Trendy

205 576 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

2 732 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

33 252 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Historické adresy

8.10.2012 - 4.6.2015U průhonu 700/10, 170 00 Praha 7
16.9.2009 - 8.10.2012U průhonu 10, 170 04 Praha 74
14.6.1996 - 16.9.2009 Praha 7, U průhonu 10

25058045

DIČ

Není plátce DPH

24.6.1996 - 3.6.2015

CZ25058045

Datum vzniku

14. června 1996

Datum zániku v obchodním rejstříku

4. června 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

4. června 2015

Datová schránka

4a4neas

Historické názvy

14.6.1996 - 4.6.2015

ASTRID COSMETICS, a.s.

4.6.2015 - 4.6.2015

ASTRID COSMETICS, a.s.

16.4.2015 - 4.6.2015

ASTRID COSMETICS, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4097

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

28.3.2006 - 4.6.2015

10 000 000 Kč

14.6.1996 - 28.3.2006

5 000 000 Kč

Historické provozovny

24.3.2000 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • U průhonu 700/10, 170 00, Praha - Holešovice

... více provozoven (celkem 1) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 4. června 2015 - 4. června 2015 : Společnost ASTRID COSMETICS, a.s., se sídlem U průhonu 700/10, Holešovice, 170 00 Praha 7, identifikační číslo 25058045, zanikla bez likvidace vnitrostátní fúzí formou sloučení s n... ástupnickou společností Reality Dělnická s.r.o. (dříve ASTRID, společnost s ručením omezeným), se sídlem U průhonu 700/10, Holešovice, 170 00 Praha 7, identifikační číslo 41695101, se na kterou přešlo obchodní jmění zanikající společnosti dle projektu přeměny vyhotoveného formou notářského zápisu ze dne 31.03.2015. zobrazit více skrýt více
  • 4. srpna 2014 - 4. června 2015 : Část závodu zabývající se výrobou kosmetického zboží byla převedena společnosti ASTRID T.M., a.s., IČ 25087312, na základě smlouvy o prodeji části závodu ze dne 26. 6. 2014.
  • 3. července 2014 - 4. června 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 27. prosince 2005 - 28. března 2006 : a) Důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Zajištění posílení ekonomické rovnováhy a stability firmy, posílení tvorby vlastních zdrojů a posílení postavení společnosti na ... trhu.b) Částka o níž má být základní kapitál zvýšen: Základní kapitál bude zvýšen o 5.000.000,- Kč, slovy: pět milionů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.c) Počet upisovaných akcií: 500 kusů, počet akcií odpovídá stanovené výši zvýšení základního kapitálu. Jmenovitá hodnota upisovaných akcií: 10.000,- Kč. Druh akcií: kmenové. Forma akcií: na jméno. Podoba akcií: listinné. Emisní kurs je jmenovitá hodnota akcií.d) Místo a lhůta pro vykonání přednostního práva jediného akcionáře: Veškeré akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je ASTRID, společnost s ručením omezeným, se sídlem Praha 7, U Průhonu 10, IČ 41695101, dále jediný akcionář. Jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií má písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií obsahuje alespoň náležitosti uvedené v ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Lhůta pro upisování akcií začíná běžet 35 dnem následujícím po dni, kdy bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zveřejněno představenstvem v Obchodním věstníku v souladu s ust. § 204a odst. 2 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy o upisování akcií bude jedinému akcionáři doručen na adresu uvedenou v seznamu akcionářů prvním dnem počátku běhu lhůty pro upisování akcií. K upsání akcií se jedinému akcionáři poskytuje lhůta do 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Pokud jediný akcionář neuzavře se společností smlouvu o upisování akcií je upisování akcií podle tohoto usnesení neúčinné.e) Účet u banky a lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií: Peněžitý vklad jediný akcionář, resp. upisovatel splatí na zvláštní účet společnosti, který byl za tímto účelem otevřen u Komerční banky, a.s., č.ú. 51-2512300647/0100. Upisovatel splatí 100% emisního kurzu, tj. 100% jmenovité hodnoty upsaných akcií nejdéle do čtrnácti dnů ode dne upsání akcií, rsp. uzavření smlouvy o upsání akcií. Splacení upsaných akcií formou započtení peněžité pohledávky se nepřipouští.f) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Nejdéle do 30 dnů od přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu je představenstvo společnosti povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku. Představenstvo je povinno zveřejnit a způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolávání valné hromady oznámit informaci o přednostním právu, která obsahuje náležitosti podle ust. § 204a odst. 23 obchodního zákoníku. Představenstvo podá návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku po upsání akcií odpovídajících rozsahu jeho zvýšení a po splacení 100% jejich jmenovité hodnoty, a to podle § 206 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
  • 5. února 1997 - 28. března 2006 : Ke dni zápisu akciové společnosti do obchodního rejstříku bylosplaceno základní jmění ve výši 5 000 000,- Kč.
  • 5. února 1997 - 28. března 2006 : Převoditelnost akcií na jméno je omezena předchozím souhlasempředstavenstva.
  • 5. února 1997 - 28. března 2006 : Jediný akcionář: ASTRID, společnost s ručením omezenýmse sídlem v Praze 7, U Průhonu 10,identifikační číslo: 41 69 51 01
posunout dolů