Trendy

141 549 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

2 837 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

187 866 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 15.1.2013 Zahradní 445/45, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec

Historické adresy

12.1.2004 - 15.1.2013 Liberec XI, Zahradní 445, PSČ 46001
20.3.1998 - 12.1.2004 Liberec 15, Na Zvonku 788, PSČ 46015

25034421

DIČ

od 20.3.1998

CZ25034421

Datum vzniku

20. března 1998

Datová schránka

fpuchf4

Historické názvy

20.3.1998 - 12.1.2004

CZ SKLOPAN LIBEREC a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1078

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 3.4.2012

66 670 000 Kč

Historické jmění

1.12.2009 - 3.4.2012

41 670 000 Kč

12.11.2003 - 1.12.2009

90 450 000 Kč

20.3.1998 - 12.11.2003

83 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Liberce

Bankovní účty

zvěřejněno 30.10.2014

CZ0308000000000002014182

... více účtů (celkem 7) najdete zde

Historické provozovny

2.1.2004 - 2.4.2015

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Zahradní 445/45, 460 01, Liberec - Liberec XI-Růžodol I

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 9. října 2003 : Na společnost přešlo jako na právního nástupce jmění zaniklých společnosti:SPL-SEAL s.r.o.,se sídlem v Teplicích,Masarykova 138/469,PSČ 41501,IČ:25414461,zapsané dříve do obchodníh Na společnost přešlo jako na právního nástupce jmění zaniklých společnosti:SPL-SEAL s.r.o.,se sídlem v Teplicích,Masarykova 138/469,PSČ 41501,IČ:25414461,zapsané dříve do obchodníh...o rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem,odd.C,vložka 16413,která byla zrušena bez likvidace rozhodnutím jediného společníka ze dne 23.7.2003 a Liberecké sklářské stroje s.r.o.,se sídlem v Liberci 15,Na zvonku 788,IČ: 25002198,zapsané dříve do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem,odd.C,vložka 10598,která byla zrušena bez likvidace rozhodnutím jediného společníka ze dne 23.7.2003. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 4. ledna 2012 - 3. dubna 2012 : Jediný akcionář společnosti SKLOPAN LIBEREC, a.s., v působnosti valné hromady rozhodl dne 22.12.2011o zvýšení základního kapitálu této společnosti za níže uvedených podmínek:I. Zák... ladní kapitál společnosti SKLOPAN LIBEREC, a.s., se zvyšuje z částky 41,670.000,- Kč, slovy: čtyřicet- jednamilionůšestsetsedmdesáttisíckorunčeských, na částku 66,670.000,-Kč, slovy: šedesátšestmilionůšestsetsedmdesáttisíckorunčeských, tedy o částku 25,000.000,-Kč, slovy: dvacetpětmilionůkorunčeských, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.- bude upsáno 250 (slovy: dvěstěpadesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských, za akcii- akcie stejné nominální hodnoty zajišťují majitelům stejná práva, pokud ze zákona nebo ze stanov společnosti nevyplývá něco jiného- všechny akcie upíše jediný akcionář, který splatí celý emisní kurs všech 250 (slovy: dvěstěpadesáti) kusů kmenových akcií na jménoo jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských, za akcii nepeněžitým vkladem- místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Liberec XI, Zahradní 445, PSČ 460 01 a lhůta pro upisování akcií činí 90 (slovy: devadesát) dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního resjtříku. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude akcionáři oznámen tak, že mu společnost zašle oznámení o počátku běhu lhůty na adresu Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 1431/69 nejpozději první následující pracovní den po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec- předmětem nepeněžitého vkladu je patent "Způsob úpravy povrchu plochého skla a zařízení k provádění tohoto způsobu", který je zapsán do Databáze patentů vedené Úřadem průmyslového vlastnictví pod č. 302636- nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 6/2011 ze dne 22.12.2011 soudního znalce Mgr. Kamila Kolátora ustanoveným k ocenění nepeněžitého vkladu do základního kapitálu za účelem jeho zvýšení usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc 6071/2011-16 ze dne 13.12.2011 celkovou částkou 25,560.000,-Kč, slovy: dvacetpětmilionůpětsetšedesáttisíckorunčeských,- hodnota nepeněžitého vkladu bude dle rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady činit 25,000.000,-Kč, slovy: dvacetpětmilionů-korunčeských, s tím, že rozdíl mezi částkou, kterou znalec ocenil předmět nepeněžitého vkladu a částkou, která se započítává na vklad do základního kapitálu, tedy částka 560.000,- Kč, slovy: slovy: "pětsetšedesáttisíckorunčeských, bude emisní ážio- za tento nepeněžitý vklad se vydá 250 (slovy: dvěstěpadesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských- určuje se, že místem pro splacení nepeněžitého vkladu na zvýšení základního kapitálu je sídlo společnosti Liberec XI, Zahradní 445, PSČ 460 01 a lhůtou pro splacení nepeněžitého vkladu je nejpozději okamžikem podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec.II. Po tomto zvýšení bude základní kapitál společnosti SKLOPAN LIBEREC, a.s., činit 66,670.000,-Kč, slovy: šedesátšestmilionůšestsetsedmdesáttisíckorunčeských, bude rozdělen na 632 (slovy: šestsettřicetdva) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských) za akcii a 347 (slovy: třistačtyřicetsedm) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, slovy: desettisíckorunčeských) za akciiJediný společník v působnosti valné hromady rozhodl, přičemž toto rozhodnutí je vázáno na odkládací podmínku, kterou je zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, o spojení akcií, kdy 632 (slovy: šestsettřicetdva) kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských a 347 (slovy: třistačtyřicetsedm) kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, slovy: desettisíckorunčeských bude nahrazeno 1 (slovy: jednou) kmenovou akcií na jméno v listinné podobě o nominální hodnotě 66,670.000,-Kč,slovy: šedesátšestmilionůšestsetsedmdesáttisíckorunčeských. zobrazit více skrýt více
  • 15. května 2009 - 1. prosince 2009 : Valná hromada všemi hlasy přítomných akcionářů přijala tato rozhodnutí o snížení základního kapitálu o pevnou částku 48,780.000,- Kč, slovy: čtyřicetosmmilionůsedmsetosmdesáttisíc ... korunčeských z dosavadních 90,450.000,- Kč, slovy:devadesátimilionůčtyřistapadesáttisíc korunčeských na 41,670.000,- Kč, slovy: čtyřicetjednamilionůšestsetsedmdesáttisíc korunčeských. Snížení základního kapitálu bude v celém rozsahu provedeno vzetím akcií z oběhu v celkové jmenovité hodnotě 48,780.000,- Kč, slovy:čtyřicetosmmilionůsedmsetosmdesáttisíc korunčeských na základě veřejného návrhu smlouvy dle ust. § 213c obch. zák.Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je skutečnost, že podnikatelské aktivity společnosti nevyžadují, aby měla společnost tak vysoký základní kapitál. Částka odpovídající snížení, tj. částka 48,780.000,- Kč, slovy:čtyřicetosmmilionůsedmsetosmdesáttisíc korunčeských bude vyplacena akcionářům. Z oběhu budou vzaty kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno v celkové jmenovité hodnotě 48,780.000,- Kč, slovy: čtyřicetosmmilionůsedmsetosmdesáttisíc korunčeských na základě veřejného návrhu akcionářům za úplatu, přičemž výše úplaty za každou akcii bude rovna její jmenovité hodnotě.Akcionáři, s nimiž bude uzavřena smlouva o koupi akcií na základě veřejného návrhu, předloží společnosti akcie v rozsahu uzavřené smlouvy za účelem jejich zničení ve lhůtě tří měsíců ode dne právní moci usnesení o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Výzva k předložení akcií bude po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku akcionářům oznámena dopisem doručeným na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě listinné akcie společnosti, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo postupuje dle § 214 obch. zák. Po předložení akcií v rozsahu uzavřených smluv budou akcie bez zbytečného odkladu zničeny. Kupní cena z uzavřených smluv bude splatná dle § 213 odst. 4 obch. zák. nejpozději do tří měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 20. března 1998 - 3. května 1999 : Omezení převoditelnosti akcií na jméno:Převod a prodej akcií na jméno mezi akcionáři i třetím osobámschvaluje představenstvo akciové společnosti. Stanovy v souladus § 156 obchodníh... o zákoníku omezují převoditelnost akcií najméno způsobem níže uvedeným. K účinnosti převodu akcie na jménovůči akciové společnosti i akcionáři je třeba souhlasupředstavenstva a dochází k němu až provedením zápisu o převoduakcie do seznamu akcionářů. Stávající akcionáři mají přednostníprávo a akcionář, který má v úmyslu převést akcie na třetíosobu, je povinen je přednostně nabídnout ostaním akcionářům. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů