3 500 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2009

Trendy

-36 tis. Kč

Ztráta za rok 2011

Trendy

652 044 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Základní údaje

Historické adresy

28.3.2002 - 1.1.2014 Praha 10, Limuzská 567, PSČ 10800
27.6.1996 - 28.3.2002 Praha 10, Limuzská 567

25061470

DIČ

Není plátce DPH

9.12.1996 - 17.6.2008

CZ25061470

Datum vzniku

27. června 1996

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. ledna 2014

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. ledna 2014

Historické názvy

27.6.1996 - 1.1.2014

Garage Development a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4134

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

25.1.2001 - 1.1.2014

539 700 000 Kč

25.11.1998 - 25.1.2001

292 200 000 Kč

27.6.1996 - 25.11.1998

262 200 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 10

Historické provozovny

27.6.1996 - 31.12.2013

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Limuzská 567/12a, 108 00, Praha - Malešice

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. ledna 2014 - 1. ledna 2014 : V důsledku fúze sloučením došlo k zániku společnosti Garage Development a.s., se sídlem Praha 10, Limuzská 567, PSČ 108 00, IČ 250 61 470 a přechodem veškerého jmění na společnost ... HOLDORIA, a.s. se sídlem Praha 5 - Smíchov, Křížová 1018/6, PSČ 150 00, IČ 259 49 934, jakožto právního zástupce. zobrazit více skrýt více
  • 25. října 2005 - 1. ledna 2014 : Dne 12.9.2005 byla uzavřena smlouva o vkladu podniku mezi společností Garage Development a.s., se sídlem Praha 10, Limuzská 567, PSČ 108 00, identifikační číslo 250 61 470 jako vkl... adatelem a společností OJGAR, s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Křížová 1018/6. zobrazit více skrýt více
  • 25. července 2000 - 25. ledna 2001 : Akcionáři společnosti rozhodli dne 25.5.2000 o zvýšenízákladního jmění společnosti Garage Development, a.s. o247 500 000,- Kč ( slovy: dvěstěčtyřicetsedmmilionůpětsettisíckorun čes... kých), a to peněžitým vkladem ve výši 150 000 000,- Kč( slovy : jednostopadesátmilionů korun českých ) a nepeněžitýmvkladem ve výši 97 500 000,- Kč ( slovy :devadesátsedmmilionůpětsettisíc korun českých) následným upsáním2 475 kusů nových kmenových akcií v listinné podobě veřejněobchodovatelných znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100000,- Kč každé jedné akcie.Základní jmění společnosti se zvyšuje z částky 292 200 000,- Kč( slovy : dvěstědevadesátdvamilionydvěstětisíc korun českých ) očástku 247 500 000,- Kč ( slovy :dvěstěčtyřicetsedmmilionůpětsettisíc korun českých) tedy načástku 539 700 000,- Kč ( slovy pětsettřicetdevětmilionůsedmset-tisíc korun českých), upisováním nových kmenových akcií s tím,že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění.Emisní kurz každé upisované akcie se rovná jmenovité hodnotětéto akcie.Celkově bude upisováno 2 475 kusů nových kmenových akcií vlistinné podobě, veřejně obchodovatelných, znějících na jméno ojmenovité hodnotě 100 000,- Kč tedy akcie o celkové jmenovitéhodnotě 247 500 000,- Kč, v číselné řadě 1612 až 4086, z tohoDEHTOCHEMA BITUMAT, a.s., se sídlem Pražská 870, Bělá podBezdězem, IČ: 25502492 nepeněžitým vkladem ve výši 80 200 000,-Kč ( slovy: osmdesátmilionůdvěstětisíc korun českých) upíše 802kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v listinnépodobě, veřejně obchodovatelných, každá o jmenovité hodnotě100 000,- Kč tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 80 200 000,-Kč, v číselné řadě 1612 až 2413 a pan Otakar Moťka, r.č.580116/0420, bytem, Praha 6, Nad Želivkou 521, peněžitým vklademve výši 150 000 000,- Kč ( slovy: stopadesátmilionů korunčeských) upíše 1 500 kusů nových kmenových akcií znějících najméno v listinné podobě, veřejně obchodovatelných , každá ojmenovité hodnotě 100 000,- Kč, tedy akcie o celkové jmenovitéhodnotě 150 000 000,- Kč v číselné řadě 2587 až 4086 anepeněžitým vkladem ve výši 17 300 000,- Kč ( slovy:sedmnáctmilionůtřistatisíc korun českých ) upíše 173 kusů novýchkmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, veřejněobchodovatelných, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč, včíselné řadě 2414 až 2586 tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě17 300 000,- Kč.Stávající akcionáři společnosti se dohodli, že nevyužijí svéhopřednostního práva upsat část nových akcií společnostiupisovaných ke zvýšení základního jmění peněžitým vkladem vrozsahu jejich podílu a všechny upisované akcie nabídnou kupsání jedinému zájemci panu Otakaru Moťkovi, r.č. 580116/0420,bytem Prah 6 , Nad Želivkou 521.Vzhledem k tomu, že se zvyšuje základní jmění také nepeněžitýmvkladem vylučuje se pro tento případ stávajícím akcionářůmpřednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovanýchke zvýšení základního jmění nepeněžitým vkladem.Lhůta pro upisování akcií činí třicet dní a počíná běžet druhýmdnem po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jměnído obchodního rejstříku. Místem upisování akcií je sídlospolečnosti a dnem úpisu musí být upsaný vklad splacen a unepeněžitého vkladu nemovitostí musí vkladatel předatspolečnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obch. zák.před zápisem zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.Všechny upisované akcie budou splaceny peněžitým a nepeněžitýmvkladem a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 25. listopadu 1998 - 25. ledna 2001 : Základní jmění 292.200.000,- Kčz toho 292.100.000,- Kč nepeněžitý vklada 100.000,- Kč peněžitý vklad
  • 29. září 1998 - 25. listopadu 1998 : Akcionáři společnosti rozhodli dne 26.8.1998 o zvýšenízákladního jmění společnosti Garage Development, a.s. o30.000.000,- Kč nepeněžitým vkladem následným upsáním 300 kusůnových km... enových akcií v listinné podobě veřejněobchodovatelných znějících na jméno o jmenovité hodnotě100.000,- Kč každé jedné akcie.Základní jmění společnosti se zvyšuje z částky 262.200.000,- Kč,( slovy: dvěstěšedesátdvamilionydvěstětisíc korun českých ), očástku 30.000.000,- Kč, ( slovy: třicetmilionů korun českých )tedy na částku 292.200.000,- Kč ( slovy:dvěstědevadesátdvamilionydvěstětisíc korun českých ) ,upisováním nových akcií s tím, že se nepřipouští upisování nadčástku navrhovaného zvýšení základního jmění.Emisní kurz každé upisované akcie se rovná jmenovité hodnotětéto akcie.Celkově bude upisováno 300 kusů akcií znějících na jméno, vlistinné podobě veřejně obchodovatelných každá o jmenovitéhodnotě 100.000,- Kč tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě30.000.000,- Kč.Vzhledem k tomu, že se zvyšuje základní jmění nepeněžitýmvkladem vylučuje se stávajícícm akcionářům přednostní právoupsat část nových akcií a všechny upisované akcie budou upsányspolečnosti PM - IZOLSERVIS, a.s., se sídlem Praha 10,Kutnohorská 288, IČO 63 99 87 26.Lhůta pro upisování akcií činí třicet dní a počíná běžet druhýmdnem po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jměnído obchodního rejstříku. Místem upisování akcií je sídlospolečnosti a dnem úpisu musí být upsaný vklad splacen.Všechny upisované akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem a topřed podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 27. června 1996 - 25. listopadu 1998 : Základní jmění 262.200.000,-KčZ toho 262.100.000,-Kč - nepeněžitý vklad a 100.000,-Kč peněžitývklad.
posunout dolů