Trendy

66 568 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2009

Trendy

45 083 tis. Kč

Zisk za rok 2009

Trendy

136 212 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2009

Základní údaje

Historické adresy

31.12.2008 - 27.9.2011 Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 14000
8.7.2003 - 31.12.2008 Praha 1, Klimentská 1207/10, PSČ 11005
20.6.2002 - 8.7.2003 Praha 8, Trojská 1997/13a, PSČ 18221
7.6.1996 - 20.6.2002 Praha 10, Kodaňská 46, PSČ 10010

25056433

DIČ

Není plátce DPH

18.9.1996 - 31.12.2008

CZ25056433

Datum vzniku

7. června 1996

Datum zániku v obchodním rejstříku

27. září 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

12. srpna 2011

Historické názvy

7.1.2011 - 27.9.2011

UNIPETROL TRADE a.s. v likvidaci

20.6.2002 - 7.1.2011

UNIPETROL TRADE a.s.

7.6.1996 - 20.6.2002

C.H.T., a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4074

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

9.12.2004 - 27.9.2011

2 172 000 Kč

11.2.1998 - 9.12.2004

181 000 000 Kč

7.6.1996 - 11.2.1998

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 27. září 2011 - 27. září 2011 : Společnost UNIPETROL TRADE a.s. v likvidaci, se sídlem Na Pankráci 127, Praha 4, IČ 25056433 se vymazává z obchodního rejstříku. Oddíl B, vložka 4074 se uzavírá. Právním důvodem v... ýmazu je ukončení likvidace společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 7. ledna 2011 - 27. září 2011 : Společnost se zrušuje s likvidací rozhodnutím jediného akcionáře a to ke dni 1. ledna 2011.
 • 9. prosince 2008 - 27. září 2011 : Společnost se přeshraniční fúzí formou sloučení sloučila se společností UNIPETROL FRANCE, akciovou společností založenou a existující podle francouzského práva, se sídlem na adrese... 3, Rue du Colonel Moll, 75017 Paris, Francouzská republika, zapsanou v obchodním rejstříku v Paříži (Registre du Commerce et des Sociétes de Paris) pod číslem 323 069 310 RCS Paris, jako společnosti zanikající, jejíž jmění přešlo ke dni účinnosti přeshraniční fúze na nástupnickou společnost UNIPETROL TRADE a.s. zobrazit více skrýt více
 • 6. listopadu 2004 - 1. června 2005 : Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady:a) Základní kapitál společnosti se snižuje z důvodu úhrady části kumulované ztráty z minulých účetních období. Celá částka ... odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k částečné úhradě neuhrazené ztráty minulých let a to tak, že základní kapitál na účtu 411 bude snížen o částku, odpovídající výši snížení základního kapitálu a současně bude o tuto částku snížena ztráta minulých let na účtu 429.b) Základní kapitál společnosti se snižuje ze 181.000.000,- Kč (slovy: jednostoosmdesátjedenmilion korun českých) na 2.172.000,- Kč (slovy: dvamilionyjednostosedmdesátdvatisíce korun českých), tedy o 178.828.000,- Kč (slovy: jednostosedmdesátosmmilionůosmsetdvacetosmtisíc) korun českých), a to snížením jmenovité hodnoty všech 181.000 kusů akcií společnosti z 1.000 Kč na 12 Kč.c) Snížení jmenovité hodnoty 180 000 kusů listinných akcií společnosti znějících na majitele nahrazuje hromadná listina č. 0001 s datem emise 1.6.1998, se provede výměnou této hromadné listiny za novou hromadnou listinu nahrazující 180 000 kusů listinných akcií na majitele se jmenovitou hodnotou 12 Kč. K výměně hromadné listiny vyzve představenstvo společnosti jediného akcionáře společnosti písemně do 30 dnů od zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku s tím, že lhůta pro předložení hromadné listiny za účelem její výměny činí 30 dnů od data doručení výzvy.d) Snížení jmenovité hodnoty 1.000 kusů neregistrovaných zaknihovaných akcií společnosti znějících na majitele se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v evidenci vedené Střediskem cenných papírů na základě příkazu společnosti, který bude podán do 30 dnů od zápisu znížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 7. září 1999 - 12. srpna 2004 : 1.000 ks akcií v zaknihované podobě, 180.000 ks akcií v listinnépodobě
 • 25. března 1997 - 12. srpna 2004 : Splaceno 100 % základního jmění
 • 21. června 1999 - 20. června 2002 : Jediný akcionář: ALIACHEM, a.s., se sídlem Praha 10, Kodaňská46, IČO: 60108916
 • 18. listopadu 1997 - 11. dubna 2000 : Chemapol - Alma-Ata, ul.Žibek-žaly 64, Alma Ata, Kazachstán
 • 18. listopadu 1997 - 11. dubna 2000 : Společnost zřídila obchodní zastoupení:
 • 18. listopadu 1997 - 11. dubna 2000 : Chemapol - Bukurešť, Str.Spiru Haret Nr.2, Etaj 3, APartament 6,Sector 1, Bucuresti
 • 18. listopadu 1997 - 11. dubna 2000 : Chemapol Sofia, Graf Ignatiev 54, Sofia
 • 18. listopadu 1997 - 11. dubna 2000 : Chemapol - Moskva, 2-ja Tverskaja-Jamskaja 31/35, 123 056 Moskva
 • 18. listopadu 1997 - 11. dubna 2000 : Chemapol - Minsk, ul.Lesi Ukrajinki 12, Korp.1, kv.276, 220 020Minsk
 • 18. listopadu 1997 - 11. dubna 2000 : Chemapol - Kijev, bulv.Lesi Ukrajinki 26, 252 133 Kijev 133
 • 18. listopadu 1997 - 11. dubna 2000 : Chemapol - Budapešť, Széchenyi u.1/D, A lpc, III.emet, 54,Budapest V
 • 18. listopadu 1997 - 11. dubna 2000 : Chemapol - Bělěhrad, Igmanská 14, 100 00 BEOGRAD
 • 25. března 1997 - 7. září 1999 : Akcie v zaknihované podobě
 • 25. března 1997 - 21. června 1999 : Jediný akcionář: Chemapol Group a.s., se sídlem Praha 10,Kodaňská 46, IČO: 00000744
 • 18. listopadu 1997 - 11. února 1998 : CHEMAPOL GROUP, a.s. jako jediný akcionář vykonávající působnostvalné hromady v C.H.T., a.s. usnesením představenstva CHEMAPOLGROUP, a.s. ze dne 10.4.1997 schvaluje:zvýšení základn... ího jmění upsáním nových akcií C.H.T., a.s. o180.000.000,-Kč (slovy jednostoosmdesátmilionů korun českých) zestávajících 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) na181.000.000,- Kč (slovy: jednostoosmdesátjedenmilion korunčeských vydáním 180 000 ks (slovy: jednostoosmdesáttisíc kusů)akcií jmenovité hodnoty 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korunčeských), znějících na majitele v zaknihované podobě. Emisníkurs za jednu akcii činí 1 000,- Kč (slovy jedentisíc korunčeských). Upisování akcií nad částku navrženého zvýšenízákladního jmění se nepřipouští. Při upisování akcií na zvýšenízákladního jmění jsou přípustné pouze peněžité vklady.Místem pro vykonání přednostního práva k úpisu akcií je sídlospolečnosti C.H.T., a.s.Kodaňská 46, 100 10 Praha 10, místnostč.A/411, v pracovních dnech od 9.00 do 11.00 hodin, ve lhůtě do20 dnů ode dne následujícího po dni zápisu usnesení o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. S využitímpřednostního práva lze na jednu dosavadní akcii společnosti ojmenovité hodnotě 1 000, Kč upsat 180 ks (slovy:jednostoosmdesát kusů) akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč(slovy: jedentisíc korun českých) znějících na majitele vzaknihované podobě. Emisní kurs za jednu akcii upisovanou svyužitím přednostního práva činí 1.000,- Kč (slovy: jedentisíckorun českých).Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je dennásledující po dni zápisu usnesení o zvýšení základního jměníC.H.T., a.s. do obchodního rejstříku.Upisovatel je povinen splatit část jmenovité hodnoty upsanýchakcií, nejméně však 30 % ve lhůtě do 15 dnů ode dne zápisutohoto usnesení do obchodního rejstříku a zbývající část paknejpozději do jednoho roku ode dne zápisu usnesení o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku na účet eminenta č.:327052 - 988 u České Spořitelny, a.s.. O splacení emisního kursupředloží upisovatel příslušný doklad osvědčující, že příslušnéčástky byly odepsány z účtu upisovatele ve prospěch účtueminenta. zobrazit více skrýt více
posunout dolů