Trendy

39 988 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

-1 397 tis. Kč

Ztráta za rok 2015

Trendy

170 446 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 22.5.2017 Bolzanova 1679/3, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

27.8.2015 - 22.5.2017 Kaprova 52/6, Staré Město, 110 00 Praha 1
31.5.2013 - 27.8.2015 Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
17.4.2007 - 31.5.2013 Praha 1, Dušní 112/16, PSČ 11000
11.6.2005 - 17.4.2007 Praha 1, Jeruzalémská č.p. 962/3, PSČ 11000
7.2.2004 - 11.6.2005 Praha 1 - Nové město, Václavské náměstí č.p. 775/8, PSČ 10000
16.11.1998 - 7.2.2004 Roudnice nad Labem, Kratochvílova 2659, PSČ 41301

25044192

DIČ

od 1.2.1999

CZ25044192

Datová schránka

94vd9xj

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1155

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.9.2016

14 000 000 Kč

Historické jmění

1.11.2005 - 1.9.2016

10 000 000 Kč

12.1.2004 - 1.11.2005

6 400 000 Kč

16.11.1998 - 12.1.2004

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 2.6.2015

6407012 / 0800

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Historické provozovny

23.9.2002 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Kratochvílova 2659, 413 01, Roudnice nad Labem

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 1. září 2016 : Jediný akcionář společnosti učinil dne 10.06.2016 při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí:1. Jako jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady rozhoduji o zvý Jediný akcionář společnosti učinil dne 10.06.2016 při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí:1. Jako jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady rozhoduji o zvý...šení základního kapitálu společnosti o částku 4.000.000,00 Kč (slovy čtyři miliony korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu 10.000.000,00 Kč (slovy deset milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu 14.000.000,00 Kč (slovy čtrnáct milionů korun českých). 2. Ke zvýšení základního kapitálu dojde upsáním nových akcií. Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku se nepřipouští.3. Upisováno bude celkem 40 nových kusových kmenových akcií na jméno. Převoditelnost akcií bude omezena souhlasem valné hromady. 4. Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti. Jediný akcionář, který vlastní 100 kusových akcií, tak bude oprávněn upsat všech 40 nových kusových akcií. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky ani nebudou nabídnuty k úpisu žádnému jinému zájemci.5. Akcie musí být upsány nejpozději do 2 (slovy dvou) měsíců od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány písemnou smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností a jediným akcionářem. K upsání akcií dojde v sídle společnosti. Upisovateli bude počátek běhu lhůty pro upsání akcií oznámen písemnou výzvou statutárního ředitele k upsání akcií, jejíž přílohou bude návrh smlouvy o upsání akcií. Tuto výzvu doručí statutární ředitel upisovateli nejpozději do 1 (slovy jednoho) týdne od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs akcií, jehož výše činí celkem 4.000.000,00 Kč (slovy čtyři miliony korun českých), nejpozději do 3 (slovy tří) měsíců od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 2079230237/0100. zobrazit více skrýt více
  • 1. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 1. srpna 2014 - 8. srpna 2017 : Počet členů správní rady: 3
  • 1. srpna 2014 - 8. srpna 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 11. června 2005 - 1. listopadu 2005 : Řádná valná hromada společnosti rozhodla dne 30.3.2005 notářským zápisem NZ 41/2005, N 41/2005 notářky JUDr. Hany králové v Litoměřicích o tom, že se zvyšuje základní kapitál spole... čnosti GKR HOLDING a.s. takto:1. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 6.400.000,- Kč, který byl zcela splacen, se zvýší peněžitým vkladem o částku 3.600.000,- Kč na celkovou výši základního kapitálu 10.000.000,- Kč a to upsáním:2. 36 kusů nových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé akcie. S těmito akciemi nejsou spojena žádná zvláští práva (kmenové akcie).3. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.4. Emisní kurs každé nové akcie je roven jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč.5. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního práva dle § 204a odst.5 obchodního zákoníku, a budou nabídnuty předem určenému zájemci - věřiteli společnosti GKR HOLDING a.s. panu Karlu Kadlecovi.6. Akcie budou věřitelem panem Karlem Kadlecem upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti.7. Lhůta pro upisování akcií počně běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí devadesáti kalendářních dnů od prvního dne úpisu.8. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určené oprávněné osobě - věřiteli představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho bydliště. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akcií a návrh dohody na započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu.9. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti GKR HOLDING a.s. sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod.10. Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatele - předem určeného zájemce a společností GKR HOLDING a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kurzu všech 36 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Dohodou o započtení bude upisovateli splacen emisní kurs příslušného počtu akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč.11. Upisovatel - předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií v plné výši, tedy uzavřít se společností dohodu o započtení peněžitého splacení emisního kurzu akcií nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet, jmenovitou hodnotu a emisní kurs akcií, jejichž kurs bude započten proti pohledávce akcionáře. Podpisy na této dohodě musí být úředně ověřeny.12. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovateli - předem určenému zájemci návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
  • 31. července 2003 - 12. ledna 2004 : Jediný akcionář společnosti Antonín Kühn v působnosti valnéhromady společnosti rozhodl 24.9.2002 notářským zápisem NZ208/2002, N 214/2002 notářky JUDr. Hany Králové v Litoměřicích ... otom, že se zvyšuje základní kapitál společnosti GKR HOLDING a.s.takto:1. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 1.000.000,-Kč,který byl zcela splacen, se zvýší peněžitým vkladem o částku5.400.000,- Kč na celkovou výši základního kapitálu6.400.000,-Kč a to upsáním:2. 54 kusů nových akcií, znějících na majitele, v listinnépodobě, o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každé akcie.S těmito akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva(kmenové akcie).3. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitáluse nepřipouští.4. Emisní kurs každé nové akcie je roven jejich jmenovitéhodnotě, tedy emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě100.000,- Kč.5. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva,neboť jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodlo vyloučení přednostního práva dle $ 204a odst. 5 obchodníhozákoníku, a budou nabídnuty předem určenému zájemci -věřiteli společnosti GKR HOLDING a.s. panu Antonínu Kühnovi.6. Akcie budou věřitelem panem Antonínem Kühnem upsány podpisemsmlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisuupisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručenado sídla společnosti.7. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne odzveřejnění zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnostivalné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v Obchodnímvěstníku a skončí po uplynutí devadesáti kalendářních dnů odprvního dne úpisu.8. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursubude předem určené oprávněné osobě - věřiteli představenstvemoznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným naadresu jeho bydliště. Přílohou tohoto dopisu bude návrhsmlouvy na upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžitépohledávky upisovatele vůči společnosti proti pohledávce nasplacení emisního kursu.9. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti GKRHOLDING a.s. sekretariát předsedy představenstva v pracovníchdnech od 9.00 hod. do 15.00 hod.10.Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávekupisovatele - předem určeného zájemce - a společnostiGKR HOLDING a.s. proti pohledávkám této společnosti nasplacení emisního kursu všech 54 kusů nových akcií ojmenovité hodnotě 100.000,-Kč. Dohodou o započtení budeupisovateli splacen emisní kurs příslušného počtu akciío jmenovité hodnotě 100.000,- Kč.11.Upisovatel - předem určený zájemce je povinen splatitemisní kurs jím upsaných nových akcií v plné výši, tedyuzavřít se společností dohodu o započtení peněžitého splaceníemisního kursu akcií nejpozději do jednoho měsíce o uzavřenísmlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení budou mimo jinéobsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet,jmenovitou hodnotu a emisní kurs akcií, jejichž kurs budezapočten proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musíbýt úředně ověřeny.12.Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručitupisovateli - předem určenému zájemci návrh dohody o započtenípeněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti protipohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem nauzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů