Základní údaje

Sídlo

od 2.2.2016 U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5

Historické adresy

1.5.2009 - 2.2.2016 Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 1724/129, PSČ 14000
1.7.2006 - 1.5.2009 Praha 2 - Nové Město, Lazarská 8, PSČ 12000
14.10.1997 - 1.7.2006 Brno, Heršpická 5, okres Brno-město, PSČ 65826
1.1.1997 - 14.10.1997 Brno, Radnická 11, okres Brno-město, PSČ 60200
31.10.1996 - 1.1.1997 Praha 1, Václavské nám. 1/846, PSČ 11000

25083325

DIČ

od 1.5.2001

CZ25083325

Datum vzniku

31. října 1996

Datová schránka

f94gyc6

Historické názvy

17.9.1998 - 28.2.2013

Volksbank CZ, a.s.

1.1.1997 - 17.9.1998

Volksbank a.s.

31.10.1996 - 1.1.1997

VB a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4353

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 18.4.2014

2 805 990 000 Kč

Historické jmění

6.6.2008 - 18.4.2014

2 005 380 000 Kč

20.11.2007 - 6.6.2008

1 682 800 000 Kč

16.3.2007 - 20.11.2007

1 325 400 000 Kč

13.11.2006 - 16.3.2007

1 144 700 000 Kč

1.6.2006 - 13.11.2006

960 900 000 Kč

16.6.2005 - 1.6.2006

818 600 000 Kč

10.5.2002 - 16.6.2005

750 000 000 Kč

12.2.1998 - 10.5.2002

650 000 000 Kč

1.1.1997 - 12.2.1998

500 000 000 Kč

31.10.1996 - 1.1.1997

1 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

CZ1768000000009000001936

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Registrace u ČNB

Ano (reg.č.: 038449VPZ) ( zobrazit podrobnosti )

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 23. prosince 2016 : Společnost se řídí stanovami ze dne 30.9.2015, ve znění dodatků ze dne 1. 12. 2016 a dne 8. 12. 2016.
 • 30. září 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 30. září 2015 - 23. prosince 2016 : Společnost se řídí stanovami ze dne 30.9.2015.
 • 1. srpna 2014 - 30. září 2015 : Společnost se řídí stanovami ze dne 30.4.2014.
 • 1. listopadu 2013 - 1. srpna 2014 : Společnost se řídí stanovami ze dne 30.9.2013.
 • 10. června 1998 - 1. srpna 2014 : Zapisuje se smlouva o prodeji organizační složky ÖsterreichischeVolksbanken AG, pobočka Brno, Radnická 11, IČO 49 46 76 62,zapsané v oddílu B, vložce 1256 Krajského obchodního soud... u vBrně ze dne 31.12.1996. zobrazit více skrýt více
 • 7. července 1997 - 1. srpna 2014 : Obchodní společnost Volksbank a.s. se sídlem Brno, Radnická 11,IČ:25083325 se v y m a z á v á z obchodního rejstříkuKrajského obchodního soudu v Praze a vložka č.4353 v oddílu B... s e u z a v í r á .Právní důvod: změna sídla - společnost je nadále zapsána vobchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně, v odd. B,vložka č. 2351. zobrazit více skrýt více
 • 28. května 1997 - 1. srpna 2014 : Ostatní skutečnosti: Obchodní společnost Volksbank a.s. bylazapsána v obchodním rejstříku Krajskéhoobchodního soudu v Praze ke dni31.10.1996 pod Rg B 4353. Usnesenímze dne 31.12.19... 96 bylo zapsáno nové sídlospolečnosti a usnesením z téhož dne bylapřenesena příslušnost na Krajský obchodnísoud v Brně. zobrazit více skrýt více
 • 18. dubna 2014 - 19. května 2014 : Společnost Sberbank Europe AG jako jediný akcionář akciové společnosti Sberbank CZ, a.s. při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Sberbank CZ, a.s. rozhodl o zvýšen... í základního kapitálu akciové společnosti takto:- z částky 2.005.380,000,-- CZK (slovy: dvě miliardy pět milionů tři sta osmdesát tisíc korun českých) o částku ve výši 800.610.000,-- CZK (slovy: osm set milionů šest set deset tisíc korun českých) na částku 2.805.990.000,-- CZK (slovy: dva miliardy osm set pět milionů devět set devadesát tisíc korun českých) - upsáním 160.122 (slovy: jedno sto šedesát tisíc jedno sto dvacet dva) kusů nových kmenových akcií akciové společnosti na jméno, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie činí 5.000,-- CZK (slovy: pět tisíc korun českých) - nepřipouští se upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku, - peněžitým vkladem jediného akcionáře Sberbank Europe AG - na zvláštní účet Sberbank CZ, a.s. v České národní bance číslo 35-952938901/0710, - emisním kurzem 265% (slovy: dvě stě šedesát pět), - výše emisního kursu 2.121.616.500,-- CZK (slovy: dvě miliardy jedno sto dvacet jedna milionů šest set šestnáct tisíc pět set korun českých), - lhůta pro jeho splacení je do 30.04.2014 (slovy: třicátého dubna roku dva tisíce čtrnáct), - nové akcie budou zaknihované, - jediný akcionář využívá přednostního práva na upisování všech akcií, - akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou upsány dohodou akcionářů, nebudou nabídnuty určenému zájemci nebo zájemcům, - akcie nebo jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky, - nepřipouští se možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Po přijetí rozhodnutí jediného akcionáře bude uzavřena smlouva podle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( zákon o obchodních korporacích) o úpise akcií, jejímž obsahem bude mimo jiné číslo majetkového účtu jediného akcionáře, v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., na který mají být akcie vydány, které zní 005024. zobrazit více skrýt více
 • 15. dubna 2013 - 1. listopadu 2013 : Společnost se řídí stanovami ze dne 25.3.2013
 • 1. června 2011 - 15. dubna 2013 : Společnost se řídí stanovami ve znění ze dne 28.4.2011.
 • 1. května 2009 - 1. června 2011 : Společnost se řídí stanovami ve znění ze dne 18.2.2009
 • 14. října 1997 - 1. června 2011 : Byly předloženy stanovy ve znění přijatém rozhodnutím jedinéhoakcionáře ze dne 22.9.1997.
 • 17. září 1998 - 1. května 2009 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutímjediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 4.9.1998.
 • 12. května 2008 - 6. června 2008 : Mimořádná valná hromada společnosti Volksbank CZ, a.s., se usnesla na zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií předem určeným zájemcem peněžitým vkladem takto:a... ) Důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu:Z důvodu plánovaného silného nárůstu poskytnutých úvěrů Volksbank CZ, a.s., a dodržení zákonných podmínek pro kapitálovou přiměřenost ve výši 8 % (ke dni 31.12.2007 činila míra vlastních prostředků Volksbank CZ, a.s., 12,23 %) je zvýšení kapitálu žádoucí.b) Způsob a rozsah tohoto zvýšení, navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, pokud mají být vydány nové akcie společnosti, jmenovité hodnoty nových akcií:Zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s., z 1.682.800.000,- Kč o částku ve výši 322.580.000,- Kč na 2.005.380.000,- Kč bude vytvořeno upsáním nových akcií společnosti Volksbank CZ, a.s., peněžitými vklady, kdy upisované akcie budou mít následující náležitosti:Zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s., upisováním akcií nad částku jeho navrhovaného zvýšení je nepřípustné.počet kusů akcií: 49.634druh akcií: kmenové akcie, neregistrovanájmenovitá hodnota akcie: 5.000,- Kčforma akcie: na jménopodoba akcie: zaknihovanápočet kusů akcií: 14.882druh akcií: prioritní akcie, neregistrovanájmenovitá hodnota akcie: 5.000,- Kčforma akcie: na jménopodoba akcie: zaknihovanáS nově upsanými akciemi jsou spojena stejná práva, jako s akciemi dříve upsanými.c) Navrhovaná výše emisního kursu nově upsaných akcií:Navrhovaná výše emisního kursu činí 310 % jmenovité hodnoty akcie, tj. emisní kurs jedné akcie činí 15.500,- Kč.d) Lhůta a místo pro upisování nových akcií:Všechny nové akcie společnosti Volksbank CZ, a.s., budou nabídnuty předem určenému zájemci k úpisu za podmínky, že se všichni akcionáři nejpozději před rozhodováním o tomto bodu programu vzdají svého přednostního práva ve smyslu ustanovení § 204a obchodního zákoníku, tj. každý akcionář společnosti Volksbank CZ, a.s., se vzdá přednostního práva upsat část nových akcií společnosti Volksbank CZ, a.s., upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s., v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s.Všechny nové akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to stávajícímu většinovému akcionáři, společnosti Volksbank International AG, se sídlem Kolingasse 19, 1090 Wien, Rakouská republika.Všechny nové akcie budou ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií. Představenstvo společnosti Volksbank CZ, a.s., je pověřeno do pěti dnů od konání mimořádné valné hromady podat návrh na zápis záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je pověřeno do pěti dnů od podání tohoto návrhu předložit předem určenému zájemci návrh písemné smlouvy o upsání akcií. Předem určený zájemce upíše akcie na základě smlouvy uzavřené s Volksbank CZ, a.s., a to ve lhůtě čtrnáct dní od doručení návrhu této smlouvy.Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku podle ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, tj. je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti Volksbank CZ, a.s., Praha 2, Lazarská 8.e) Účet u banky a lhůta pro splacení emisního kursu:Emisní kurs bude povinen předem určený zájemce uhradit do třiceti dní od doručení akceptovaného (podepsaného) návrhu smlouvy o úpisu společnosti Volksbank CZ, a.s., tj. od úpisu nově upsaných akcií.Emisní kurs je povinen předem určený zájemce v plné výši splatit na účet společnosti číslo 9000010381/5500, IBAN CZ5455000000009000010381 vedený u Raiffeisenbank, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 9. listopadu 2007 - 20. listopadu 2007 : Mimořádná valná hromada společnosti Volksbank CZ, a.s. se usnesla na zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií předem určeným zájemcem peněžitým vkladem takto:a)... Důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu:Z důvodů plánovaného silného nárůstu poskytnutých úvěrů Volksbank CZ, a.s. a dodržení zákonných podmínek pro kapitálovou přiměřenost ve výši 8% (ke dni 31.8.2007 činila míra vlastních prostředků Volksbank CZ, a.s. 9,94%) je zvýšení kapitálu žádoucí.b) Způsob a rozsah tohoto zvýšení, navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, pokud mají být vydány nové akcie společnosti, jmenovité hodnoty nových akcií:Zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. z 1.325.400.000, Kč o částku ve výši 357.400.000, Kč na 1.682.800.000, Kč bude vytvořeno upsáním nových akcií společnosti Volksbank CZ, a.s. peněžitými vklady, kdy upisované akcie budou mít následující náležitosti :Zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. upisováním akcií nad částku jeho navrhovaného zvýšení je nepřípustné. počet kusů akcií: 54.992 druh akcií: kmenové akcie, neregistrovaná jmenovitá hodnota akcie: 5.000, Kč (slovy pět tisíc korun českých)forma akcie: na jménopodoba akcie: zaknihovanápočet kusů akcií: 16.488druh akcií: prioritní akcie, neregistrovaná jmenovitá hodnota akcie: 5.000, Kč (slovy pět tisíc korun českých)forma akcie: na jménopodoba akcie: zaknihovanáS nově upsanými akciemi jsou spojena stejná práva, jako s akciemi dříve upsanými.c) Navrhovaná výše emisního kursu nově upsaných akcií:Navrhovaná výše emisního kurzu činí 310% jmenovité hodnoty akcie, tj. emisní kurz jedné akcie činí 15.500, Kč (slovy: patnáct tisíc pět set korun českých).d) Lhůta a místo pro upisování nových akcií:Všechny nové akcie společnosti Volksbank CZ, a.s. budou nabídnuty předem určenému zájemci k úpisu za podmínky, že se všichni akcionáři nejpozději před rozhodováním o tomto bodu programu vzdají svého přednostního práva ve smyslu § 204a zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění, tj. každý akcionář společnosti Volksbank CZ, a.s. se vzdá přednostního práva upsat část nových akcií společnosti Volksbank CZ, a.s. upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. Všechny nové akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to stávajícímu většinovému akcionáři, společnosti Volksbank International AG se sídlem Peregringasse 3, 1090 Wien, Rakouská republika.Všechny nové akcie budou ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií. Představenstvo společnosti Volksbank CZ, a.s. je pověřeno do pěti dnů od konání mimořádné valné hromady podat návrh na zápis záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je pověřeno do pěti dnů od podání tohoto návrhu předložit předem určenému zájemci návrh písemné smlouvy o upsání akcií.Předem určený zájemce upíše akcie na základě smlouvy uzavřené s Volksbank CZ, a.s., a to ve lhůtě čtrnáct dní od doručení návrhu této smlouvy.Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku podle § 203 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., tj. je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti Volksbank CZ, a.s., Praha 2, Lazarská 8.e) Účet u banky a lhůta pro splacení emisního kurzu:Emisní kurz bude povinen předem určený zájemce uhradit do třiceti dní od doručení akceptovaného (podepsaného) návrhu smlouvy o úpisu společnosti Volksbank CZ, a.s., tj. od úpisu nově upsaných akcií.Emisní kurz je povinen předem určený zájemce v plné výši splatit na účet společnosti číslo 9000010381/5500, IBAN CZ5455000000009000010381 vedený u Raiffeisenbank a.s. zobrazit více skrýt více
 • 21. února 2007 - 16. března 2007 : Mimořádná valná hromada společnosti Volksbank CZ,a.s. se usnesla na zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií předem určeným zájemcem peněžitým vkladem takto:a) ... Důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Z důvodu plánovaného silného nárůstu poskytnutých úvěrů Volksbank CZ,a.s. a dodržení zákonných podmínek pro kapitálovou přiměřenost ve výši 8% (ke dni 31.12.2006 činila míra vlastních prostředků Volksbank CZ,a.s. 11,46%) je zvýšení kapitálu žádoucí.b) Způsob a rozsah tohoto zvýšení, navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, pokud mají být vydány nové akcie společnosti, jmenovité hodnoty nových akcií:Zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ,a.s. z 1.144.700.000,-Kč o částku ve výši 180.700.000,-Kč na 1.325.400.000.,-Kč bude vytvořeno upsáním nových akcií společnosti Volksbank CZ,a.s. peněžitými vklady, kdy upisované akcie budou mít následující náležitosti:Zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ,a.s. upisováním akcií nad částku jeho navrhovaného zvýšení je nepřípustné.počet kusů akcií: 27.804druh akcií: kmenové akcie, neregistrovanájmenovitá hodnota akcie: 5.000,-Kč (slovy pět tisíc korun českých)forma akcie: na jménopodoba akcie: zaknihovanápočet kusů akcií: 8.336druh akcií: prioritní akcie, neregistrovanájmenovitá hodnota akcie: 5000,-Kč (slovy pět tisíc korun českých)forma akcie: na jménopodoba akcie: zaknihovanáS nově upsanými akciemi jsou spojena stejná práva, jako s akciemi dříve upsanými.c)Navrhovaná výše emisního kurzu nově upsaných akciií:Navrhovaná výše emisního kurzu činí 310% jmenovité hodnoty akcie, tj. emisní kurz jedné akcie činí 15.500,-Kč (slovy: patnáct tisíc pět set korun českých).d) Lhůta a místo pro upisování nových akcií:Všechny nové akcie společnosti Volksbank CZ.a.s. budou nabídnuty předem určenému zájemci k úpisu za podmínky, že se všichni akcionáři nejpozději před rozhodováním o tomto bodu programu vzdají svého přednostního práva ve smyslu §204a zákona č. 513/1991Sb. v platném znění, tj. každý akcionář společnosti Volksbank CZ,a.s. se vzdá přednostního práva upsat část nových akcií společnosti Volksbank CZ,a.s.upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ,a.s. v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti Volksbank CZ,a.s.Všechny nové akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to stávajícímu většinovému akcionáři, společnosti Volksbank International AG se sídlem Peregringasse 3, 1090 Wien, Rakouská republika.Všechny nové akcie budou ve smylu §204a odst.5 obchodního zákoníku upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií. Představenstvo společnosti Volksbank CZ,a.s. je pověřeno do 5 dnů od konání mimořádné valné hromady podat návrh na zápis záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je pověřeno do 5 dnů od podání tohoto návrhu předložit předem určenému zájemci návrh písemné smlouvy o upsání akcií. Předem určený zájemce upíše akcie na základě smlouvy uzavřené s Volksbank CZ,a.s., a to ve lhůtě 14 dní od doručení návrhu této smlouvy.Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku podle §203 odst.4 zákona č.513/1991Sb., tj. je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti Volksbank CZ,a.s. Praha 2, Lazaretská 8.e) Účet u banky a lhůta pro splacení emisního kurzu:Emisní kurz bude povinen předem určený zájemce uhradit do třiceti dní od doručení akceptovaného (podepsaného) návrhu smlouvy o úpisu společnosti Volksbank CZ,a.s., tj. od úpisu nově upsaných akcií.Emisní kurz je povinen předem určený zájemce v plné výši splatit na účet společnosti číslo 9000010381/5500, IBAN CZ 5455000000009000010381 vedený u Raiffeisenbank a.s. zobrazit více skrýt více
 • 12. října 2006 - 13. listopadu 2006 : Mimořádná valná hromada společnosti Volksbank CZ, a.s. se usnesla na zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií předem určeným zájemcem peněžitým vkladem takto :a... ) Dúvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu:Z důvodů silného nárůstu poskytnutých ůvěrů Volksbank CZ, a.s. a dodržení zákonných podmínek pro kapitálovou přiměřenost ve výši 8% (ke dni 30.6.2006 dosahoval ukazatel kapitálové přiměřenosti Volksbank CZ, a.s. hodnoty 10,52%) je zvýšení kapitálu žádoucí.b) Způsob a rozsah tohoto zvýšení, navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, pokud mají být vydány nové akcie společnosti, jmenovité hodnoty nových akcií :Zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. o částku ve výši 183.800.000,-- Kč (slovy sto osmdesát tři milionů osm set tisíc korun českých), tj. z částky 960.900.000,-- Kč na částku 1.144.700.000,-- Kč.Zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. upisováním akcií nad částku jeho navrhovaného zvýšení je nepřípustné.Zvýšení bude provedeno upsáním nových akcií společnosti Volksbank CZ, a.s. kdy upisované akcie budou mít následující náležitosti :počet kusů akcií - 28.281, druh akcií - kmenová akcie, nekótovaná, jmenovitá hodnota akcie - 5.000,-- Kč (slovy pět tisíc korun českých), forma akcie - na jméno, podoba akcie - zaknihovanápočet kusů akcií - 8.479, druh akcií - prioritní akcie, nekótovaná, jmenovitá hodnota akcie - 5.000,-- Kč (slovy pět tisíc korun českých), forma akcie - na jméno, podoba akcie - zaknihovanáS nově upsanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými.c) Navrhovaná výše emisního kurzu nově upsaných akcií :Navrhovaná výše emisního kurzu činí 310 % jmenovité hodnoty akcie, tj. emisní kurz jedné akcie činí 15.500,-- Kč (slovy: patnáct tisíc pět set korun českých).d) Lhůta a místo pro upisování nových akcií :Všechny nové akcie společnosti Volksbank CZ, a.s. budou nabídnuty předem určenému zájemci k úpisu za podmínky, že se všichni akcionáři nejpozději před rozhodováním o tomto bodu programu vzdají svého přednostního práva ve smyslu § 204a zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění, tj. každý akcionář společnosti Volksbank CZ, a.s. se vzdá přednostního práva upsat část nových akcií společnosti Volksbank CZ, a.s. upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s.Všechny nové akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to stávajícímu většinovému akcionáři, společnosti Volksbank International AG se sídlem Peregringasse 3, 1090 Wien, Rakouská republika.Všechny nové akcie budou ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií. Představenstvo společnosti Volksbank CZ, a.s. je pověřeno do pěti dnů od konání mimořádné valné hromady podat návrh na zápis záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je pověřeno do pěti dnů od podání tohoto návrhu předložit určenému zájemci návrh písemné smlouvy o upsání akcií. Předem určený zájemce upíše akcie na základě smlouvy uzavřené s Volksbank CZ, a.s. a to ve lhůtě čtrnáct dní od doručení návrhu této smlouvy. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku podle § 203 odst.4 zákona č. 513/1991 Sb., tj. je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti Volksbank CZ, a.s. Praha 2, Lazarská 8.e) Účet u banky a lhůta pro splacení emisního kurzu :Emisní kurz bude povinen předem určený zájemce uhradit do třiceti dní od doručení akceptovaného (podepsaného) návrhu smlouvy o úpisu společnosti Volksbank CZ, a.s. tj. úpisu nově upsaných akcií. Emisní kurz je povinen předem určený zájemce v plné výši splatit na účet společnosti číslo 9000010381/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s. zobrazit více skrýt více
 • 28. dubna 2006 - 1. července 2006 : Řádná valná hromada společnosti Volksbank CZ, a.s. se usnesla na zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií předem určeným zájemcem peněžitým vkladem takto:a) Dů... vody navrhovaného zvýšení základního kapitálu:Z důvodů silného nárůstu poskytnutých úvěrů Volksbank CZ, a.s. a dodržení zákonných podmínek pro kapitálovou přiměřenost ve výši 8% (ke dni 28.02.2006 dosahoval ukazatel kapitálové přiměřenosti Volksbank CZ, a.s. hodnoty 9,50%) je zvýšení kapitálu žádoucí.b) Způsob a rozsah tohoto zvýšení, navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, pokud mají být vydány nové akcie společnosti, jmenovité hodnoty nových akcií:Zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. o částku ve výši 142.300.000,-- Kč (slovy sto čtyřicet dva milionů tři sta tisíc korun českých), tj. z částky 818.600.000,-- Kč na částku 960.900.000,-- Kč.Zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. upisováním akcií nad částku jeho navrhovaného zvýšení je nepřípustné.Zvýšení bude provedeno upsáním nových akcií společnosti Volksbank CZ, a.s. kdy upisované akcie budou mít následující náležitosti:počet kusů akcií - 21.895druh akcií - kmenová akcie, nekótovanájmenovitá hodnota akcie - 5.000,-- Kč (slovy pět tisíc korun českých)forma akcie - na jménopodoba akcie - zaknihovanápočet kusů akcií - 6.565druh akcií - prioritní akcie, nekótovanájmenovitá hodnota akcie - 5.000,-- Kč (slovy pět tisíc korun českých)forma akcie - na jménopodoba akcie - zaknihovanáS nově upsanými akciemi jsou spojena stejná práva, jako s akciemi dříve upsanými.c) Navrhovaná výše emisního kursu nově upsaných akcií:Navrhovaná výše emisního kurzu činí 300% jmenovité hodnoty akcie, tj. emisní kurz jedné akcie činí 15.000,-- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých).d) Lhůta a místo pro upisování nových akcií:Všechny nové akcie společnosti Volksbank CZ, a.s. budou nabídnuty předem určenému zájemci k úpisu za podmínky, že se všichni akcionáři nejpozději před rozhodováním o tomto bodu programu vzdají svého přednostního práva ve smyslu § 204a zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění, tj. každý akcionář společnosti Volksbank CZ, a.s. se vzdá přednostního práva upsat část nových akcií společnosti Volksbank CZ, a.s. upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s.Všechny nové akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to stávajícímu většinovému akcionáři, společnosti Volksbank International Aktiengesellschaft se sídlem Peregringasse 3, 1090 Wien, Rakouská republika. Všechny nové akcie budou ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií.Představenstvo společnosti Volksbank CZ, a.s. je pověřeno do pěti dnů od konání řádné valné hromady podat návrh na zápis záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je pověřeno do pěti dnů od podání tohoto návrhu předložit předem určenému zájemci návrh písemné smlouvy o upsání akcií. Předem určený zájemce upíše akcie na základě smlouvy, uzavřené s Volksbank CZ, a.s., a to ve lhůtě čtrnáct dní od doručení návrhu této smlouvy. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku podle § 203 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., tj. je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti Volksbank CZ, a.s., Brno, Heršpická 5, PSČ 658 26.e) Účet u banky a lhůta pro splacení emisního kurzu:Emisní kurz bude povinen předem určený zájemce uhradit do třiceti dní od doručení akceptovaného (podepsaného) návrhu smlouvy o úpisu společnosti Volksbank CZ, a.s., tj. od úpisu nově upsaných akcií.Emisní kurz je povinen předem určený zájemce v plné výši splatit na účet společnosti číslo 9000010293/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s. zobrazit více skrýt více
 • 27. května 2005 - 16. června 2005 : Usnesení mimořádné valné hromady Volksbank CZ, a.s. ze dne 6.12.2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií předem určeným zájemcem peněžitým vkladem takto:... a) Důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu:Z důvodu silného nárůstu poskytnutých úvěrů Volksbank CZ, a.s. a dodržení zákonných podmínek pro kapitálovou přiměřenost ve výši 8% (ke dni 30.09.2004 činila míra vlastních prostředků Volksbank CZ, a.s. 9,14%) je zvýšení kapitálu žádoucí.b) Způsob a rozsah tohoto zvýšení, navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, pokud mají být vydány nové akcie společnosti, jmenovité hodnoty nových akcií:Zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. o částku ve výši 68.600.000,- Kč (slovy: šedesát osm milionů šest set tisíc korun českých), tj. z částky 750.000.000,- Kč na částku 818.600.000,- Kč.Zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. upisováním akcií nad částku jeho navrhovaného zvýšení je nepřípustné.Zvýšení bude provedeno upsáním nových akcií společnosti Volksbank CZ, a.s. kdy upisované akcie budou mít následující náležitosti:počet kusů akcií - 10.555druh akcií - kmenové akcie, neregistrovanéjmenovitá hodnota akcie - 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých)forma akcie - na jménopodoba akcie - zaknihovanápočet kusů akcií - 3.165druh akcií - prioritní akcie, neregistrovanéjmenovitá hodnota akcie - 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých)forma akcie - na jménopodoba akcie - zaknihovanáS nově upsanými akciemi jsou spojena stejná práva, jako s akciemi dříve upsanými.c) Navrhovaná výše emisního kursu nově upsaných akcií:Navrhovaná výše emisního kursu činí 270% jmenovité hodnoty akcie, tj. emisní kurs jedné akcie činí 13.500,- Kč (slovy: třináct tisíc pět set korun českých).d) Lhůta a místo pro upisování nových akcií:Všechny nové akcie společnosti Volksbank CZ, a.s. budou nabídnuty předem určenému zájemci k úpisu za podmínky, že se všichni akcionáři nejpozději před rozhodováním o tomto bodu programu vzdají svého přednostního práva ve smyslu § 204a zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění, tj. každý akcionář společnosti Volksbank CZ, a.s. se vzdá přednostního práva upsat část nových akcií společnosti Volksbank CZ, a.s. upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. Všechny nové akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to stávajícímu většinovému akcionáři, společnosti Volksbank International Aktiengesellschaft se sídlem Peregringasse 3, 1090 Wien, Rakouská republika.Všechny nové akcie budou ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií. Představenstvo společnosti Volksbank CZ, a.s. je pověřeno do pěti dnů od konání valné hromady podat návrh na zápis záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je pověřeno do pěti dnů od podání tohoto návrhu předložit předem určenému zájemci návrh písemné smlouvy o upsání akcií. Předem určený zájemce upíše akcie na základě smlouvy, uzavřené s Volksbank CZ, a.s., a to ve lhůtě čtrnáct dní od doručení návrhu této smlouvy. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku podle § 203 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., tj. je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti Volksbank CZ, a.s., Brno, Heršpická 5, PSČ 658 26.e) Účet u banky a lhůta pro splacení emisního kursu:Emisní kurs bude povinen předem určený zájemce uhradit do třiceti dnů od doručení akceptovaného (podepsaného) návrhu smlouvy o úpisu společnosti Volksbank CZ, a.s., tj. od úpisu nově upsaných akcií. Emisní kurs je povinen předem určený zájemce v plné výši splatit na účet společnosti číslo 1054002735/5500, vedený u Raiffeisen Bank a.s. zobrazit více skrýt více
 • 20. srpna 2001 - 10. května 2002 : Vydává se 4.600 ks prioritních akcií na jméno o jmenovitéhodnotě 5.000,- Kč na jednu akcii a 15.400 ks kmenových akcií najméno o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč na jednu akcii. Akcie ... budouvydány v zaknihované podobě. Emisní kurz se stanoví ve výši 200% nominální hodnoty akcie. zobrazit více skrýt více
 • 20. srpna 2001 - 10. května 2002 : Emisní kurz upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v plnévýši na bankovní účet společnosti vedený u 9000000378/6800 do 60dnů od právní moci usnesení, kterým bude rozhodnutí o... zvýšenízákladního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 20. srpna 2001 - 10. května 2002 : Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budounabídnuty zájemcům určeným představenstvem společnosti. Upisovatnové akcie bez využití přednostního práva je možné v ... sídlespolečnosti v Brně, Heršpická 5 a to ve lhůtě 15 dnů ode dne,kdy skončí lhůta pro úpis s využitím přednostního práva. Emisníkurz se stanoví ve výši 200 % nominální hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 20. srpna 2001 - 10. května 2002 : Přednostní právo k úpisu nových akcií lze vykonat v sídlespolečnosti Brno, Heršpická 5 ve lhůtě 60 dní ode dne právnímoci usnesení obchodního rejstříku a zápisu usnesení valnéhroma... dy o zvýšení základního kapitálu. Počátek běhu této lhůtybude akcionářům oznámen faxem a elektronickou cestou e-mailem.Na jednu novou kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 5.000,- Kčpřipadá podíl 6,49 dosavadních kmenových akcií o jmenovitéhodnotě 5.000,- Kč a na jednu novou prioritní akcii o jmenovitéhodnotě 5.000,- Kč připadá podíl 6,52 dosavadních prioritníchakcií o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč, přičemž lze upisovat pouzecelé akcie. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva jeden, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé. zobrazit více skrýt více
 • 20. srpna 2001 - 10. května 2002 : Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 15.6.2001:Základní kapitál společnosti Volksbank CZ, a.s. se zvyšuje očástku 100.000.000,- Kč (slovy sto milionů korun českých) zdosavad... ních 650.000.000,- Kč (slovy šest set padesát milionůkorun českých) na nových 750.000.000,- Kč (slovy sedm setpadesát milionů korun českých) upsáním nových akcií dleustanovení § 203 obchodního zákoníku. Nepřipouští se upisováníakcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 14. října 1997 - 12. února 1998 : Akcie, které by nebyly upsány s využitím přednostního práva, bu-dou nabídnuty zájemcům vybraným představenstvem Volksbank a.s.Upisování akcií bez využití přednostního práva se bude... konat vsídle společnosti Brno, Heršpická 5, přičemž emisní kurs buderoven nominální hodnotě akcií a lhůta pro upisování počne běžet17.11.1997 a potrvá 15 dnů. Upisovatel je povinen splatit celounominální hodnotu akcií do 15 dnů ode dne upsání na účetspolečnosti číslo 692 0016 90 06/0700 u České národní banky. zobrazit více skrýt více
 • 14. října 1997 - 12. února 1998 : Jediný akcionář ve funkci valné hromady rozhodl dne 22.9.1997o zvýšení základního jmění z 500.000.000,- Kč(pětsetmilionůkorun českých) o 150.000.000,- Kč(jednostopadesátmilionůkoru... n českých) na celkem 650.000.000,- Kč(šestsetpadesátmilionůkorun českých). Zvýšení bude provedenoúpisem 30.000 ks prioritních akcií na jméno o jmenovité hodnotě5.000,- Kč (pět tisíc korun). Upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 14. října 1997 - 12. února 1998 : Přednostní právo k úpisů nových akcií má dosavadní jedinýakcionář, který upíše všechny nové akcie. S využitímpřednostního práva lze tedy upsat nové prioritní akcie na jménov nominá... lní hodnotě 5.000,- Kč v zaknihované podobě, přičemžemisní kurs akcií je roven nominální hodnotě. Přednostní právo kúpisu nových akcií lze vykonat v sídle společnosti Brno,Heršpická 5 ode dne 1.11.1997 do 16.11.1997. Na tři dosavadníakcie společnosti o nominální hodnotě 5.000,- Kč lze upsat jednunovou akcii o nominální hodnotě 5.000,- Kč. Rozhodným dnem prouplatnění přednostního práva je den, kdy může být právo vykonánopoprvé, tj. 1.11.1997. zobrazit více skrýt více
 • 14. října 1997 - 12. února 1998 : Poznamenává se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne22.9.1997 p záměru zvýšit základní jmění:
 • 1. ledna 1997 - 12. února 1998 : Základní jmění ve výši 500 000 000,- Kč splaceno.
 • 30. prosince 1996 - 12. února 1998 : Zapisuje se úmysl zvýšit základní jmění z Kč 1 000 000,- (jedenmilion) o Kč 499 000 000,- (čtyřistadevadesátdevět milionů) nacelkem Kč 500 000 000,- (pětsetmilionů), přičemž bude r... ozdělenona 100 000 (sto tisíc) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovitéhodnotě jedné akcie Kč 5 000,- (pět tisíc) a bude splacenojednorázově jedinným akcionářem společnosti na účet uÖsterreichische Volksbanken AG, Filiale Brno, vkladem vhotovosti nejpozději do zápisu tohoto zvýšení do obchodníhorejstříku. Všechny akcie společnosti budou vydány v zaknihovanépodobě u příslušného střediska cenných papírů. zobrazit více skrýt více
 • 31. října 1996 - 1. ledna 1997 : Základní jmění ve výši 1 000 000,- Kč splaceno.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů