Trendy

2 442 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

- 658 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

4 191 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Základní údaje

Historické adresy

29.3.2011 - 20.9.2013 Praha 6 - Ruzyně, Jinočanská 275/2a, PSČ 16100
23.4.2008 - 29.3.2011 Praha 1, Kozí 5/916, PSČ 11000
22.12.2001 - 23.4.2008 Praha 9, Ocelářská 35/1354, PSČ 19000
5.5.2000 - 22.12.2001 Praha 4, Zelený pruh 1560/99, PSČ 14601
3.10.1996 - 5.5.2000 Nižbor, 108, okres Beroun, PSČ 26705

25080539

DIČ

Není plátce DPH

1.6.2000 - 20.9.2013

CZ25080539

Datum vzniku

3. října 1996

Datum zániku v obchodním rejstříku

20. září 2013

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

20. září 2013

Historické názvy

5.5.2000 - 20.9.2013

CAPO REAL a.s.

3.10.1996 - 5.5.2000

BENOL a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4322

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

5.1.2010 - 20.9.2013

2 000 000 Kč

8.1.2009 - 5.1.2010

22 000 000 Kč

18.5.2007 - 8.1.2009

5 000 000 Kč

28.11.2000 - 18.5.2007

1 000 000 Kč

5.5.2000 - 28.11.2000

1 000 000 Kč

3.10.1996 - 5.5.2000

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 6

Historické provozovny

1.12.2010 - 20.9.2013

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Jinočanská 275/2a, 161 00, Praha - Ruzyně

... více provozoven (celkem 12) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 20. září 2013 - 20. září 2013 : Společnost CAPO REAL a.s., se sídlem Praha 6 - Ruzyně, Jinočanská 275/2a, PSČ 161 00, IČ: 250 80 539 zanikla sloučením s nástupnickou společností Knol Plus a.s., se sídlem Praha 6 ... - Ruzyně, Jinočanská 275/2a, PSČ 161 00, IČ: 284 79 491. zobrazit více skrýt více
  • 26. února 2010 - 20. září 2013 : Na obchodní společnost CAPO REAL a.s., IČ: 250 80 539, se sídlem Praha 1, Kozí 5/916, PSČ 110 00 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 4322... , přešlo jako na jediného společníka v důsledku převodu jmění podle ustanovení § 337 a násl. zákona 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev celé jmění zanikající obchodní společnosti CAPO REALITY v.o.s., IČ: 261 29 451, se sídlem Praha 5, Viktora Huga 1/15, PSČ 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A vložka 39358. zobrazit více skrýt více
  • 28. července 2009 - 5. ledna 2010 : Jediný akcionář společnosti CAPO REAL a.s. přijal v působnosti valné hromady dne 21.7.2009 rozhodnutí tohoto obsahu: Rozhoduji o snížení základního kapitálu Společnosti takto: Důvo... dem snížení základního kapitálu společnosti je požadavek akcionáře na uvolnění části vložených prostředků. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionáři. Základní kapitál bude snížen o částku 20.000.000,- Kč (slovy dvacet miliónů korun českých). Základní kapitál bude snížen na základě návrhu akcionáři na úplatné vzetí akcií z oběhu a jejich zničením. Výše úplaty činí 10.000,- Kč za jednu akcii. Lhůta pro předložení akcií společnosti činí 60 (slovy šedesát) dní a počíná běžet následující den po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 16. prosince 2008 - 8. ledna 2009 : Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti CAPO REAL a.s. (dále též jen ?Společnost?) při výkonu působnosti valné hromady ze dne 23.10.2008 o zvýšení základního kapitálu:Základní ka... pitál Společnosti ve výši 5,000.000,- Kč, který byl zcela splacen se zvyšuje takto:a) Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, s určením, zda se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu: základní kapitál bude zvýšen peněžitými vklady s možností započtení určených peněžitých pohledávek vůči Společnosti proti pohledávkám Společnosti na splacení emisního kursu, a to celkem o částku 17,000.000,- Kč (slovy sedmnáct miliónů korun českých), tedy na částku 22,000.000,- Kč (slovy dvacet dva milióny korun českých), nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.b) Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: bude upsáno celkem 1.700 (slovy jeden tisíc sedm set) kusů nových akcií, všechny nově vydávané akcie budou mít jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč a budou akciemi kmenovými, na majitele a v listinné podobě.c) Údaj o upisovateli: Všechny nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, ale předem určeným zájemcem panem Martinem Knolem, r.č. 710518/1039, bytem Praha 6, Břevnov, Břevnovská čp.433/12, PSČ 169 00.d) Místo a lhůta pro upisování akcií: Místem pro upisování akcií je sídlo Společnosti. Lhůta pro upsání akcií je 30 (slovy třicet) dnů a začíná běžet druhého dne následujícího po dni podání návrhu na zápis usnesení rozhodnutí v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den.Úpis akcií je vázán na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude upisovateli ? předem určenému zájemci oznámen představenstvem bez zbytečného odkladu písemně osobním předáním proti podpisu předem určeného zájemce. Přílohou tohoto oznámení bude návrh smlouvy o upsání akcií a návrh smlouvy o započtení peněžitých pohledávek upisovatele vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu.e) Emisní kurs upisovaných akcií: Emisní kurs se bude rovnat jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tedy každá z nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) bude upsána za emisní kurs 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých).g) Účet u banky a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: emisní kurs bude splacen výhradně započtením, proto se tyto údaje neuvádějí v souladu s § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku.h) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.i) Souhlas se započtením: Připouští se možnost započtení a vyslovuje se souhlas se započtením následující peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, přičemž emisní kurs bude splacen výhradně započtením; takto se připouští a uděluje se souhlas se započtením pohledávky pana Martina Knola, r.č. 710518/1039, bytem Praha 6, Břevnov, Břevnovská čp. 433/12, PSČ 169 00 za Společností, a to konkrétně pohledávky na zaplacení části půjčky ve výši 17,000.000,- Kč (slovy sedmnáct miliónů korun českých) vzniklé na základě Dohody o narovnání obsahující smlouvu o půjčce uzavřené dne 3.12.2008 mezi panem Martinem Knolem a Společností,j) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: v písemném oznámení předem určenému zájemci učiněném dle písm. d) tohoto usnesení Společností bude předem určený zájemce zároveň vyzván, aby ve stanovené lhůtě řádným způsobem upsal akcie a zároveň uzavřel dohodu o započtení; zároveň s tímto oznámením bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku s návrhem dohody o započtení; příslušná smlouva o upsání akcií spolu s dohodou o započtení pak bude s předem určeným zájemcem jako upisovatelem zároveň uzavřena.Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3. zobrazit více skrýt více
  • 2. dubna 2007 - 18. května 2007 : Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti CAPO REAL a.s. (dále též jen "Společnosti") při výkonu působnosti valné hromady ze dne 26.3.2007 o zvýšení základního kapitálu:Základní ka... pitál společnosti ve výši 1,000.000,- Kč, který byl zcela splacen se zvyšuje takto:a) Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, s určením, zda se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu: základní kapitál bude zvýšen peněžitými vklady s možností započtení určených peněžitých pohledávek vůči Společnosti proti pohledávkám Společnosti na splacení emisního kursu, a to celkem o částku 4,000.000,- Kč (slovy čtyři miliony korun českých), tedy na částku 5,000.000,- Kč (slovy pět milionů korun českých), nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného základního kapitálu.b) počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: bude upsáno celkem 400 (slovy čtyři sta) kusů nových akcií, všechny nově vydávané akcie budou mít jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč a budou akciemi kmenovými, na majitele a v listinné podobě.c) Údaj o upisovateli: Všechny nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, ale předem určeným zájemcem panem Martinem Knolem, ř.č. 710518/1039, bytem Praha 6, Břevnov, Břevnovská čp. 433/12, PSČ 169 00.d) Místo a lhůta pro upisování akcií: Místem pro upisování akcií je sídlo Společnosti. Lhůta pro upsání akcií je 30 (slovy třicet) dnů a začíná běžet druhého dne následujícího po dni podání návrhu na zápis usnesení rozhodnutí v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Úpis akcií je vázán na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kurzu bude upisovateli - předem určenému zájemci oznámen představenstvem bez zbytečného odkladu písemně osobním předáním proti podpisu předem určeného zájemce. Přílohou tohoto oznámení bude návrh smlouvy o upsání akcií a návrh smlouvy o započtení peněžitých pohledávek upisovatele vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu.e) Emisní kurs upisovaných akcií: Emisní kurs se bude rovnat jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tedy každá z nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) bude upsána za emisní kurs 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých)g) Účet u banky a lhůta, v níž je upisovatel povinen emisní kurs upsaných akcií: emisní kurs bude splacen výhradně započtením, proto se tyto údaje neuvádějí v souladu s § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku.h) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.i) Souhlas se započtením. Připouští se možnost započtení a vyslovuje se souhlas se započtením následujících peněžitých pohledávek vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, přičemž emisní kurs bude splacen výhradně započtením; takto se připouští a uděluje se souhlas se započtením následujících pohledávek:- se započtením pohledávky pana Martina Knola, r.č. 710518/1039, bytem Praha 6, Břevnov, Břevnovská čp. 433/12, PSČ 169 00 za Společností, a to konkrétně pohledávky na zaplacení půjčky ve výši 2,000.000,- Kč vzniklé na základě Smlouvy o půjčce uzavřené dne 29.11.2005 mezi panem Martinem Knolem a Společností ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 2.3.2007,- se započtením pohledávky pana Martina Knola, r.č. 710518/1039, bytem Praha 6, Břevnov, Břevnovská čp. 433/12, PSČ 169 00 za Společností, a to konkrétně pohledávky na zaplacení půjčky ve výši 2,000.000,- Kč vzniklé na základě Smlouvy o půjčce uzavřené dne 15.12.2005 mezi panem Martinem Knolem a Společností ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 2.3.2007.j) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: v písemném oznámení předem určenému zájemci učiněném dle písm. d) tohoto usnesení Společností bude předem určený zájemce zároveň vyzván, aby ve stanovené lhůtě řádným způsobem upsal akcie a zároveň uzavřel dohodu o započtení; zároveň s tímto oznámením bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku s návrhem dohody o započtení;příslušná smlouva o upsání akcií spolu s dohodou o započtení pak bude s předem určeným zájemcem jako upisovatelem zároveň uzavřena. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 zobrazit více skrýt více
  • 3. října 1996 - 5. května 2000 : 100 akcií vydané v listinné podoběZákladní jmění je splaceno ve výší 30 %
posunout dolů