Trendy

16 541 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2009

Trendy

3 148 tis. Kč

Zisk za rok 2009

Trendy

9 331 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2009

Základní údaje

Historické adresy

11.7.2002 - 19.12.2011 Praha 8, Střelničná 1680, PSČ 18000
21.1.2000 - 11.7.2002 Praha 8, Střelničná č.p. 1680
7.8.1996 - 21.1.2000 Praha 1, Těšnov 1

25069900

DIČ

Není plátce DPH

1.2.2004 - 19.12.2011

CZ25069900

Datum vzniku

7. srpna 1996

Datum zániku v obchodním rejstříku

19. prosince 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

19. prosince 2011

Historické názvy

1.1.2003 - 19.12.2011

General Transport Holdings a.s. v likvidaci

7.8.1996 - 1.1.2003

General Transport Holdings a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4231

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

1.3.1999 - 19.12.2011

217 000 000 Kč

7.8.1996 - 1.3.1999

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 19. prosince 2011 - 19. prosince 2011 : Společnost General Transport Holdings a.s. v likvidaci se sídlem Střelničná 1680, 180 00 Praha 8, IČ 25069900 se vymazává z obchodního rejstříku. Oddíl B, vložka 4231 se uzavírá. P... rávní důvod výmazu společnosti je ukončená likvidace. zobrazit více skrýt více
  • 7. srpna 1996 - 19. prosince 2011 : Akcie jsou vydány v listinné podobě.
  • 7. srpna 1996 - 19. prosince 2011 : Základní jmění bylo zcela splaceno.
  • 2. února 1999 - 1. března 1999 : Valná hromada společnosti konaná dne 4. září 1998 rozhodla ozvýšení základního jmění společnosti takto:Zvýšení základního jmění společnosti General Transport Holdings,a.s. o 216.00... 0.000,- Kč (slovy: dvěstěšestnáctmilionů korunčeských) na 217.000.000,- Kč (slovy: dvěstěsedmnáctmilionů korunčeských) z důvodu kapitálového posílení a zabezpečení finančnísoběstačnosti společnosti, které bude provedeno vklademnemovitostí zapsaných na listu vlastnictví číslo 487 v katastrunemovitostí u Katastrálního úřadu Praha - město, pro katastrálníúzemí Kobylisy a to:- budova čp. 1680 postavená na parcele číslo 575/20- stavební parcela číslo 575/20 o výměře 2.294 m2- pozemek p.č. 575/9 o výměře 8.649 m2 - ostatní plocha- pozemek p.č. 575/21 o výměře 19 m2 - zastavěná plocha bez garáže- pozemek p.č. 575/22 o výměře 19 m2 - zastavěná plocha bez garáže- pozemek p.č. 2363/12 o výměře 25 m2 - ostatní plochaUvedené nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckýchposudcích: číslo 154-32/98 ze dne 5.5.1998, který byl zpracovánZnaleckým ústavem INFO 7 - znalecká organizace s.r.o. a číslo1752-38/98 ze dne 5.5.1998, který byl zpracován Ing. PetremKasou.Stanovení tržní hodnoty nepeněžitého vkladu do akciovéspolečnosti ve výši 216.000.000,- Kč vychází ze znaleckéhoposudku číslo 157.35/98 zpracovaného Znaleckým ústavem INFO 7 -znalecká organizace s.r.o. a ze znaleckého posudku číslo 111/98zpracovaného Doc. Ing. Josefem Luňákem, CSc. zobrazit více skrýt více
  • 2. února 1999 - 1. března 1999 : Na zvýšení základního jmění bude vydáno 216 kusů kmenových akciíznějících na majitele vydaných v listinné podobě o nominálníhodnotě 1 akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilionkorunč... eských). Emisní kurs nově vydaných akcií bude odpovídat jejichjmenovité hodnotě, tedy emisní kurs je stanoven ve výši1.000.000,- Kč na jednu akcii. zobrazit více skrýt více
  • 2. února 1999 - 1. března 1999 : Všechny nově vydané akcie určené na zvýšení základního jměníspolečnosti budou upsány a splaceny uvedeným nepeněžitým vklademakcionáře Charouz Holding, a.s. se sídlem Praha 1, Těšno... v 1, IČ:60196483 zobrazit více skrýt více
  • 2. února 1999 - 1. března 1999 : Lhůta pro úpis akcií začne běžet dnem následujícím po dni, kdyusnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu tohotousnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnos... ti,nabude právní moci. Tato lhůta skončí po uplynutí 14 dnů ode dnezačátku jejího běhu. zobrazit více skrýt více
posunout dolů