Základní údaje

Sídlo

od 1.3.2014 Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5

Historické adresy

20.6.2001 - 1.3.2014 Praha 2 - Nové Město, Na Rybníčku č.p.1329/5
24.7.1997 - 20.6.2001 Praha 1, Lazarská 5
11.10.1996 - 24.7.1997 Praha 1, Biskupská 13/1137, PSČ 11000

25080954

DIČ

od 31.3.2009

CZ25080954

Datum vzniku

11. října 1996

Datová schránka

aedrwx2

Historické názvy

24.7.1997 - 28.6.2011

POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s.

11.10.1996 - 24.7.1997

CARDIF PROVITA, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4327

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 18.12.2015

1 240 000 000 Kč

Historické jmění

30.8.2013 - 18.12.2015

620 000 000 Kč

22.3.2010 - 30.8.2013

500 000 000 Kč

26.3.2009 - 22.3.2010

339 000 000 Kč

31.8.2006 - 26.3.2009

239 000 000 Kč

1.9.2005 - 31.8.2006

154 000 000 Kč

14.12.1999 - 1.9.2005

106 000 000 Kč

9.4.1999 - 14.12.1999

106 000 000 Kč

24.7.1997 - 9.4.1999

70 000 000 Kč

11.10.1996 - 24.7.1997

1 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 21.10.2014

100010222 / 0800

... více účtů (celkem 6) najdete zde

Podřízené subjekty u ČNB

Ano (celkem 5) ( zobrazit podrobnosti )

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 3. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 3. července 2014 - 12. ledna 2017 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 3. července 2014 - 30. ledna 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 4
 • 2. prosince 2015 - 18. prosince 2015 : Jediný akcionář společnosti BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., se sídlem Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 250 80 954, rozhodl dne 1.12.2015 při výkonu působnosti v... alné hromady o zvýšení základního kapitálu takto:-o zvýšení základního kapitálu ze 620.000.000,- Kč (slovy: šestsetdvacetmilionů korun českých) o částku 620.000.000,- Kč (slovy: šestsetdvacetmilionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 1.240.000.000,- Kč (slovy: jednamiliardadvěstěčtyřicetmilionů korun českých) formou peněžitého vkladu jediného akcionáře, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu;-o tom, že upsáno bude 620.000 ks kmenových akcií v zaknihované podobě, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) s emisním kursem 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých);-veškeré akcie budou upsány jediným akcionářem na základě smlouvy o upsání akcií dle ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb., kdy se jediný akcionář současně vzdává přednostního práva k úpisu a kdy neexistuje jiná osoba, která by mohla využít přednostního práva; žádné akcie nebudou upisovány formou veřejné nabídky; -stanovuje, že místem úpisu je sídlo jediného akcionáře na adrese BNP PARIBAS CARDIF, 1 boulevard Haussmann, 750 09, Paris, kdy lhůta úpisu počíná dnem zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 30 (slovy: třicet) dnů; upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením spolu s předložením návrhu smlouvy o úpisu akcií;-upisovatel splatí 100 % emisního kursu jím upsaných akcií na zvláštní účet vedený u The Royal Bank of Scotland, se sídlem Praha 1, Jungmanova 745/24, č.ú. 206682/5400, IBAN CZ02 5400 0000 0000 0020 6682 ve lhůtě do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií peněžitým vkladem. zobrazit více skrýt více
 • 22. července 2013 - 30. srpna 2013 : V. Veškeré akcie budou upsány jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem na základě smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.
 • 22. července 2013 - 30. srpna 2013 : IV. Na zvýšení základního kapiátlu bude vydáno 120.000 kmenových akcií v zaknihované podobě, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč s emisním kursem 1.000,- Kč na... jednu akcii. zobrazit více skrýt více
 • 22. července 2013 - 30. srpna 2013 : III. Jediný akcionář konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se před... nostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 22. července 2013 - 30. srpna 2013 : II. Jediný akcionář tímto prohlašuje, že se ve smyslu § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na upisování akcií v souvislosti s tímto rozhodnutím o zvýš... ení základního kapitálu o částku 120.000.000,-Kč (slovy: jednostodvacetmilionů korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 22. července 2013 - 30. srpna 2013 : I. Základní kapitál obchodní společnosti BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. se zvyšuje upsáním nových akcií peněžitým vkladem jediného akcionáře z částky 500.000.000,-Kč (slovy: p... ětsetmilionů korun českých) o částku 120.000.000,-Kč (slovy: jednostodvacetmilionů korun českých) na výslednou celkovou částku základního kapitálu ve výši 620.000.000,-Kč (slovy: šestsetdvacetmilionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 22. července 2013 - 30. srpna 2013 : Dne 24.6.2013 bylo učiněno následující rozhodnutí jediného akcionáře:
 • 22. července 2013 - 30. srpna 2013 : VI. Určuje se, že místem úpisu je sídlo jediného akcionáře na adrese BNP PARIBAS CARDIF, 1 boulevard Haussmann, 750 09, Paříž, Francouzská republika, kdy lhůta úpisu počíná dnem zá... pisu tohoto rozhodnutí (usnesení) jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 30 (slovy: třicet) dnů; upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením spolu s předložením návrhu smlouvy o úpisu akcií; emisní kurs akcií činí 1.000,-Kč na jednu upisovanou akcii. zobrazit více skrýt více
 • 22. července 2013 - 30. srpna 2013 : VII. Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu jím upsaných akcií na zvláštní účet vedený u The Royal Bank of Scotland, se sídlem Praha 1, Jungmanova 745/24, č.ú. 206682/5... 400, IBAN CZ02 5400 0000 0000 0020 6682 ve lhůtě do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií peněžitým vkladem. zobrazit více skrýt více
 • 10. února 2010 - 22. března 2010 : Dne 4.2.2010 bylo učiněno následující rozhodnutí jediného akcionáře:I. Základní kapitál obchodní společnosti POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s. se zvyšuje upsáním nových akcií peněži... tým vkladem jediného akcionáře z částky 339.000.000,-Kč (slovy: třistatřicetdevětmilionů korun českých) o částku 161.000.000,-Kč (slovy: jednostošedestátjedenmilionů korun českých) na výslednou celkovou částku základního kapitálu ve výši 500.000.000,-Kč (slovy: pětsetmilionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.II. Jediný akcionář tímto prohlašuje, že se ve smyslu § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na upisování akcií v souvislosti s tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu o částku 161.000.000,-Kč (slovy: jednostošedestátjedenmilionů korun českých).III. Jediný akcionář konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm.c) obchodního zákoníku.IV. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 161.000 kmenových akcií v zaknihované podobě, znějící na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč s emisním kursem 1.000,-Kč na jednu akcii.V. Veškeré akcie budou upsány jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem na základě smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.VI. Určuje se, že místem úpisu akcií je sídlo jediného akcionáře na adrese BNP PARIBAS ASSURANCE, 1 boulevard Haussmann, 750 09, Paris, kdy lhůta úpisu počíná dnem zápisu tohoto rozhodnutí (usnesení) jediného akciionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 30 (slovy: třicet) dnů; upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením spolu s předložením návrhu smlouvy o úpisu akcií; emisní kurs akcií činí 1.000,-Kč na jednu upisovanou akcii.VII. Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu jím upsaných akcií na zvláštní účet vedený u ABN AMRO Bank N.V. (nově bude název The Royal Bank of Scotland N.V.), se sídlem české organizační složky Praha 1, Jungmannova 745/24, č.ú. 206682/5400, BIC CODE ABNACZPP, IBAN CZ02 5400 0000 0000 0020 6682 ve lhůtě do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií peněžitým vkladem. zobrazit více skrýt více
 • 19. února 2009 - 26. března 2009 : Dne 10.2.2009 bylo učiněno následující rozhodnutí jediného akionárře:I. Základní kapitál obchodní společnosti POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA a.s. se zvyšuje peněžitým vkladem jediného ... akcionáře z částky 239,000.000,-Kč (dvě stě třicet devět milionů korun českých) o částku 100,000.000,-Kč (jedno sto milionů korun českých) na výslednou celkovou částku základního kapitálu ve výši 339,000.000,-Kč (tři sta třicet devět milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.II. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 100.000 (jedno sto tisíc) kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč ( jeden tisíc korun českých) s emisním kursem 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých). Při hlasování na valné hromadě je s každou akcií spojen jeden hlas.III. Nové akcie budou upsány jediným akcionářem na základě smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, kdy se jediný akcionář současně vzdává přednostního práva k úpisu a kdy neexistuje jiná osoba, která by přednostního práva mohla využít.IV. Určuje se, že místem úpisu je sídlo jediného akcionáře na adrese BNP PARIBAS ASURANCE, boulevard Haussman 1,750 09, Paříž, Franciem, a lhůta k úpisu počíná dnem právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu zvýšení základního kapitálu ve smyslu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a trvá 30 (třice) dnů. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením spolu s předložením návrhu smlouvy o úpisu akcií.V. Upisovatel je povinen splatit 100 % (jedno sto procent) emisního kursu jím upsaných akcií na zvláštní účet vedený u ABN AMRO Bank a.s., se slídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, č.ú. 206682/5400 ve lhůtě do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií peněžitým vkladem.VI. Jediný akcionář současně tímto prohlašuje, že ve smyslu § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na upisování akcií při zvýšení základního kapitálu, o němž bylo rozhodnuto. zobrazit více skrýt více
 • 14. července 2006 - 31. srpna 2006 : Rozhodnutím jediného akcionáře dne 4.7.2006 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti ze 154,000.000,- Kč (jednostopadesátčtyři miliony korun českých) o částku 85,0... 00.000,- Kč (osmdesátpět milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 239,000.000,- Kč (dvěstětřicetdevět milionů korun českých) formou peněžitého vkladu jediného akcionáře s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Upsáno bude celkem 85.000 ks kmenových akcií v zaknihované podobě znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč s emisním kursem 1.000,- Kč. Veškeré akcie budou upsány jediným akcionářem na základě smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, kdy se jediný akcionář současně vzdává přednostního práva k úpisu a kdy neexistuje jiná osoba, která by mohla využít přednostního práva. Místem úpisu je sídlo jediného akcionáře na adrese CARDIF S.A. 5 av. Kleber, 750 16, Paris, kdy lhůta úpisu počíná dnem právní moci usnesení Městského soudu o zápisu zvýšení základního kapitálu ve smyslu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a trvá 30 dnů; upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením spolu s předložením návrhu smlouvy o úpisu akcií. Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu jím upsaných akcií na zvláštní účet vedený u ABN AMRO Bank a.s., sídlem Praha 1, Lazarská 3, č.ú. 206682/5400 ve lhůtě do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií peněžitým vkladem. zobrazit více skrýt více
 • 14. července 2006 - 14. července 2006 : Rozhodnutím jediného akcionáře dne 4.7.2005 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti ze 154,000.000,- Kč (jednostopadesátčtyři miliony korun českých) o částku 85,0... 00.000,- Kč (osmdesátpět milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 239,000.000,- Kč (dvěstětřicetdevět milionů korun českých) formou peněžitého vkladu jediného akcionáře s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Upsáno bude celkem 85.000 ks kmenových akcií v zaknihované podobě znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč s emisním kursem 1.000,- Kč. Veškeré akcie budou upsány jediným akcionářem na základě smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, kdy se jediný akcionář současně vzdává přednostního práva k úpisu a kdy neexistuje jiná osoba, která by mohla využít přednostního práva. Místem úpisu je sídlo jediného akcionáře na adrese CARDIF S.A. 5 av. Kleber, 750 16, Paris, kdy lhůta úpisu počíná dnem právní moci usnesení Městského soudu o zápisu zvýšení základního kapitálu ve smyslu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a trvá 30 dnů; upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením spolu s předložením návrhu smlouvy o úpisu akcií. Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu jím upsaných akcií na zvláštní účet vedený u ABN AMRO Bank a.s., sídlem Praha 1, Lazarská 3, č.ú. 206682/5400 ve lhůtě do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií peněžitým vkladem. zobrazit více skrýt více
 • 29. června 2005 - 14. července 2006 : Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 10.6.2005 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti ze 106,000.000,- Kč o částku 48,000.000,- Kč na celkovou výši základního k... apitálu 154,000.000,- Kč formou peněžitého vkladu jediného akcionáře s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Upsáno bude celkem 48 000 ks kmenových akcií v zaknihované podobě znějící na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč s emisním kursem 1.000,- Kč. Veškeré akcie budou upsány jediným, akcionářem na základě smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, kdy se jediný akcionář současně vzdává přednostního práva k úpisu a kdy neexistuje jiná osoba, která by mohla využít přednostního práva.Místem úpisuje sídlo jediného akcionáře na adrese CARDIF S.A. 5 av. Kleber, 750 16, Paris, kdy lhůta úpisu počíná dnem právní moci usnesení Městského soudu o zápisu zvýšení základního kapitálu ve smyslu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a trvá 30 dnů; upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením spolu s předložením návrhu smlouvy o úpisu akcií.Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu jím upsaných akcií na zvláštní účet vedený u ABN AMRO Bank a.s., sídlem Praha 1, Lazarská 3, č.ú. 194888/5400 ve lhůtě do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií peněžitým vkladem. zobrazit více skrýt více
 • 4. ledna 1999 - 3. července 2002 : Dne 10.11.1998 rozhodl jediný akcionář, společnost CARDIF SA sesídlem 5, avenue Kleber, 75016 Paris, Francie o zvýšenízákladního jmění.Základní jmění společnosti ve výši 70.000.000... ,- Kč se zvyšuje načástku 106.000.000,- Kč a to o částku 36.000.000,- Kč. Upisováníakcií nad částku navrhovanou na zvýšení základního jmění senepřipouští.Na navržené zvýšení základního jmění má být upsáno 36.000 kskmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč,emisní kurs každé takové akcie je 1.000,- Kč. Veškeré akciebudou znít na jméno a budou vydány v listinné podobě a nebudouveřejně obchodovatelné.Přednostní právo k upsání nových akcií společnosti upisovanýchke zvýšení základního jmění podle tohoto rozhodnutí se v souladus § 204a, odst. 5 obchodního zákoníku vylučuje pro všechnymajitele akcií společnosti z toho důvodu, že společnost má pouzejediného akcionáře a tudíž neexistuje žádná jiná osoba, která bymohla přednostního práva využít a v případě nevyloučenípřednostního práva by se neúměrně a zbytečně zvýšily nákladyspolečnosti související se zvýšením základního jmění.Akcie, které mají být upsány na zvýšení základního jmění podletohoto rozhodnutí, budou nabídnuty k upsání jedinému zájemci, ato společnosti CARDIF S.A. se sídlem CARDIF S.A. se sídlem 5,avenue Kleber, 75016 Paris, Francie.Akcie budou upisovány v sídle společnosti, tj. v Praze 1,Lazarská 5, a to ve lhůtě 30 dní ode dne doručení nabídky kupsání akcií společnosti CARDIF S.A., nikoli však dříve než dnenásledujícího po právní moci usnesení Krajského obchodního souduv Praze, kterým se povoluje zápis tohoto rozhodnutí doobchodního rejstříku. Emisní kurs jedné akcie o jmenovitéhodnotě 1.000,- Kč při upisování činí 1.000,- Kč.Upisovatel je povinen splatit 30% emisního kursu upsaných naúčet společnosti vedený u ABN AMRO Bank, pobočka Praha, Lazarská3, Praha 1, č.ú. 000.00.00.79.273/5400, a to nejpozději v denjejich upsání. zobrazit více skrýt více
 • 24. července 1997 - 9. dubna 1999 : Základní jmění ve výši 70 000 000,- Kč splaceno.
 • 11. října 1996 - 24. července 1997 : Základní jmění ve výši 1 000 000,- Kč splacenoo.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů