Základní údaje

Historické adresy

21.3.2000 - 1.9.2005 Kladno II, Americká čp. 2754, PSČ 27202
17.7.1996 - 21.3.2000 Žebrák, Tovární 500, okres Beroun

25065912

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1997 - 1.9.2005

CZ25065912

Datum vzniku

17. července 1996

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. září 2005

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. září 2005

Historické názvy

21.3.2000 - 1.9.2005

A.Charouz Kladno, a.s.

3.3.1997 - 21.3.2000

A.Charouz, západ a.s.

17.7.1996 - 3.3.1997

A.Charouz, západ a.s., Ford Charouz

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4168

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

10.10.2000 - 1.9.2005

32 500 000 Kč

17.7.1996 - 10.10.2000

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. září 2005 - 1. září 2005 : Společnost A.Charouz Kladno, a.s. spolu se společnostmi AUTOTEAM Mělník, a.s., se sídlem Mělník, Českolipská 3332, IČ: 250 51 857, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským s... oudem v Praze, oddíl B., vložka 4032, A. Charouz City s.r.o., se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČ: 492 44 825, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 20618 a Lundyja, s.r.o., se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, IČ: 475 45 364, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 27421, zanikla sloučením se společností A.Charouz, spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, PSČ: 110 00, IČ: 158 88 436, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 990, jako společností nástupnickou.Společnost se vymazává ke dni právní moci tohoto usnesení z obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 27. července 2000 - 10. října 2000 : Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního jmění společnostiA.Charouz Kladno, a.s. o 31,500.000,-- Kč (slovy :třicetjedenmilionpětsettisíckorun českých) ze stávajícíhozákladního ... jmění společnosti 1,000.000,- Kč (slovy :jedenmilionkorun českých) na 32,500.000,-- Kč (slovy :třicetdvamilionypětsettisíckorunčeských) z důvodů kapitálovéhoposílení a zabezpečení finanční soběstačnosti společnosti.Na zvýšení základního jmění společnosti bude vydáno 31 kusůkmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě1,000.000,-- Kč (slovy : jedenmilionkorun českých), které budouvydány v listinné podobě. Emisní kurs bude stanoven ve výši1,000.000,-- Kč. Dále bude na zvýšení základního jměníspolečnosti vydáno 5 kusů kmenových akcií znějících na majiteleo jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy : jednostotisíckorunčeských), které budou vydány v listinné podobě. Emisní kurs budepro tyto akcie stanoven ve výši 100.000,-- Kč.Upisování akcií na částku 31,500.000,-- Kč se nepřipouští.Všechny nově vydané akcie určené na zvýšení základního jměníspolečnosti budou upsány a splaceny nepeněžitým vklademstávajícího akcionáře a to akciové společnosti Charouz Holding,a.s.Předmětem nepeněžitého vkladu společnosti Charouz Holding, a.s.budou nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 23337 vkatastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Kladno, pro obecKladno, katastrální území Kročehlavy a to stavby čp. 2754 napozemku p.č. 3349/14 a pozemek p.č. 3349/14 o výměře 1189 m2,zastavěná plocha - občanská vybavenost, pozemek p.č.3348 ovýměře 4277 m2, ostatní plocha, zeleň v zástavbě,pozemek p.č.3349/4 o výměře 418 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,pozemek p.č.3349/6 o výměře 1145 m2, ostatní plocha, ostatníkomunikace a pozemek p.č. 3349/12 o výměře 4470 m2, ostatníplocha, manipulační plocha.Uvedené nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudkučíslo 696-10/2000 zpracovaném Miroslavem Riegerem, znalcem zoboru ekonomika - odvětví ceny a odhady nemovitostí, dne19.3.2000 a ve znaleckém posudku číslo 8-380/2000 zpracovanémIng. Michalem Rosslerem, znalcem z oboru ekonomika astavebnictví - ceny a odhady nemovitostí,stavby obytné, dne20.3.2000.Miroslav Rieger ocenil předmětné nemovitosti částkou31,554.030,-- Kč a Ing. Michal Rossler ocenil předmětnénemovitosti částkou 31,758.960,-- Kč.Upisovatelé upíší a splatí celý emisní kurs nově emitovanýchakcií, který odpovídá jejich jmenovité hodnotě do 14 dnů odedne, kdy bude zapsáno toto rozhodnutí jediného akcionáře vpůsobnosti valné hromady o zvýšení základního jmění společnostido obchodního rejstříku v sídle společnosti. zobrazit více skrýt více
posunout dolů