Základní údaje

Historické adresy

5.8.1999 - 6.12.2004 Praha 1, Myslíkova 31, PSČ 11000
3.6.1996 - 5.8.1999 Praha 1, Martinská 4

25055259

DIČ

Není plátce DPH

1.2.1998 - 31.10.2004

CZ25055259

Datum vzniku

3. června 1996

Datum zániku v obchodním rejstříku

6. prosince 2004

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

6. prosince 2004

Historické názvy

25.3.2004 - 6.12.2004

Commerzbank Capital Markets (Eastern Europe) a.s., v likvidaci

5.8.1999 - 25.3.2004

Commerzbank Capital Markets (Eastern Europe) a.s.

19.8.1998 - 5.8.1999

Commerzbank Capital Markets (Eastern Europe), a.s.

3.6.1996 - 19.8.1998

WOODCOMMERZ a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4011

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

30.12.1999 - 6.12.2004

910 000 000 Kč

3.6.1996 - 30.12.1999

10 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 6. prosince 2004 - 6. prosince 2004 : Ke dni právní moci usnesení o zápisu výmazu do obchodního rejstříku se z obchodního rejstříku vymazává obchodní společnost Commerzbank Capital Markets (Eastern Europe) a.s., v likv... idaci, se sídlem Praha 1, Myslíkova 31, PSČ 110 00, identifikační číslo 250 55 259.Právním důvodem výmazu je skončení likvidace. zobrazit více skrýt více
  • 25. března 2004 - 6. prosince 2004 : Společnost byla zrušena s likvidací rozhodnutím jediného akcionáře, a to ke dni 1.3.2004.
  • 23. dubna 2001 - 8. října 2003 : Helmut Mazuch:den zániku funkce v představenstvu: 31.3.2001
  • 2. prosince 1999 - 30. prosince 1999 : Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti o900,000.000,-Kč, tedy z částky 10,000.000,-Kč, na částku910,000.000,-Kč. Zvýšení základního jmění proběhne úpisem no... výchakcií. Emisní kurs akcií bude splácen pouze peněžitými vklady.Upisování nad částku 900,000.000,-Kč se nepřipouští.Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním a vydáním 90.000kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, ojmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-Kč. Emisní kurs jednéakcie bude roven její jmenovité hodnotě, tedy bude činit částku10.000,-Kč.Nově vydané akcie společnosti jsou stejného druhu, formy, podobya jmenovité hodnoty jako dosud vydané akcie společnosti.Upisování akcií proběhne ve dvou kolech.V prvním kole upisují akcie akcionáři, kteří jsou k datu tohotorozhodnutí zapsáni v knize akcionářů společnosti a majípřednostní právo upsat nové akcie. Na každou dosavadní akciispolečnosti je možné upsat 90 kusů nových kmenových akcií ojmenovité hodnotě 10.000,-Kč znějících na jméno v listinnépodobě v emisním kursu 10.000,-Kč u jedné nové akcie.Jelikož společnost má jen jediného akcionáře, má tentopřednostní právo na upisování veškerých nově vydaných akciíspolečnosti, a to 90.000 kusů kmenových akcií v listinné podoběznějících na jméno , o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-Kč,přičemž se emisní kurs rovná jmenovité hodnotě akcií. Místo proupsání akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnostina adrese Praha 1, Myslíkova 31. Lhůta pro vykonání přednostníhopráva je čtrnáctidenní a započne běžet dne 01.09.1999, avšak nedříve než po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základníhojmění v obchodním rejstříku. Bude-li zápis v obchodním rejstříkuproveden po tomto datu, začne lhůta běžet až první den po zápisuv obchodním rejstříku. Představenstvo společnosti vyrozumíjediného akcionáře, zapsaného k datu tohoto rozhodnutí ve knizeakcionářů společnosti o začátku běhu lhůty pro uplatněnípřednostního práva k úpisu nových akcií a zveřejní usneseníobchodního rejstříku zákonným způsobem.V druhém kole budou veškeré akcie, které nebudou upsány svyužitím přednostního práva, nabídnuty k upsání na základěveřejné výzvy k úpisu akcií. Veřejný úpis akcií proběhne vedruhém upisovacím kole, které bude zahájeno dne 20.09.1999 avšakne dříve než po zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění v obchodním rejstříku, ukončení lhůty proupisování akcií s využitím přednostního práva a po zveřejněnívýzvy k veřejnému úpisu akcií zákonným způsobem. Bude-li zápis vobchodním rejstříku proveden po tomto datu nebo nebude-li lhůtapro upisování akcií s využitím přednostního práva před tímtodatem ukončena či nebude-li výzva k veřejném úpisu akciízákonným způsobem zveřejněna, začíná lhůta běžet až po splněníposlední z těchto podmínek. Lhůta pro veřejné upisování akciíbude trvat čtrnáct dnů. Místem takového upisování novýchkmenových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč znějících najméno v listinné podobě v emisním kursu 10.000,-Kč u jedné novéakcie je sídlo společnosti na adrese Praha 1, Myslíkova 31.Akcie lze upisovat denně v pracovní dny od 9.00 hod. do 11.00hod. Představenstvo společnosti zveřejní zákonným způsobemzačátek lhůty pro veřejné upisování akcií.Budou-li veškeré akcie upsány akcionářem s využití přednostníhopráva k úpisu akcií, druhé kolo upisování se nekoná.Každý upisovatel je povinen splatit upsané akcie v celém emisnímkursu nejpozději do 15 dnů po upsání akcií na účet společnostič. 9409426/6200 u Commerzbank Aktiengesellschaft, pobočka Praha. zobrazit více skrýt více
  • 5. března 1997 - 19. srpna 1998 : Jediný akcionář:WOODCOMMERZ N.V., se sídlem Hullenbergweg 379, 1101 CRAmsterdam Zuid, Nizozemí
posunout dolů