bankovní účty

zvěřejněno 28.11.2014

CZ8303000000000179169622

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 22.3.2018

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Palackého 216, 511 01, Turnov

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 6. října 2015 : Valná hromada společnosti rozhodla dle ust. § 474 a násl. zákona o obchodních korporacích o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 42.720.000,- Kč (slovy: čtyřicet dva mi Valná hromada společnosti rozhodla dle ust. § 474 a násl. zákona o obchodních korporacích o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 42.720.000,- Kč (slovy: čtyřicet dva mi...liony sedm set dvacet tisíc korun českých) upsáním nových akcií určeným zájemcem s připuštěním možnosti započtení pohledávky takto:I. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšenZákladní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 42.720.000,- Kč (slovy: čtyřicet dva miliony sedm set dvacet tisíc korun českých) upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 76.960.000,- Kč (slovy: sedmdesát šest milionů devět set šedesát tisíc korun českých), na novou výši základního kapitálu, která představuje 119.680.000,- Kč (slovy: jedno sto devatenáct milionů šest set osmdesát tisíc korun českých). Upisování akcií nad ani pod částku 42.720.000,- Kč (slovy: čtyřicet dva miliony sedm set dvacet tisíc korun českých) se nepřipouští.II. Upisované akcieZákladní kapitál se zvyšuje upisováním těchto nových akcií, které společnost vydá jako listinné akcie: Počet upisovaných akcií (celkem)...................................4.272 ksJmenovitá hodnota 1 kusu akcie.....................................10.000,- KčÚhrnná jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií:......42.720.000,- KčDruh upisovaných akcií:...................................................kmenovéForma upisovaných akcií:.................................................na jméno (dále jen Akcie)III. Emisní kurz upisovaných akciíEmisní kurz 1 ks upisované Akcie...................................10.000,- KčÚhrnný emisní kurz všech upisovaných Akcií..................42.720.000,- KčIV. Vzdání se přednostního práva na upisování akcií, vyloučení přednostního práva na upisování akciíOba akcionáři společnosti, Ing. Miloš Vajner, nar. 2.1.1952, bytem Rozstání 5, Světlá pod Ještědem, PSČ 463 43, a Ing. Lidie Vajnerová, nar. 1.7.1955, bytem Liberec, Liberec XV - Starý Harcov, Ječná č.p. 930/8a, okr. Liberec, se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti výslovně vzdali svého přednostního práva, a to svým prohlášením v písemné formě s úředně ověřeným podpisem. Valná hromada společnosti dále rozhodla dle ust. § 488 zákona o obchodních korporacích o vyloučení přednostního práva pro všechny akcionáře společnosti při upisování akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 42.720.000,- Kč (slovy: čtyřicet dva miliony sedm set dvacet tisíc korun českých), neboť je dán důležitý důvod spočívající ve skutečnosti, že upisované akcie (4.272 ks akcií s emisním kurzem jedné akcie 10.000,- Kč) budou nabídnuty určenému zájemci, společnosti FILEA Aktiengesellschaft, se sídlem FL-9490 Vaduz, Aeulestrasse 5, Liechtenstein, která má vůči společnosti pohledávku, vůči které bude připuštěna možnost započtení proti pohledávce na splacení emisního kursu. V. Určený zájemce, kterému bude nabídnuto upsání akcií smlouvou o upsání akciíVšechny nově upisované Akcie v počtu 4.272 ks specifikované pod bodem II. budou nabídnuty k upsání určenému zájemci - společnosti FILEA Aktiengesellschaft, se sídlem FL-9490 Vaduz, Aeulestrasse 5, Liechtenstein.VI. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky.VII. Upisovací lhůtyUrčený zájemce je povinen upsat všechny nové Akcie specifikované pod bodem II. v upisovací lhůtě: nejpozději do 30.6.2015 (včetně).VIII. Účet u banky a lhůta, v níž upisovatel splatí emisní kursÚčet u banky pro splacení emisního kursu: 905097193/0300. Lhůta pro splacení emisního kursu: upisovatel splatí emisní kurs nejpozději do 30.7.2015 (včetně).IX. Připuštění možnosti započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursuValná hromada připouští možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu a v této souvislosti určuje pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení a určuje započítávanou pohledávku včetně její výše a jejího vlastníka: Proti pohledávce na splacení emisního kursu ve výši 42.720.000,- Kč (slovy: čtyřicet dva miliony sedm set dvacet tisíc korun českých) může být započtena pohledávka určeného zájemce - společnosti FILEA Aktiengesellschaft, se sídlem FL-9490 Vaduz, Aeulestrasse 5, Liechtenstein, ve výši 42.723.369,- Kč (slovy: čtyřicet dva miliony sedm set dvacet tři tisíce tři sta šedesát devět korun českých), a to v rozsahu, ve kterém se tyto pohledávky kryjí, tj. v částce 42.720.000,- Kč (slovy: čtyřicet dva miliony sedm set dvacet tisíc korun českých), přičemž pohledávka společnosti FILEA Aktiengesllschaft vznikla na základě dohody o novaci závazků uzavřené mezi společností FILEA Aktiengesellschaft jako věřitelem a společností jako dlužníkem dne 22.5.2015. Dohoda o zápočtu vzájemných pohledávek bude mezi společností a společnosti FILEA Aktiengesellschaft uzavřena nejpozději do 30.7.2015 (včetně), a to v sídle společnosti, tj. na adrese Jeronýmova 62/24, Liberec VII - Horní Růžodol, 460 07 Liberec. Návrh dohody o zápočtu vzájemných pohledávek musí být před uzavřením dohody schválen valnou hromadou společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 14. září 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 30. srpna 2001 - 23. října 2002 : Mimořádná valná hromada společnosti FAIR PLAY TREND, a.s. ze dne22.2.2001 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnostitakto:a) Celková částka zvýšení základního kapitálu bude... činit dlemimořádné valné hromady společnosti ze dne 22.2.2001 částku45.000.000,- Kč. Další úpisy nad tuto částku budou odmítnuty.b) Navýšení bude provedeno úpisem 4.500 ks akcií o jmenovitéhodnotě 10.000,- Kč. Akcie budou vydány v listinné podobě.Akcie budou vydávány na jméno jako kmenové akcie.c) Akcie, nebudou upsány s využitím přednostního práva, alebudou upsány společností FAIR PLAY TRADE, spol. s r.o., IČO:40762211, se sídlem Půlkruhová 16, Praha 6 - Vokovice, PSČ160 00. Upisovatel je povinen upsat nový vklad nejpozději do 5dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku.d) Emisní kurs je pro nový úpis stejný a činí 10.000,- Kč zajednu ackii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč.e) Splatnost upsaných akcií bude stanovena do jednoho měsíce odzápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku formou peněžitého vkladu ze strany společnosti FAIRPLAY TRADE, spol. s r.o. ve výši 45.000.000,- Kč a to nabankovní účet vedený u ČSOB Liberec. zobrazit více skrýt více
  • 23. února 1999 - 12. října 1999 : cena nemovitostí byla určena dvěma znaleckými posudky, a toznaleckým posudkem znalce Josefa Slavíčka ze dne 15.7.1998 podč.j. 1450/092/1998 na částku 31,100.000,- Kč a znaleckýmpos... udkem znalce Petra Švorce ze dne 17.7.1998 pod č.j. 1786/1998na částku 32,200.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
  • 23. února 1999 - 12. října 1999 : Mimořádná valná hromada konaná dne 28.7.1997 a řádná valnáhromada konaná dne 21.7.1998 rozhodly o zvýšení základního jměnítakto:a) Celková částka zvýšení základního jmění činí 30,9... 60.000,- Kč.Další úpisy nad tuto částku budou odmítnuty.b) Navýšení bude provedeno úpisem 3.096 ks akcií o jmenovitéhodnotě 10.000,- Kč. Akcie budou vydány v listinné podobě. Akciebudou vydávány na majitele jako kmenové akcie.c) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou všechny upsány na základě dohody akcionářů dle § 205obchodního zákoníku.d) Emisní kurs je pro všechny akcionáře stejný a činí 10.000,-Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč.e) Splatnost upsaných akcií se stanovuje do jednoho měsíce odzápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku formou nepeněžitého vkladu - objektu domu č.p. 24/62se stavební parcelou č. 318 v Liberci Horním Růžodole, vJeronýmově ulici čp. 24/62, který je osobním vlastnictvímakcionářů, do akciové společnosti.f) Upisovatel je povinen upsat nepeněžitý vklad v termínu dojednoho měsíce od zápisu usnesení o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 14. července 1997 - 12. října 1999 : Splaceno: 100 %
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů