Trendy

595 305 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

-6 301 tis. Kč

Ztráta za rok 2015

Trendy

220 351 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 25.8.2009 Velvary 732, okres Kladno, PSČ 27324

Historické adresy

30.9.1996 - 25.8.2009 Velvary, okres Kladno, PSČ 27324

25079450

DIČ

od 7.10.1996

CZ25079450

Datum vzniku

30. září 1996

Datová schránka

irzgvhy

Historické názvy

30.9.1996 - 8.4.2009

Velplast, a. s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4317

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 24.5.2010

90 350 000 Kč

Historické jmění

27.4.2009 - 24.5.2010

93 870 000 Kč

4.5.2002 - 27.4.2009

12 600 000 Kč

30.9.1996 - 4.5.2002

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Slaný

Bankovní účty

zvěřejněno 8.5.2014

CZ7027000000002110083379

... více účtů (celkem 8) najdete zde

Historické provozovny

1.2.2014 - 22.7.2015

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 273 24, Velvary 732

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 2. června 2015 : Počet členů představenstva: 1
 • 2. června 2015 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 30. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 27. dubna 2009 : V rámci procesu zvýšení základního kapitálu společnosti Velvana, a.s. (dříve Velplast, a.s.) byla smlouvou o vkladu části podniku ze dne 1.4.2009, vložena do společnosti Velvana, a V rámci procesu zvýšení základního kapitálu společnosti Velvana, a.s. (dříve Velplast, a.s.) byla smlouvou o vkladu části podniku ze dne 1.4.2009, vložena do společnosti Velvana, a....s. (dříve Velplast, a.s.) část podniku společnosti Velvarská chemická, a.s. (dříve Velvana, a.s.), se sídlem Velvary, PSČ: 273 24, IČ 451 47 779, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1463, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod označením Velvana, a.s. - odštěpný závod, s umístěním na adrese Velvary, PSČ 273 24. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 30. června 2014 - 2. června 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 30. června 2014 - 2. června 2015 : Počet členů představenstva: 3
 • 23. března 2009 - 27. dubna 2009 : Zvyšuje se základní kapitál společnosti Velplast, a.s. nepeněžitým vkladem takto:1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti Velplast, a.s., z částky 12.600.000,- Kč (slovy dvanác... t milionů šest set tisíc korun českých) o částku 81.270.000,- Kč ( slovy osmdesát jedna milionů dvě stě sedmdesát tisíc korun českých) na částku 93.870.000,- Kč ( slovy devadesát tři milionů osm set sedmdesát tisíc korun českých). Upisování akcí nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu společnosti Velplast, a.s. bude vydáno 8.127 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-Kč a emisním kursu 10.000,- Kč.3. Akcie budou nabídnuty určitému zájemci, kterým je společnost Velvana, a.s., se sídlem Velvary, PSČ 273 24, IČ: 45147779, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 1463 (dále jen ?Velvana?). Upsat akcie dle předchozí věty může společnost Velvana ve lhůtě patnácti (15) dnů, která začne běžet dnem, který následuje po dni, kdy bude představenstvem společnosti Velplast, a.s. doručen společnosti Velvana návrh smlouvy o upsání akcií. Emisní kurz nově vydaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem. Nepeněžitý vklad je tvořen odštěpným závodem společnosti Velvana s označením Velvana, a.s. - odštěpný závod, nacházejícím se na adrese Velvary, PSČ 273 24.4. Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem společnosti TACOMA Consulting a.s., IČ: 63998581, která byla pro ocenění nepeněžitého vkladu jmenována usnesením vydaným dne 12.2.2009 Městským soudem v Praze pod č.j. 2 Nc 4137/2009-13, které nabylo právní moci dne 20.2.2009, a to znaleckým posudkem č. 9-2/2009 ze dne 25.2.2009 a činí 81.270.000,- Kč ( slovy osmdesát jedna milionů dvě stě sedmdesát tisíc korun českých). Za nepeněžitý vklad bude vydáno 8.127 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč a emisním kursu 10.000,- Kč.Nepeněžitý vklad bude splacen uzavřením smlouvy o vkladu části podniku, a to ve lhůtě 30-ti dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií.Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti Velplast, a.s. do obchodního rejstříku.5. K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi určitým zájemcem společností Velvana a společností Velplast, a.s. dojde v sídle společnosti Velplast, a.s., na adrese Velvary, PSČ 273 24.6. Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě.7. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními.8. Veřejný úpis se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 2001 - 27. dubna 2009 : Forma akcií: na jméno.
 • 18. prosince 2001 - 4. května 2002 : Podoba akcií: listinné.
 • 18. prosince 2001 - 4. května 2002 : Druh akcií: kmenové.
 • 18. prosince 2001 - 4. května 2002 : Kurs jedné akcie je 10 000 Kč.
 • 18. prosince 2001 - 4. května 2002 : Jmenovitá hodnota akcií je 10 000 Kč.
 • 18. prosince 2001 - 4. května 2002 : Počet upisovaných akcií je 1 160 ks.
 • 18. prosince 2001 - 4. května 2002 : Způsob zaplacení a důvod. Zaplacení emisního kursu se uskutečnídle § 203, odst.2, písm. j) obchodního zákoníku výhradnězapočtením pohledávek. Důvodem je, že společnost Velplast, a... .s.dluží dlouhodobě společnosti Velvana, a.s. částky, jejichžzaplacení by znamenalo pro společnost Velplast, a.s. potíže vcash flow a Velvana, a.s. jako jediný akcionář společnostiVelplast, a.s. má zájem na udržení její finanční stability prozajištění rozvoje výroby obalů z plastu, kterých je odběratelem.Započteny budou následující pohledávky společnosti Velvana, a.s.5 500 000 Kč za poskytnutou půjčku podle Smlouvy o půjčce ze dne1.8.1999 5 648 000 Kč za poskytnutou zálohu podle Smlouvyo zprostředkování pořízení movité věci ze dne 30.11.1999452 000 Kč jako část faktury č.501000478 za Liten BB 29, kterábyla vystavena dne 18.12.2001.Pohledávky budou započteny ve své nominální hodnotě. zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 2001 - 4. května 2002 : Způsob navýšení základního kapitálu je úpisem nových akcií.Upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští. Upisování akcií provede jediný akcionářs... polečnost Velvana, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 2001 - 4. května 2002 : Rozhsah zvýšení je 11 600 000 Kč tedy 1 000 000 Kč na 12 600 000Kč.
 • 18. prosince 2001 - 4. května 2002 : Důvodem zvýšení základního kapitálu je vytvoření dostatečnéhopotenciálu pro úhradu účetní ztráty z hospodaření za rok 1999 azlepšení finační stability společnosti.
 • 18. prosince 2001 - 4. května 2002 : Jediný akcionář dne 13.9.2001 rozhodl o zvýšení základníhokapitálu společnosti.
 • 18. prosince 2001 - 4. května 2002 : Emisní kurs akcií bude zaplacen započtením pohledávek, které májediný akcionář za společností Velplast, a.s. a které jsouuvedeny výše. Návrh Smlouvy o započtení pohledávek vypracuj... espolečnost Velplast, a.s. a předá ji jedinému akcionáři do 10dní od uzavření Smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtenípohledávek musí mít písemnou formu, musí obsahovat přesně typohledávky, které jsou uvedeny výše v rozhodnutí jedinéhoakcionáře, podpisy musí být úředně ověřeny a před uzavřenímsmlouvy musí být k dispozici vyjádření auditora k použitýmpohledávkám. Smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena do 14dní od převzetí návrhu Smlouvy jediným akcionářem. zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 2001 - 4. května 2002 : Akcie budou upsány ve Smlouvě o upsání akcií. Návrh Smlouvypředá Velplast, a.s. jedinému akcionáři do 10 dnů od nabytíprávní moci zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšenízákl... adního kapitálu do obchodního rejstříku.Jediný akcionář uzavře se společností Velplast, a.s. Smlouvu oupsání akcií do 15 dní od převzetí návrhu Smlouvy. zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 2001 - 4. května 2002 : Akcie budou neregistrované.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů