Trendy

1 061 472 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

74 431 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

687 892 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 26.8.2016 Elišky Přemyslovny 379, Zbraslav, 156 00 Praha 5

Historické adresy

31.1.2012 - 26.8.2016 Praha 5 - Zbraslav, Elišky Přemyslovny 379, PSČ 15600
26.6.2002 - 31.1.2012 Praha 10, Pražská 810/16, PSČ 10221
13.9.1996 - 26.6.2002 Praha 10, Pražská 16, PSČ 10221

25076451

DIČ

od 1.11.1996

CZ25076451

Datová schránka

9pidd2f

Historické názvy

2.10.1996 - 5.10.2017

CHEMCOMEX Praha, a.s.

13.9.1996 - 2.10.1996

CHEMOCOMEX Praha, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4287

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 29.5.2014

100 000 000 Kč

Historické jmění

5.12.2002 - 29.5.2014

31 630 000 Kč

16.8.1999 - 5.12.2002

21 080 000 Kč

13.9.1996 - 16.8.1999

2 108 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 16

Bankovní účty

zvěřejněno 22.11.2016

117785243 / 0300

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Provozovny

od 8.8.2017

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Brněnská 327, 674 01, Třebíč - Nové Město

... více provozoven (celkem 9) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 19. března 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
 • 19. března 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 19. března 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 31. prosince 2011 : Společnost CHEMCOMEX Praha,a.s. se sídlem Praha 10, Pražská 810/16, PSČ 102 21, IČ : 250 76 451 (nástupnická společnost), se v důsledku vnitrostátní fúze sloučila se společností ÚJ Společnost CHEMCOMEX Praha,a.s. se sídlem Praha 10, Pražská 810/16, PSČ 102 21, IČ : 250 76 451 (nástupnická společnost), se v důsledku vnitrostátní fúze sloučila se společností ÚJ...P-Zbraslav s.r.o., se sídlem Praha 10-Hostivař, Pražská 810/16, PSČ 102 21, IČ : 602 00 031 (zanikající společnost). Na společnost CHEMCOMEX Praha,a.s. přešlo jmění společnosti ÚJP-Zbraslav s.r.o. včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. zobrazit více skrýt více
 • 13. září 1996 : Zakladatel: CHEMCOMEX, spol. s r.o., se sídlem Praha 10,Pražská 16, IČO 4426 5549.

Historické ostatní skutečnosti

 • 20. září 2007 - 13. srpna 2010 : Základní kapitál společnosti CHEMCOMEX Praha, a.s. se zvyšuje o částku 31.630.000,- Kč (slovy: Třicetjeden milion šestsettřicet tisíc korun českých), a to z původní výše 31.630.000... ,- Kč (slovy: Třicetjeden milion šestsettřicet tisíc korun českých) na novou výši 63.260.000,- Kč (slovy: Šedesáttři miliony dvěstěšedesát tisíc korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Základní kapitál se bude zvyšovat upsáním nových akcií, a to výlučně peněžitým vkladem.Každý akcionář bude mít v souladu s ustanovením § 204a obchodního zákoníku přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě Kč 10.000,- lze přednostně upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě Kč 10.000,-.Částka 31.630.000,- Kč, o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 3.163 (slovy: Třitisíce stošedesáttři) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno a každá akcie bude o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: Desettisíc korun českých). Emisní kurs každé nové akcie bude roven její jmenovité hodnotě. Emisní ážio se neupisuje.Nově emitované akcie budou mít v souladu s článkem 5.4 stanov společnosti omezenou převoditelnost a nebudou kótované na regulovaném trhu.S každou upsanou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je při hlasování na valné hromadě spojeno 10 hlasů.Lhůta pro vykonání přednostního práva akcionářů k upsání nových akcií bude činit 30 dnů ode dne oznámení představenstva společnosti o vzniku přednostního práva akcionářů na upsání akcií způsobem určeným zákonem (zveřejněním v Obchodním věstníku) a stanovami pro svolání valné hromady (lhůta pro uplatnění přednostního práva). Představenstvo bude povinno oznámit vznik přednostního práva akcionářů na upsání akcií způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy usnesení rejstříkového soudu o zápisu úmyslu zvýšit základní kapitál společnosti CHEMCOMEX Praha, a.s. nabude právní moci. Za den doručení tohoto oznámení se považuje nejpozději pátý den ode dne, kdy bylo toto oznámení podáno doporučeně k poštovní přepravě.Místem pro výkon přednostního práva se stanoví sídlo společnosti CHEMCOMEX Praha, a.s. Akcie je možno upsat ve výše uvedené lhůtě v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin. Přednostní právo zaniká marným uplynutím lhůty pro jeho vykonání.Emisní kurs nově upisovaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit v celé výši na k tomuto účelu zřízený bankovní účet číslo 216145989/0300 vedený u ČSOB, a s. ve lhůtě 14 (slovy: Čtrnácti) dnů ode dne, kdy upsali akcie.V případě, že akcionáři neupíší na základě svého přednostního práva všechny nově vydávané akcie, budou všechny neupsané akcie nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost FINGAM s.r.o. se sídlem Třebíč, Komenského nám. 141, PSČ 674 01, IČ 60727918. Předem určený zájemce může upsat akcie v sídle společnosti a to smlouvou o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku uzavřenou se společností. Akcie je možno upsat ? smlouvu o upsání akcií podepsat ve lhůtě 30 dnů poté, kdy bude určenému zájemci doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Předem určenému zájemci bude návrh smlouvy o upsání akcií doručen do 14 dní ode dne, kdy přednostní právo některého či některých akcionářů zaniklo marným uplynutím lhůty pro jeho vykonání. Místem pro úpis akcií se pro tento případ stanoví sídlo společnosti CHEMCOMEX Praha, a.s. Akcie je možno upsat ? smlouvu o upsání akcií podepsat ve výše uvedené lhůtě v sídle společnosti v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin. Emisní kurs každé nové akcie bude roven její jmenovité hodnotě. Emisní ážio se neupisuje. Emisní kurs takto upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši na výše uvedený bankovní účet ve lhůtě 14 (slovy: Čtrnácti) dnů ode dne, kdy upsal akcie.Důvodem zvýšení základního kapitálu je dokončení restrukturalizace majetkových poměrů společnosti, získání finančního kapitálu pro další ekonomický rozvoj společnosti a zvýšení její finanční stability. zobrazit více skrýt více
 • 17. listopadu 1998 - 16. srpna 1999 : IV/Listinné akcie s rozdílnými jmenovitými hodnotami vydané poprovedení zvýšení základního jmění podle tohoto usnesení, jednakz vlastních zdrojů a jednak upsáním nových akcií, budo... u v dalšífázi vyměněny za nové vydané listinné akcie s jmenovitouhodnotou 10.000,-Kč a počet akcií na základní jmění společnostitím bude snížen na 2.108 kusů. Akcionáři budou k této výměněvyzvání představenstvem s lhůtou předložení dosavadních akcií do30 dnů od této výzvy. zobrazit více skrýt více
 • 17. listopadu 1998 - 16. srpna 1999 : III/Po zvýšení původního základního jmění . . . . 2.108.000,-Kčz vlastních zdrojů o . . . . . . . . . . . .10.540.000,-Kčbude nová hodnota základního jmění . . . . .12.648.000,-K... črozdělena na 2.108 akcií s jmenovitou hodnotou 6.000,-Kč.Nově psáno bude na částku dalšího zvýšení . . 8.432.000,-Kč2.108 nových akcií s jmenovitou hodnotou 4.000,-Kč.Celkové základní jmění po zvýšení . . . . . .21.080.000,-Kčje tedy rozděleno na 4.216 akcií, z toho 2.108 akcií sjmenovitou hodnotou 6.000,-Kč a 2.108 s jmenovitou hodnotou4.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 17. listopadu 1998 - 16. srpna 1999 : II/a) Zvýšit dále základní jmění o částku 8.432.000,-Kč upsánímnových akcií.b) Částku zvýšení rozdělit na 2.108 akcií znějících na jménojako listinné akcie s omezenou převoditelnos... tí podle stanov,každá s jmenovitou hodnotou 4.000,-Kč.c) Na základě dohody ve formě notářského zápisu o rozsahu účastina zvýšení základního jmění společnosti o částku podle bodu IIa) tohoto usnesení připadá na každého dosavadního akcionářeoprávnění získat vždy jednu novou akcii na jednu dosavadníakcii.d) Upisovatel podle uvedené dohody je povinen splatiti 30 %jmenovité hodnoty jím upsaných akcií do 30 dnů od uzavřenídohody o rozsahu účasti na zvýšení základního jmění, zbytek dovýše upsané hodnoty pak uhradit do 30.6.1998, obojí u Investičnía poštovní banky, a.s., pobočka Praha 3, na účet číslo109011379/5100. zobrazit více skrýt více
 • 17. listopadu 1998 - 16. srpna 1999 : I/a) Zvýšit základní jmění společnosti o 10.540.000,-Kč zvlastních zdrojů akciové společnosti a to na základě mimořádnéúčetní závěrky ke dni 31.10.1997 ověřené auditorem bez výhrad... .b) Zdrojem pro toto zvýšení jsou prostředky vykázané v rozvazeúčetní závěrky v pasivech v položce "Ostatní kapitálové fondy".c) Zvýšení základního jmění se provede zvýšením jmenovitéhodnoty každé akcie z dosavadní částky 1.000,-Kč o 5.000,-Kčna novou hodnotu 6.000,-Kč. Na novou jmenovitou hodnotu budouvydány nové akcie, dosavadní akcie budou vyměněny.d) Lhůta pro předložení listinných akcií k výměně je stanovena30 dní po výzvě představenstva jednotlivým akcionářům, která jimbude představenstvem sdělena po provedení zápisu zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 17. listopadu 1998 - 16. srpna 1999 : Valná hromada konaná dne 26.1.1998 rozhoduje:
 • 13. září 1996 - 17. listopadu 1998 : Splaceno 2,108.000,-Kč.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů