Základní údaje

Historické adresy

29.9.1997 - 31.8.2007 Ústí nad Labem, Drážďanská 80

25025821

DIČ

Není plátce DPH

15.11.1997 - 31.8.2007

CZ25025821

Datum vzniku

29. září 1997

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. srpna 2007

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. srpna 2007

Historické názvy

29.9.1997 - 31.8.2007

DRINKS UNION a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1047

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

2.8.2006 - 31.8.2007

350 000 000 Kč

24.12.2002 - 2.8.2006

120 000 000 Kč

27.10.2000 - 24.12.2002

60 000 000 Kč

10.9.1999 - 27.10.2000

60 000 000 Kč

15.2.1999 - 10.9.1999

1 000 000 Kč

29.9.1997 - 15.2.1999

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 31. srpna 2007 - 31. srpna 2007 : Společnost DRINKS UNION a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Drážďanská 80, IČ: 250 25 821 se vymazává z obchodního rejstříku.Společnost zanikla bez likvidace sloučením se zanikající s... polečností PaSB, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Drážďanská 80, PSČ 400 07, IČ: 499 73 738, zanikající společností Pivovar Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem Kutná Hora, U Lorce čp. 11, PSČ 284 15, IČ 475 36 713, a s nástupnickou společností ÚP, a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Drážďanská 80, PSČ 401 73, IČ: 467 08 219. zobrazit více skrýt více
 • 2. května 2006 - 31. srpna 2007 : Mimořádná valná hromada rozhodla dne 20.1.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:-zvýšení základního kapitálu společnosti o 230 000 000,- Kč, slovy dvě stě třicet mil... ionů korun českých, tj. ze stávající výše 120 000 000,- Kč, slovy jedno sto dvacet milionů korun českých, na 350 000 000,- Kč, slovy tři sta padesát milionů korun českých, a to upsáním nových akcií v počtu 230 000 ks o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1 000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých, kmenových, na jméno, v zaknihované podobě, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští,-akcie budou s vyloučením přednostního práva stávajících akcionářů nabídnuty určitému zájemci, a to obchodní společnosti UTP, k.s., IČ 254 19 773, se sídlem Ústí nad Labem, Drážďanská 80, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 12554,-jímž budou upsány a splaceny nepeněžitým i peněžitým vkladem, a to:I) n e p e n ě ž i t ý m vkladem ve výši 160 000 000,- Kč, slovy jedno sto šedesát milionů korun českých, oceněným znaleckým posudkem č. 8/2005 ze dne 15. 6. 2005, vypracovaným znalcem Ing. Petrem Landou, Ústí nad Labem, Šumavská 3, jmenovaným pro tento účel pravomocným usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. 5. 2005, čj. Nc 1024/2005-6, celkem částkou 160 310 000,- Kč, slovy jedno sto šedesát milionů tři sta deset tisíc korun českých, tj. částkou, která dle vyjádření znalce odpovídá, respektive převyšuje úhrnný emisní kurs akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad, za který bude vydáno 160 000 akcií o jmenovité hodnotě 1000,- Kč každá, při emisním kursu rovnajícím se jmenovité hodnotě akcií, tj. v úhrnném emisním kursu 160 000 000,- Kč, slovy jedno sto šedesát milionů korun českých.Uvedený nepeněžitý vklad, který valná hromada schvaluje, spočívá v ekonomicky využitelném vkladu :a) nemovitostí ve vlastnictví UTP, k.s., IČ 254 19 773, zapsaných na listu vlastnictví č. 253, obec a katastrální území Velké Březno, na listu vlastnictví č. 293, obec Ústí nad Labem, katastrální území Krásné Březno, vše v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, a nemovitostí, zapsaných na listu vlastnictví č. 4859, obec a katastrální území Vyškov, v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov, jimiž jsou: ve Velkém Březně budova čp. 108, na parcele č. 645 a tato parcela č. 645, zastavěná plocha a nádvoří, budova čp. 116, prům. obj., na parcele č. 84 a tato parcela č. 84, zastavěná plocha a nádvoří, budova čp. 128, prům. obj., na parcele č. 86 a tato parcela č. 86, zastavěná plocha a nádvoří, budova čp. 144, prům. obj., na parcele č. 91 a tato parcela č. 91, zastavěná plocha a nádvoří, budova čp. 146, prům. obj., na parcele č. 85 a tato parcela č. 85, zastavěná plocha a nádvoří, budova čp. 147, prům. obj., na parcele č. 90 a tato parcela č. 90, zastavěná plocha a nádvoří, budova čp. 162, prům. obj., na parcele č. 93 a tato parcela č. 93, zastavěná plocha a nádvoří, budova čp. 163, prům. obj., na parcele č. 120 a tato parcela č. 120, zastavěná plocha a nádvoří, budova čp. 170 na parcele č. 381 a tato parcela č. 381, zastavěná plocha a nádvoří, budova bez popisného či evidenč. čísla, prům. obj.,na parcele č. 82 a tato parcela č. 82, zastavěná plocha a nádvoří, budova bez popisného či evidenčního čísla, prům. obj., na parcele č. 88/1 a tato parcela č. 88/1, zastavěná plocha a nádvoří, garáž bez popisného či evidenčního čísla na parcele č. 89 a tato parcela č. 89, zastavěná plocha a nádvoří, budova bez popisného či evidenčního čísla, prům. obj., na parcele č. 92 a tato parcela č. 92, zastavěná plocha a nádvoří, budova bez popisného či evidenčního čísla, prům. obj., na parcele č. 118 a tato parcela č. 118, zastavěná plocha a nádvoří, budova bez popisného či evidenčního čísla, prům. obj., na parcele č. 119 a tato parcela č. 119, zastavěná plocha a nádvoří, a parcely č. 34/2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 40/2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 75, zahrada, č. 79, ostatní plocha, jiná plocha, č. 80, ostatní plocha, zeleň, č. 81, ostatní plocha, jiná plocha, č. 83, ostatní plocha, manipulační plocha, č. 87/1, ostatní plocha, manipulační plocha, č. 87/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 87/3, ostatní plocha, jiná plocha, č. 87/4, ostatní plocha, zeleň, č. 87/5, ostatní plocha, jiná plocha, č. 88/2, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, č. 94, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, č. 95, ostatní plocha, manipulační plocha (vč. neevidované stavby - komína, na této parcele), č. 128, ostatní plocha, manipulační plocha, č. 380, ostatní plocha, jiná plocha, a č. 646, zahrada, vše na listu vlastnictví č. 253, obec a katastrální území Velké Březno, v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, dále v Ústí nad Labem budova čp. 80, prům. obj., na parcele č. 370 a tato parcela č. 370, zastavěná plocha a nádvoří, budova čp. 266, obč. vybavenost, na parcele č. 375 a tato parcela č. 375, zastavěná plocha a nádvoří, budova bez popisného či evidenčního čísla, jiná stavba, na parcele č. 360 a tato parcela č. 360, zastavěná plocha a nádvoří, budova bez popisného či evidenčního čísla, jiná stavba, na parcele č. 361/2 a tato parcela č. 361/2, zastavěná plocha a nádvoří, budova bez popisného či evidenčního čísla, prům. obj., na parcele č. 371 a tato parcela č. 371, zastavěná plocha a nádvoří, budova bez popisného či evidenčního čísla, prům. obj., na parcele č. 372 a tato parcela č. 372, zastavěná plocha a nádvoří, budova bez popisného či evidenčního čísla, jiná stavba, na parcele č. 373 a tato parcela č. 373, zastavěná plocha a nádvoří, budova bez popisného či evidenčního čísla, prům. obj., na parcele č. 376 a tato parcela č. 376, zastavěná plocha a nádvoří, garáž bez popisného či evidenčního čísla na parcele č. 377 a tato parcela č. 377, zastavěná plocha a nádvoří, budova bez popisného či evidenčního čísla, jiná stavba, na parcele č. 379 a tato parcela č. 379, zastavěná plocha a nádvoří, garáž bez popisného či evidenčního čísla na parcele č. 380 a tato parcela č. 380, zastavěná plocha a nádvoří, budova bez popisného či evidenčního čísla, prům. obj., na parcele č. 381/2 a tato parcela č. 381/2, zastavěná plocha a nádvoří, a parcely č. 346/3, ostatní plocha, manipulační plocha, č. 363/2, ostatní plocha, manipulační plocha, č. 374/1, ostatní plocha, zeleň, č. 374/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 378/1, ostatní plocha, manipulační plocha, č. 378/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 381/1, ostatní plocha, manipulační plocha, č. 397/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše na listu vlastnictví č. 293, obec Ústí nad Labem, katastrální území Krásné Březno, v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, a ve Vyškově budova čp. 487, část obce Dědice, jiná stavba, na parcele č. 3308/1 a tato parcela č. 3308/1, zastavěná plocha a nádvoří, budova bez popisného či evidenčního čísla, jiná stavba, na parcele č. 3308/10 a tato parcela č. 3308/10, zastavěná plocha a nádvoří, budova bez popisného či evidenčního čísla, jiná stavba, na parcele č. 3308/4 a tato parcela č. 3308/4, zastavěná plocha a nádvoří, budova bez popisného či evidenčního čísla, jiná stavba, na parcele č. 3308/5 a tato parcela č. 3308/5, zastavěná plocha a nádvoří, budova bez popisného či evidenčního čísla, jiná stavba, na parcele č. 3308/6 a tato parcela č. 3308/6, zastavěná plocha a nádvoří, a budova bez popisného či evidenčního čísla, jiná stavba, na parcele č. 3308/9 a tato parcela č. 3308/9, zastavěná plocha a nádvoří, a parcely č. 3308/2, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, č. 3308/3, zastavěná plocha a nádvoří, č. 3308/7, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, č. 3308/8, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, č. 3379/97, orná půda, č. 3379/98, orná půda a č. 3379/100, orná půda, vše na listu vlastnictví č. 4859, obec a katastrální území Vyškov, v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov, všechny uvedené nemovitosti oceněny shora citovaným znaleckým posudkem č. 8/2005 znalce Ing. Petra Landy ze dne 15. 6. 2005 celkem částkou 62 099 000,- Kč, (konkrétní ocenění nemovitostí v jednotlivých katastrálních územích tvoří přílohy citovaného znaleckého posudku), b) movitých věcí a souborů movitých věcí, jak jsou citovány ve shora uvedeném znaleckém posudku č. 8/2005 pod bodem 2.3.4. na stranách 19 až 76, oceněných posudkem znalce celkem částkou (viz rekapitulace na str. 201 ZP)97 744 000,- Kčc) ochranných známek, jak jsou citovány a zobrazeny ve shora uvedeném znaleckém posudku č. 8/2005 pod bodem 2.3.2. na stranách 13 až 16, oceněných uvedeným znaleckým posudkem shora uvedeného znalce celkem částkou (viz rekapitulace str. 201 ZP) 350 000,- Kčd) softwaru, jak je citován ve shora uvedeném znaleckém posudku č. 8/2005 pod bodem 2.3.3. na stranách 17 a 18, oceněného posudkem znalce celkem částkou (viz rekapitulace str. 201 ZP) 117 000,- KčII. p e n ě ž i t ý m vkladem ve výši 70 000 000,- Kč, slovy sedmdesát milionů korun českých.-Na toto zvýšení bude celkem vydáno 230 000 akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá akcie, kmenových, v zaknihované podobě, znějících na jméno, a to na nepeněžitý vklad 160 000 ks uvedených akcií a na peněžitý vklad 70 000 ks uvedených akcií. Lhůta pro upsání akcií se určuje nejdéle do 30 dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Lhůta pro splacení akcií se určuje nejdéle do 30 dnů od upsání akcií, přičemž počátek běhu této lhůty bude společností DRINKS UNION a.s. upisovateli oznámen písemně do týdne od právní moci usnesení o obsahu zápisu do OR (zápisu usnesení valné hromady o zvýšení ZK).-Emisní kurs akcií se stanoví ve výši jmenovité hodnoty akcií, tj. ve výši 1 000,- Kč 1 akcie.-U peněžitého vkladu se uděluje souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatele UTP, a.s., ve výši 70 000 000,- Kč, jejichž seznam je přílohou pozvánky na tuto valnou hromadu, z titulu nájemného za užívání nemovitostí, movitých věcí a nehmotných práv na základě příslušných smluv za společností DRINKS UNION a.s. proti pohledávce na splacení emisního kurzu až do výše 70 000 000,- Kč.-Postup pro uzavření smlouvy o započtení se stanoví takto: návrh smlouvy o započtení pohledávek bude doručen společností DRINKS UNION a.s., upisovateli, společnosti UTP, k.s., do jednoho týdne po přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti s tím, že smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději v den předcházející podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku .-Nepeněžitý vklad bude splacen nejpozději jeden den před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 17. června 2002 - 31. srpna 2007 : Na obchodní společnost DRINKS UNION a.s., se sídlem Ústí nadLabem, Drážďanská 80, IČ: 25025821, přešlo jmění zanikléobchodní společnosti KB LIKÉR-ÚP, spol. s r.o., se sídlem Ústína... d Labem, Drážďanská 80, PSČ 400 07, IČ: 25016482. zobrazit více skrýt více
 • 27. října 2000 - 24. prosince 2002 : Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva na upsání novýchakcií je první den, kdy lze toto právo uplatnit.
 • 27. října 2000 - 24. prosince 2002 : Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií vrozsahu odpovídajícím jeho dosavadnímu podílu na základním jměníspolečnosti (dle poměru jmenovité hodnoty akcií držených... akcionářem k základnímu jmění). Na každou jednu dosavadní akciio jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč lze tak upsat 1 novou akcii ojmenovité hodnotě 1.000,-- Kč na jednu akcii. Každý z oboustávajících akcionářů má tedy právo upsat maximálně 30 000 ksnových akcií. zobrazit více skrýt více
 • 27. října 2000 - 24. prosince 2002 : Emisní kurs bude splacen výhradně peněžitými vklady. Nepřipouštíse upisování nepeněžitými vklady.
 • 27. října 2000 - 24. prosince 2002 : Emisní kurs se stanovuje ve výši 1.000,-- Kč za jednu upsanouakcii o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč za jednu akcii.
 • 27. října 2000 - 24. prosince 2002 : Zvýšení základního jmění bude realizováno vydáním nížespecifikovaných nových akcií:- počet : 60 000 ks akcií- jmenovitá hodnota: 1.000,-- Kč za jednu akcii- druh ... : kmenové akcie- forma : akcie na jméno- podoba : zaknihované akcie zobrazit více skrýt více
 • 27. října 2000 - 24. prosince 2002 : Základní jmění společnosti se upsáním nových akcií zvyšuje očástku 60.000.000,-- Kč (slovy: šedesátmiliónůkorunčeských).Základní jmění společnosti tak bude po zvýšení činit120.000.... 000,-- Kč (slovy: jednostodvacetmiliónůkorunčeských).Upisování nových akcií nad částku 60.000.000,- Kč senepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 27. října 2000 - 24. prosince 2002 : Valná hromada obchodní společnosti DRINKS UNION a.s. dne17.4.2000 rozhodla o zvýšení základního jmění společnostiupsáním nových akcií ve smyslu ustanovení § 203 a násl.obchodního z... ákoníku a v souladu s ustanovením čl. V odst. 7stanov společnosti. Zvýšení základního jmění společnosti upsánímnových akcií a splacení jejich emisního kursu peněžitými vkladyje přípustné, neboť akcionáři v plné výši splatili emisní kursakcií upsaných jak při založení společnosti, tak při zvýšenízákladního jmění na 60 mil. Kč; základní jmění společnosti jetak plně splaceno. zobrazit více skrýt více
 • 27. října 2000 - 24. prosince 2002 : Základní jmění se zvyšuje bez veřejné výzvy k upisování akcií,tj. neveřejným úpisem akcií a s využitím přednostního právaakcionářů upsat část nových akcí. Přednostní právo akcionář... ůupsat část nových akcií v rozsahu svého dosavadního podílu nazákladním jmění společnosti dle ustanovení § 204a obchodníhozákoníku bude moci být vykonáno v sídle společnosti, tj. v Ústínad Labem, Drážďanská 80, a to ve lhůtě, která začne běžet dnemnásledujícím po doručení usnesení Krajského soudu v Ústí nadLabem o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jměníspolečnosti do obchodního rejstříku a skončí uplynutím 15kalendářních dnů od prvního dne úpisu. Pokud poslední denstanovené lhůty připadne na den pracovního klidu nebo denpracovního volna, skončí lhůta uplynutím prvního následujícíhopracovního dne. zobrazit více skrýt více
 • 27. října 2000 - 24. prosince 2002 : Zbývající část emisního kursu upsaných akcií je akcionář povinensplatit nejpozději do 6 měsíců ode dne právní moci usneseníKrajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bude proveden zá... piszvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 27. října 2000 - 24. prosince 2002 : Každý upisovatel je povinen splatit nejméně 30% emisního kursujím upsaných akcií nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího podni, kdy akcie upsal, a to bezhotovostním bankovním př... evodem veprospěch účtu společnosti vedeného u IPB, a.s pobočky v Ústí nadLabem, č.ú. 126002116/5100, přičemž jako variabilní symbol uvedesvé identifikační číslo právnické osoby. zobrazit více skrýt více
 • 29. září 1997 - 24. prosince 2002 : Omezení převoditelnosti akcií:Zakladatelé společnosti si vyhrazují předkupní právo při každémpřevodu akcií na nového vlastníka.Převod akcií na jméno je dále omezen tak, že ke každé... mu převodumusí dát předem představenstvo společnosti souhlas. zobrazit více skrýt více
 • 2. června 1999 - 10. září 1999 : I. Mimořádná valná hromada obchodní společnosti DRINKS UNIONa.s. dne 23.4.1999 rozhodla o zvýšení základního jměníspolečnosti upsáním nových akcií ve smyslu ustanovení § 203 anásl.... obchodního zákoníku a v souladu s ustanovením čl.V odst.7stanov společnosti. Zvýšení základního jmění společnosti upsánímnových akcií a splacení jejich emisního kursu peněžitými vkladyje přípustné, neboť akcionáři v plné výši splatili emisní kursakcií upsaných při založení společnosti a základní jměníspolečnosti je tak plně splaceno.II. 1. Základní jmění společnosti se upsáním nových akciízvyšuje o částku 59.000.000,-- Kč (slovy:padesátdevětmiliónůkorunčeských). Základní jmění společnosti takbude po zvýšení činit 60.000.000,--Kč (slovy:šedesátmiliónůkorunčeských).2. Upisování nových akcií nad částku 59.000.000,--Kč senepřipouští.III. 1. Zvýšení základního jmění bude realizováno vydáním nížespecifikovaných nových akcií:- počet: 59 000 ks akcií- jmenovitá hodnota: 1.000,--Kč za jednu akcii- druh: kmenové akcie- forma: akcie na jméno- podoba: zaknihované akcie2. Emisní kurs se stanovuje ve výši 1.000,- Kč za jednuupsanou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč za jednu akcii.3. Emisní kurs bude splacen výhradně peněžitými vklady.Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady.IV. 1. Základní jmění se zvyšuje bez veřejné výzvy k upisováníakcií, tj. neveřejným úpisem akcií a s využitím přednotníhopráva akcionářů upsat část nových akcií. Přednostní právoakcionářů upsat část nových akcií v rozsahu svého dosavadníhopodílu na základním jmění společnosti dle ustanovení § 204aobchodního zákoníku bude moci být vykonáno v sídle společnosti,tj. v Ústí nad Labem, Drážďanská 80, a to ve lhůtě, která začneběžet dnem následujícím po doručení usnesení Krajského souduv Ústí nad Labem o zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladní jmění společnosti do obchodního rejstříku a skončíuplynutím 15 kalendářních dnů od prvního dne lhůty. Pokudposlední den stanovené lhůty připadne na den pracovního klidunebo dne pracovního volna, skončí lhůta uplynutím prvníhonásledujícího pracovního dne.2. Každý akcionář má přednostní právo upsat část novýchakcií v rozsahu odpovídajícím jeho dosavadnímu podílu nazákladním jmění společnosti (dle poměru jmenovité hodnoty akciídržených akcionářem k základnímu jmění). Na každou jednudosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč lze tak upsat 59nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč na jednu akcii.Každý z obou stávajících akcionářů má tedy právo upsat maximálně29 500ks nových akcií.3. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva na upsánínových akcií je první den, kdy lze toto právo uplatnit.4. Oba stávající akcionáři již před konáním valné hromadyuzavřeli dohodu o své účasti na navýšení základního jměníspolečnosti a jeho splacení.5. Osobou odpovědnou za správnost a úplnost listinyupisovatelů se ustanovuje Mgr. Daniel Syrovátko.V. 1.Každý upisovatel je povinen splatit nejméně 30% emisníhokursu jím upsaných akcií nejpozději do 10 dnů ode dnenásledujícího po dni, kdy akcie upsal, a to bezhotovostnímbankovním převodem ve prospěch účtu společnosti vedeného u IPB,a.s. pobočky v Ústí nad Labem, č.ú. 12600116/5100, přičemž jakovariabilní symbol uvede své identifikační číslo právnické osoby.2. Zbývající část emisního kursu upsaných akcií je akcionářpovinen splatit nejpozději do 6 měsíců ode dne právní mociusnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bude provedenzápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.3. Správcem splacených emisních kursů upsaných akcií seustanovuje Mgr. Daniel Syrovátko. zobrazit více skrýt více
posunout dolů