Základní údaje

Historické adresy

21.10.2004 - 30.11.2010 Praha 10, Vinohradská 182, PSČ 10000
13.7.2002 - 21.10.2004 Praha 3, Tovačovského 2, PSČ 13000
10.6.1996 - 13.7.2002 Praha 1, Školská 32

25056603

DIČ

Není plátce DPH

10.7.1996 - 26.6.2009

CZ25056603

Datum vzniku

10. června 1996

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. listopadu 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. listopadu 2010

Historické názvy

10.6.1996 - 30.11.2010

N PRESS, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4076

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

27.1.1999 - 30.11.2010

41 000 000 Kč

10.6.1996 - 27.1.1999

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 30. listopadu 2010 - 30. listopadu 2010 : Společnost N PRESS, a.s., se sídlem Vinohradská 182, 100 00 Praha 10, IČ 25056603 se vymazává z obchodního rejstříku. Oddíl B, vložka 4076 se uzavírá. právní důvod výmazu společnos... ti je zrušení konkurzu pro nedostatek majetku usnesením ze dne 4.5.2010, č.j. 90 INS 3878/2009-B-19. zobrazit více skrýt více
  • 21. dubna 1998 - 27. ledna 1999 : Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla o zvýšenízákladního jmění společnosti ve výši 1.000.000, Kč o40.000.000,- Kč (čtyřicet milionů korun českých) na částku41.000.000,- Kč ... (čtyřicetjedna milionů korun českých), s tím, žeupsáním akcií nad tuto částku se nepřipouští. Celý rozsahnavrhovaného zvýšení základního jmění ve výši 40.000.000,- Kčbude kryt emisí nových akcií, přičemž nové akcie budou emitoványv listinné podobě v počtu 4.000 kusů, jako kmenové akcie, vnominální hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých), namajitele a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Emisníkurs všech akcií emitovaných na zvýšení základního jmění serovná jejich nominální hodnotě. Upsan akcie bude možno splatitpouze peněžními vklady. Upisování akcií proběhne ve dvou kolech.I.kolo: V prvním kole upisování má přednostní právo upsat novéakcie společnosti upisované ke zvýšení základního jmění každý zdosavadních akcionářů v rozsahu svého podílu na základním jměníspolečnosti ke dni konání této valné hromady nebo osoba, nakterou bylo přednostní právo úpisu platně převedeno v souladu sustanovením § 156a obchodního zákoníku a stanovami společnosti.Lhůta pro první kolo upisování akcií započne běžet první dennásledující po nabytí právní moci usnesením příslušného soudu ozápisu usnesení valné hromady, která rozhodla o zvýšenízákladního jmění, do obchodního rejstříku a potrvá 14 (čtrnáct)dní. Emisní kurs akcií je splatný do jednoho měsíce ode dneúpisu akcií na účet společnosti N PRESS, a.s. číslo účtu125792160/5100, vedený u Investiční a Poštovní banky, a.s.Praha. Upisovacím místem je sídlo společnosti, t.j. Praha 1,Školská 32. Upisování se uskuteční zápisem akcionáře doupisovací listiny, která bude uložena u předsedy představenstvaspolečnosti v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hod.Představenstvo společnosti oznámí všem akcionářům faxovouzprávou, doporučeným dopisem a vývěskou v sídle společnosti, dennabytí právní moci usnesení soudu o zápisu usnesení valnéhromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku atoto usnesení zveřejní v obchodním věstníku.II. kolo: V případě, že v prvním kole upisování nebudou upsányvšechny akcie s využitím přednostního práva akcionářů, započnedruhé kolo upisování akcií, a to po 7 (sedmi) dnech ode dne, kdybude ukončeno 1. Kolo upisování akcií. Druhé kolo upisování budetrvat 7 (sedm) dnů. Ve druhém kole budou veškeré zbývající akcieupsány akcionáři na základě dohody podle ustanovení § 205obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. Splacení výšeemisního kursu akcií upsaných v druhém kole, jakož i veškerédalší náležitosti stanovené zákonem, budou předmětem výšeuvedené dohody akcionářů. zobrazit více skrýt více
posunout dolů