Základní údaje

Sídlo

od 7.8.2015 Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno

Historické adresy

26.3.2012 - 7.8.2015 Brno - Brno-město, Novobranská 544/1, PSČ 60200
15.3.2002 - 26.3.2012 Brno - Město Brno, Novobranská 544/1, PSČ 60200
21.8.2000 - 15.3.2002 Brno, Novobranská 1, PSČ 60200
15.5.2000 - 21.8.2000 Brno, Podbabská 3, okres Brno-město, PSČ 62100
3.9.1996 - 15.5.2000 Praha 1, Ovocný trh 11/572, PSČ 11000

25073958

DIČ

Není plátce DPH

1.1.2013 - 31.12.2015

CZ25073958

Datum vzniku

3. září 1996

Datová schránka

9tngrgm

Historické názvy

22.6.2015 - 18.4.2017

DIRECT pojišťovna, a.s.

21.8.2000 - 22.6.2015

Triglav pojišťovna, a.s.

21.8.2000 - 21.8.2000

Triglav pojišťovna,a.s.

2.9.1998 - 21.8.2000

Všeobecná pojišťovna Praha a.s.

3.9.1996 - 2.9.1998

Všeobecná a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4254

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 15.12.2015

209 553 890 Kč

Historické jmění

20.7.2015 - 15.12.2015

491 000 000 Kč

20.1.2015 - 20.7.2015

472 500 000 Kč

11.12.2014 - 20.1.2015

450 500 000 Kč

26.3.2014 - 11.12.2014

428 500 000 Kč

4.10.2008 - 26.3.2014

360 000 000 Kč

24.10.2007 - 4.10.2008

235 000 000 Kč

4.1.2005 - 24.10.2007

189 000 000 Kč

15.3.2002 - 4.1.2005

168 000 000 Kč

27.10.2000 - 15.3.2002

168 000 000 Kč

2.9.1998 - 27.10.2000

56 000 000 Kč

12.8.1997 - 2.9.1998

34 700 000 Kč

3.9.1996 - 12.8.1997

34 700 000 Kč

Podřízené subjekty u ČNB

Ano (celkem 81) ( zobrazit podrobnosti )

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 4. ledna 2018 : Společnost se řídí stanovami ve znění ze dne 18.4.2017.
 • 22. června 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 7. srpna 2015 - 4. ledna 2018 : Společnost se řídí stanovami ve znění ze dne 20.7.2015.
 • 22. června 2015 - 7. srpna 2015 : Společnost se řídí stanovami ve znění ze dne 12.6.2015.
 • 20. července 2015 - 20. července 2015 : Dne 3. 7. 2015 rozhodl jediný akcionář Společnosti, že se zvyšuje základní kapitál Společnosti o částku 18 500 000 Kč (slovy: osmnáct milionů pět set tisíc korun českých) ze součas... né výše 472 500 000 Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát dva milionů pět set tisíc korun českých) na novou výši 491 000 000 Kč (slovy: čtyři sta devadesát jedna milionů korun českých).Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií.Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku 18 500 000 Kč (slovy: osmnáct milionů pět set tisíc korun českých) se nepřipouští.Nově bude vydáno celkem 185 kusů akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akci 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).Akcie budou vydány jako zaknihované cenné papíry.Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému konkrétnímu zájemci, jedinému akcionáři, společnosti VIGO Finance a.s., se sídlem U Průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7, identifikační číslo 03257282, kterému bude nabídnuto k úpisu všech 185 kusů nových akcií na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry, ve jmenovité hodnotě každé akci 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Jediný akcionář se vzdal přednostního práva na upsání nových akcií.Žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích.Upisovací lhůta, tj. lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři (obchodní společnosti VIGO Finance a.s.) představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři (obchodní společnosti VIGO Finance a.s.) do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí jediného akcionáře. Emisní kurz každé ze 185 nově upisovaných akcií na jméno bude činit 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).Upisovatel splatí celý emisní kurz jím upsaných akcií ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne upsání akcií. Emisní kurs jím upsaných akcií splatí upisovatel v penězích (peněžitým vkladem) na účet společnosti číslo 4200541459/6800 vedený u Sberbank CZ, a.s.Možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští zobrazit více skrýt více
 • 3. února 2015 - 22. června 2015 : Společnost se řídí stanovami ve znění ze dne 19.12.2014.
 • 15. května 2013 - 3. února 2015 : Společnost se řídí stanovami přijatými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti dne 18.9.2012.
 • 15. března 2002 - 3. února 2015 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutímjediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 19.6.2001.
 • 29. prosince 2014 - 20. ledna 2015 : a) Základní kapitál společnosti Triglav pojišťovna, a.s., se zvyšuje ze zapsané výše 450.500.000,-Kč, slovy: čtyři sta padesát milionů pět set tisíc korun českých, o částku ve výši... 22.000.000,- Kč, slovy: dvacet dva miliony korun českých, na novou výši 472.500.000,- Kč, slovy: čtyři sta sedmdesát dva miliony pět set tisíc korun českých.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 220 ks, slovy: dvě stě dvaceti kusy kmenových akcií na jméno, vedených v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč, slovy: sto tisíc korun českých. Upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upisování akcií ve smyslu ustanovení § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.d) Veškeré nově vydané akcie budou upsány jediným akcionářem a předem určeným zájemcem společností TRIGLAV INT, holdingová společnost, d.d., se sídlem Republika Slovinsko, 1000 Ljubljana, Miklošičeva cesta 19, IČ 3852750000 (dále upisovatel), za emisní kurs, který je roven jejich jmenovitým hodnotám. Veřejná nabídka akcií nebude, ve smyslu ustanovení §§ 480-483 zákona o obchodních korporacích, realizována.e) Předem určený zájemce upisovatel upíše ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích akcie na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře se společností. K upsání akcií bude upisovateli poskytnuta lhůta alespoň třiceti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs akcií bude roven nominální hodnotě akcií, tedy 100.000 Kč, slovy: sto tisíc korun českých na jednu akcii. Emisní kurs bude splacen v penězích.f) Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií na zvláštní bankovní účet emitenta číslo 107-9302290227/0100, který je veden u banky Komerční banky, a.s., pobočka Brno venkov, v měně CZK a to do 30 dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií. Upisovatel může splatit emisní kurs pouze peněžitými vklady.g) Místem úpisu akcií je sídlo společnosti Triglav pojišťovna, a.s., Brno, Novobranská 544/1, PSČ 602 00.h) V souvislosti se zvýšením základního kapitálu nebudou vydány akcie nového druhu.ch)Důvodem návrhu na zvýšení základního kapitálu je skutečnost, že hodnota vlastního kapitálu (po promítnutí neuhrazené ztráty z minulých účetních období a ztráty vzniklé za účetní období roku 2014) poklesla pod minimální výši základního kapitálu stanovenou zákonem o pojišťovnictví pro rozsah pojišťovacích činností provozovaných společností. zobrazit více skrýt více
 • 24. listopadu 2014 - 11. prosince 2014 : a) Základní kapitál společnosti Triglav pojišťovna, a.s., se zvyšuje ze zapsané výše 428.500.000,-Kč, slovy: čtyři sta dvacet osm milionů pět set tisíc korun českých, o částku ve v... ýši 22.000.000,- Kč, slovy: dvacet dva milionů korun českých, na novou výši 450.500.000,- Kč, slovy: čtyři sta padesát milionů pět set tisíc korun českých.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 220 ks, slovy: dvě stě dvaceti kusy kmenových akcií na jméno, vydaných v zaknihované podobě, nekótovaných, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč, slovy: sto tisíc korun českých. Upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.c) Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upisování akcií ve smyslu ustanovení § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.d) Veškeré nově vydané akcie budou upsány jediným akcionářem a předem určeným zájemcem společností TRIGLAV INT, holdingová společnost, d.d., se sídlem Republika Slovinsko, 1000 Ljubljana, Miklošičeva cesta 19, IČ: 3852750000 (dále upisovatel), za emisní kurs, který je roven jejich jmenovitým hodnotám. Veřejná nabídka akcií nebude realizována ve smyslu ustanovení §§ 480-483 zákona o obchodních korporacích.e) Předem určený zájemce upisovatel, upíše ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích, akcie na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře se společností. K upsání akcií mu bude poskytnuta lhůta alespoň třiceti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs akcií bude roven nominální hodnotě akcií, tedy 100.000 Kč, slovy: sto tisíc korun českých, na jednu akcii. Emisní kurs bude splacen v penězích.f) Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií na zvláštní bankovní účet emitenta, který je veden u banky Komerční banka, a.s., pobočka Brno venkov, číslo účtu 107-8968900277/0100, v měně CZK a to do 30 dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií. Upisovatel může splatit emisní kurs pouze peněžitými vklady.g) Místem úpisu akcií je sídlo společnosti Triglav pojišťovna, a.s., Brno, Novobranská 544/1, PSČ 602 00.h) V souvislosti se zvýšením základního kapitálu nebudou vydány akcie nového druhu.ch) Důvodem návrhu na zvýšení základního kapitálu je skutečnost, že hodnota vlastního kapitálu (po promítnutí neuhrazené ztráty z minulých účetních období a ztráty vzniklé za účetní období roku 2014) poklesla pod minimální výši základního kapitálu stanovenou zákonem o pojišťovnictví pro rozsah pojišťovacích činností provozovaných společností. zobrazit více skrýt více
 • 11. března 2014 - 24. listopadu 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 2
 • 20. března 2014 - 26. března 2014 : a) Základní kapitál společnosti Triglav pojišťovna, a.s., se zvyšuje o částku ve výši 68.500.000,-Kč, slovy: šedesát osm milionů pět set tisíc korun českých, ze zapsané výše 360.0... 00.000,-Kč, slovy: tři sta šedesát milionů korun českých, na novou výši 428.500.000,-Kč, slovy: čtyři sta dvacet osm milionů pět set tisíc korun českých. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 685, slovy: šest set osmdesáti pěti, kusy kmenových akcií na jméno, vydaných v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč, slovy: sto tisíc korun českých. Upisování akcií nad nebo pod tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.c) Jediný akcionář se, v souladu s ustanovením § 490 odstavec 2 zákona o obchodních korporacích, vzdává přednostního práva na upisování akcií.d) Veškeré nově vydané akcie budou upsány jediným akcionářem, tj. společností TRIGLAV INT, holdingová společnost, d.d., se sídlem Republika Slovinsko, 1000 Ljubljana, Miklošičeva cesta 19, identifikační číslo 3852750000 (dále upisovatel), za emisní kurs, který je roven jejich jmenovitým hodnotám. Veřejná nabídka akcií podle ustanovení §§ 480 až 483 zákona o obchodních korporacích nebude realizována.e) Jediný akcionář, tj. společností TRIGLAV INT, holdingová společnost, d.d. upisovatel upíše, v souladu s ustanovením § 479 zákona o obchodních korporacích, akcie na základě písemné smlouvy uzavřené se společností (dále smlouva o upsání akcií). K upsání akcií bude upisovateli poskytnuta upisovací lhůta v délce alespoň třiceti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Výše emisního kursu akcií bude rovna nominální hodnotě akcií, tedy 100.000,-Kč, slovy: sto tisíc korun českých, za jednu akcii a bude splacena výlučně v penězích.f) Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií na zvláštní bankovní účet emitenta, který je veden u Komerční banky, a.s., pobočka Brno venkov, pod číslem 107-6515960227/0100, v měně CZK a to do třiceti dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií. g) Místem úpisu akcií je sídlo společnosti Triglav pojišťovna, a.s., Brno, Novobranská 544/1, PSČ 602 00.h) V souvislosti se zvýšením základního kapitálu nebudou vydány akcie nového druhu.ch) Důvodem návrhu na zvýšení základního kapitálu je skutečnost, že hodnota vlastního kapitálu (po promítnutí neuhrazené ztráty z minulých účetních období a ztráty vzniklé za účetní období roku 2013) poklesla pod minimální výši základního kapitálu stanovenou zákonem o pojišťovnictví pro rozsah pojišťovacích činností provozovaných společností. zobrazit více skrýt více
 • 12. ledna 2010 - 15. května 2013 : Společnost se řídí stanovmi přijatými jediným akcionářem dne 24.06.2009.
 • 3. července 2008 - 4. října 2008 : Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kurzu peněžitým vkladem takto: Základní kapitál společnosti Trigl... av pojišťovna, a.s., se zvyšuje za zaspané výše 235.000.000,-Kč, slovy: dvě stě třicet pět milionů korun českých, o částku ve výši 125.000.000,-Kč, slovy: sto dvacet pět milionů korun českých, na novou výši 360.000.000,-Kč, slovy: tři sta šedesát milionů korun českých. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 1250 ks, slovy: jeden tisíc dvě stě padesáti kusy kmenových akcií na jméno, vydaných v zaknihované podobě, nekótovaných, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč, slovy: sto tisíc korun českých.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upisování akcií. Veškeré nově vydané akcie budou upsány jediným akcionářem a předem určeným zájemcem společností ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., se sídlem Republika Slovinsko, 1000 Ljubljana, Miklošičeva 19, IČO: 5063345 (dále upisovatel), za emisní kurs, který je roven jejich jmenovitým hodnotám.Veřejná nabídka akcií nebude realizována. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti Triglav pojišťovna, a.s., Brno, Novobranská 544/1, PSČ: 602 00.Předem určený zájemce - upisovatel, upíše ve smyslu ustanovení § 204 odstavec 5) obchodního zákoníku, akcie na základě smlouvy o upsání akcií, které uzavře se společností. K upsání akcií mu bude poskytnuta lhůta alespoň třicet dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs akcií bude roven nominální hodnotě akcií, tedy 100.000.-Kč, slovy: sto tisíc korun českých. Emisní kurs bude splacen v penězích. Upisovatel je povinnen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií na zvláštní účet eminenta, který je veden u banky Komerční banka, a.s., pobočka Brno-venkov, číslo účtu 43-3221600257/0100, v měně CZK a to do 30 dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií. Upisovatel může splatit emisní kurs pouze peněžitými vklady. V souvislosti se zvýšením základního kapitálu nebudou vydány akcie nového druhu. Nebude probíhat upisování nepeněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem návhu na zvýšení základního kapitálu je skutečnost, že hodnota vlastního kapitálu ( po prominutí neuhrazené ztráty z minulých účetních období a ztráty vzniklé za účetní období roku 2007) poklesla pod minimální výši základního kapitálu stanovenou zákonem o pojišťovnictví pro rozsah pojišťovacích činností provozovaných společností. zobrazit více skrýt více
 • 13. července 2007 - 3. července 2008 : Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kurzu peněžitým vkladem takto:Základní kapitál společnosti se zvy... šuje o částku ve výši 46,000.000,--Kč, slovy: čtyřicet šest milionů korun českých, z částky ve výši 189,000.000,--Kč, slovy: sto osmdesát devět milionů korun českých, nově na částku ve výši 235,000.000,--Kč, slovy: dvě stě třicet pět milionů korun českých. Nepřipouští se upisování akcií nad konečnou částku základního kapitálu navrženou tímto rozhodnutím.Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových 460 ks, slovy: čtyři sta šedesáti, kusů kmenových nekótovaných akcií společnosti, vydaných v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,--Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých. Emisní kurz bude splacen výlučně peněžitým vkladem.S nově upsanými akciemi jsou spojena stejná práva, jako s akciemi dříve upsanými. Nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem a to jediným akcionářem společnosti ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., se sídlem Republika Slovinsko, 1000 Ljubljana, Miklošičeva 19, IČO: 5063345 a budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, uzavřené mezi společností Triglav pojišťovna, a.s. a společností ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d..Návrh smlouvy o upsání akcií předloží společnost Triglav pojišťovna, a.s. předem určenému zájemci - společnosti ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. ve lhůtě do třiceti dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro upisování nových akcií činí třicet dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Místem úpisu akcií je sídlo obchodní společnosti Triglav pojišťovana, a.s. s tím, že upisování je účinné doručením podepsané smlouvy o upsání akcií do sídla společnosti Triglav pojišťovana, a.s.. Akcie, které upíše předem určený zájemce - společnost ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. budou splaceny peněžitým vkladem na zvláštní účet společnosti, vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Brno-venkov, číslo 278092110237/0100. Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií činí 5 dnů ode dne úpisu akcií.Důvodem pro navrhované zvýšení základního kapitálu je skutečnost, že hodnota vlastního kapitálu, po promítnutí neuhrazené ztráty z minulých účetních období a ztráty vzniklé za účetní období roku 2006, poklesla pod minimální výši základního kapitálu společnosti stanovenou zákonem o pojišťovnictví pro rozsah pojišťovacích činností provozovaných společností. zobrazit více skrýt více
 • 5. června 2004 - 4. ledna 2005 : Jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady společnosti konané dne 10.07.2002 o zvýšení základního kapitálu společnosti Triglav pojišťovna, a.s. takto:1. Základní k... apitál společnosti Triglav pojišťovna, a.s. ve výši 168.000.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát osm milionů korun českých) se zvyšuje o částku 21.000.000,- Kč (slovy: dvacet jedna milionů korun českých). Nová výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení činit 189.000.000,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát devět milionů korun českých).Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je, že hodnota vlastního kapitálu společnosti (hodnota základního kapitálu společnosti po vypořádání kumulovaných ztrát k 31.12.2002) poklesla pod minimální úroveň stanovenou zákonem o pojišťovnictví pro rozsah pojišťovacích činností provozovaných společností.2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.3. Zvýšení základního kapitálu o částku 21.000.000,- Kč (slovy: dvacet jedna milionů korun českých) bude provedeno upsáním 210 ks (slovy: dvěstě deset kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Všechny tyto akcie budou stejného druhu, v zaknihované podobě, budou znít na jméno, s každou akcií budou spojena stejná práva a nebudou registrované.4. Emisní kurs nově upisované akcie se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tedy emisní ážio je nulové.5. Upisování nových akcií nemůže začít dříve, než bude rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku.6. Akcie budou upsány bez využití přednostního práva na upisování akcií v plném rozsahu určitým zájemcem, kterým je společnost ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., která je jediným akcionářem.7. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Triglav pojišťovna, a.s.Lhůta pro upisování akcií činí třicet dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 30-ti dnů začne běžet prvního dne následujícího po dni, kdy upisovací listina byla doručena jedinému akcionáři. Ve stanovené lhůtě je oprávněn akcionář na výše uvedeném místě upsat akcie každý pracovní den vždy od 10.00 hod. do 16.00 hod.8. Upisovatel je povinen zaplatit celý emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě třiceti dnů po upsání nových akcií, tj. po dni v němž mu byla doručena upisovací listina.9. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem nebo převodem ve výši 21.000.000,- Kč (slovy: dvacet jedna milionů korun českých), a to na zvláštní účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Brno - venkov vedeného v CZK.10. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem nebo převodem ve výši 21.000.000,- Kč (slovy: dvacet jedna milionů korun českých), a to na zvláštní účet společnosti číslo 4447140227/0100, vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Brno - venkov vedeného v CZK. zobrazit více skrýt více
 • 21. srpna 2000 - 15. března 2002 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutímjediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 12.7.2000.
 • 21. srpna 2000 - 27. října 2000 : Emisní kurz upsaných akcií je splatný takto: 30% nejpozději do30 dnů od podpisu listiny upisovatelů, zbývajících 70% dojednoho roku od data úpisu na účet číslo 4447140227/0100 vede... ný uKomerční banky, a.s., pobočka Brno-venkov. zobrazit více skrýt více
 • 21. srpna 2000 - 27. října 2000 : c) Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurz akciíupisovaných bez využití přednostního práva jsou shodné s údajiuvedenými pro upisování akcií s využitím přednostního prá... va. zobrazit více skrýt více
 • 21. srpna 2000 - 27. října 2000 : b) Lhůta pro upisování akcií: 30 dnů ode dne, kdy bude tatovýzva zveřejněna v Obchodním věstníku.
 • 21. srpna 2000 - 27. října 2000 : a) Místo pro upisování akcií: sídlo společnosti Brno,Novobranská 1
 • 21. srpna 2000 - 27. října 2000 : Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva, budou upsány na základě veřejné výzvy za těchto podmínek:
 • 21. srpna 2000 - 27. října 2000 : c) S využitím přednostního práva lze upisovat akcie na jméno vzaknihované podobě se jmenovitou hodnotou jedné akcie100.000,-Kč. Emisní kurz akcií upisovaných s využitímpřednostního... práva činí 100.000,-Kč, za jednu akcii. zobrazit více skrýt více
 • 21. srpna 2000 - 27. října 2000 : b) Lhůta pro výkon přednostního práva: 15 dnů. Začátek tétolhůty je shodný s prvním pracovním dnem následujícím po dni, kdynabude právní moci usnesení, kterým bylo zapsáno rozhodnu... tíjediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšenízákladního jmění společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 21. srpna 2000 - 27. října 2000 : a) Místo pro výkon přednostního práva: sídlo společnosti Brno,Novobranská 1.
 • 21. srpna 2000 - 27. října 2000 : Akcionář má přednostní právo upsat akcie ke zvýšení základníhojmění v rozsahu jeho podílu na základním jmění za těchtopodmínek:
 • 21. srpna 2000 - 27. října 2000 : Emisní kurz upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.Práva spojená s nově vydanými akciemi jsou stejná jako právaspojená s akciemi dosavadními.
 • 21. srpna 2000 - 27. října 2000 : Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 1120 kusůkmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovitéhodnotě jedné akcie 100.000,-Kč. Na jednu dosavadní akcii lzeups... at dvě nové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie100.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 21. srpna 2000 - 27. října 2000 : Základní jmění společnosti se zvyšuje o 112.000.000,-Kč na novouvýši, která bude činit 168.000.000,-Kč. Upsáním nových akciípeněžitým vkladem, upisování akcií nad tuto částku senep... řipouští. zobrazit více skrýt více
 • 21. srpna 2000 - 27. října 2000 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valnéhromady ze dne 12.7.2000 o záměru zvýšit základní jmění:
 • 12. srpna 1997 - 21. srpna 2000 : Zvyšuje se základní jmění společnoti ve smyslu ust. § 203odst. 2 obchodního zákoníku v platném znění, peněžitým vklademjedinho akcionáře z důvodu zlepšení likvidity společnosti.Zvý... šení základního jmění bude provedeno v souladu s ust. § 204odst. 1, věta první, obch. zák. s využitím přednostního právazakladatele a jediného akcionáře, kterým je společnost BODYINTERNATIONAL BROKERS, a.s., kdy jediný akcionář upíše celouhodnotu zvýšeného základního jmění.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníse nepřipouští.Do n20 dnů od uveřejnění záměru o zvýšení základního jmění vobchodním věstníku bude trvat přednostní právo na upsání akcií aupisovacím místem akcií bude sídlo společnosti BODYINTERNATIONAL BROKERS, a.s. Praha 1. Senovážné nám. 3.Základní jmění společnosti bude činit 56 000 000,- Kč(padesátšest milionů korun českých), které bude tvořenopeněžitým vkladem jediného akcionáře BODY INTERNATIONAL BROKERS,a.s. Základní jmění bude rozděleno na 560 ks kmenových akciíznějících na jméno o nominální hodnotě 100 000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 3. září 1996 - 21. srpna 2000 : Jedinný akcionář: BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. se sídlemv Praze 1, Senovážné mám. 3, IČ 47 11 69 27.
 • 3. září 1996 - 2. září 1998 : Na základním jmění bylo k datu zápisu do obchodního rejstříkusplaceno 10 410 000,- Kč.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů