Základní údaje

Historické adresy

7.6.1996 - 27.8.2015 Praha 10,, Kodaňská 46, PSČ 10010

25056361

DIČ

Není plátce DPH

18.9.1996 - 5.9.2001

010-25056361

Datum vzniku

7. června 1996

Datum zániku v obchodním rejstříku

27. srpna 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

27. června 2006

Datová schránka

fbpdd2u

Historické názvy

10.11.1997 - 27.8.2015

C.H.CHEM a.s.

7.6.1996 - 10.11.1997

C.H.I., a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4063

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

10.11.1997 - 27.8.2015

2 458 000 000 Kč

7.6.1996 - 10.11.1997

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 27. srpna 2015 - 27. srpna 2015 : C.H.CHEM a.s., Praha 10,, Kodaňská 46, PSČ 10010, identifikační číslo 250 56 361 se vymazává z obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu subjektu z obchodního rejstříku je zruše... ní konkurzu na majetek společnosti pro nedostatek majetku dle ust. § 44 odst.1 písm. c) z.č. 328/1991 Sb. zákona o konkursu a vyrovnání. zobrazit více skrýt více
  • 11. února 1999 - 27. srpna 2015 : 1.a)Předmět nepeněžitého vkladu ke splacení emisního kurzuupisovaných akcií vydaných ke zvýšení základního jměníspolečnosti C.H.CHEM a.s., jímž jsou pohledávky předem určenéhozájem... ce společnosti CHEMAPOL GROUP,a.s. vůči společnostiC.H.CHEM a.s. z titulu Smluv o úplatném převodu cenných papírů,uzavřených dne 10.11.1997, čísla smluv:234/1997-částečněsplacena, 236/1997, 237/1997-částečně splacena, 238/97, 239/1997a 246/1997 v nominální hodnotě 2 010 478 000,-Kč ( slovy:dvěmiliardydesetmilionůčtyřistasedmdesátosmtisíc korun českých).b)Ocenění nepeněžitého vkladu ve výši 2 010 478 000,-Kč(slovy:dvěmiliardydesetmilionůčtyřistasedmdesátosmtisíc korun českých),určené posudkem znalce.-2.Zvýšení základního jmění společnosti C.H.CHEM a.s. upisovánímnových akcií z částky 2 458 000 000,-Kč(slovy:dvěmiliardyčtyřistapadesátosmmilionů korun českých) o částku2 010 478 000,-Kč(slovy:dvěmiliardydesetmilionůčtyřistasedmdesátosmtisíc korunčeských) na částku 4 468 478 000,-Kč(slovy:čtyřimiliardyčtyřistašedesátosmmilionůčtyřistasedmdesátosmtisíc korun českých), a to vydáním nových 2 010 478 ks (slovy:dvamilionydesettisícčtyřistasedmdesátosm kusů) kmenových akciíjmenovité hodnoty 1 000,-Kč, znějících na majitele v listinnépodobě, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem.Upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního jměníse nepřipouští.Upisování akcií bude nabídnuto předem určenému zájemci, a tospolečnosti CHEMAPOL GROUP,a.s., se sídlem Praha 10 - Vršovice,Kodaňská 46, PSČ:100 10, IČ: 00 00 07 44.Místem pro upisování akcií bude sídlo společnosti C.H.CHEM a.s.,Kodaňská 46, Praha 10, budova A, místnost č. A509 v pracovníchdnech v době od 9.00 do 12.00 hodin, ve lhůtě do 15 dnů ode dnezápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku.Emisní kurz za jednu upisovanou akcii činí 1 000,-Kč.Emisní kurz upisovaných akcií bude splacen na základě Smlouvy opostoupení pohledávky ve výši 2 010 478 000,-Kč (slovy:dvěmiliardydesetmilionůčtyřistasedmdesátosmtisíc korun českých),která bude uzavřena mezi C.H.CHEM a.s. a CHEMAPOL GROUP, a.s.nejpozději do 30 dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 10. listopadu 1997 - 27. srpna 2015 : Ke dni 26.8.1997 bylo splaceno základní jmění ve výši2.458.000.000,-Kč
  • 10. března 1997 - 27. srpna 2015 : Chemapol Group, a.s. se sídlem v Praze 10, Kodaňská 46,IČO: 00000744
  • 10. března 1997 - 27. srpna 2015 : Základní jmění splaceno jediným akcionářem Chemapol Group, a.s.dne 30.5.1996.Jediný akcionář:
  • 10. března 1997 - 11. února 1999 : Akcie znějící na majitele jsou v zaknihované podobě.
  • 7. července 1997 - 10. listopadu 1997 : CHEMAPOL GROUP, a.s. jako jediný akcionář vykonávající působnostvalné hromady v C.H.I., a.s. usnesením představenstva CHEMAPOLGROUP, a.s. ze dne 9.4.1997 schvaluje:zvýšení základní... ho jmění upsáním nových akcií C.H.I., a.s. o2.457.000.000,-Kč (slovy:dvěmiliardyčtyřistapadesátsedmmilionůkorun českých) ze stávajících 1.000.000,_Kč (slovy jedenmiliónkorun českých) na 2.458.000.000,-Kč (slovy:dvěmiliardyčtyřistapdesátosmmilionů korun českých)vydáním2.457.000 ks(slovy: dvamilionyčtyřistapadestásedmtisíc kusů)akcií jmenovité hodnoty l.000,-Kč (slovy: jedentisíc korunčeských), znějících na majitele v zaknihované podobě. Emisníkurs za jednu akcii činí 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korunčeských). Upisování akcií nad částku navržného zvýšenízákladního jmění se nepřipouští. Při upisování akcií na zvýšenízákladního jmění jsou přípustné pouze peněžité vklady.Místem pro vykonání přednostního práva k úpisu akcií je sídlospolečnosti C.H.I., a.s. Kodaňská 46, 100 10 Praha 10, místnostč. A/208, v pracovních dnech od 9.00 do 11.00 hodin, ve lhůtě do20 dnů ode dne následujícího po dni zápisu usnesení o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. S využitímpřednostního práva lze na jednu dosavadní akcii společnosti ojmenovité hodnotě 1.000,-Kč upsat 2.457 ks(slovy:dvatisícečtyřistapadesátsedm kusů) akcií o jmenovitéhodnotě 1.000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých) znějících namajitele v zaknihované podobě. Emisní kurs za jednu akciiupisovanou s využitím přednostního práva činí 1.000,-Kč(slovy:jedentisíc korun českých).Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je dennásledující po dni zápisu o zvýšení základního jmění C.H.I. a.s.do obchodního rejstříku.Upisovatel je povinen splatit část jmenovité hodnoty upsanýchakcií, nejméně však 30%, ve lhůtě do 15 dnů ode dne zápisutohoto usnesení do obchodního rejstříku a zbývající část paknejpozději do jednoho roku ode dne zápisu usnesení o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku na účet emitentač.326957 - 988 u České spořitelny, a.s. O splacení emisníhokursupředloží upisovatel příslušný doklad osvědčující, že příslušnéčástky byly odepsány z účtu upisovatele z účtu upisovatele veprospěch účtu emitenta. zobrazit více skrýt více
  • 7. července 1997 - 7. července 1997 : CHEMAPOL GROUP, a.s. jako jediný akcionář vykonávající působnostvalné hromady v C.H.I., a.s. usnesením představenstva CHEMAPOLGROUP, a.s. ze dne 9.4.1997 schvaluje:zvýšení základní... ho jmění upsáním nových akcií C.H.I., a.s. o2.457.000.000,-Kč (slovy:dvěmiliardyčtyřistapadesátsedmmilionůkorun českých) ze stávajících 1.000.000,_Kč (slovy jedenmiliónkorun českých) na 2.458.000.000,-Kč (slovy:dvěmiliardyčtyřistapdesátosmmilionů korun českých)vydáním2.457.000 ks(slovy: dvamilionyčtyřistapadestásedmtisíc kusů)akcií jmenovité hodnoty l.000,-Kč (slovy: jedentisíc korunčeských). Upisování akcií nad částku navržného zvýšenízákladního jmění se nepřipouští. Při upisování akcií na zvýšenízákladního jmění jsou přípustné pouze peněžité vklady.Místem pro vykonání přednostního práva k úpisu akcií je sídlospolečnosti C.H.I., a.s. Kodaňská 46, 100 10 Praha 10, místnostč. A/208, v pracovních dnech od 9.00 do 11.00 hodin, ve lhůtě do20 dnů ode dne následujícího po dni zápisu usnesení o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. S využitímpřednostního práva lze na jednu dosavadní akcii společnosti ojmenovité hodnotě 1.000,-Kč upsat 2.457 ks(slovy:dvatisícečtyřistapadesátsedm kusů) akcií o jmenovitéhodnotě 1.000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých) znějících namajitele v zaknihované podobě. Emisní kurs za jednu akciiupisovanou s využitím přednostního práva činí 1.000,-Kč(slovy:jedentisíc korun českých).Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je dennásledující po dni zápisu o zvýšení základního jmění C.H.I. a.s.do obchodního rejstříku.Upisovatel je povinen splatit část jmenovité hodnoty upsanýchakcií, nejméně však 30%, ve lhůtě do 15 dnů ode dne zápisutohoto usnesení do obchodního rejstříku a zbývající část paknejpozději do jednoho roku ode dne zápisu usnesení o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku na účet emitentač.326957 - 988 u České spořitelny, a.s. O splacení emisníhokursupředloží upisovatel příslušný doklad osvědčující, že příslušnéčástky byly odepsány z účtu upisovatele z účtu upisovatele veprospěch účtu emitenta. zobrazit více skrýt více
posunout dolů