Trendy

756 975 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

24 038 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

353 170 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 2.9.2014 Prunéřov 375, 432 01 Kadaň

Historické adresy

24.8.1998 - 2.9.2014 Kadaň, Prunéřov č. 375, PSČ 43201

25040707

DIČ

od 1.9.1998

CZ25040707

Datum vzniku

24. srpna 1998

Datová schránka

mvfdwff

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1133

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 23.7.2004

55 000 000 Kč

Historické jmění

11.1.1999 - 23.7.2004

40 000 000 Kč

24.8.1998 - 11.1.1999

40 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Kadaň

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

19- 8188170277 / 0100

Historické provozovny

15.11.2000 - 26.6.2013

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Prunéřov 375, 432 01, Kadaň

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 2. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 23. června 2003 - 23. července 2004 : Jediný akcionář bude povinen splatit nepeněžitý vklad ve lhůtědo dvaceti dnů od právní moci usnesení Krajského soudu v Ústínad Labem, kterým bude zapsáno toto rozhodnutí jediného a... kcioná-ře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku.Místem pro splacení nepeněžitého vkladu bude sídlo společnostiČEZ, a.s., Praha 4, Duhová 2/1444, a to kancelář zmocněncespolečnosti ČEZ, a.s. Ing. Josefa Michuta, r.č. 440103/422,trvale bytem Praha 9, Letňany, Ivančická 582, PSČ: 190 00.- Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem, který vkládájediný akcionář. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti,a to průmyslový objekt bez čísla popisného nebo evidenčního vk.ú. Prunéřov na pozemku číslo parcelní 256/51 - zastavěnáplocha a nádvoří, průmyslový objekt bez čísla popisného neboevidenčního v k.ú. Prunéřov na pozemku číslo parcelní 256/72 -zastavěná plocha a nádvoří, průmyslový objekt bez číslapopisného nebo evidenčního v k.ú. Prunéřov v katastrunemovitostí označen jako technická vybavenost na pozemku čísloparcelní 256/79 - zastavěná plocha a nádvoří a průmyslový objektbez čísla popisného nebo evidenčního v k.ú. Prunéřov v katastrunemovitostí označen jako technická vybavenost na pozemku čísloparcelní 256/80 - zastavěná plocha a nádvoří, nemovitosti jsouzapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu vChomutově, na listu vlastnictví číslo 5 pro obec Kadaň a k.ú.Prunéřov a jsou popsány, specifikovány a oceněny ve znaleckémposudku znalce Ing. Miroslava Vodičky ze dne 5.11.2002, čísloznaleckého posudku 211502, a dále pak je předmětem nepeněžitéhovkladu průmyslový objekt bez čísla popisného nebo evidenčníhov k.ú. Tušimice na pozemku číslo parcelní 404/10 - zastavěnáplocha a nádvoří, nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitos-tí u Katastrálního úřadu v Chomutově, na listu vlastnictví číslo8 pro obec Kadaň a k.ú. Tušimice a jsou popsány, specifikoványa oceněny ve znaleckém posudku znalce Ing. Miroslava Vodičky zedne 10.11.2002, číslo znaleckého posudku 201502. Pozemky, nanichž jsou průmyslové objekty postaveny, však nejsou předmětemnepeněžitého vkladu. Výše ocenění předmětu vkladu určeného oběmaposudky znalce činí celkem 15,632.750,- Kč, to je slovy patnáctmilionů šest set třicet dva tisíc sedm set padesát korunčeských. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1.500 kusů akciío jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, to je slovy desettisíc korun českých, v zaknihované podobě na jméno, kmenových. zobrazit více skrýt více
  • 23. června 2003 - 23. července 2004 : Jediný akcionář dne 13.12.2002 při výkonu působnosti valnéhromady vydal následující rozhodnutí:- Základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku 15,000.000,-Kč, to je slovy patná... ct milionů korun českých, tedy z částky40,000.000,- Kč, to je slovy čtyřicet milionů korun českých, načástku 55,000.000,- Kč, to je slovy padesát pět milionů korunčeských, upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem. Upisováníakcií nad tuto částku navrhovaného základního kapitálu senepřipouští.- Na částku, o kterou se zvyšuje základní kapitál, bude upsáno1.500 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, toje slovy deset tisíc korun českých, akcie budou kmenové, najméno, v zaknihované podobě.- Všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenémuzájemci, kterým je jediný akcionář, tedy ČEZ, a.s. se sídlemPraha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ: 45274649. S ohledem naskutečnost, že se nové akcie upisují nepeněžitým vkladem, nemájediný akcionář v souladu s ustanovením § 204a odst. 1 obchod-ního zákoníku přednostní právo upsat nové akcie. Na základě tétoskutečnosti dojde k upsání akcií smlouvou o upsání akciípostupem podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.- Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti ČEZ, a.s.,Praha 4, Duhová 2/1444, a to kancelář zmocněnce společnosti ČEZ,a.s. Ing. Josefa Michuta, r.č. 440103/422, trvale bytem Praha 9,Letňany, Ivančická 582, PSČ: 190 00. Lhůta pro upisování akciínemůže podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku začít dříve, nežrozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valnéhromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodníhorejstříku, lhůta pro upisování akcií se proto stanoví třicetkalendářních dnů ode dne, kdy bude společností jedinémuakcionáři doručeno oznámení o tom, že rozhodnutí Krajského souduv Ústí nad Labem o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře přivýkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku nabylo právní moci; společnost je povinnatoto oznámení jedinému akcionáři doručit do sedmi dnů ode dne,kdy toto rozhodnutí nabude právní moci.Emisní kurz upisovaných akcií je vždy shodný se jmenovitouhodnotou akcií. Rozdíl mezi jmenovitou hodnotou všech akcií,která činí 15,000.000,- Kč, to je slovy patnáct milionů korunčeských, a hodnotou nepeněžitého vkladu, který činí dleznaleckých posudků celkem 15,632.750,- Kč, to je slovy patnáctmilionů šest set třicet dva tisíc sedm set padesát korunčeských, je 632.750,- Kč, to je slovy šest set třicet dva tisícsedm set padesát korun českých, je emisním ážiem. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů