Trendy

458 858 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

2 417 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

207 543 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 14.11.2016 Šaldova 278/36, Karlín, 186 00 Praha 8

Historické adresy

16.12.1997 - 14.11.2016 Praha 8 - Karlín, Šaldova 36, PSČ 18000
19.8.1997 - 16.12.1997 Praha 10, Kodaňská 885, PSČ 10000
29.10.1996 - 19.8.1997 Praha 10, Kodaňská 855

25084526

DIČ

od 15.10.1997

CZ25084526

Datum vzniku

29. října 1996

Datová schránka

fvwe2mk

Historické názvy

29.10.1996 - 27.8.1997

Iridium, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4270

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 13.2.2006

210 000 000 Kč

Historické jmění

15.12.2003 - 13.2.2006

190 000 000 Kč

13.5.2002 - 15.12.2003

120 000 000 Kč

11.7.2001 - 13.5.2002

51 500 000 Kč

11.2.1998 - 11.7.2001

25 500 000 Kč

29.10.1996 - 11.2.1998

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 8

Bankovní účty

zvěřejněno 9.1.2014

43- 4712390287 / 0100

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Registrace u ČNB

Ano (reg.č.: 091211PPZ) ( zobrazit podrobnosti )

Podřízené subjekty u ČNB

Ano (celkem 3) ( zobrazit podrobnosti )

Historické provozovny

1.7.2016 - 7.3.2017

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Šaldova 278/36, 186 00, Praha - Karlín

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. prosince 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 11. března 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

 • 18. ledna 2006 - 13. února 2006 : Valná hromada společnosti konaná dne 27. prosince 2005 přijala následující usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti . Valná hromada společnosti M 3000, a.s. schvaluje zvý... šení základního kapitálu společnosti M 3000, a.s. z důvodu posílení ekonomické stability společnosti o částku 20.000.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští .Na zvýšení základního kapitálu společnosti budou vydány 2 kusy kmenových listinných akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč. Emisní kurs každé z upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč bude činit 10.000.000,- Kč.Valná hromada společnosti schvaluje vyloučení přednostního práva podle § 204a obchodního zákoníku.Zvýšení základního kapitálu společnosti M 3000, a.s. bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, kterým je Ing. Antonín Charouz, bytem Kalmánova 1025/5, 140 00 Praha 4, r.č. 540701/0202.Ing. Antoním Charouz upíše a splatí 2 kusy kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč každé z nich, znějících na majitele.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta upisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci - Ing. Antonínu Charouzovi spolu s oznámením, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady společnosti M 3000, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 20.000.000,- Kč do obchodního rejstříku vedenéno Městským soudem v Praze s tím, že návrh smlouvy bude v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc případného rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady společnosti M 3000, a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem - Ing. Antonínem Charouzem, a proto představenstvo doručí tomuto předem určenému zájemci oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy bude podán návrh na zápis tohoto usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Ing. Antonína Charouze za společností M 3000, a.s. proti pohledávce společnosti M 3000, a.s. za Ing. Antonínem Charouzem na splacení emisního kursu. Ing. Antonín Charouz má za společností M 3000, a.s. pohledávku ve výši 20.000.000,- Kč, která vznikla na základě smlouvy o úvěru uzavřené mezi Ing. Antonínem Charouzem jako věřitelem a společností M 3000, a.s. jako dlužníkem dne 5. prosince 2005. Výše závazku společnosti M 3000, a.s. vůči Ing. Antonínu Charouzovi je ověřena potvrzením ze dne 27.12.2005, vydaným AZ Audit, s.r.o., se sídlem Kurta Konráda 6, Praha 9, IČ: 49707108, číslo licence 062., auditor Ing. Jiřina Kuncová, číslo osvědčení 197.Valná hromada společnosti vyslovuje souhlas se započtením pohledávky Ing. Antonína Charouze ve výši 20.000.000,- Kč, proti pohledávce společnosti M 3000, a.s. ve výši 20.000.000,- Kč, která vznikne společnosti M 3000, a.s. za Ing. Antonínem Charouzem na splacení emisního kursu nových akcií, které budou upsány Ing. Antonínem Charouzem na základě rozhodnutí valné hromady společnosti M 3000, a.s. za účelem zvýšení základního kapitálu.Výše uvedená možnost započtení peněžité pohledávky Ing. Antonína Charouze, kterou má Ing. Antonín Charouz za společností M 3000, a.s. proti pohledávce společnosti M 3000, a.s. za Ing. Antonínem Charouzem na splacení emisního kursu se připouští z důvodu posílení a zlepšení ekonomické situace společnosti M 3000, a.s.Valná hromada společnosti schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:a) lhůta 14 dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci - Ing. Antonínu Charouzovi. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc případného rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady společnosti M 3000, a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude doručen předem určenému zájemci spolu s oznámením, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady společnosti M 3000, a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.b) lhůta 14 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co bude společnosti doručena uzavřená smlouva o upsání akcií uvedená pod písm. a) a poté, co bude do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pravomocně zapsáno rozhodnutí valné hromady společnosti M 3000, a.s. o zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 3. prosince 2003 - 15. prosince 2003 : Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu M 3000, a.s. z důvodu posílení ekonomické stability společnosti o částku 70.000.000,- K... č stím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 7 kusů kmenových listinných akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií bude činit 10.000.000,- Kč. Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schaluje vyloučení přednostního práva podle § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen"obchodní zákoník"). Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odst. 5 obchodního zákoníku předložilo jedinému akcionáři v působnosti valné hromady společnosti písemnou zprávu, která tvoří přílohu číslo 2 tohoto notářského zápisu a ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva. Zvýšení základního kapitálu společnosti M 3000, a.s. bude provedeno upisováním nových akcií předem určenými zájemci, kterými jsou společnost ACT Investment B.V., se sídlem Locatellikade 1 Parnassustrn, 1076AZ Amsterdam, Nizozemské království, zapsaná do obchodního rejstříku Obchodní a průmyslové komory pro Amsterdam, pod číslem vložky 34190994 a společnost Elana Anstalt, se sídlem Vaduz, Lichtenštejnsko, zapsaná v obchodním rejstříku Lichtenštejnského knížectví pod číslem registrace H.1053/10. Společnost ACT Investment B.V. upíše a splatí 2 kusy kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,-Kč každé z nich, znějících na majitele a společnost Elana Anstalt upíše a splatí 5 kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč každé z nich, znějících na majitele. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta pro upisování akc ií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určeným zájemcům - společnosti Elana Anstalt a společnosti ACT Investment B.V. spolu s oznámením, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti M 3000, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 70.000.000,- Kč do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze s tím, že návrh smlouvy bude v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc případného rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti M 3000, a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určenými zájemci společností Elana Anstalt, a společností ACT Investment B.V., a proto představenstvo doručí těmto předem určeným zájemcům oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy bude podán návrh na zápis tohoto usnesení jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti ACT InvestmentB.V. za společností M 3000, a.s. proti pohledávce společnosti M 3000, a.s. za společností ACT Investment B.V. na splacení emisního kursu. Společnost ACT Investment B.V. má za společností M 3000, a.s. pohledávku ve výši 20.967.396,04 Kč, která původně vznikla na základě smlouvy o převzetí směnečného rukojemství č. 1080-074-97 uzavřené mezi INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKOU, akciovou společností, IČ: 45316619 , a M 3000, a.s. dne 17. října 1997, ve znění dodatků č.2 ze dne 19. května 1999, č. 3 ze dne 22. října 1999 a č. 4 ze dne 18. července 2001, č. 5 ze dne 31. ledna 2002, č. 6 ze dne 22. dubna 2002 a dodatku č.7 ze dne 28. června 2002 a Dohody o vyrovnání č. 1080-074-97/DV uzavřené dne 17. října 1997. Tato pohledávka přešla dne 19. června 2000 na základě smlouvy o prodeji podniku uzavřené mezi Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Praha1 - Nové Město, Na Příkopě 854/14, IČ: 00001350 jako kupujícím a INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKOU, akciovou společností, se sídlem Senovážné nám. 32, Praha 1, IČ: 45316619 jako prodávajícím na Československou obchodní banku, a.s. jako součást prodávaného podniku.Na základě Smlouvy o postoupení pohledávky a o převodu práv ze směnky č. IPB 1019714 uzavřené mezi Československou obchodní bankou, a.s., právním nástupcem IPB, a.s. a Českou konsolidační agenturou, se sídlem Praha 7, Janovského 43 8 /2, IČ: 70109966 dne 25. dubna 2002, ve znění dodatku č.1 ze dne 28. listopadu 2002 a ve znění Prohlášení o opravě zjevné chyby v psaní ve smlouvách o postoupení pohledávky ze směnečného rukojemství po splatnosti ze dne 16.prosince 2002, tato pohledávka přešla na Českou konsolidační agenturu. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek a převodu práv ze směnek (ze smlouvy o převzetí směnečného rukojemství)č. P ČKA07 0021 5231959 uzavřené dne 29. července 2003 mezi Českou konsolidační agenturou a společností ACT Investment B.V., se sídlem Locatellikade 1 Parnassustrn, 1076AZ Amsterdam, Nizozemské království, tato pohledávka přešla na společnost ACT Investment B.V. Dále se připouští možnost započtení peněžité pohledávky společnosti Elana Anstalt za společností M 3000, a.s. proti pohledávce společnosti M 3000, a.s. za společností Elana Anstalt na splacení emisního kursu. Společnost Elana Anstalt na splacení emisního kursu. Společnos t Elana Anstalt má za společností M 3000, a.s. pohledávku ve výši 50.856.818,33 Kč, která původně vznikla na základě smlouvy o převzetí směnečného rukojemství č. 1080-074-97 uzavřené mezi INHVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKOU, akciovou společností,IČ: 45316619, a M 3000, a.s. dne 17. října 1997, ve znění dodatků č.1 ze dne 19. října 1998, č. 2 ze dne 19. května 1999, č. 3 ze dne 22.října 1999 a č. 4 ze dne 18.července 2001, č. 5 ze dne 31. ledna 2002, č. 6 ze dne 22. dubna 2002 a dodatku č. 7 ze dne 28. června 2002 a Dohody o vyrovnání č. 1080-074-97/DV uzavřené dne 17. října 1997. Tato pohledávka přešla dne 19. června 2000 na základě smlouvy o prodeji podniku uzavřené mezi Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 854/14, IČ: 00001350 jako kupujícím a INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKOU, akciovou společností, se sídlem Senovážné nám. 32, Praha 1,IČ: 45316619 jako prodávajícím na Československou obc hodní banku, a.s. jako součást prodávaného podniku. Na základě Smlouvy o postoupení pohledávky a o převodu práv ze směnky č. IPB 1019714 uzavřené mezi Československou obchodní bankou, a.s., právním nástupcem IPB,a.s. a Českou konsolidační agenturou, se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, IČ: 70109966 dne 25. dubna 2002, ve znění dodatku č.1 ze dne 28. listopadu 2002 a ve znění Prohlášení o opravě zjevné chyby v psaní ve smlouvách o postoupení pohledávky ze směnečného rukojemství po splatnosti ze dne 16. prosince 2002, tato pohledávka přešla na Českou konsolidační agenturu. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek a převodu práv ze směnek (ze smlouvy o převzetí směnečného rukojemství) č. P ČKA07 0021 5231959 uzavřené dne 29. července 2003 mezi Českou konsolidační agenturou a společností ACT Investment B.V., se sídlem Locatellikade 1 Parnassustrn, 1076AZ Amsterdam, Nizozemské království, tato pohledávka přešla na společnost ACT Inv estment B.V. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi společností ACT Investment B.V. a společností Elana Anstalt dne 16. září 2003 přešla listina této pohledávky na společnost Elana Anstalt. Výše závazku společnosti M 3000,a.s. vůči společnosti ACT Investment B.V. je ověřena potvrzením ze dne 12. listopadu 2003 vydaným společností AZ - Audit s.r.o., se sídlem Kurta Konráda 6/500, 190 00 Praha 9, IČ: 49707108, členem KAČR, číslo licence 062, zastoupené Ing. Jiřinou Kuncovou, číslo osvědčení 0197. Potvrzení auditora tvoří přílohu číslo 3 tohoto notářského zápisu. Výše závazku společnosti M 3000, a.s. vůči společnosti Elana Ansalt je ověřena potvrzením ze dne 12. listopadu 2003 vydaným společností AZ- Audit s.r.o., se sídlem Kurta Konráda 6/500, 190 00 Praha 9, IČ: 49707108, členem KAČR, číslo licence 062, zastoupené Ing. Jiřinou Kuncovou, číslo osvědčení 0197. Potvrzení auditora tvoří přílohu číslo 4 tohot o notářského zápisu.Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti vyslovuje souhlas se započením části pohledávky společnosti ACT Investment B.V. ve výši 20.000.000,- Kč, proti pohledávce společnosti M 3000, a.s. ve výši 20.000.000,- Kč, která vznikne společnosti M 3000, a.s. za společností ACT Investment B.V. na splacení emisního kursu nových akcií, které budou upsány společností ACT Investment B.V. na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti za účelem zvýšení základního kapitálu. Výše uvedená možnost započtení peněžité pohledávky společnosti ACT Investment B.V., kterou má společnost ACT Investment ACT Investment B.V. za společností M 3000, a.s. proti pohledávce společnosti M 3000, a.s. za společností ACT Investment B.V. na splacení emisního kursu se připouští u důvodu posílení a zlepšení ekonomické situace společnosti M 3000, a.s. Jediný akcionář v působnosti valné hrom ady sp olečnosti vyslovuje souhlas se započtením části společnosti Elana Anstalt ve výši 50.000.000,- Kč, proti pohledávce společnosti M 3000, a.s. ve výšiu 50.000.000,- Kč, která vznikne společnosti M 3000,a.s. za společností Elana Anstalt na splacení emisního kursu nových akcií, které budou upsány společností Elana Anstalt na základě rozhodnutí jediného akcionář e v působnosti valné hromady společnosti za účelem zvýšení základního kapitálu. Výše uvedená možnost započtení peněžité pohledávky společnosti Elana Anstalt, kterou má společnost Elana Anstalt za společností M 3000, a.s. proti pohledávce společnosti M 3000, a.s. na splacení emisního kursu se připouští z důvodu posílení a zlepšení ekonomické situace společnosti M 3000, a.s. Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smluv o započtení: a) lhůta 14 dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručen í návr hu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. obchodního zákoníku a v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc případného rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti M 3000, a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude doručen předem určenému zájemci spolu s oznámením, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti M 3000, a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. b) lhůta 14 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvyo započtení bude doručen předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté , co bude společnosti doručena uzavřená smlouva o upsání akcií uvedená pod písm. a) a poté, co bude do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pravomocně zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti M 3000, a.s. o zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 8. dubna 2002 - 13. května 2002 : Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnostiz důvodu posílení ekonomické stability společnosti o částku68,500.000,- Kč (slovy: šedesátosmmilionůpětsettisíckorunč... eských) s tím, že upisování akcií nad částku navhovanéhozvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 685 kusůkmenových listinných akcií na majitele, každá o jmenovitéhodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíckorun českých). Emisníkurs upisovaných akcií bude činit 100.000,- Kč (slovy:jednostotisíckorun českých).Zvýšení základního kapitálu společnosti M 3000, a.s. budeprovedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem,kterým je Ing. Antonín Charouz, r.č. 540701/0202, bytem Praha 4,Kalmárova 1025/5, a proto valná hromada schvaluje vyloučenípřednostního práva podle § 204a zákona č. 513/1991 Sb.,obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen"obchodní zákoník").Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odst. 5 obchodníhozákoníku předložilo valné hromadě písemnou zprávu, která tvořípřílohu notářského zápisu a ve které jsou uvedeny důvodyvyloučení přednostního práva.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta proupisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavřenísmlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahujícíalespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníkubude doručen předem určenému zájemci - Ing. AntonínoviCharouzovi spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesenímimořádné valné hromady spolčnosti o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem vPraze. Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního právapředem určeným zájemcem - Ing. Antonínem Charouzem, a protozašle představenstvo tomuto předem určenému zájemci doporučenýmdopisem oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výšeuvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy bude totousnesení mimořádné valné hromady společnosti o zvýšenízákladního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedenéhoMěstským soudem v Praze.Připoští se možnost započtení peněžitých pohledávek vůčispolečnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Ing.Antonín Charouz jako věřitel uzavřel se společností M 3000,a.s. jako dlužníkem dne 13.08.2001 smlouvu o půjčce na částku50,000.000,- Kč (slovy: padesátmilionůkorun českých) a dne07.06.2001 smlouvu o půjčce na částku 26,000.000,- Kč (slovy:dvacetšestmilionůkorun českých).Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením pohledávky Ing.Antonína Charouze ve výši 50,000.000,- Kč (slovy:padesátmilionůkorun českých), která mu vznikla ze smlouvy opůjčce uzavřené dne 13.08.2001, proti pohledávce společnosti M3000, a.s. ve výši 50,000.000,- Kč (slovy: padestámilionůkorunčeských), která vznikne společnosti M 3000, a.s. za Ing.Antonínem Charouzem z titulu splacení emisního kursu novýchakcií, jenž budou upsány na základě rozhodnutí valné hromadyIng. Antonínem Charouzem za účelem zvýšení základního kapitálu.Valná hromada dále vyslovuje souhlas se započtením částipohledávky Ing. Antonína Charouze ve výši 18,500.000,- Kč(slovy: osmnáctmilionůpětsettisíckorun českých), která muvznikla ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 07.06.2001 (na částku26,000.000,- Kč), proti pohledávce společnosti M 3000, a.s. vevýši 18,500.000,- Kč (slovy: osmnáctmilionůpětsetticíckorunčeských), která vznikne společnosti M 3000, a.s. za Ing.Antonínem Charouzem z titulu splacení emisního kursu novýchakcií, jenž budou upsány na základě rozhodnutí valné hromadyIng. Antonínem Chrouzem za účelem zvýšení základního kapitálu.Výše uvedená možnost započtení peněžitých pohledávek, které máIng. Antonín Charouz vůči společnosti M 3000, a.s. protipohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští sohledem na to, že není účelné, aby společnost dlužné peněžníprostředky vracela.Valná hromada schvaluje následující pravidla postupu prouzavření smlouvy o započtení:a) lhůta 14 dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručenínávrhu na uzvaření smlouvy o pusání akcií. Návrh smlouvy oupsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenémuzájemci spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení mimořádnévalné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,b) lhůta 14 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžetode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrhsmlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci bezzbytečného odkladu poté, co bude společnosti doručena uzavřenásmlouva o upsání akcií uvedená pod písm. a). zobrazit více skrýt více
 • 7. května 2001 - 11. července 2001 : Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnostiz důvodu posílení ekonomické situace společnosti o částku26.000.000,-- Kč (slovy: dvacetšestmilionůkorun českých) s ... tím,že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 260 kusůkmenových listinných akcií na majitele, každá o jmenovitéhodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jednostotisíckorun českých).Emisní kurs upisovaných akcií bude činit 100.000,-- Kč (slovy:jednostotisíckorun českých).Zvýšení základního kapitálu společnosti M 3000, a.s. budeprovedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem,kterým je společnost Charouz Group, a.s., se sídlem Praha 1,Těšnov 1/1059, IČ 26 11 54 92 (dále jen "Charouz Group") a protovalná hromada schvaluje vyloučení přednostního práva podle §204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník").Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odst. 5 obchodníhozákoníku předložilo valné hromadě písmnou zprávu, která tvořípřílohu číslo 4 tohoto notářského zápisu a ve které jsou uvedenydůvody vyloučení přednostního práva.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta proupisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavřenísmlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahujícíalespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníkubude doručen předem určenému zájemci - společnosti Charouz Groupspolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení mimořádné valnéhromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku vedeného Městským soudem v Praze, Všechny akcie budouupsány bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem -společností Chraouz Group, a proto zašle představenstvo tomutopředem určenému zájemci doporučeným dopisem oznámení o počátkuběhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečnéhoodkladu poté, kdy bude toto usnesení mimořádné valné hromadyspolečnosti o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodníhorejstříku vedeného Městským soudem v Praze.Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůčispolečnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu.Společnost Charouz Group předčasně splatila emisní kurs akciíupsaných na základě dohody akcionářů dle § 205 obchodníhozákoníku, uzavřené dne 28.11.2000 formou notářského zápisusepsaného JUDr. Danielou Jarošovou, notářkou v Praze, pod číslemjednacím N 841/2000, NZ 707/2000. Tato dohoda byla uzavřena vsouvislosti s usnesením řádné valné hromady společnosti M 3000,a.s. ze dne 31.7.2000. Vzhledem k tomu, že výše uvedené upsáníakcií bylo neúčinné, vznikla společnosti Charouz Grouppohledávka za společností M 3000, a.s. na vrácení 26.000.000,-Kč (slovy: dvacetšestmilionůkorun českých) tj. částky, kterábyla splacena na účet společnosti m 3000, a.s. při výše uvedenémneúčinném úpisu. Výše uvedená možnost započtení peněžitépohledávky, kterou má společnost Charouz Group vůči společnostiM 3000, a.s. proti pohledávce společnosti M 3000 na splaceníemisního kursu se připouští s ohledem na to, že není účelné, abysplečnost peněžní prostředky odpovídající dlužné pohledávcevracela.Valná hromada schvaluje následující pravidla postupu prouzavření smlouvy o započtení:a) lhůta pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu nauzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akciíobsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci spolu soznámením, že bylo zapsáno usnesení mimořádné valné hromadyspolečnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku vedeného Městským soudem v Praze, lhůta 14 dnů prouzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručenínávrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy ozapočtení bude doručen předem určenému zájemci bez zbytečnéhoodkladu poté, co bude společnosti doručena uzavřená smlouva oupsání akcií uvedené pod písm. a). zobrazit více skrýt více
 • 19. září 2000 - 22. prosince 2000 : Zapisuje se usnesení valné hromady navrhovatele o zvýšenízákladního jmění o částku ve výši 26.000.000,-Kč na celkovouvýši 51.500.000,-Kč.Výše uvedené zvýšení základního jmění bude ... provedeno úpisemnových akcií prostřednictvím peněžitého vkladu na základě dohodyakcionářů podle § 2O5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodníhozákoníku.Výše uvedené zvýšení základního jmění bude rozděleno na dvacetšest kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, kterébudou mít listinnou podobu a formu znějící na majitele.Emisní ážio se bude rovnat nule a úpis nad výše uvedené zvýšenízákladního jmění se nepřipouští.Místem úpisu bude sídlo navrhovatele a peníze budou splaceny naúčet navrhovatele u J + T banka a.s., Pobřežní, Praha 8.Lhůta k úpisu v trvání devadesáti dnů počne běžet druhý den poprávní moci zápisu výše uvedeného rozhodnutí do obchodníhorejstříku vedeného Krajským obcodním soudem v Praze.Splatnost třiceti procent hodnoty nových akcií bude stanovena došesti měsíců od úpisu nových akcií.Splatnost celého navýšení základního jnění bude stanovena dodvanácti měsíců od právní moci zápisu zvýšení základního jměnído obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem vPraze. zobrazit více skrýt více
 • 29. října 1996 - 22. prosince 2000 : Výše základního jmění 1.000.000,- Kč, splaceno 100 %.
 • 28. ledna 1998 - 11. února 1998 : "Mimořádná valná hromada schvaluje zvýšení základního jměníspolečnosti o 24.500.000,-Kč (slovy:dvacetčtyřimilionypětsettisíckorun českých) na 25.500.000,-Kč(slovy: dvacetpětmilionů... pětsettisíckorun českých) z důvodukapitálového posílení a zabezpečení finanční soběstačnostispolečnosti, které bude provedeno vkladem nemovitostí zapsanýchna listu vlastnictví číslo 503 v katastru nemovitostí uKatastrálního úřadu Praha - město, pro obec Praha 8, katastrálníúzemí Karlín a to dům s ostatními stavbami čp. 278 a pozemekčíslo parcely 488 o výměře 2.928 m2 - zastavěná plocha, občanskávybavenost. Mimořádná valná hromada schvaluje oceněnínepeněžitého vkladu - nemovitostí ve výši 24.500.000,-Kč (slovy:dvacetčtyřimilionůpětsettisíc korun českých). Zvýšení základníhojmění bude provedeno úpisem nových akcií a to 245 kusů ojmenovité hodnotě po 100.000,-Kč (slovy: jednostostotisíc korunčeských) znějících na majitele, jejichž emisní kurs je stanovenna 100.000,-Kč na jednu akcii. Nově vydané akcie budou kmenové abudou vydány v listinné podobě. Upisování nad částku24.500.000,-Kč se nepřipouští. Na akcie vydané na zvýšenízákladního jmění společnosti neuplatňují dosavadní akcionářisvé předkupní právo a budou nabídnuty k úpisu a splaceníurčitému zájemci a to obchodní společnosti Stejskal s.r.o., sesídlem Praha 6, Lomená 37, IČ: 49 24 48 25.Pro upisování akcií se navrhuje lhůta 3 dnů, která má začítběžet ode dne následující po dni, kdy zápis usnesení valnéhromady do obchodního rejstříku nabude právní moci, místem proupisování akcií je sídlo společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů