Trendy

98 424 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-3 635 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

132 807 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 26.8.2015 č.p. 50, 262 23 Čenkov

Historické adresy

12.1.2002 - 26.8.2015 Čenkov č.p. 50, okres Příbram, PSČ 26224
30.5.1996 - 12.1.2002 Čenkov, okres Příbram

25054864

DIČ

od 30.5.1996

CZ25054864

Datum vzniku

30. května 1996

Datová schránka

tvucpg3

Historické názvy

30.5.1996 - 1.1.2016

AIR ČENKOV,a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4045

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.3.2017

69 390 000 Kč

Historické jmění

8.5.2013 - 21.3.2017

25 500 000 Kč

18.1.2007 - 8.5.2013

85 000 000 Kč

3.1.2003 - 18.1.2007

60 000 000 Kč

17.4.1998 - 3.1.2003

42 421 000 Kč

30.5.1996 - 17.4.1998

23 621 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Příbram

Bankovní účty

zvěřejněno 11.4.2013

CZ5806000000000186269138

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

1.6.1996 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 262 23, Čenkov 50

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 24. dubna 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 2
 • 4. dubna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
 • 4. dubna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1

Historické ostatní skutečnosti

 • 4. dubna 2014 - 24. dubna 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 21. listopadu 2006 - 18. ledna 2007 : Valná hromada společnosti AIR ČENKOV a.s. rozhodla dne 30.10.2006 o tomto zvýšení základního kapitálu:Základní kapitál společnosti se zvyšuje z důvodu zajištění provozuschopnosti s... polečnosti v dalším období scelením areálu do vlastnictví pouze společnosti AIR ČENKOV, a.s.Způsob a rozsah tohoto zvýšení:Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen, činí 25.000.000,- Kč (dvacetpětmilionů korun českých) úpisem nových akcií, přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Nové akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem.Společnost vydá 25.000 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každé akcie.Emisní kurs každé nové akcie činí 1.000,- Kč.Lhůta pro upsání akcií činí třicet dnů od pravomocného zápisu usnesení o navýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, místem upisování akcií je sídlo společnosti.Předmětem nepeněžitého vkladu je soubor nemovitostí, zapsaných v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, na listu vlastnictví číslo 224 pro katastrální území Čenkov u Příbramě, a sice pozemek č. parc. 1/43 - zastavěná plocha, a dále víceúčelový objekt bez popisného čísla, postavený na pozemcích č. parc. 1/43 a 1/120, a skládající se z následujících objektů, navzájem funkčně propojených a tvořících funkční celek: výrobní hala, administrativně-sociální budova, přístavba haly MV IV a transformační stanice.Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem číslo 4850-260/2006 soudním znalcem Ing. Miroslavem Kolářem, bytem Říčany u prahy, Rýdlova 1091. Tento znalec provedl ocenění na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26.6.2006 číslo jednací Nc 4565/2006-10. Hodnota nepeněžitého vkladu dle znaleckého posudku činí 25.000.000,- Kč (dvacetpětmilionů korun českých).Vlastníkem nepeněžitého vkladu - souboru nemovitostí je společnost AIRFIN PRAHA, a.s., identifikační číslo 250 55 658, se sídlem Praha 9 - Letňany, Beranových 130.Z důvodu nepeněžitého vkladu je přednostní právo akcionářů dle ustanovení § 204a obchodního zákoníku vyloučeno. zobrazit více skrýt více
 • 21. září 2002 - 3. ledna 2003 : Valná hromada dne 25.3.2002 rozhodla takto:- základní kapitál společnosti bude zvýšen o Kč 17.579.000,-(tj. sedmnáctmiliónůpětsetsedmdesátdevěttisíckorunčeských), tedyz částky Kč 4... 2.421.000,- (tj. čtyřicetdvamiliónů čtyřistadvacetjednatisíckorunčeských) na částku Kč 60.000.000,- (tj. šedesátmiliónůkorunčeských),- důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posíleníspolečnosti,- základní kapitál se bude zvyšovat podle § 205 obchodníhozákoníku,- upisované akcie v počtu 17.579 kusů (sedmnácttisícpětsetsedmdesátdevět) o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 1000,-(jedentisíckorunčeských) budou kmenovými akciemi znějícími najméno, v listinné podpbě se stejnými právy jako dosavadní akciea budou vydány jako hromadné akcie nebudou akciemi veřejněobchodovatelnými,-emisní ážio bude použito k posílení rezervního fondu emitenta,- dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba a jmenovitáhodnota zůstávají beze změny,- připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůčispolečnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,- nejpozději do 30 dnů ode dne kdy toto rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu zapsané v obchodním rejstříku nabude právnímoci bude v sídle notářského úřadu Mgr. Jany Bečkové na adresePraha 1, Havelská 16 uzavřena dohoda akcionářů podle § 205obchodního zákoníku a zároveň bude podepsána s emitentem smlouvao započtení pohledávek. Dohoda akcionářů musí být doručenapředstavenstvu společnosti do 30 dnů po provedení úpisu, tj. pouzavření dohody dle § 205 obchodního zákoníku.Schvaluje se započtení pohledávek akcionáře AIRFIN PRAHA a.s. sesídlem Praha 9-Letňany, Beranových 130, IČ 25055658 v celkovévýši Kč 21.631.587,88 (dvacetjednamiliónůšetsettřicetjednatisícpětsetosmdesátsedm 88/100 korun českých).Důvodem navrhovaného započtení je snížení zasluženosti emitentavůči akcionáři AIRFIN PRAHA a.s. zobrazit více skrýt více
 • 28. listopadu 1997 - 21. září 2002 : Akcionář: AIR LEASE, spol. s r.o., IČO: 45 27 74 94, se sídlemPraha 9 - Letňany, Beranových 130
 • 28. listopadu 1997 - 17. dubna 1998 : Podle rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromadyučiněného notářským zápisem ze dne 16.7.1997, ve smyslu § 203obch.zák.a) bude základní jmění zvýšeno o 18.800.000,-Kč,... upisování akciínad částku navrhovaného jmění se nepřipouští, akcie se upisujípeněžitým vkladem,b) upisované akcie 18.800 kusů akcií o jmenovité hodnotě1.000,-Kč, znějících na jméno, v listinné podobě, ve forměhromadné akcie,c) akcie se upisují s využitím přednostního práva, místo provykonání přednostního práva upsat nové akcie společnosti jesídlo společnosti. Lhůta pro vykonání přednostního práva je 15dnů, počátek běhu lhůty je den následující po dni, kdyrozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ozvýšení základního jmění bude podle ustanovení § 203 odst. 4obch.zák. zapsáno do obchodního rejstříku.Upisované akcie s využitím přednostního práva jsou 18.800 kusůakcií s jmenovitou hodnotou 1.000,-Kč znějících na jméno vlistinné podobě, ve formě hromadné akcie, emisní kurs těchtoakcií je 1.000,-Kč.Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě1.000,-Kč lze upsat 0.795 nových akcií.d) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou všechny upsány jediným akcionářem podle jeho rozhodnutí vpůsobnosti valné hromadye) upisovatel splatí celý emisní kurs (celou jmenovitou hodnotu)akcií na účet u Agrobanky Praha a.s. filiálka Příbram,č. účtu51406-684/0600 ve lhůtě 15 dnů, počátek běhu této lhůty je dennásledující po dni, kdy rozhodnutí jediného akcionáře vpůsobnosti valné hromady o zvýšení základního jmění bude podleustanovení § 203 odst. 4 obch.zákoníku zapsáno do obchodníhorejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů