Trendy

35 515 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

2 477 tis. Kč

Zisk za rok 2012

Trendy

1 162 892 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Základní údaje

Historické adresy

13.1.2009 - 22.11.2013 Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 11000
6.12.2000 - 13.1.2009 Praha 1, Králodvorská 1081/16, PSČ 11000
17.4.2000 - 6.12.2000 Praha 1, Kralodvorská 1081/16, PSČ 11000
11.1.2000 - 17.4.2000 Praha 1, Královodvorská 1081/16, PSČ 11000
30.5.1996 - 11.1.2000 Praha 1, Petrská 12/1136, PSČ 11000

25051008

DIČ

Není plátce DPH

1.12.2006 - 31.3.2012

CZ25051008

Datum vzniku

30. května 1996

Datum zániku v obchodním rejstříku

22. listopadu 2013

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

22. listopadu 2013

Historické názvy

30.5.1996 - 22.11.2013

GES INVEST, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 3985

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

16.10.2002 - 22.11.2013

27 000 000 Kč

10.4.1997 - 16.10.2002

10 000 000 Kč

30.5.1996 - 10.4.1997

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 22. listopadu 2013 - 22. listopadu 2013 : Společnost GES INVEST a.s. se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 110 00, IČ : 250 51 008 se vymazává z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, v oddí... le B, vložce číslo 3985 z důvodu přeshraniční fúze, kdy jmění zanikající společnosti GES INVEST a.s., IČ : 250 51 008 přešlo na nástupnickou společnost GES INDUSTRY EUROPE LIMITED se sídlem 3105 Limassol, Arch.Makariou III,229, MELIZA COURT, 4th floor, Kyperská republika, registrované u Ministerstva obchodu, průmyslu a cestovního ruchu, odd.rejstříku společností a nucené správy pod. č.: HE 167257, Kyperská republika. Rozhodným dnem fúze je 1.1.2013. zobrazit více skrýt více
  • 30. srpna 2010 - 22. listopadu 2013 : Rozdělením společnosti ZVVZ a.s., IČ: 000 09 041, se sídlem: Milevsko, Sažinova 888, PSČ 399 25, odštěpením se založením jedné nové nástupnické společnosti v kombinaci s odštěpením... sloučením přešla na společnost GES INVEST, a.s. jako na nástupnickou společnost jedna odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti ZVVZ a.s., specifikovaná v projektu rozdělení odštěpením. Další odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti ZVVZ a.s. specifikovaná v projektu rozdělení odštěpením přešla na nově vznikající nástupnickou společnost ZVVZ NEMOVITOSTI, s.r.o., se sídlem Milevsko, Sažinova 888, PSČ 399 25. zobrazit více skrýt více
  • 22. července 2002 - 16. října 2002 : Dne 19. dubna 2002 přijal jediný akcionář společnostinásledující rozhodnutí o zvýšení základního kapitáluspolečnosti:(i)S ohledem na zákonem uloženou povinnost obchodníka s cennými... papíry uvést výši svého základního kapitálu do souladu sezákonem o cenných papírech, podle kterého musí výše základníhokapitálu obchodníka s cennými papíry činit alespoň27,000.000,-Kč a společnost je obchodníkem s cennými papíry, sezvyšuje základní kapitál společnosti o částku 17,000.000,-Kč zčástky 10,000.000,-Kč na konečnou částku 27,000.000,-Kč. Zvýšenínad uvedenou konečnou částku základního kapitálu se nepřipouští.(ii)Základní kapitál bude zvýšen upsáním 17 nových kmenových akciíspolečnosti, vydaných v listinné podobě, znějících na jméno, ojmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,-Kč. Nově upsané akcienebudou registrované. Emisní kurs nově upisovaných akcií jeshodný s jejich jmenovitou hodnotou. S nově upisovanými akciemijsou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými.(iii)Veškeré nově upisované akcie budou upsány s využitímpřednostního práva jediného akcionáře podle ustanovení § 204aObchodního zákoníku, a to smlouvou o upsání akcií, uzavřenou sespolečností podle ustanovení § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku.(iv)Jediný akcionář je oprávněn uplatnit přednostní právo na upsánínově emitovaných akcií a tyto akcie upsat v sídle společnosti velhůtě 30 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionářeučiněného v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku.Společnost akcionáře o tomto zápisu bez zbytečného odkladuuvědomí.(vi)Celý emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen započtením proti pohledávce jediného akcionáře, kterou pro tento účelschválil jediný akcionář. Návrh dohody o započtení pohledávky nasplacení emisního kursu nově emitovaných upsaných akcií apohledávky jediného akcionáře schválené k započtení, zašleupisovatel společnosti nejpozději do 10 dnů ode dne upsání akciía společnost dohodu uzavře ve lhůtě 30 dnů ode dne doručenínávrhu.(vii)Specifikace pohledávky jediného akcionáře, kterou pro účelzvýšení základního kapitálu společnosti schválil jediný akcionářv působnosti valné hromady k započtení:Věřitel: GES REAL INVESTMENT, s.r.o. IČ: 40 22 97 26 se sídlem Praha 1, Petrská 12, PSČ:110 00Dlužník: GES INVEST, a.s. IČO: 25 05 10 08 se sídlem Praha 1, Králodvorská 1081/16, PSČ:110 00Výše Pohledávky: 17,000.000,-Kč z toho jistina: 17,000.000,-Kč úroky: 0Splatnost: 19. dubna 2002Právní důvod vzniku Pohledávky:-Smlouva o vzájemné finanční výpomoci, uzavřená dne 6. ledna2002, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. prosince 2001, na jejímžzákladě poskytl věřitel mimo jiné dlužníkovi peněžní prostředkyve výši 17,000.000,-Kč,- dodatek č. 2 ke Smlouvě o vzájemné finanční výpomoci ze dne18. dubna 2002, kterým se Pohledávka stala splatnou ke dni 19.dubna 2002 zobrazit více skrýt více
  • 10. dubna 1997 - 16. října 2002 : Splaceno 100% základního jmění
  • 9. července 2001 - 22. července 2002 : Dne 7. prosince 2000 rozhodl jediný akcionář společnosti,společnost GES REAL INVESTMENT, s.r.o. IČ: 40229726, se sídlemPraha 1, Petrská 12, PSČ: 110 00, o zvýšení základního jměnís... polečnosti o částku 17,000.000,- Kč z částky 10,000.000,- Kč nakonečnou částku 27,000.000,- Kč.Základní jmění bude zvýšeno upsáním nových 17 kmenových akciíspolečnosti, vydaných v listinné podobě, znějících na jméno, ojmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč. Nově upsané akcienebudou veřejně obchodovatelné. Emisní kurs nově upisovanýchakcií je shodný se jmenovitou hodnotou nově upisovaných akcií. Snově upisovanými akciemi jsou v poměru jmenovitých hodnot stejnápráva jako s akciemi dříve upsanými.Přednostní právo na úpis nových akcií ve smyslu ustanovení §204a Obchodního zákoníku se vylučuje. Veškeré nově upisovanéakcie budou nabídnuty k upsání panu Ing. Ivanu Zachovi, r.č.640212/2604, bytem Slaný, Wilsonova 579, PSČ: 274 01.Ing. Ivan Zach je oprávněn upsat akcie v sídle společnosti naadrese Praha 1, Králodvorská 1081/16, PSČ: 110 00, ve lhůtě 30dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku.Splacení nově upisovaných akcií bude provedeno na účet č.110672182/5100, vedený pro společnost u ČSOB, a.s. divize IPB, ato nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku. Před podáním návrhu na zápiszvýšení základního jmění do obchodního rejstříku musí býtsplaceno nejméně 30 % emisního kursu nově upsaných akcií.K upsání akcií dochází zápisem do listiny upisovatelů. Zápiszahrnuje počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu, druhupisovaných akcií, hodnotu peněžitého vkladu, emisní kursupsaných akcií, lhůty pro splácení upsaných akcií, obchodníjméno upisovatele a jeho podpis. zobrazit více skrýt více
  • 22. března 2001 - 9. července 2001 : Dne 7. prosince 2000 rozhodl jediný akcionář společnosti,společnost GES REAL INVESTMENT, s.r.o. IČ: 40229726, se sídlemPraha 1, Petrská 12, PSČ: 110 00, o zvýšení základního jměnís... polečnosti o částku 17,000.000,- Kč z částky 10,000.000,- Kč nakonečnou částku 27,000.000,- Kč.Základní jmění bude zvýšeno upsáním nových 17 kmenových akciíspolečnosti, vydaných v listinné podobě, znějících na jméno, ojmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč. Nově upsané akcienebudou veřejně obchodovatelné. Emisní kurs nově upisovanýchakcií je shodný se jmenovitou hodnotou nově upisovaných akcií. Snově upisovanými akciemi jsou v poměru jmenovitých hodnot stejnápráva jako s akciemi dříve upsanými.Přednostní právo na úpis nových akcií ve smyslu ustanovení §204a Obchodního zákoníku se vylučuje. Veškeré nově upisovanéakcie budou nabídnuty k upsání panu Ing. Ivanu Zachovi, r.č.640212/2604, bytem Slaný, Wilsonova 579, PSČ: 274 01.Ing. Ivan Zach je oprávněn upsat akcie v sídle společnosti naadrese Praha 1, Králodvorská 1081/16, PSČ: 110 00, ve lhůtě 30dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku.Splacení nově upisovaných akcií bude provedeno na účet č.110672182/5100, vedený pro společnost u ČSOB, a.s. divize IPB, ato nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku musí být splaceno nejméně 30 %emisního kursu nově upsaných akcií.K upsání akcií dochází zápisem do listiny upisovatelů. Zápiszahrnuje počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu, druhupisovaných akcií, hodnotu peněžitého vkladu, emisní kursupsaných akcií, lhůty pro splácení upsaných akcií, obchodníjméno upisovatele a jeho podpis. zobrazit více skrýt více
posunout dolů