Trendy

76 931 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-15 768 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

172 600 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

23

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 1.12.1997 Teplice, Na Stínadlech 2796, PSČ 41501

25028715

DIČ

od 1.12.1997

CZ25028715

Datum vzniku

1. prosince 1997

Datová schránka

5ehd5q3

Historické názvy

22.8.2003 - 15.8.2007

FOTBALOVÝ KLUB Teplice, a.s., člen skupiny Glaverbel

1.12.1997 - 22.8.2003

FOTBALOVÝ KLUB Teplice, a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1039

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 24.5.2010

142 440 000 Kč

Historické jmění

13.10.2005 - 24.5.2010

133 440 000 Kč

8.3.2004 - 13.10.2005

129 440 000 Kč

24.9.2003 - 8.3.2004

123 440 000 Kč

5.6.2000 - 24.9.2003

113 440 000 Kč

15.10.1999 - 5.6.2000

110 440 000 Kč

9.4.1999 - 15.10.1999

107 000 000 Kč

17.8.1998 - 9.4.1999

100 000 000 Kč

19.2.1998 - 17.8.1998

95 000 000 Kč

1.12.1997 - 19.2.1998

90 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Teplice

Bankovní účty

zvěřejněno 9.2.2017

CZ1503001712800415059143

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Historické provozovny

15.5.2000 - 30.6.2004

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • U nádraží 904/14, 415 01, Teplice

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 8. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 8. září 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 8. září 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 23. března 2001 : Dne 28.12.2000 uzavřela společnost FOTBALOVÝ KLUB Teplice, a.s.(jako řízená osoba) ovládací smlouvu s řídící osobou - GlaverbelCzech a.s., se sídlem Teplice, Sklářská 450, IČ 14864 Dne 28.12.2000 uzavřela společnost FOTBALOVÝ KLUB Teplice, a.s.(jako řízená osoba) ovládací smlouvu s řídící osobou - GlaverbelCzech a.s., se sídlem Teplice, Sklářská 450, IČ 14864...576zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústínad Labem, oddílu B, vložce 59. zobrazit více skrýt více
 • 1. prosince 1997 : Omezení převoditelnosti na jméno:Stanovy společnosti omezují převoditelnost akcií na jméno tak,že k platnosti převodu je třeba souhlas představenstvaspolečnosti na základě písemné Omezení převoditelnosti na jméno:Stanovy společnosti omezují převoditelnost akcií na jméno tak,že k platnosti převodu je třeba souhlas představenstvaspolečnosti na základě písemné ...žádosti akcionáře. Nevyjádří-lise představenstvo k žádosti do 30 dnů od jejího doručení, platí,že souhlas udělilo. Odmítne-li představenstvo udělit souhlas kpřevodu akcií a požádá-li o to akcionář do jednoho měsíce oddoručení odmítnutí, je společnost povinna od něho odkoupitakcie, k jejichž převodu představenstvo odmítlo udělit souhlas,a to za cenu stanovenou v souladu s příslušnými právnímipředpisy. zobrazit více skrýt více
 • 1. prosince 1997 : Údaje o založení:Akciová společnost FOTBALOVÝ KLUB Teplice, a.s. je právnímnástupcem společnosti s ručením omezeným FOTBALOVÝ KLUBTeplice, s.r.o., se sídlem v Teplicích, Na Stínadl Údaje o založení:Akciová společnost FOTBALOVÝ KLUB Teplice, a.s. je právnímnástupcem společnosti s ručením omezeným FOTBALOVÝ KLUBTeplice, s.r.o., se sídlem v Teplicích, Na Stínadl...ech 2796,která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudemv ústí nad Labem, oddílu C, vložce 5274.Valná hromada dne 30.6.1997 schválila projekt přeměnyspolečnosti s ručením omezeným FOTBALOVÝ KLUB Teplice, s.r.o. naakciovou společnost, zrušila společnost s ručením omezeným bezlikvidace a rozhodla o založení nástupnické akciové společnostiFOTBALOVÝ KLUB Teplice, a.s., na níž přechází jmění zrušenéspolečnosti a veškerá práva a závazky, schválení jejích stanov avolbě orgánů společnosti. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 21. dubna 2010 - 24. května 2010 : AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group, jako jediný akcionář společnosti rozhodla dne 31.3.2010 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti tak... to:1) Zvyšuje se základní kapitál společnosti v souladu s ust. § 203 a násl. obchodního zákoníku upsáním nových akcií, a to o částku 9.000.000,- Kč (slovy: devět milionů korun českých) z původní výše 133.440.000,- Kč (sto třicet tři milionů čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých, na novou výši 142.440.000,- Kč (slovy: sto čtyřicet dva milionů čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých). Upisování nad shora uvedený rozsah zvýšení základního kapitálu se nepřipouští2) Předmětem úpisu je 9 000 (slovy: devět tisíc) ks nově vydaných kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). K úpisu nových akcií je oprávněn pouze určený zájemce - obchodní společnost Střední škola technická AGC a.s., se sídlem Teplice, Rooseveltovo nám. č. 5, PSČ 415 03, identifikační číslo: 283 85 077, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce 128.3) Všech 9000 (slovy: devět tisíc) ks nových akcií, každou o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), lze upsat v emisním kursu po 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) pouze nepeněžitým vkladem, u nějž jediný akcionář AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group v souladu s níže uvedeným znaleckým posudkem schvaluje úhrnnou hodnotu 9.000.000,- Kč (slovy: devět milionů korun českých). Tento nepenětitý vklad sestává:z pozemků ve vlastnictví společnosti Střední škola technická AGC a.s. v obci Modlany, k.ú. Modlany, okres Teplice, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrálního pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 424 a to: pozemku č.parc. 266/1 o výměře 253529 m2 - ovocný sad, č.parc. 266/9 o výměře 1552 m2 - ostatní plocha, č.parc. 266/20 o výměře 15809 m2 - ovocný sad a č. parc. 266/2 o výměře 1243 m2 - vodní plocha, oceněných znaleckým posudkem soudního znalce Ing. Borise Výborného č. 08/1796/2010 ze dne 09.03.2010 na částku 9.000.000,- Kč (slovy: devět milionů korn českých).4) Nové akcie budou upsány dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v písemné smlouvě s úředně ověřenými podpisy, kterou určený zájemce uzavře se společností. Návrh smlouvy předloží představenstvo společnosti určenému zájemci v termínu do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k úpisu bude činit 30 (slovy: třicet) dnů.5) Upisovatel je povinen do 30 (třiceti) dnů ode dne úpisu předat společnosti písemné prohlášení o vkladu vlastnického práva k předmětným nemovitostem do katastru nemovitostí a spolu s tím předat společnosti předmětné nemovitosti ve smyslu ust. § 60 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku. Předáním písemného prohlášení a nemovitostí je vklad splacen. Vlastnické právo k nepeněžitému vkladu nabude společnost vkladem do katastru nemovitostí. zobrazit více skrýt více
 • 22. září 2005 - 13. října 2005 : Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 15.9.2005 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:1. Zvyšuje se základní kapitál Společnosti ups... áním nových akcií z důvodu nutnosti posílení finační situace společnosti a to o částku 4 000 000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých), z původních, 129 440 000,- Kč (slovy: sto dvaceti devíti milionů čtyř set čtyřiceti tisíc korun českých), na novou výši 133 440 000,- Kč (slovy: jedno sto třicet tři milionů čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští.2. Předmětem úpisu bude 4 000 (slovy: čtyři tisíce) kusů nově vydávaných kmenových, listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).3. K úpisu nových akcií je oprávněn pouze jediný akcionář společnosti Glaverbel Czech a.s., člen skupiny Glaverbel. Veřejná výzva k úpisu je vyloučena.4. Nové akcie, každou o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) lze upsat peněžitým vkladem v emisních kurzu po 1 000,- Kč (slovy: jednom tisíci korun českých), přičemž na emisní kurs 4 000 (slovy: čtyř tisíc) kusů nových akcií, připadne peněžitý vklad v částce 4 000 000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých).5. Nové akcie budou upsány dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v písemné smlouvě s úředně ověřenými podpisy, kterou jediný akcionář uzavře se Společností. Návrh smlouvy předloží představenstvo Společnosti jedinému akcionáři v termínu do 14 dnů (slovy: čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k úpisu bude činit 30 (slovy: třicet) dnů.6. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií peněžitým vkladem do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne úpisu.7. Proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu nových akcií se připouští možnost započtení části peněžité pohledávky jediného akcionáře Glaverbel Czech a.s., člen skupiny Glaverbel vůči Společnosti, z titulu smlouvy o půjčce ze dne 22.6.1999, ve znění dodatku č. 1. ze dne 18.1.2001 a dodatku č. 2 ze dne 22.10.2002, splatné do 31.12.2009, v celkové částce 40 000 000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 6. února 2004 - 8. března 2004 : Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 14.10.2003 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:1. Zvyšuje se základní kapitál Společnosti up... sáním nových akcií z důvodu nutnosti posílení finanční situace společnosti a to o částku 6.000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých), z původních 123.440.000,- Kč (slovy: sto dvaceti tří milionů čtyři sta čtyřiceti tisíc korun českých), na novou výši 129.440.000,- Kč (slovy: sto dvacet devět milionů čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští.2. Předmětem úpisu bude 6.000 (slovy: šest tisíc) kusů nově vydávaných kmenových, listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých).3. K úpisu nových akcií je oprávěn pouze jediný akcionář společnosti Glaverbel Czech a.s., člen skupiny Glaverbel. Veřejná výzva k úpisu je vyloučena.4. Nové akcie, každou o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) lze upsat peněžitým vkladem v emisním kurzu po 1.000,- Kč (slovy: jednom tisíci korun českých), přičemž na emisní kurs 6.000 (slovy: šesti tisíc) kusů nových akcií, připadne peněžitý vklad v částce 6.000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých).5. Nové akcie budou upsány dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v písemné smlouvě s úředně ověřenými podpisy, kterou jediný akcionář uzavře se Společností. Návrh smlouvy předloží představenstvo Společnosti jedinému akcionáři v termínu do 14 dnů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k úpisu bude činit 30 dnů.6. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií peněžitým vkladem do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne úpisu.7. Proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu nových akcií se připouští možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře Glaverbel Czech a.s., člen skupiny Glaverbel vůči Společnosti, z titulu smlouvy o půjčce ze dne 16.07.2001, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.08.2001, splatné dne 31.10.2003, v částce 6.000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 18. března 2003 - 24. září 2003 : Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 5.8.2002 při výkonupůsobnosti valné hromady o zvýšení základního kapitáluspolečnosti takto:1. Zvyšuje se základní kapitál Společnosti upsání... m nových akciíz důvodu nutnosti posílení finanční situace společnosti a to očástku 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých),z původních 113.440.000,- Kč (slovy: sto třinácti milionů čtyřista čtyřiceti tisíc korun českých) na novou výši 123.440.000,-Kč(slovy: sto dvacet tři milionů čtyři sta čtyřicet tisíc korunčeských). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení senepřipouští.2. Předmětem úpisu bude 10.000 (slovy: deset tisíc) kusů nověvydávaných kmenových, listinných akcií na jméno, každá ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).3. K úpisu nových akcií je oprávněn jediný akcionář společnostiGlaverbel Czech a.s.Veřejná výzva k úpisu je vyloučena.4. Nové akcie, každou o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jedentisíc korun českých) lze upsat peněžitým vkladem v emisním kurzupo 1.000,- Kč (slovy: jednom tisíci korun českých), přičemž naemisní kurz 10.000 (slovy: deseti tisíc) kusů akcií připadnečástka 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých).5. Nové akcie budou upsány dle ustanovení § 204 odst. 5 obchod-ního zákoníku v písemné smlouvě s úředně ověřenými podpisy,kterou jediný akcionář uzavře se Společností. Návrh smlouvypředloží představenstvo Společnosti jedinému akcionáři v termínudo 14 dnů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k úpisu bude činit30 dnů.6. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz akciípeněžitým vkladem do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne úpisu.7. Proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursunových akcií se připouští možnost započtení peněžité pohledávkyjediného akcionáře Glaverbel Czech a.s. vůči Společnosti ztitulu smlouvy o půjčce ze dne 1.8.2002, splatné dne 29.8.2003v částce 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2000 - 5. června 2000 : 7. V případě nepeněžitého vkladu je upisovatel povinen do 30 dnůode dne úpisu předat společnosti písemné prohlášení o vkladupředmětných nemovitostí a předat je podle ust. § 60 odst... . 1a 2 obchodního zákoníku. Společnost nabude vlastnické právok předmětu vkladu vkladem vlastnického práva do katastrunemovitosti. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2000 - 5. června 2000 : 6. Upisovatelé jsou povinni splatit v plné výši peněžité vkladypředstavující emisní kurs upsaných akcií dle dohody o rozsahuúčasti na zvýšení základního jmění do 30 dnů ode dne úpi... su naúčet společnosti u Komerční banky a.s., pobočka Teplice, č.ú.712120297/0100. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2000 - 5. června 2000 : 5. Zbývající část nových akcií v počtu 307 (slovy: třista sedm)kusů bude v rámci dohody akcionářů upsána peněžitými vklady,přičemž emisní kurs takto upsaných akcií činí 307.000,- K... č(slovy: třista sedm tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2000 - 5. června 2000 : 4. V rámci shora uvedené dohody akcionářů lze část akcií v počtu2693 (slovy: dvou tisíc šestiset devadesáti tří) kusů upsatnepeněžitým vkladem nemovitostí tj. pozemků číslo parceln... í3603, 3604/1 a 3604/3 k.ú. Teplice a valná hromada schvalujehodnotu tohoto nepeněžitého vkladu v částce 2.693.680,- Kč(slovy: dva miliony šestset devadesát tři tisíce šestsetosmdesát korun českých), shodně se znaleckými posudky znalcůIng. Borise Výborného č. 05/774/2000 z 29.1.2000 a Ing.Vítězslava Veselého č. 3867-32/2000 z 31.1.2000, přičemž naemisní kurs 2693 (slovy: dvou tisíců šstiset devadesáti tří)kusů nových akcií upsaných tímto nepeněžitým vkladem připadnečástka 2.693.000,- Kč (slovy: dva miliony šestset devadesáttři tisíce korun českých). Přebývající hodnotu vkladu ve výši680,- Kč (slovy: šestset osmdesát korun českých) jespolečnost tj. FOTBALOVÝ KLUB Teplice, a.s. povinna vrátitzpět upisovateli na jeho účet u Komerční banky a.s., pobočkaTeplice, č.ú. 15 305-501/0100 do třiceti dnů ode dne splacenívkladu. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2000 - 5. června 2000 : 3. Všechny akcie na zvýšení základního jmění společnosti budouupsány pouze akcionáři společnosti na základě jejich dohodyo účasti na zvýšení základního jmění dle § 205 obchodníhozá... koníku, která bude pořízena ve formě notářského zápisua bude nahrazovat upisovací listinu. Veřejná výzva k úpisuje vyloučena. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2000 - 5. června 2000 : 2. Předmětem úpisu je 3 000 (slovy: tři tisíce) kusů nověvydávaných kmenových, listinných, veřejně neobchodovatelnýchakcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy:jed... en tisíc korun českých) - "nové akcie". Nové akcie, každouo jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korunčeských), lze upsat v emisním kursu po 1 000,- Kč (slovy:jeden tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2000 - 5. června 2000 : 1. Zvyšuje se základní jmění společnosti o 3.000.000,- Kč (slovytři miliony korun českých), z původních 110.440.000,- Kč(slovy jedno sto deset milionů čtyřista čtyřicet tisíc korun... českých) na novou výši 113.440.000,- Kč (slovy jedno stotřináct milionů čtyřista čtyřicet tisíc korun českých) a toupsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2000 - 5. června 2000 : Mimořádná valná hromada akciové společnosti rozhodla dne27.3.2000 o zvýšení základního jmění takto:
 • 19. července 1999 - 15. října 1999 : 6.Všichni upisovatelé jsou povinni splatit peněžité vkladypředstavující emisní kurs upsaných akcií na zvýšení základníhojmění v plné výši do 30 dnů ode dne úpisu na účet společnost... iu Komerční banky a.s., pobočka Teplice, č.ú. 712120297/0100. zobrazit více skrýt více
 • 19. července 1999 - 15. října 1999 : 5.Místem pro upisování akcií určených konkrétním zájemcůmuvedeným v bodě 4., je sídlo společnosti FOTBALOVÝ KLUBTeplice a.s., tj. Teplice, Na Stínadlech 2796 a lhůta proupisování č... iní 30 dnů ode dne právní moci usnesenírejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku zobrazit více skrýt více
 • 19. července 1999 - 15. října 1999 : Veřejná výzva k úpisu je vyloučena.
 • 19. července 1999 - 15. října 1999 : Ing. Pavel Šedlbauer, RČ 500616/222, 415 01 Teplice, Luční230/40, - 500 kusů akcií
 • 19. července 1999 - 15. října 1999 : PaedDr. Libor Sehnal, RČ 620824/1435, 415 01 Teplice,Seifertova 1586/2, - 415 kusů akcií
 • 19. července 1999 - 15. října 1999 : Ing. Jaroslav Přerost, RČ 470324/204, 415 01 Teplice,Bořivojova 3129/11 - 500 kusů akcií
 • 19. července 1999 - 15. října 1999 : Ing. Petr Procházka, RČ 450316/013, 415 01 Teplice, Bořivojova3129, - 415 kusů akcií
 • 19. července 1999 - 15. října 1999 : Ing. Jan Lorenc, CSc., RČ 450317/065, 110 00 Praha 10, PodAltánem 46, - 370 kusů akcií
 • 19. července 1999 - 15. října 1999 : JUDr. Pavel Čada, RČ 480601/171, 415 01 Teplice, Kollárova1560/15, - 370 kusů akcií
 • 19. července 1999 - 15. října 1999 : Ing. Martin Balázš, CSc., RČ 421101/042, bytem 417 41 Krupka,Na vyhlídce 507 - 370 kusů akcií
 • 19. července 1999 - 15. října 1999 : 4. Všechny akcie na zvýšení základního jmění společnosti vcelkovém počtu 3 440 kusů budou upsány peněžitými vklady.Z toho část akcií v počtu 500 kusů bude upsána akcionářispolečnos... ti na základě jejich dohody o účásti na zvýšenízákladního jmění dle § 205 obchodního zákoníku, která budepořízena ve formě notářského zápisu a bude nahrazovatupisovací listinu, a zbývající část 2940 kusů nových akcií nazvýšení základního jmění společnosti je určena k úpisukonkrétním zájemcům takto: zobrazit více skrýt více
 • 19. července 1999 - 15. října 1999 : 3. Vylučuje se přednostní právo stávajících akcionářůspolečnosti k upisování akcií podle § 204a odst. 5.obchodního zákoníku, a to z důležitého zájmu společnosti,který spočívá v pot... řebě zajištění dalších finančních zdrojůna probíhající rekonstrukci fotbalového stadionu. zobrazit více skrýt více
 • 19. července 1999 - 15. října 1999 : 2. Předmětem úpisu je 3 440 kusů nově vydávaných kmenových,listinných, veřejně neobchodovatelných akcií na jméno, každáo jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a emisním kurzu 1.000,- Kč.Upi... sování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění společnosti tj. 3.440.000,- Kč, se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 19. července 1999 - 15. října 1999 : 1. Zvyšuje se základní jmění společnosti o 3.440.000,- Kč (slovytři miliony čtyřistačtyřicet tisíc korun českých), způvodních 107.000.000,- Kč (slovy sto sedm milionů korunčeských)... na novou výši 110.440.000,- Kč (slovy stodesetmilionů čtyřistačtyřicet tisíc korun českých), a to upsánímnových akcií. zobrazit více skrýt více
 • 19. července 1999 - 15. října 1999 : Mimořádná valná hromada akciové společnosti rozhodla dne14.7.1999 o zvýšení základního jmění takto:
 • 29. ledna 1999 - 9. dubna 1999 : Upisovatelé jsou povinni splatit peněžité vklady představujícíemisní kusr upsaných akcií dle dohody o rozsahu účasti nazvýšení základního jmění společnosti do 6, slovy šesti, měsíc... ůode dne úpisu na účet Společnosti u Komerční banky, a.s.,pobočka Teplice, č.ú. 712120297/0100. zobrazit více skrýt více
 • 29. ledna 1999 - 9. dubna 1999 : Všechny akcie na zvýšení základního jmění společnosti budouupsány peněžitými vklady a to pouze akcionáři společnostina základě jejich dohody o účasti na zvýšení základního jměnípod... le § 205 obchodního zákoníku. Dohoda akcionářů dle § 205obchodního zákoníku bude pořízena ve formě notářského zápisua bude nahrazovat upisovací listinu. Veřejná výzva k úpisu jevyloučena. zobrazit více skrýt více
 • 29. ledna 1999 - 9. dubna 1999 : Předmětem úpisu je 7 000 kusů nově vydávaných kmenových,listinných, veřejně neobchodovatelných akcií na jméno, každáo jmenovité hodnotě 1 000,- Kč a emisním kursu 1 000,- Kč.Upisov... ání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníspolečnosti tj. 7 000 000,- Kč se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 29. ledna 1999 - 9. dubna 1999 : Zvyšuje se základní jmění společnosti o 7 000 000,- Kč,z původních 100 000 000,- Kč, na novou výši 107 000 000,- Kč,a to upsáním nových akcií.
 • 29. ledna 1999 - 9. dubna 1999 : Mimořádná valná hromada akciové společnosti rozhodla dne26.1.1999 o zvýšení základního jmění takto:
 • 11. června 1998 - 17. srpna 1998 : 6. Upisovatel je povinen splatit peněžitý vklad představujícíemisní kurs upsaných akcií do 30 dnů ode dne úpisu na účetspolečnosti u Komerční banky a.s., pobočka Teplice, čísloúčtu... 71220297/0100. zobrazit více skrýt více
 • 11. června 1998 - 17. srpna 1998 : 5. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti FOTBALOVÝKLUB Teplice a.s. tj. Teplice, Na Stínadlech 2796 a lhůtapro upisování činí 30(slovy: třicet) dnů ode dne právní mociusn... esení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 11. června 1998 - 17. srpna 1998 : 4. Určuje se, že všechny akcie na zvýšení základního jměníspolečnosti budou upsány peněžitým vkladem a to pouze určenýmzájemcem obchodní společností Glavsklo s.r.o. se sídlem vPříb... rami, V lukách 326, IČ 18609627 zapsané v obchodnímrejstříku Krajského obchodního soudu v Praze v oddíle C,vložce 5286. Veřejná výzva k úpisu je vyloučena. zobrazit více skrýt více
 • 11. června 1998 - 17. srpna 1998 : 3. Vylučuje se přednostní právo stávajících akcionářů kupisování nových akcií ve prospěch konkrétníhozájemce-upisovatele obchodní společnosti Glavsklo s.r.o. sesídlem v Příbrami, V... lukách 326, IČ 18609627 zapsané vobchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze voddíle C, vložce 5286 a to z důležitého zájmu společnosti,který spočívá v potřebě zajištění dalších finančních zdrojůna probíhající rekonstrukci fotbalového stadionu v Teplicích. zobrazit více skrýt více
 • 11. června 1998 - 17. srpna 1998 : 2. Předmětem úpisu je 5 000 kusů nově vydávaných, kmenovýchakcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč aemisním kursu 1.000,- Kč. Upisování akcií nad částkunavrhovaného zv... ýšení základního jmění společnosti tj.5.000.000,- Kč se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 11. června 1998 - 17. srpna 1998 : 1. Zvyšuje základní jmění společnosti o 5.000.000,- Kč (slovy:pět milionů korun českých) z původních 95.000.000,- Kč(slovy: devadesátipěti milionů korun českých) na novou výši100.0... 00.000,- Kč (slovy: sto milionů korun českých), a toupsáním nových akcií. zobrazit více skrýt více
 • 11. června 1998 - 17. srpna 1998 : Řádná valná hromada akciové společnosti rozhodla dne 13.5.1998 ozvýšení základního jmění takto:
 • 6. ledna 1998 - 19. února 1998 : Mimořádná valná hromada akciové společnosti rozhodla dne10.12.1997 o zvýšení základního jmění takto:1. Zvyšuje se základní jmění společnosti o 5 000 000,-- Kčz původních 90 000 000... ,-- Kč na novou výši 95 000 000,-- Kča to upsáním nových akcií.2. Předmětem úpisu je 5 000 kusů nově vydávaných, kmenovýchakcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč a emisnímkursu 1 000,-- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního jmění společnosti tj. 5 000 000,-- Kč senepřipouští.3. Všechny akcie na zvýšení základního jmění společnosti budouupsány peněžitými vklady, a to pouze akcionáři na základě jejichdohody o účasti na zvýšení základního jmění podle § 205obchodního zákoníku. Dohoda akcionářů dle § 205 obchodníhozákoníku bude pořízena ve formě notářského zápisu a budenahrazovat upisovací listinu. Veřejná výzva k úpisu jevyloučena.4. Upisovatelé jsou povinni splatit peněžité vkladypředstavující emisní kurs upsaných akcií dle dohody o rozsahu nazvýšení základního jmění společnosti do 30 dnů ode dne úpisu naúčet Společnosti u Komeční banky, a.s. pobočka Teplice, č.ú.712120297/0100. zobrazit více skrýt více
 • 6. ledna 1998 - 6. ledna 1998 : Mimořádná valná hromada akciové společnosti rozhodla dne10.2.1997 o zvýšení základního jmění takto:1. Zvyšuje se základní jmění společnosti o 5 000 000,-- Kčz původních 90 000 000,... -- Kč na novou výši 95 000 000,-- Kča to upsáním nových akcií.2. Předmětem úpisu je 5 000 kusů nově vydávaných, kmenovýchakcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč a emisnímkursu 1 000,-- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního jmění společnosti tj. 5 000 000,-- Kč senepřipouští.3. Všechny akcie na zvýšení základního jmění společnosti budouupsány peněžitými vklady, a to pouze akcionáři na základě jejichdohody o účasti na zvýšení základního jmění podle § 205obchodního zákoníku. Dohoda akcionářů dle § 205 obchodníhozákoníku bude pořízena ve formě notářského zápisu a budenahrazovat upisovací listinu. Veřejná výzva k úpisu jevyloučena.4. Upisovatelé jsou povinni splatit peněžité vkladypředstavující emisní kurs upsaných akcií dle dohody o rozsahu nazvýšení základního jmění společnosti do 30 dnů ode dne úpisu naúčet Společnosti u Komeční banky, a.s. pobočka Teplice, č.ú.712120297/0100. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů