Trendy

6 546 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

4 823 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

69 665 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Historické adresy

26.5.2008 - 16.12.2015 Praha 5 - Zbraslav, Neumannova 1449/2, PSČ 15600
18.10.2005 - 26.5.2008 Praha 5 - Zbraslav, Neumannova 1451/1, PSČ 15600
25.7.1996 - 18.10.2005 Praha 9, Mladoboleslavská 229

25067770

DIČ

Není plátce DPH

1.9.1996 - 15.12.2015

CZ25067770

Datum vzniku

25. července 1996

Datum zániku v obchodním rejstříku

16. prosince 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

16. prosince 2015

Datová schránka

24jg34s

Historické názvy

30.9.2005 - 16.12.2015

Zahradní čtvrť, a.s.

25.7.1996 - 30.9.2005

Petr Vocel a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4171

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

13.7.2010 - 16.12.2015

2 030 000 Kč

10.7.2006 - 13.7.2010

14 700 000 Kč

21.4.2006 - 10.7.2006

7 280 000 Kč

30.9.2005 - 21.4.2006

7 000 000 Kč

12.9.2005 - 30.9.2005

5 000 000 Kč

25.6.2003 - 12.9.2005

2 100 000 Kč

25.7.1996 - 25.6.2003

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 16

Historické provozovny

4.8.2000 - 21.11.2005

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Sulova 1356, 156 00, Praha - Zbraslav

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 16. prosince 2015 - 16. prosince 2015 : Společnost Zahradní čtvrť a.s. se vymazává na základě vnitrostátní fúze sloučením spojený se snížením základního kapitálu nástupnické společnosti, zanikajících společností Zahradní... čtvrť a.s., se sídlem Praha 5, Neumannova 1449/2, IČ: 25067770, Gold Star Invest, s.r.o., se sídlem Praha 1, Lannova 2113/2a, IČ: 27119505, Wadia Lannova, s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Lannova 2113/2a, IČ: 28395191, se společností Wadia a.s., se sídlem Praha 1, Lannova 2113/2a, IČ: 25048422, ze dne 16.10.2015, s rozhodným dnem k datu 1.1.2015. zobrazit více skrýt více
 • 15. prosince 2015 - 16. prosince 2015 : Společnost Zahradní čtvrť a.s. se vymazává na základě vnitrostátní fúze sloučením spojený se snížením základního kapitálu nástupnické společnosti, zanikajících společností Zahradní... čtvrť a.s., se sídlem Praha 5, Neumannova 1449/2, IČ: 25067770, Gold Star Invest, s.r.o., se sídlem Praha 1, Lannova 2113/2a, IČ: 27119505, Wadia Lannova, s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Lannova 2113/2a, IČ: 28395191, se společností Wadia a.s., se sídlem Praha 1, Lannova 2113/2a, IČ: 25048422, ze dne 16.10.2015, s rozhodným dnem k datu 1.1.2015. zobrazit více skrýt více
 • 14. dubna 2015 - 16. prosince 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 30. září 2005 - 16. prosince 2015 : Společnost se sloučila se společností Zahradní čtvrť, a.s., se sídlem 156 00 Praha 5 - Zbraslav, Sulova 1356, IČ 267 19 169, jejíž obchodní jmění převzala.
 • 8. ledna 2010 - 19. července 2010 : Notářským zápisem ze dne 15.12.2009 NZ 740/2009 bylo rozhodnuto:Účastník, vykonávaje působnost valné hromady společnosti Zahradní čtvrť, a.s., rozhoduje o snížení základního kapitá... lu společnosti Zahradní čtvrť, a.s., který dosud činí 14.700.000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů sedm set tisíc korun českých), o částku 12.670.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů šest set sedmdesát tisíc korun českých), přičemž:a) důvodem snížení základního kapitálu je nadbytečnost výše základního kapitálu s ohledem na ukončení rezidenčního projektu Zahradní čtvrť;b) základní kapitál ze stávající výše 14.700.000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů sedm set tisíc korun českých) bude snížen o částku 12.670.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů šest set sedmdesát tisíc korun českých) na novou výši 2.030.000,- Kč (slovy: dva miliony třicet tisíc korun českých);c) snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy dle ustanovení § 213c obchodního zákoníku a jejich následným zničením s tím, že výše úplaty za jednu akcii, vždy podle nominální hodnoty příslušné akcie, bude stanovena na základě posudku společnosti EQUITA Consulting s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 110 00, IČ 257 61 421, která byla znalcem k ocenění hodnoty akcií společnosti Zahradní čtvrť, a.s., jmenována usnesením Městského soudu v Praze ze dne 12.10.2009, č.j. Nc 5014/2009-16, které nabylo právní moci dne 20.10.2009;d) částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionáři, který přijal veřejný návrh smlouvy o koupi akcií;lhůta pro předložení listinných akcií společnosti činí dva měsíce od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 13. června 2006 - 10. července 2006 : Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla dne 29.5.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:Valná hromada společnosti Zahradní čtvrť, a.s.:a) rozhoduje o zvýšení zák... ladního kapitálu společnosti Zahradní čtvrť, a.s., o částku 7.420.000,- Kč upisováním nových akcií peněžitými vklady s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, a to upsáním 53 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 140.000,- Kč;b) určuje, že všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty určitému zájemci - společnosti CSPF Residential B.V., se sídlem Fred. Roeskestraat 123 1HG, 1076EE Amsterdam, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném obchodní a průmyslovou komorou v Amsterdamu, vložka č. 34237852;c) rozhoduje, že akcie budou upisovány v advokátní kanceláři Hrudka, Řípa a partneři, na adrese Praha 1, Vodičkova 30, ve lhůtě tří týdnů poté, kdy upisovateli uvedenému pod písmenem b) - společnosti CSPF Residential B.V. - bude k rukám zmocněnce společnosti CSPF Residential B.V., paní JUDr. Monice Rutland, advokátky, na adresu: Praha 1, Na Příkopě 8, doručen návrh smlouvy o upsání akcií s tím, že spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií a s oznámením počátku běhu této lhůty bude uvedenému upisovateli zaslána kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti Zahradní čtvť, a.s., vydaného Městským soudem v Praze, který bude obsahovat v části "Ostatní skutečnosti:" toto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že společnost CSPF Residential B.V. je oprávněna upsat akcie též před zápisem tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to poté, kdy byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, pokud upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Bude-li úpis akcií takto proveden před zápisem tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nebude společnosti CSPF Residential B.V. zasíláno výše uvedené oznámení o počátku běhu lhůty k upsání;d) určuje, že emisní kurs každé z akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu společnosti Zahradní čtvrť, a.s. je stanoven částkou 140.000,- Kče) připouští možnost započtení peněžité pohledávky společnosti CSPF Residential B.V., vůči společnosti Zahradní čtvrť, a.s. ve výši 7.420.000,- Kč proti pohledávce společnosti Zahradní čtvrť, a.s. vůči společnosti CSPF Residential B.V. na splacení emisního kursu ve výši 7.420.000,- Kč s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením;f) stanovuje, že smlouva o započtení bude mezi společností Zahradní čtvrť, a.s. a společností CSPF Residential B.V. uzavřena ve lhůtě dvou týdnů po zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a upsání akcií, a to v advokátní kanceláři Hrudka, Řípa a partneři, na adrese Praha 1, Vodičkova 30. Předmětem smlouvy bude zápočet pohledávky společnosti Zahradní čtvrť, a.s. vůči společnosti CSPF Residential B.V. na splacení emisního kursu ve výši 7.420.000,- Kč proti níže uvedené pohledávce společnosti CSPF Residential B.V. vůči společnosti Zahradní čtvrť, a.s., vyplývající z níže uvedené smlouvy o úvěru. Shora uvedené započítávané pohledávky v důsledku zápočtu zcela zaniknou.Uvedená pohledávka společnosti CSPF Residential B.V. vůči společnosti Zahradní čtvrť, a.s. je pohledávkou na vrácení úvěru a zaplacení sjednaného úroku z úvěru, a to dle smlouvy o úvěru ze dne 8.2.2006, na základě které společnost CSPF Residential B.V. jako věřitel poskytla společnosti Zahradní čtvrť, a.s. jako dlužníkovi úvěr ve výši 7.070.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 11. dubna 2006 - 21. dubna 2006 : Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla dne 3.4.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:Valná hromada společnosti Zahradní čtvrť, a.s.:a) rozhoduje o zvýšení zákl... adního kapitálu společnosti Zahradní čtvrť, a.s., o částku 280.000,- Kč upisováním nových akcií peněžitými vklady s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, a to upsáním 20 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 14.000,- Kč;b) určuje, že všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty určitému zájemci společnosti SOPHIA MANAGEMENT LTD., se sídlem 4th Floor Lawford house, Albert Place, London, N3 1RL, Velká Británie (dále jen společnost SOPHIA MANAGEMENT LTD.);c) rozhoduje, že akcie budou upisovány v advokátní kanceláři Hrudka, Řípa a partneři, na adrese Praha 1, Vodičkova 30, ve lhůtě tří týdnů poté, kdy upisovateli uvedenému pod písmenem b) - společnosti SOPHIA MANAGEMENT LTD. - bude k rukám zmocněnce společnosti SOPHIA MANAGEMENT LTD., JUDr. Přemysla Krause, advokáta, na adresu: Praha 1, Revoluční 1, doručen návrh smlouvy o upsání akcií s tím, že spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií a s oznámením počátku běhu této lhůty bude uvedenému upisovateli zaslána kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti Zahradní čtvrť, a.s., vydaného Městským soudem v Praze, který bude obsahovat toto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, s tím, žespolečnost SOPHIA MANAGEMENT LTD. je oprávněna upsat akcie též před zápisem tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to poté, kdy byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, pokud upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Bude-li úpis akcií takto proveden před zápisem tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nebude společnosti SOPHIA MANAGEMENT LTD. zasíláno výše uvedené oznámení o počátku běhu lhůty k upsání;d) určuje, že emisní kurs každé z akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu společnosti Zahradní čtvrť, a.s., je stanoven částkou 9.404.647,60 Kč;e) připouští možnost započtení peněžité pohledávky společnosti SOPHIA MANAGEMENT LTD., vůči společnosti Zahradní čtvrť, a.s., ve výši 188.092.952,00 Kč proti pohledávce společnosti Zahradní čtvrť, a.s., vůči společnosti SOPHIA MANAGEMENT LTD. na splacení emisního kursu ve výši 188.092.952,00 Kč s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením.f) stanoví, že smlouva o započtení bude mezi společností Zahradní čtvrť, a.s. a společností SOPHIA MANAGEMENT LTD. uzavřena ve lhůtě dvou týdnů po zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a upsání akcií, a to v advokátní kanceláři Hrudka, Řípa a partneři, na adrese Praha 1, Vodičkova 30. Předmětem smlouvy bude zápočet pohledávky společnosti Zahradní čtvrť, a.s., vůči společnosti SOPHIA MANAGEMENT LTD. na splacení emisního kursu ve výši 188.092.952,00 Kč proti níže uvedeným pohledávkám společnosti SOPHIA MANAGEMENT LTD. vůči společnosti Zahradní čtvrť, a.s., vyplývajícím z níže uvedených smluv o úvěru.Uvedená pohledávka společnosti SOPHIA MANAGEMENT LTD. vůči společnosti Zahradní čtvrť, a.s., je tvořena částmi pohledávek vzniklých na základě:1. Smlouvy o úvěru č. 220896005 ze dne 4.6.1996, uzavřené se společností Investiční a poštovní banka a.s. dne 4.6.1996, ve znění jejích pozdějších dodatků,2. Smlouvy o revolvingovém úvěru č. 220897006 ze dne 10.7.1997, uzavřené se společností Investiční a poštovní banka a.s., ve znění jejích pozdějších dodatků,3. Smlouvy o úvěru č. 220899001 ze dne 8.1.1999 uzavřené se společností Investiční a poštovní banka a.s., ve znění jejích dodatků, které společnost SOPHIA MANAGEMENT LTD. nabyla dle Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 25.7.2005 a dle Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 28.12.2005, uzavřených se společností TRULY SERVICES LIMITED,přičemž:1. Dne 19.6.2000 byla mezi INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKOU, a.s., se sídlem Senovážné nám. 32, Praha 1, IČO: 45316619 a Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Příkopě 14, IČ: 000 01 350, podepsána smlouva o prodeji podniku v souladu s ustanovením § 476 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva o prodeji podniku nabyla platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu, tj. 19.6 2000. Prodej podniku byl zapsán do obchodního rejstříku společnosti INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKA, a.s., oddíl B, vložka 1351. S ohledem na uvedenou skutečnost se právním nástupcem INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKY, a.s. v postavení věřitele veškerých pohledávek souvisejících s uvedenými smlouvami o úvěru č. 220896005, č. 220897006 a č. 220899001, stala s účinností od 19.6.2000 Československá obchodní banka, a.s.2. Veškeré pohledávky související s uvedenou smlouvou o úvěru č. 220896005 byly Smlouvou o postoupení pohledávky č. IPB1001000 ze dne 17.8.2001 postoupeny společností Československá obchodní banka a.s. na Českou konsolidační agenturu, se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, IČ: 701 09 966.3. Veškeré pohledávky související s uvedenou smlouvou o úvěru č. 220897006 byly Smlouvou o postoupení pohledávky č. IPB1001100 ze dne 17.8.2001 postoupeny společností Československá obchodní banka a.s. na Českou konsolidační agenturu.4. Veškeré pohledávky související s uvedenou smlouvou o úvěru č. 220899001, byly Smlouvou o postoupení pohledávky č. IPB1001200 ze dne 17.8.2001 postoupeny společností Československá obchodní banka a.s. na Českou konsolidační agenturu.5. Dne 18.9.2003 byla mezi Českou konsolidační agenturou na straně jedné a Hlavním městem Praha na straně druhé uzavřena Smlouva o postoupení pohledávek, kterou byly veškeré pohledávky související s uvedenými smlouvami o úvěru č. 220896005, č. 220897006 a č. 220899001 postoupeny na Hlavní město Praha, se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2, IČ: 000 64 581.6. Dne 24.9.2003 byla mezi Hlavním městem Praha na straně jedné a společností První městská banka, a.s., se sídlem Praha 1, Malé náměstí 11, IČ: 471 16 129, na straně druhé uzavřena Smlouva o postoupení pohledávek č. 90005403, kterou byly veškeré pohledávky související s uvedenými smlouvami o úvěru č. 220896005, č. 220897006 a č. 220899001 postoupeny na společnost První městská banka, a.s.7. Dne 29.12.2003 byla mezi společností První městská banka, a.s. na straně jedné a společností INVESTIČNÍ KLUB, a.s., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 25, IČ: 60196858, na straně druhé uzavřena Smlouva o postoupení pohledávek č. 90005603, kterou byly veškeré pohledávky související s uvedenými smlouvami o úvěru č. 220896005, č. 220897006 a č. 220899001 postoupeny na společnost INVESTIČNÍ KLUB, a.s.8. Dne 30.6.2004 byla mezi společností INVESTIČNÍ KLUB, a.s., na straně jedné, společností HECTOR INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Lord Coutanche House, 66-68 Esplanade, St Helier, Jersey JE4 5PS, na straně druhé, společností PPF a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658, IČ: 250 99 345, na straně třetí a společností TEPLCO HOLDINGS LIMITED, se sídlem 10 Mnasiadou street, ELMA HOUSE 1065, Nikósie, Kyperská republika, na straně čtvrté, uzavřena Smlouva o postoupení pohledávek, kterou byly pohledávky související s uvedenými smlouvami o úvěru č. 220896005, č. 220897006 a č. 220899001, způsobem ve smlouvě blíže specifikovaným, postoupeny na uvedené společnosti HECTOR INVESTMENTS LIMITED, PPF a.s. a TEPLCO HOLDINGS LIMITED.9. Dne 20.7.2005 byla mezi společností HECTOR INVESTMENTS LIMITED, na straně jedné a společností TRULY SERVICES LIMITED, se sídlem Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Seychelles, na straně druhé uzavřena Smlouva o postoupení pohledávek, kterou byly části pohledávek souvisejících s uvedenými smlouvami o úvěru č. 220896005, č. 220897006 a č. 220899001, ve smlouvě blíže specifikované, postoupeny na společnost TRULY SERVICES LIMITED.10. Dne 25.7.2005 byla mezi společností TRULY SERVICES LIMITED na straně jedné a společností SOPHIA MANAGEMENT LTD., se sídlem 4th floor Lawford House, Albert Place, London, N3 1RL, Velká Británie, na straně druhé uzavřena Smlouva o postoupení pohledávek, kterou byly části pohledávek souvisejících s uvedenými smlouvami o úvěru č. 220896005, č. 220897006 a č. 220899001, ve smlouvě blíže specifikované, postoupeny na společnost SOPHIA MANAGEMENT LTD.11. Dne 25.7.2005 byla mezi společností SOPHIA MANAGEMENT LTD. a společností Wadia s.r.o., se sídlem Praha 10, Kolovraty, Mírová 639/56D, lČ: 250 48 422, uzavřena Smlouva o postoupení pohledávek, kterou byly části pohledávek souvisejících s uvedenými smlouvami o úvěru č. 220896005, č. 220897006 a č. 220899001, ve smlouvě blíže specifikované, postoupeny na společnost Wadia, s.r.o.; společnost Wadia, s.r.o., následně dne 6.9.2005 uzavřela se společností Zahradní čtvrť, a.s. (tehdy s obchodní firmou Petr Vocel a.s.) smlouvu o započtení pohledávek nabytých smlouvou z 25.7.2005 na povinnost společnosti Wadia s.r.o., splatit emisní kurz akcií společnosti upsaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti. Účinky tohoto zvýšení základního kapitálu nastaly ke dni 12.9.2005.12. Dne 15.12.2004 byla mezi společností PPF a.s. a společností TEPLCO HOLDINGS LIMITED uzavřena Smlouva o postoupení pohledávek, kterou byly veškeré části pohledávek souvisejících s uvedenými smlouvami o úvěru č. 220896005, č. 220897006 a č. 220899001, které společnost PPF a.s. nabyla Smlouvou o postoupení pohledávky uvedenou v bodě 8., postoupeny společnosti TEPLCO HOLDINGS LIMITED.13. Dne 15.12.2005 byla mezi společností TEPLCO HOLDINGS LIMITED a společností TRULY SERVICES LIMITED uzavřena Smlouva o postoupení pohledávek, kterou byly s účinností ke dni 28.2.2006 veškeré části pohledávek souvisejících s uvedenými smlouvami o úvěru č. 220896005, č. 220897006 a č. 220899001, které společnost TEPLCO HOLDINGS LIMITED nabyla Smlouvou o postoupení pohledávky uvedenou v bodě 8. a Smlouvou o postoupení pohledávky uvedenou v bodě 12., postoupeny společnosti TRULY SERVICES LIMITED.14. Dne 28.12.2005 byla mezi společností TRULY SERVICES LIMITED a společností SOPHIA MANAGEMENT LTD. uzavřena Smlouva o postoupení pohledávky, kterou byly s účinností ke dni 28.2.2006 veškeré části pohledávek souvisejících s uvedenými smlouvami o úvěru č. 220896005, č. 220897006 a č. 220899001, které společnost TRULY SERVICES LIMITED nabyla Smlouvou o postoupení pohledávky uvedenou v bodě 13, postoupeny společnosti SOPHIA MANAGEMENT LTD. zobrazit více skrýt více
 • 10. srpna 2005 - 12. září 2005 : Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 26.7.2005 v rámci výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:1) základní kapitál společnosti se zvyšuje... o 2 900 000,- Kč na novou výši 5 000 000,- Kč s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2) na navrhované zvýšení základního kapitálu bude upsáno 290 kusů kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč nekotovaných, bez omezení převoditelnosti.3) všechny akcie budou upsány s využitím přednostního práva společností Wadia, s.r.o., se sídlem 103 00 Praha 10 - Kolovraty, Mírová 639/56D, IČ 250 48 422, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce č. 88120.4) akcie budou upisovány v sídle společnosti ve lhůtě tří týdnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude společnosti Wadia, s.r.o. doručen do jejího sídla ve lhůtě čtrnácti dnů po provedení zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.5) emisní kurs každé z akcií vydávaných ke zvýšení základního kapitálu je stanoven na 372 952,03 Kč.6) připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti Wadia, s.r.o. vůči společnosti Petr Vocel a.s. ve výši 108 156 090,- Kč proti pohledávce na splacení emisního kursu s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením.Uvedená pohledávka společnosti Wadia, s.r.o. vůči společnosti Petr Vocel a.s. je tvořena částí pohledávek vzniklých na základě:- Smlouvy o úvěru č. 220896005 ze dne 4.6.1996, uzavřené se společností Investiční a poštovní banka a.s. dne 4.6.1996, ve znění dodatků.-Smlouvy o revolvingovém úvěru č. 220897006 ze dne 10.7.1997, uzavřené se společností Investiční a poštovní banka a.s., ve znění dodatků.-Smlouvy o úvěru č. 220899001 ze dne 8.1.1999 uzavřené se společností Investiční a poštovní banka a.s. ve znění dodatků,které společnost Wadia, s.r.o. nabyla dle smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 26.7.2005 uzavřené se společností SOPHIA MANAGEMENT LTD., se sídlem 4th floor Lawford House, Albert Place, London, N3 1RL, Velká Británie.Dne 19.6.2000 byla mezi Investiční a poštovní bankou, a.s. IČ 453 16 619 a Československou obchodní bankou, a.s., IČ 000 01 350, podepsána smlouva o prodeji podniku v souladu s ustanovením § 476 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva o prodeji podniku nabyla platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu, tj. 19.6.2000. Prodej podniku byl zapsán do obchodního rejstříku společnosti Investiční a poštovní banka, a.s., oddíl B, vložka 1351. S ohledem na uvedenou skutečnost se právním nástupcem Investiční a poštovní banky, a.s. v postavení věřitele pohledávek souvisejících s uvedenými smlouvami o úvěřu č.- 220896005, č. 220897006 a č. 220899001, stala s účinností od 19.6.2000 Československá obchodní banka, a.s.Pohledávky související s uvedenou smlouvou o úveru č. 220896005 byly Smlouvou o postoupení pohledávky č. IPB1001000 ze dne 17.8.2001 postoupeny společností Československá obchodní banka a.s. na Českou konsolidační agenturu, IČ 701 09 966.Pohledávky související s uvedenou smlouvou o úvěru č. 220897006 byly Smlouvou o postoupení pohledávky č. PB1001100 ze dne 17.8.2001 postoupeny společností Československá obchodní banka a.s. na Českou konsolidační agenturu, IČ 701 09 966.Pohledávky související s uvedenou smlouvou o úvěru č. 220899001, byly Smlouvou o postoupení pohledávky č. IPB1001200 ze dne 17.8.2001 postoupeny společností Československá obchodní banka a.s. na Českou konsolidační agenturu, IČ 701 09 966.Dne 18.9.2003 byla mezi Českou konsolidační agenturou na straně jedné a Hlavním městem Praha na straně druhé uzavřenaSmlouva o postoupení pohledávek, kterou byly pohledávky související s uvedenými smlouvami o úvěru č. 220896005, č. 220897006 a č. 220899001 postoupeny na Hlavní město Praha, IČ 000 64 581.Dne 24.9.2003 byla mezi Hlavním městem Praha na straně jedné a společností První městská banka, a.s., IČ 471 16 129, uzavřena Smlouva o postoupení pohledávek č. 90005403, kterou byly pohledávky související s uvedenými smlouvami o úvěru č. 220896005, č. 220897006 a č. 220899001 postoupeny na společnost První městská banka, a.s.Dne 29.12.2003 byla mezi společností První městská banka, a.s. na straně jedné a společností INVESTIČNÍ KLUB, a.s., IČ 601 96 858, na straně druhé uzavřena Smlouva o postoupení pohledávek č. 90005603, kterou byly pohledávky související s uvedeným smlouvami o úvěru č. 220896005, č. 220897006 a č. 220899001 postoupeny na společnosti INVESTIČNÍ KLUB, a.s.Dne 30.6.2004 byla mezi společností INVESTIČNÍ KLUB, a.s. na straně jedné, společností HECTOR INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Lord Coutanche House, 66-68 Esplanade, St. Helier, Jersey JE4 5PS, na straně druhé, společností PPF a.s., IČ 250 99 345, na straně třetí a společností TEPLCO HOLDINGS LIMITED, se sídlem 10 Mnasiadou street, ELMA HOUSE 1065, Nikósie, Kyperská republika, na straně čtvrté, uzavřena Smlouva o postoupení pohledávek, kterou byly pohledávky související s uvedenými smlouvami o úvěru č. 220896005, č. 220897006 a č. 220899001 postoupeny na uvedené společnosti HECTOR INVESTMENTS LIMITED, PPF a.s. a TEPLCO HOLDINGS LIMITED.Dne 20.7.2005 byla mezi společností HECTOR INVESTMENTS LIMITED na straně jedné a společností TRULY SERVICES LIMITED, se sídlem Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Seychelles, na straně druhé uzavřena Smlouva o postoupení pohledávek, kterou byly části pohledávek souvisejících s uvedeným smlouvami o úvěru č. 220 896005, č. 220 897006 a č. 220 899001, ve smlouva blíže specifikované, postoupeny na společnost TRULY SERVICES LIMITED.Dne 25.7.2005 byla mezi společností TRULY SERVICES LIMITED na straně jedné a společností SOPHIA MANAGEMENT LTD., se sídlem 4th floor Lawford House, Albert Place, London, N3 1RL, Velká Británie, na straně druhé uzavřena Smlouva o postoupení pohledávek, kterou byly části pohledávek souvisejících s uvedenými smlouvami o úvěru č. 220896005, č. 220897005 a č. 220899001, ve smlouvě blíže specifikované, postoupeny na společnost SOPHIA MANAGEMENT LTD.Společnost Wadia s.r.o. nabyla části pohledávek souvisejících s uvedeným smlouvami o úvěru č. 220896005, č. 220897006 a č. 220899001, ve smlouvě blíže specifikované, které se připouští k započtení na emisní kurs akcií, které budou vydány ke zvýšení základního kapitálu společnosti Petr Vocel a.s. dle tohoto rozhodnutí, shora uvedenou smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 26.7.2005.7) návrh smlouvy o započtení bude upisovateli k dispozici v místě upisování akcií, tj. v sídle společnosti, předtím, než tento upíše akcie. Smlouva o započtení bude uzavřena ve lhůtě jednoho týdne po úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 19. května 2003 - 25. června 2003 : Jediný akcionář učinil dne 19.3.2003 toto rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu:a) základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku 1 100 000,-Kč s tím, že upisování nad částku ... navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu se nepřipouští, b) na navrhované zvýšení základního kapitálu bude upsáno 110kusů kmenových akcií vlistinné podobě, znějících na jméno,o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, neregistrovaných,bez omezení převoditelnosti, c) všechny akcie budou nabídnuty určitému zájemci, kterým jespolečnost WADIA, s.r.o., se sídlem Praha 10, Kolovraty, Mírová369/56D, PSČ 103 00, IČ 25 04 84 22, která je zapsána vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C,vložka č. 88120, d) akcie budou upisovány v sídle společnosti ve lhůtě tří týdnůod doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií budeurčenému zájemci, tj. společnosti WADIA, s.r.o., doručen do jehosídla ve lhůtě čtrnácti dnů po právní moci rozhodnutí o zápisurozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku, e) emisní kurs akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, f) připouští možnost započtení peněžité pohledávky společnostiWADIA, s.r.o. vůči společnosti Petr Vocel a.s. ve výši1 100 000,- Kč proti pohledávce na splacení emisního kursu stím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením. Shorauvedená pohledávka společnosti WADIA, s.r.o. vůči společnostiPetr Vocel a.s. vznikla na základě smlouvy o půjčce uzavřenémezi společností Petr Vocel a.s. jako dlužníkem a paní BarborouKochovou jako věřitelem. Společnosti WADIA, s.r.o. se stalamajitelem této pohledávky na základě smlouvy o postoupenípohledávky uzavřené dne 14.3.2003 s postupitelkou BarborouKochovou, g) návrh smlouvy o započtení bude k dispozici určenému zájemciv místě upisování akcií, tj. v sídle společnosti, předtím, nežtento upíše akcie. Smlouva o započtení bude uzavřena ve lhůtějednoho týdne po úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 19. ledna 1999 - 25. června 2003 : jediný akcionář společnosti: Petr Vocel r.č.580902/0349Praha 9,Mladoboleslavská 229.
posunout dolů