Základní údaje

Sídlo

od 18.4.2016 Vokáčova 1180/8, Michle, 140 00 Praha 4

Historické adresy

30.5.1996 - 18.4.2016 Praha 4 - Nusle, Mojmírova 9, PSČ 14000

25054694

DIČ

Není plátce DPH

30.4.2007 - 15.8.2013

CZ25054694

2.10.1996 - 24.9.2002

CZ25054694

Datum vzniku

30. května 1996

Datová schránka

7ceejwb

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4044

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 2.9.2002

7 000 000 Kč

Historické jmění

30.5.1996 - 2.9.2002

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 12. srpna 2002 - 2. září 2002 : Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valnéhromady společnosti o zvýšení základního kapitálu ze dne27,5,2002.Zvyšuje se základní kapitál společnosti ze stávající výše... 1.000.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 7.000.000,- Kč.Základní kapitál se zvyšuje upsáním nepeněžitého vkladu jedinýmakcionářem společnosti, který je Ing. Jan Brádle, r.č. 62 1108/0293, bytem Praha 4, Klírova 1917, a to bez výzvy k upisváníakcií, přičemž upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšenízákladního kapitálu se nepřipouští.Schvaluje se písemná zpráva představenstva s uvedením důvodů, žedůvodem ke zvýšení základního kapitálu je hospodářskávyužitelnost nepeněžitého vkladu pro společnosti, která je dánabudoucím záměrm na využití rodinného domku v rámci předmětupodnikání společnosti - realitní činnosti.Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti v katastrálnímúzemí Psáry, obec Psáry, okres Praha - západ, a to pozemek parc.č. 583/41 - orná půda o výměře 988 m2, pozemek parc. č. st. 814zastavěná plocha a nádvoří o výměře 226 m2 a rodinný dům,rozestavěný, dosud bez čísla popisného na pozemku parc. č. st.814 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 226 m2, vše včetněpříslušenství, vše zapsáno u Katastrálního úřadu Praha - západna listu vlastnictví číslo 1627, pro katastrální území Psáry -stavební povolení Městského stavebního úřadu v Jílovém u Prahy,čj. výst. 521/93/D ze dne 22,6,1993, právní moc dne 15,7,1993,které jsou oceněny ( před zápisem geometrického plánu provyznačení budovy, který vypracovala společnost Juris GEO s.r.o.,sídlem Na Pankráci 67, Praha 4, č. 758-041/2001 ze dne4,4,2001/potvrzen Katastrálním úřadem Praha - západ dne24,4,2001 pod č. 1243/01/ vypracovaným soudními znalci Ing.Jiřím Beránkem, znalcem v oboru ekonomiky a stavebnictví, ceny aodhady nemovitostí, stavby obytné a Ing. Františkem Volkem,znalcem z oboru ekonomiky, ceny a odhady nemovitostí ze dne5,5,2002 částkou 12.229.440,- Kč a doplňkem k tomuto znaleckémuposudku ze dne 5,5,2002, vyhotoveným týmiž znalci, kterýmstanovili obvyklou cenu posuzované nemovitosti na hodnotu6.000.000,- Kč.Schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu tak, jak jespecifikován v ust. odst. 5 těchto rozhodnutí, schvaluje sehodnota tohoto nepeněžitého vkladu, tj. 6.000.000,- Kč dlespolečného znaleckého posudku a doplňku k tomuto znaleckémuposudku a schvaluje se, že za tento nepeněžitý vklad se vydá 12ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovitéhodnotě 500.000,- Kč a v hodnotě emisního kursu akcie 500.000,-Kč a akcie nebudou veřejně obchodovatelné.Schvaluje se místo, lhůta a podmínky pro upsání akcií: jedinýakcionář má právo upsat nové akcie určené ke zvýšení základníhokapitálu. Místem úpisu nových akcií je sídlo obchodníspolečnosti, tedy Praha 4 - Nusle, Mojmírova 9, PSČ 140 00, a tov jednací místnosti společnosti. Lhůta pro upisování akcií sestanovuje do 60 dnů , s počátkem běhu lhůty k upisování odokamžiku tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu.Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právnímoc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutívalné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obch. zák. Úpis akciíbude proveden uzavřením smlouvy o upsání akcií v souladu s ust.§ 204 odst. 5 obch. zák. a předáním písemného prohlášení, takjak je stanoveno v ust. § 204 odst. 3 obch. zák.Nepeněžitý vklad bude splacen ve lhůtě do 60 dnů od rozhodnutíjediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, a to v místě,kde se předmětné nemovitosti nachází, tj. na pozemku parc. č.583/41 a pozemku parc. č. st. 814, na kterém stojí rozestavěnýdům dosud bez čísla popisného, vše v katastrálním území Psáry,obec Psáry, okres praha - západ.Ukládá se představenstvu společnosti, aby ve lhůtě do 30 dnůpodalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.Rozhodnutí jediného akcionáře bylo doručeno přetavenstvuspolečnosti i dozorčí radě společnosti, a to dne 28. května2002. zobrazit více skrýt více
posunout dolů