Základní údaje

Historické adresy

2.4.2002 - 15.3.2016 Chomutov, Ctiborova 1192/1, PSČ 43001
5.12.1997 - 2.4.2002 Chomutov, Ctiborova 1, PSČ 43001

25029096

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1998 - 30.3.2016

CZ25029096

Datum vzniku

5. prosince 1997

Datum zániku v obchodním rejstříku

15. března 2016

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

15. března 2016

Datová schránka

hcife6g

Historické názvy

5.12.1997 - 15.3.2016

NOVAK CV a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1065

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

10.12.2003 - 15.3.2016

51 000 000 Kč

26.7.1999 - 10.12.2003

1 000 000 Kč

5.12.1997 - 26.7.1999

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Chomutova

Historické provozovny

5.12.1997 - 15.3.2016

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Ctiborova 1192/5, 430 01, Chomutov

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 15. března 2016 - 15. března 2016 : Vymazává se z obchodního rejstříku společnost NOVAK CV a.s., Chomutov, Ctiborova 1192/1, PSČ 43001, identifikační číslo 250 29 096.Právní důvod výmazu:Společnost byla z obchodního... rejstříku vymazána na základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. KSUL 44 INS 2317/2009-B-259, ze dne 11.5.2015, které nabylo právní moci dne 24.6.2015. Uvedeným usnesením byl konkurs na majetek dlužníka NOVAK CV a.s., Chomutov, Ctiborova 1192/1, PSČ 43001, identifikační číslo 250 29 096, zrušen podle § 308 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona z důvodu, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující. zobrazit více skrýt více
  • 23. července 2003 - 30. ledna 2004 : Valná hromada dne 10.2.2003 rozhodla takto:a) Dosavadní základní kapitál obchodní společnosti NOVAK CV a.s. ve výši 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) se zvyšuje o čá... stku 50 000 000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých) a po zvýšení bude činit výše základního kapitálu 51 000 000 Kč (slovy: padesát jeden milion korun českých). Upisování akcií nad částku 50 000 000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých) se nepřipouští.b) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií takto:- počet: 50 (slovy: padesát) kusů- jmenovitá hodnota jedné akcie: 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých)- druh: kmenové- podoba: listinná- forma: na jménoc) Akcionáři společnosti se před jednáním valné hromady vzdali dle § 204a odst. 7 ObchZ svých přednostních práv na upsání nových akcií společnosti, akcie budou upsány akcionáři na základě dohody uzavřené podle § 205 ObchZ. Akcie budou upsány v sídle společnosti NOVAK CV a.s., Ctiborova 1192/1, do dvou týdnů ode dne, kdy představenstvo akcionářům písemně oznámí, že usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti bylo zapsáno do obchodního rejstříku. Emisní kurs bude odpovídat jmenovité hodnotě akcií.d) Nepeněžitý vklad bude splacen do dvou týdnů ode dne uzavření dohody podle § 205 ObchZ, a to na adrese nemovitosti Chomutov, Kostnická 4797. Nepeněžitý vklad bude splacen předáním písemného prohlášení podle § 60 odst. 1 ObchZ spolu s předáním nemovitosti.Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře společnosti Jiřího Nováka, r. č. 471031/128 bytem Chomutov, Kostnická 4797, ve výši 37.210.000,- Kč (slovy třicet sedm milionů dvě stě deset tisíc korun českých) vůči společnosti NOVAK CV a.s., proti pohledávce společnosti NOVAK CV a. s. vůči akcionáři Jiřímu Novákovi, r. č. 471031/128 bytem Chomutov, Kostnická 4797 na splacení emisního kurzu ve výši 37.210.000,- Kč (slovy třicet sedm milionů dvě stě deset tisíc korun českých).Jedná se o pohledávku za převod 100 % obchodního podílu ve společnosti Výroba nábytku - Novák s.r.o., se sídlem Chomutov, Ctiborova 1192/1, PSČ 430 01, identifikační číslo 46709509, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce číslo 2366, kterou uzavřeli dne 9. 1. 2003 převodce, Jiří Novák, r.č. 471031/128 bytem Chomutov, Kostnická 4797, a nabyvatel, společnost NOVAK CV a. s. se sídlem Chomutov, Ctiborova 1192/1, PSČ 430 01, identifikační číslo 25029096, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1065, za částku 50.000.000,- Kč (slovy padesát miliónů korun českých).Obchodní podíl byl oceněn znalcem Bc. Martinem Jurenkou ve znaleckém posudku pořadové číslo 036/0036/02 ze dne 8.12.2002 částkou 50.000.000,- Kč (slovy padesát miliónů korun českých).Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započetí jsou tyto:Akcionář společnosti Jiří Novák, r. č. 471031/128 bytem Chomutov, Kostnická 4797 je povinen předložit společnosti NOVAK CV a. s., nejpozději do sedmi dnů ode dne uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku, návrh dohody o započetí části své peněžité pohledávky z titulu uzavřené smlouvy o převodu 100 % obchodního podílu ve společnosti Výroba nábytku - Novák s. r. o. vůči společnosti NOVAK CV a. s., ve výši 37.210.000,- Kč (slovy třicet sedm milionů dvě stě deset tisíc korun českých) proti pohledávce společnosti NOVAK CV a. s. vůči němu na splacení emisního kurzu akcií ve výši 37.210.000,- Kč (slovy třicet sedm milionů dvě stě deset tisíc korun českých).V návrhu dohody bude uvedeno, která část jeho pohledávek vůči společnosti NOVAK CV a. s. je předmětem započetí, jaká je jejich úhrnná výše a jejich splatnost.Společnost NOVAK CV a. s. je povinna návrh dohody akceptovat do sedmi dnů od jejího obdržení. Akcionář Jiří Novák starší a společnost NOVAK CV a. s. se mohou dohodnout, že započíst lze i pohledávky, které nejsou dosud splatné.Schvaluje se upisování části akcií nepeněžitým vkladem akcionáře Jiřího Nováka, r.č. 471031/128 bytem Chomutov, Kostnická 4797. Předmětem nepeněžitého vkladu budou nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 2132 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu v Chomutově - budova č. p. 4797 Chomutov občanská vybavenost na parcele 231/5 a pozemky zastavěná plocha a nádvoří 231/5 o výměře 687 m2 a ostatní plocha 231/3 o výměře 3636 m2, včetně venkovních úprav.V oddíle C listu vlastnictví je zapsáno zástavní právo k budově č. p. 4797 Chomutov na parcele 231/5 a pozemkům 231/5 a 231/3, pro Komerční banku a.s. pobočku Chomutov, na základě smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne 27.6.1997, vklad práva povolen rozhodnutím Katastrálního úřadu v Chomutově čj. V2 2213/1997, právní účinky vkladu vznikly dnem 30.6.1997, k zajištění její pohledávky ve výši 7.000.000,- Kč (slovy sedm milionů korun českých).Ve znaleckém posudku Ing. Vladimíra Fouse, Chomutov, Kpt. Jaroše 3760, ze dne 25. 11. 2002, číslo 1381-94/2002/T jsou nemovitosti popsány, provedeny způsoby ocenění, uvedena hodnota nemovitosti ve výši 12.790.000,- Kč (slovy dvanáct milionů sedm set devadesát tisíc korun českých) po odečtení aktuální výše nesplaceného závazku zajištěného zástavním právem ke dni ocenění a že tato částka odpovídá úhrnnému emisnímu kurzu akcií, které mají být dány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad.Dle potvrzení znalce ze dne 30. 1. 2003 nemá novela zákona o oceňování majetku vliv na metodiku ocenění ani na stanovenou obvyklou cenu a na způsob výpočtu a celkový výsledek nemá vliv ani vyhláška číslo 540/2002 Sb.Za tento nepeněžitý vklad akcionáře budou vydány akcie:- počet: 13 (slovy třináct) kusů- jmenovitá hodnota jedné akcie: 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých)- druh: kmenové- podoba: listinná- forma: na jméno zobrazit více skrýt více
posunout dolů