Trendy

35 169 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

6 834 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

27 674 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Adresa

od 23.9.2015Konská 199, 739 61 Třinec

Historické adresy

26.8.1998 - 23.9.2015Třinec, Koňská 199, PSČ 73961
27.10.1997 - 26.8.1998Sychrov, Paceřice čp. 24, PSČ 46344

Historické adresy z obchodního rejstříku

18.7.2013 - 14.10.2015Koňská 199, 739 61 Třinec

25027107

DIČ

od 1.4.1998

CZ25027107

Datum vzniku

27. října 1997

Datová schránka

fmxf5z6

Historické názvy

27.10.1997 - 10.5.2002

EVRIKA a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2020

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 27.12.2005

4 500 000 Kč

Historické jmění

26.11.2003 - 27.12.2005

4 000 000 Kč

10.1.2003 - 26.11.2003

3 500 000 Kč

26.8.1998 - 10.1.2003

1 000 000 Kč

27.10.1997 - 26.8.1998

1 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 6.3.2014

43-7599040237 / 0100

... více účtů (celkem 8) najdete zde

Provozovny

od 20.6.2013

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 739 98, Mosty u Jablunkova 133

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. října 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 20. ledna 1999 : V oddílu B se uzavírá vložka číslo 1049. Obchodní společnostje nadále registrována v obchodním rejstříku vedeném Krajskýmobchodním soudem v Ostravě v oddílu B, vložce číslo 2020.
 • 22. prosince 1998 : Obchodní společnost EVRIKA a.s. se sídlem Třinec, Koňská 199,PSČ 739 61, identifikační číslo 25 02 71 07 se zapisuje dooddílu B vložka 2020 obchodního rejstříku Krajského obchodníh Obchodní společnost EVRIKA a.s. se sídlem Třinec, Koňská 199,PSČ 739 61, identifikační číslo 25 02 71 07 se zapisuje dooddílu B vložka 2020 obchodního rejstříku Krajského obchodníh...osoudu v Ostravě. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 16. prosince 2005 - 27. prosince 2005 : Mimořádná valná hromada obchodní společnosti Rybex CZ a.s., osvědčená notářským zápisem Nz 356/2005, N 363/2005 ze dne 15.12.2005, sepsaným JUDr. Janou Matýskovou, notářem se sídle... m v Třinci, Třinec - Lyžbice, ul. Lidická 1264, přijala tato usnesení:a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 500.000,-Kč (slovy: pětsettisíc korun českých) bez připuštění upisování akcií nad tuto částkub) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových 50-ti (slovy: padesáti) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie ve výši 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých), všechny tyto akcie budou kmenovými listinnými akciemi znějícími na majitelec) přednostní právo na upisování akcií u všech akcionářů je vyloučenod) všechny nové akcie v počtu 50-ti kusů budou upsány akcionáři na základě dohody akcionářů podle § 205 Obch. zák.e) všechny nové akcie v počtu 50-ti kusů budou upsány do jednoho měsíce od zápisu usnesení Krajského soudu v Ostravě o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku emisním kurzem ve výši 100.000,-Kč za 1 akcii, tedy celkem peněžní částkou ve výši 5.000.000,-Kč (slovy: pětmilionů korun českých), rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou upisovaných akcií, tedy částka ve výši 4.500.000,-Kč (slovy: čtyřimilionypětsettisíc korun českých), je emisním ážiemf) emisní kurz všech nových akcií v hodnotě 5.000.000,-Kč bude splacen z a p o č t e n í m části peněžité pohledávky společnosti Storlem Trading Ltd vůči společnosti Rybex CZ a.s. ve výši 5.000.000,-Kč (slovy: pětmilionů korun českých) z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 28.5.2001 ve znění jejího dodatku ze dne 31.7.2001 a z titulu Licenční smlouvy ze dne 28.12.1998 uzavřené mezi společností Storlem Trading Ltd jako věřitelem a společností Rybex CZ a.s. jako dlužníkem, prověřené auditorem Ing. Otmarem Urbanem v písemném potvrzení ze dne 14.12.2005 p r o t i pohledávce společnosti Rybex CZ a.s. vůči společnosti Storlem Trading Ltd z titulu splacení emisního kurzu ve výši 5.000.000,-Kč (slovy: pětmilionů korun českých) a to dohodou, přičemž dohoda o započtení vzájemných pohledávek bude uzavřena po uzavření dohody akcionářů podle § 205 Obch. zák. před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ve zbývající části pak pohledávka společnosti Storlem Trading Ltd vůči společnosti Rybex CZ a.s. trvá. zobrazit více skrýt více
 • 10. července 2003 - 16. prosince 2005 : Mimořádná valná hromada obchodní společnosti Rybex CZ a.s., osvědčená notářským zápisem Nz 65/2003, N 69/2003 ze dne 17.3.2003, sepsaným JUDr. Janou Matýskovou, notářem se sídlem v... Třinci, Třinec - Lyžbice, ul. Lidická 1264, přijala tato usnesení :Mimořádná valná hromada společnosti Rybex CZ a.s. rozhodla dle § 204 a odst. 5 obch. zák. o vyloučení práva všech akcionářů na přednostní upisování nových akcií.Usnesení mimořádné valné hromady společnosti Rybex CZ a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií dle § 203 obch. zák.a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 500.000,-Kč slovy: pětsettisíckorunčeských bez připuštění upisování akcií nad tuto částkub) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových 50-ti (slovy: padesáti) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1 akcie ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorunčeských), všechny tyto akcie budou kmenovými listinnými akciemi znějící na majitelec) přednostní právo na upisování akcií u všech akcionářů je vyloučenod) všechny nové akcie v počtu 50-ti kusů budou upsány akcionáři na základě dohody akcionářů podle § 205 obch. zák.e) všechny nové akcie v počtu 50-ti kusů budou upsány do jednoho měsíce od zápisu usnesení Krajského soudu v Ostravě o navyšování základního kapitálu do obchodního rejstříku emisním kurzem ve výši 100.000,-Kč za 1 akcii, tedy celkem peněžní částkou ve výši 5.000.000,-Kč (slovy: pětmilionů korun českých), rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou upisovaných akcií, tedy částka ve výši 4.500.000,-Kč (slovy: čtyřimilionypětsettisíc korun českých), je emisním ážiemf) emisní kurz všech nových akcií v hodnotě 5.000.000,-Kč bude splacen započtením části peněžité pohledávky společnosti Storlem Trading Ltd. Vůči společnosti Rybex CZ a.s. ve výši 5.000.000,-Kč (slovy: pětmilionů korun českých) z titulu o půjčce ze dne 28.5.2001 ve znění jejího dodatku ze dne 31.7.2001 uzavřené mezi společností Storlem Trading Ltd. Jako věřitelem a společností Rybex CZ a.s. jako dlužníkem proti pohledávce společnosti Rybex CZ a.s. vůči společnosti Storlem Trading Ltd. Z titulu splacení emisního kursu ve výši 5.000.000,-Kč (slovy: pětmilionů korun českých) a to dohodou, přičemž dohoda o započtení vzájemných pohledávek bude uzavřena po uzavření dohody akcionářů podle § 205 obch. zák. před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ve zbývající části pak pohledávka společnosti Storlem Trading Ltd. Vůči společnosti Rybex CZ a.s. trvá. zobrazit více skrýt více
 • 10. prosince 2002 - 10. ledna 2003 : a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši2.500.000,- Kč (slovy: dvamilionypětsettisíc korun českých) bezpřipuštění upisování akcií nad tuto částku
 • 10. prosince 2002 - 10. ledna 2003 : b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových250-ti (slovy: dvěstěpadesáti) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1akcie ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českýc... h),všechny tyto akcie budou kmenovými listinnými akciemi znějícímina majitele zobrazit více skrýt více
 • 10. prosince 2002 - 10. ledna 2003 : c) přednostní právo na upisování akcií u všech akcionářů jevyloučeno
 • 10. prosince 2002 - 10. ledna 2003 : d) všechny nové akcie v počtu 250-ti kusů budou upsány akcionářina základě dohody akcionářů podle § 205 obch. zák.
 • 10. prosince 2002 - 10. ledna 2003 : e) všechny nové akcie v počtu 250-ti kusů budou upsány dojednoho měsíce od zápisu usnesení této valné hromady doobchodního rejstříku a jejich emisní kurs ve výši 10.000,- Kč za1 ak... cii bude splacen z části ve výši 30% do 30dnů od uzavřenídohody akcionářů dle § 205 obch. zák. a z části ve výši 70% dojednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku zobrazit více skrýt více
 • 10. prosince 2002 - 10. ledna 2003 : f) emisní kurz všech nových akcií v počtu 250-ti kusů budesplacen z části ve výši 750.000,- Kč (sedmsetpadesáttisíc korunčeských) na zvláštní účet za tímto účelem založený u ČSOB, ... a.s.,pobočka Ostrava č. 178968625/0300 ve lhůtě do 30-ti dnů oduzavření dohody akcionářů dle § 205 obch. zák. zobrazit více skrýt více
 • 10. prosince 2002 - 10. ledna 2003 : Mimořádná valná hromada společnosti Rybex CZ a.s. jejiž průběhbyl osvědčen notářským zápisem Nz 191/2002, ze dne 8.8.2002přijala toto usnesení:Usnesení mimořádné valné hromady spol... ečnosti Rybex CZ a.s. ozvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií dle§ 203 obch. zák.: zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů