Trendy

203 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

19 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

3 999 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Historické adresy

30.11.2015 - 26.4.2017 Oderská 333/5, Čakovice, 196 00 Praha 9
6.11.2007 - 30.11.2015 Praha 9 - Čakovice, Oderská 333, PSČ 19600
7.2.2001 - 6.11.2007 Roztoky - Žalov, Přílepská 1692, PSČ 25263
27.6.1996 - 7.2.2001 Praha 2, Karlovo nám. 3, PSČ 12000

25061330

DIČ

Není plátce DPH

7.3.2001 - 20.2.2015

CZ25061330

Datum vzniku

27. června 1996

Datum zániku v obchodním rejstříku

26. dubna 2017

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

26. dubna 2017

Datová schránka

xiyrkr9

Historické názvy

6.11.2007 - 26.4.2017

Česká rozvojová společnost, a.s. v likvidaci

27.6.1996 - 6.11.2007

Česká rozvojová společnost, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4136

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

26.3.2003 - 26.4.2017

96 800 000 Kč

18.2.1997 - 26.3.2003

75 700 000 Kč

27.6.1996 - 18.2.1997

5 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 18

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 26. dubna 2017 - 26. dubna 2017 : Obchodní společnost Česká rozvojová společnost, a.s. v likvidaci, Oderská 333/5, Čakovice, 196 00 Praha 9, identifikační číslo 250 61 330 se vymazává ke dni právní moci usnesení o ... výmazu z obchodního rejstříku. Právní důvod výmazu: zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení. zobrazit více skrýt více
  • 6. listopadu 2007 - 26. dubna 2017 : Právní důvod likvidace společnosti je rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 22.10.2007.
  • 20. února 2003 - 26. března 2003 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 22.1.2003 o zvýšenízákladního kapitálu takto:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 21.100.000,-Kč. Upisování akcií nad částku, o n... íž se základní kapitálzvyšuje se nepřipouští. Upisováno bude 211 kusů kmenových akciína jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč.Akcie nebudou registrované. Akcie nebudou upisovány s využitímpřednostního práva vzhledem k tomu, že se neupisují peněžitýmivklady. Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisupředem určenému zájemci, kterým je společnost PATRIA REALESTATE, a.s. se sídlem Praha 5, Plzeňská 23/540, zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B,vložka č. 7738. Úpis nových akcií bude proveden nejdéle do 60dnů ode dne, kdy rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisuusnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu nabudeprávní moci, nezačne však dříve než 14 dnů ode dne, kdy totorozhodnutí nabude právní moci. Předem určenému zájemci budepředána nebo doručena písemná výzva představenstva s uvedenímpočátku běhu lhůty a místa pro úpis nových akcií bez využitípřednostního práva a bude rovněž obsahovat návrh na uzavřenísmlouvy o upsání nových akcií, obsahující náležitosti stanovené v§ 205 odst. 3 obch. zák. Místo pro úpis nových akcií budestanoveno v písemné výzvě představenstva a proběhne v této výzvěurčených prostorách společnosti. Emisní kurs takto upisovanýchakcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Úpis nových akciínemůže začít dříve, než rozhodnutí valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledažeby smlouva o upsání nových akcií obsahovala rozvazovacípodmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu nazápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku. Předem určený zájemce je povinen splatitcelý emisní kurs všech nově upsaných akcií nepeněžitým vklademnejpozději do 15 dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání novýchakcií (podpisy musí být úředně ověřeny), v místě určenémpředstavenstvem společnosti, a to před podáním návrhu na zápiszvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku tak, žezájemce, jemuž byly akcie nabídnuty k úpisu, jakožto vkladatel,předá společnosti písemné prohlášení o vkladu do společnosti (súředně ověřeným podpisem), a současně předá společnosti předmětnepeněžitého vkladu. Valná hromada schvaluje upisování akciínepeněžitým vkladem, který může společnost hospodářsky využít vevztahu k předmětu podnikání, kterým je realitní kancelář,provádění staveb, jejich změn a odstraňování a projektováčinnost ve výstavbě a současně se jedná o důležitý zájemspolečnosti. Předmětem nepeněžitého vkladu je celek pozemku p.č.425/38 o výměře 18.843 m2 (ovocný sad) v obci a katastrálnímúzemí Horoměřice, který byl nově vytvořen z pozemku téhožparcelního čísla o původní výměře 12.900 m2, zapsaného doposud uKatastrálního úřadu Praha-západ mimo jiné na LV č. 1266 pro obeca katastrální území Horoměřice, a jehož část byla z tohotopozemku oddělena a včleněna do pozemku p.č. 425/75, a to nazákladě geometrického plánu vyhotoveného QUATRO-geodetické práces.r.o. Praha 8, Světova 7, dne 8.8.2002, číslo plánu812-178/2002, schváleného Katastrálním úřadem Praha-západ dne22.8.2002 pod č. 2541/02, a jichž je předem určený zájemce -vkladatel - společnost PATRIA REAL ESTATE, a.s. - jediným avýlučným vlastníkem. Valná hromada schvaluje výši oceněnínepeněžitého vkladu, určeného společným znaleckým posudkem zedne 9.9.2002 znalci pro obor ekonomika, pány Pavlem Šebkem aMilošem Loučkou, částkou 21.104.160,- Kč. Za tento nepeněžitývklad bude vydáno 211 ks neregistrovaných kmenových akcií najméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
posunout dolů