Základní údaje

Sídlo

od 4.4.2012 Praha 2 - Nové Město, Karlovo náměstí 290/16, PSČ 12000

Historické adresy

31.10.2011 - 4.4.2012 Praha 2 - Vinohrady, Šumavská 1085/12, PSČ 12000
21.8.2002 - 31.10.2011 Nový Knín, Malá Lečice č.p. 52, PSČ 26203
22.10.1997 - 21.8.2002 Praha 7, Přívozní 2a
7.10.1996 - 22.10.1997 Praha 4, Pekárenská 1151/10

25081098

DIČ

od 15.12.2003

CZ25081098

9.10.1996 - 27.6.2003

CZ25081098

Datum vzniku

7. října 1996

Datová schránka

9yhepuv

Historické názvy

7.10.1996 - 21.8.2002

Zlata, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4329

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 29.5.2006

6 800 000 Kč

Historické jmění

7.10.1996 - 29.5.2006

2 200 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 2

Bankovní účty

zvěřejněno 22.4.2013

CZ4001000001071431690247

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 11.4.2011

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Čsl. armády 1271, 434 01, Most

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 26. února 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 4. května 2006 - 29. května 2006 : Mimořádná valná hromada dne 2.3.2006 svým usnesením rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Rozsah zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál akciové společnos... ti Jupi, a.s. se z v y š u j e z dosavadní výše 2.200.000,--Kč (slovy: dva miliony dvě stě tisíc korun českých) o částku 4.600.000,--Kč (slovy: čtyři miliony šest set tisíc korun českých) na výslednou výši 6.800.000,--Kč (slovy: šest milionů osm set tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií. Bude vydáno 46 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá. Akcie mohou být nahrazeny jedinou hromadnou akcií na majitele v listinné podobě o úhrnné jmenovité hodnotě 4.600.000,-- Kč ( slovy: čtyři miliony šest set tisíc korun českých). Emisní kurs jednéakcie není vyšší než nominální hodnota jedné akcie. Dohoda dle ust. § 205 obch. zákoníku. Akcie budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obch. z. Místo a lhůta pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva, emisní kurs. Všechny nové kmenové akcie na majitele, vydané v listinné podobě, budou upsány akcionáři v prostorách advokátní kanceláře Mgr.Marka Cziviše, Nekázanka 9, Praha 1, a to formou dohody akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku. Nové akcie budou upsány ve lhůtě 2 ( slovy: dvou ) měsíců od doručení sdělení představenstva Společnosti o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to formou dohody všech akcionářů podle ust. § 205 obchodního zákoníku. Představenstvo Společnosti neprodleně oznámí akcionářům formou doporučených dopisů den zápisu usnesení. Den následující po dni doručení sdělení představenstva Společnosti o zápisu bude počátkem běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy počátkem běhu lhůty pro uzavření dohody všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, pokud nebude dohoda akcionářů uzavřena před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu s rozvazovací podmínkou podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. Představenstvo Společnosti oznámí akcionářům den podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Oznámení zašle představenstvo Společnosti akcionářům na faxová čísla, která akcionáři za tímto účelem sdělí představenstvu. Lhůta pro uzavření dohody akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku v délce 30 (slovy: třicet) dní, tj. v případě, kdy dohoda akcionářů bude uzavřena před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu s rozvazovací podmínkou podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, počne běžet až dnem následujícím po doručení doporučeného dopisu oznamujícího akcionářům den podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 4.600.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony šest set tisíc korun českých). Není rozdílu mezi hodnotou nepeněžitého vkladu oceněného znaleckým posudkem č. 105/04 a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění. Předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění znalcem, počet, jmenovitá hodnota, podoba forma a druh akcií, jež se vydají za tento nepeněžitý vklad.Schvaluje se upisování akcií nepeněžitými vklady.Předmět vkladu:- rodinný dům č.p. 52 na pozemku - zastavěná plocha a nádvoří p.č. st. 48 o vým. 62 m2, jiná st. (rozestav.) na pozemku- zastavěná plocha a nádvoří p.č. st. 134 o vým. 236 m2 v obci Bojanovice, k.ú. Malá Lečice, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ na listu vlastnictví č. 251 pro obec Bojanovice, k.ú. Malá Lečice,- pozemky - zastavěná plocha a nádvoří p. č. st. 48, st. 134, st. 144, trvalý travní porost p. č. 44/1, orná půda p. č. 44/5, ostatní plocha p. č. 45/2, 45/3 v obci Bojanovice, k. ú. Malá Lečice, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ na listu vlastnictví č.224 pro obec Bojanovice, k.ú. Malá Lečice. Nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem č. l. 195 - 21/06 znalce Ing. Ladislava Čecha na částku 4.600.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony šest set tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 46 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů