Základní údaje

Historické adresy

26.5.1998 - 28.11.2007 Varnsdorf, Šafaříkova 1216, PSČ 40747

25037200

DIČ

Není plátce DPH

1.8.1998 - 20.6.2007

CZ25037200

Datum vzniku

26. května 1998

Datum zániku v obchodním rejstříku

28. listopadu 2007

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

28. listopadu 2007

Historické názvy

26.5.1998 - 28.11.2007

3 DTs, a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1118

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

31.10.2003 - 28.11.2007

10 000 000 Kč

2.10.2000 - 31.10.2003

100 000 000 Kč

15.2.1999 - 2.10.2000

12 000 000 Kč

26.5.1998 - 15.2.1999

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 28. listopadu 2007 - 28. listopadu 2007 : Právní důvod výmazu: Společnost byla z obchodního rejstříku vymazána na základě pravomocného usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12.2.2007, č.j. 69 K 14/2005-282, kter... ým byl konkurs, prohlášený na majetek úpadce3 DTs, a.s. se sídlem Varnsdorf, Šafaříkova 1216, PSČ 407 47, identifikační číslo: 250 37 200, zrušen po provedeném rozvrhu. Usnesení nabylo právní moci dne 13.3.2007. zobrazit více skrýt více
  • 26. května 1998 - 28. listopadu 2007 : Společnost byla založena dne 27. dubna 1998 bez výzvy kupisování akcií uzavřením zakladatelské listiny, schválenímstanov, volbou orgánů společnosti a splacením vkladuzakladatelem.
  • 5. března 2003 - 31. října 2003 : Jediný akcionář Kernel, a.s. rozhodnul dne 30.10.2002 vpůsobnosti valné hromady takto:- Základní kapitál společnosti se snižuje o 90 000 000 Kč(DevadesátmilionůKč).- Důvodem snížen... í základního kapitálu je úhrada ztráty minulýchlet ve výši 80 000 000 Kč a převod 10 000 000 Kč do rezervníhofondu na úhradu budoucí ztráty podle § 216a odst. 1 b) obchod-ního zákoníku.- S částkou odpovídající snížení základního kapitálu budenaloženo tak, že částka 80 000 000 Kč bude použita na úhraduztráty let minulých a částka 10 000 000 Kč bude převedena dorezervního fondu společnosti na úhradu budoucí ztráty.- Snížení základního kapitálu bude provedeno tak, že budesnížena poměrně jmenovitá hodnota všech stávajících akciíspolečnosti, tj. jmenovitá hodnota 98 ks akcií ve jmenovitéhodnotě 1 000 000 Kč bude snížena na hodnotu každé akcie100 000 Kč, jmenovitá hodnota 18 ks akcií ve jmenovité hodnotě100 000 Kč bude snížena na hodnotu každé akcie 10 000 Kč ajmenovitá hodnota 20 ks akcií ve jmenovité hodnotě 10 000 Kčbude snížena na hodnotu každé akcie 1 000 Kč.- Akcionář společnosti je povinen předložit své akciespolečnosti k vyznačení jejich nových jmenovitých hodnot dodvou měsíců od právní moci rozhodnutí, kterým Krajský v Ústínad Labem zapíše snížení základního kapitálu do obchodníhorejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 27. července 2000 - 2. října 2000 : Ostatní akcionáři se nebudou podílet na zvýšení základníhojmění. O této skutečnosti bude učiněna dohoda podle § 205obchodního zákoníku.Vklad každého akcionáře je oceněn částkou, od... povídajícínominální hodnotě postupované pohledávky (§ 59/7 obchodníhozákoníku).Je vyloučeno přednostní právo akcionářů na upisování akcií,a to z toho důvodu, že se jedná o zvýšení základního jměníkapitalizací pohledávek, které mají akcionáři vůči společnostia úpis akcií bude nahrazen dohodou akcionářů podle § 205obchodního zákoníku.Důvodem zvýšení základního jmění je splnění povinnosti, dané§ 193 obchodního zákoníku, kdy je nutné zvýšit základní jměnítak, aby ztráta společnosti nepřesahovala hodnotu polovinyjejího základního jmění.Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění. zobrazit více skrýt více
  • 27. července 2000 - 2. října 2000 : Valná hromada dne 15.6.2000 přijala toto usnesení o zvýšenízákladního jmění společnosti:Základní jmění společnosti se zvyšuje o 88 000 000 Kč v souladus § 203 obchodního zákoníku u... psáním nových akcií, a to za emisníkurs všech akcií 88 000 000 Kč. Základní jmění bude zvýšeno tak,že společnost vydá nové akcie na jméno o jmenovité hodnotě všechakcií 88 000 000 Kč ve složení: 88 ks akcií o jmenovité hodnotěkaždé akcie 1 000 000 Kč.Základní jmění bude zvýšeno nepeněžitými vklady akcionářů.Akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou veřejněobchodovatelné.Listina upisovatelů při upisování akcií bude v souladu s § 205obchodního zákoníku nahrazena dohodou akcionářů, která bude mítpodobu notářského zápisu. Dohoda musí být uzavřena a akcie musítím být akcionáři upsány do 20 dnů poté, co bude obchodnímrejstříkem zapsáno usnesení o zvýšení základního jmění. Akciebudou upsány za emisní kurs 88 mil. Kč.Emisní kurs akcií bude splacen nepeněžitými vklady akcionářůtakto:Nepeněžitý vklad akcionáře Kernel, a.s. bude splacenkapitalizací pohledávky, kterou má akcionář vůči společnosti,v celkové výši 55 000 000 Kč podle § 59 odst. 7 obchodníhozákoníku. Seznam pohledávek a jejich právní důvod je dánpřílohou notářského zápisu. Pohledávka v celkové výši 55 mil. Kčbude vložena do základního jmění společnosti v její nominálníhodnotě.Vklad bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupenípohledávky. Smlouva o postoupení pohledávky musí být uzavřenaode dne usnesení obchodního rejstříku, kterým se zapisujerozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění, do dneuskutečnění dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku.Smlouva bude uzavřena v sídle společnosti. K doložení platnostia výše postupované pohledávky bude předloženo vyjádřeníauditorské firmy NOTIA AUDIT spol. s r.o. Praha.Nepeněžitý vklad akcionáře EM KAPITÁL s.r.o. bude splacenkapitalizací pohledávky, kterou má akcionář vůči společnosti,v celkové výši 33 000 000 Kč podle § 59 odst. 7 obchodníhozákoníku.Seznam pohledávek a jejich právní důvod je dán přílohounotářského zápisu. Pohledávka v celkové výši 33 mil. Kč budevložena do základního jmění společnosti v její nominálníhodnotě.Vklad bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupenípohledávky. Smlouva o postoupení pohledávky musí být uzavřenaode dne usnesení obchodního rejstříku, kterým se zapisujerozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění, do dneuskutečnění dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku.Smlouva bude uzavřena v sídle společnosti. K doložení platnostia výše postupované pohledávky bude předloženo vyjádřeníauditorské firmy NOTIA AUDIT spol. s r.o. Praha. zobrazit více skrýt více
  • 7. ledna 1999 - 15. února 1999 : Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla dne 4.9.1998o zvýšení základního jmění společnosti o 11 000 000 Kč,a to upsáním akcií podle § 203 obchodního zákoníku. Akcie budouupsán... y nepeněžitými vklady stávajících akcionářů. Nepřipouštíse upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění. Zvýšení základního jmění bude provedeno tak, že budeupsáno 29 ks nových akcií na jméno o celkové jmenovité hodnotěvšech akcií 11 mil. Kč, které budou vydány ve složení: 10 ksakcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000 Kč, 9 ks akciío jmenovité hodnotě každé akcie 100 000 Kč, 10 ks akcií ojmenovité hodnotě každé akcie 10 000 Kč. Akcie budou vydányv listinné podobě a nebudou veřejně obchodovatelné. Vylučuje sepřednostní právo na upsání akcií, všechny budou upsány akcionářina základě § 205 obchodního zákoníku, a to tak, že Kernel, a.s.upíše akcie o celkové jmenovité hodnotě 5,5 mil. Kč za emisníkurs 5,5 mil. Kč a Milan Hnilica upíše akcie o celkové jmenovitéhodnotě 5,5 mil. Kč za emisní kurs 5,5 mil. Kč. Akcie budouupsány uzavřením dohody podle § 205 obchodního zákoníku u notářeformou notářského zápisu do 14 dnů ode dne pravomocnéhorozhodnutí obchodního rejstříku, kterým se zapisuje rozhodnutío zvýšení základního jmění. Předmětem nepeněžitého vkladuakcionářů je u Kernel, a.s. převedení 50% průmyslového práva,obsaženého v patentu č. 274 488 na společnost, u Milana Hnilicipřevedení 50% průmyslového práva obsaženého v patentu č. 274 488na společnost. Výše ocenění každého nepeněžitého vkladu (t.j.50% průmyslového práva) je dána dvěmi znaleckými posudky včástkách 5 787 500 Kč a 5 567 000 Kč. Nepeněžité vklady dospolečnosti byly valnou hromadou oceněny u obou upisovatelůčástkou 5,5 mil. Kč. Nepeněžité vklady musí být upisovatelisplaceny v sídle společnosti v den podpisu dohody podle § 205obchodního zákoníku, a to tak, že upisovatelé předajístatutárnímu zástupci společnosti prohlášení o vkladu 50%patentu do společnosti, popř. podepíší smlouvu o převodu 50%patentu na společnost. zobrazit více skrýt více
posunout dolů