Základní údaje

Historické adresy

10.2.1999 - 28.4.2012 Přerov, Sušilova č.46, PSČ 75000
25.10.1996 - 10.2.1999 Praha 4, Pod dálnicí 472/6, PSČ 14000

25083279

DIČ

Není plátce DPH

18.11.1996 - 30.4.2003

393-25083279

Datum vzniku

25. října 1996

Datum zániku v obchodním rejstříku

28. dubna 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

28. dubna 2012

Historické názvy

25.10.1996 - 28.4.2012

CBNet a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4352

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

25.10.1996 - 28.4.2012

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 28. dubna 2012 - 28. dubna 2012 : Z obchodního rejstříku se vymazává celý zápis obchodní společnosti.Právní důvod výmazu:Společnost se vymazává z obchodního rejstříku poté, co usnesením Krajského soudu v Ostravě ze... dne 18.3.2002 sp. zn. 14 K 65/2000, které nabylo právní moci dne 11.4.2002, byl konkurs prohlášený na majetek úpadce zrušen z důvodu nedostatku majetku. zobrazit více skrýt více
 • 6. ledna 2012 - 28. dubna 2012 : Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.5.2002 sp.zn. 14 K 65/2000, které nabylo právní moci dne 18.6.2002, byl správce konkurzní podstaty Ing. Pavel Adamec zproštěn funkce.
 • 10. února 1999 - 28. dubna 2012 : představenstvo zabezpečí na základě tohoto usnesení podánínávrhu na zápis jeho zákonem požadovaného obsahu v obchodnímrejstříku do 30ti dnů od konání této valné hromady.
 • 10. února 1999 - 28. dubna 2012 : upisovatel je povinen splatit v rozsahu 30% emisní kurs jímupsaných akcií ve lhůtě do 15.2.1999, zbývající část v rozsahu70% splatí upisovatel nejpozději do 31.12.1999 a to na účet... vedený u ČSOB a.s. pobočka Přerov č.ú.: 8010-0809043283/0300. zobrazit více skrýt více
 • 10. února 1999 - 28. dubna 2012 : Emisní kurs upisovaných akcií se navrhuje ve výši 1.000,-Kč zajednu akcii o nominální hodnotě 1.000,-Kč.
 • 10. února 1999 - 28. dubna 2012 : písemnou nabídku určitému zájemci k upsání akcií učinípředstavenstvo ve lhůtě do 7 dnů po zveřejnění usnesení tétovalné hromady o zvýšení základního jmění na základě jehopředchozíh... o zápisu v obchodním rejstříku.Lhůta pro upisování nových akcií se navrhuje od 20. ledna 1999do 15. února 1999 v novém sídle společnosti, tj. Přerově, ul.Sušilova č.46, nikoliv však dříve než bude učiněna písemnánabídka určitému zájemci.Upsání akcií se uskuteční pouze v rozsahu učiněné nabídkyurčitým zájemcem pokrývajícím v plné výši částku 850.000,-Kč, okterou se základní jmění společnosti zvyšuje. zobrazit více skrýt více
 • 10. února 1999 - 28. dubna 2012 : -------------- podíl na zvýšení ZJ počet akciíDavidu Kopřivovi 850.000,-Kč 850 kstedy bez učinění veřejné výzvy k upisování akcií.
 • 10. února 1999 - 28. dubna 2012 : představenstvo navrhuje, aby nové akcie byly všechny nabídnutyk upsání níže uvedenému zájemci,
 • 10. února 1999 - 28. dubna 2012 : vzhledem ke způsobu zvýšení základního jmění postupem dle ust.§ 203 odst. 2 písm. d) Obch. zák. - tj. nabídnutím akcíí určitýmzájemcům vyloučit přednostní právo dosavadních akcioná... řů najejich upisování. zobrazit více skrýt více
 • 10. února 1999 - 28. dubna 2012 : společnost na schválené zvýšení základního jmění o částku850.000,-Kč z částky 1.000.000,-Kč na částku 1.850.000,-Kč vydá850 ks kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hod... notě1.000,-Kč. Veškeré akcie budou vydány v listinné podobě anebudou veřejně obchodovatelné. zobrazit více skrýt více
 • 10. února 1999 - 28. dubna 2012 : o zvýšení základního jmění společnosti CBNet a.s. se sídlemPraha 4, Pod Dálnicí 472/6, IČO: 25083279, o pevnou částku850.000,-Kč postupem podle ust. § 203 odst. 2 písm d) Obch. zák... .tj, nabídnutím akcií určenému zájemci a dle ust. § 204 Obch.zák., které společnost vydá pouze na jejich splacený emisní kurspeněžitými vklady, a to bez připuštění možnosti upisování akciínad částku navrhovaného zvýšení základního jmění o 850.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 10. února 1999 - 28. dubna 2012 : Usnesení valné hromady ze dne 4.12.1998 o záměru zvýšenízákladního jmění v tomto rozsahu:
 • 25. října 1996 - 28. dubna 2012 : Základní jmění ve výši 1 000 000,- Kč bylo splaceno.
posunout dolů