Trendy

114 590 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2009

Trendy

16 723 tis. Kč

Zisk za rok 2009

Trendy

80 664 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2009

Základní údaje

Historické adresy

27.4.2000 - 22.1.2014 Průhonice, Na Michovkách I. 686, okres Praha-západ, PSČ 25243
22.10.1996 - 27.4.2000 Praha 1O, Chotutická 496

25085166

DIČ

Není plátce DPH

25.8.1997 - 22.1.2014

CZ25085166

Datum vzniku

22. října 1996

Datum zániku v obchodním rejstříku

22. ledna 2014

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

22. ledna 2014

Historické názvy

20.9.2013 - 22.1.2014

HICKSTEAD, a.s.

1.10.2006 - 20.9.2013

HAGUESS, a.s.

22.10.1996 - 1.10.2006

HAGUESS, s.r.o.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: C 48392

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

15.3.2012 - 22.1.2014

2 000 000 Kč

29.6.2009 - 15.3.2012

12 000 000 Kč

1.10.2006 - 29.6.2009

2 000 000 Kč

23.7.2005 - 1.10.2006

200 000 Kč

22.10.1996 - 23.7.2005

100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Černošice

Historické provozovny

31.7.2009 - 13.8.2012

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Dykova 53/10, 101 00, Praha - Vinohrady

... více provozoven (celkem 8) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 22. ledna 2014 - 22. ledna 2014 : Obchodní společnost HICKSTEAD, a.s., Průhonice, Na Michovkách I. 686, okres Praha-západ, PSČ 252 43, IČ: 250 85 166 zanikla v důsledku vnitrostátní fúze sloučením s nástupnickou ob... chodní společností ALLSHARE Finance Central Europe, a.s., Praha 5, Geologická 2, PSČ 150 00, IČ: 601 94 286. zobrazit více skrýt více
  • 2. ledna 2014 - 22. ledna 2014 : Společnost prodala část podniku společnosti QSD s.r.o. , IČ 28929756, se sídlem Praha 10, Holubinková 170, PSČ 104 00.
  • 18. prosince 2013 - 22. ledna 2014 : Společnost prodala část podniku společnosti eMoneyServices s.r.o., IČ 24187933, se sídlem Praha 1, Petrská 1426/1.
  • 1. října 2006 - 22. ledna 2014 : Společnost změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.
  • 6. října 2011 - 15. března 2012 : Jediný akcionář společnosti HAGUESS, a.s. rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti takto:1. Důvod snížení základního kapitálu:Důvodem dobrovolného snížení základního kap... itálu je optimalizace výše základního kapitálu ve vztahu k majetku a obchodním aktivitám společnosti, které již nadále nebudou vyžadovat dosavadní vysokou kapitálovou vybavenost (snížení kapitálové přiměřenosti) s tím, že s částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo způsobem a za podmínek dále uvedených.2. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:S částkou ve výši 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude naloženo tak, že bude v plné výši vyplacena jedinému akcionáři resp. rovnoměrně akcionářům způsobem a za podmínek dále uvedených.3. Rozsah snížení základního kapitálu:Základní kapitál společnosti se snižuje o pevnou částku ve výši 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) z dosavadních 12.000.000,- Kč (dvanáct milionů korun českých) na novou výslednou výši 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých).4. Způsob snížení základního kapitálu:Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno na základě veřejného návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií společnosti z oběhu (dále jen veřejný návrh smlouvy) s jejich následným zničením s tím, že veřejný návrh smlouvy bude obsahovat náležitosti stanovené ve smyslu ust. § 213c a ust. § 183a obchodního zákoníku. Předmětem veřejného návrhu smlouvy bude 80 (osmdesát) kusů akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá, čísla 000001 až 000080 včetně a 200 (dvě stě) kusů akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každá, čísla 000201 až 000400 včetně.Pokud součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu nedosáhne pevně stanovené částky shora uvedené, o níž má být základní kapitál společnosti snížen, mění se postup snižování základního kapitálu z postupu dle ust 213c odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku na postup dle ust. 213c odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku s tím, že základní kapitál společnosti bude v takovém případě snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které se podaří vzít z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, nejvýše však o částku ve výši 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých).Představenstvo společnosti se v takovém případě pověřuje podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akionáři přijat veřejný návrh smlouvy.5. Veřejný návrh:Veřejný návrh smlouvy společnost uveřejní způsobem určeným obchodním zákoníkem a stanovami pro svolání valné hromady.Představenstvo společnosti je povinno uveřejnit veřejný návrh smlouvy do 1 (jednoho) měsíce ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.6. Výše úplaty:Výše úplaty (kupní cena) za akcie převáděné na základě veřejného návrhu smlouvy bude vždy odpovídat jmenovité hodnotě nabízených akcií. Úplata (kupní cena) je splatná do 3 (tří) měsíců od zápisu nové (snížené) výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.7. Lhůta pro předložení akcií:K předložení dosavadních listinných akcií se určuje lhůta v délce 2 (dvou) měsíců ode dne zveřejnění výzvy představenstva. Představensto společnosti je povinno vyzvat akcionáře k předložení akicí do 1 (jednoho) měsíce ode dne zápisu nové (snížené) výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to způsobem stanoveným v zákoně a stanovách společnosti pro svolávání valné hromady.Akcionář či akcionáři jsou oprávněni ve shora uvedené lhůtě předložit své akcie v sídle společnosti na adrese Průhonice, Na Michovkách I. 686, okres Praha-západ, PSČ 252 43 každý pracovní den v běžnou pracovní dobu od 8:00 hodin do 16:00 hodin.Nepředloží-li akcionář či akcionáři ve stanovené lhůtě akcie společnosti, není resp. nejsou oprávněni až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená. Představenstvo bude v takovém případě postupovat dle § 214 obchodního zákoníku.8. Snížení základního kapitálu:Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne zápisu nové (snížené) výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 7. května 2009 - 29. června 2009 : Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti takto:Společnost zvyšuje svůj základní kapitál z důvodu posílení vnitřních zdrojů k následnému rozvoji a rozšíření o... bjemu investic společnosti, zejména v oblasti interních technologií pro zajištění zpracování velkého objemu transakcí, investice do nových prostor společnosti a investice do dalšího zvýšení stupně bezpečnostních systémů společnosti následovně:- Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje z dosavadní výše 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) o částku 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) na výslednou částku 12.000.000,- Kč (dvanáct milionů korun českých), a to peněžitými vklady, bez možnosti upisování nad tuto částku.------------------------------------------------------ Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky. Akcie budou upisovány nejprve s využitím přednostního práva na úpis akcií (dále jen I. kolo úpisu) a následně budou nabídnuty předem určenému zájemci bez využití přednostního práva k úpisu akcií (dále jen II. kolo úpisu).--------------------------------- Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 200 kusů nových kmenových listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 10.000, Kč (deset tisíc korun českých) každé akcie a 80 kusů nových kmenových listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každé akcie. Nové akcie nebudou kótovány k obchodování na oficiálních trzích.------------------------------------------------------------------------------ Emisní kurz všech nově upisovaných akcií, jak v I. kole úpisu, tak ve II. kole úpisu, odpovídá jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) bude činit 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) a emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) bude činit 100.000, Kč (jedno sto tisíc korun českých).------------------------------------------------ Dosavadní akcie, jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota i práva s nimi spojená zůstávají beze změny.------------------------------------------------------------------ I. kolo úpisu:a) Počátek běhu lhůty pro úpis akcií v I. kole úpisu bude představenstvem zveřejněn a akcionářům oznámen způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady společnosti do 15 (patnácti) dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.b) Lhůta pro úpis akcií v I. kole úpisu bude činit 14 (čtrnáct) dnů.c) Každý akcionář je oprávněn upsat na jednu dosavadní kmenovou listinnou akcii ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každé akcie 1 (jeden) kus nové kmenové listinné akcie ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každé akcie a na jednu dosavadní kmenovou listinnou akcii ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každé akcie 4/10 (čtyři desetiny) 1 (jednoho) kusu nové kmenové listinné akcie ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) s tím však, že lze upisovat pouze celé akcie.d) Místem pro úpis akcií je sídlo společnosti v pondělí až pátek v době od 09,00 do 15,00 hodin.- II. kolo úpisu:a) Akcie, které nebudou platně upsány v I. kole úpisu, budou nabídnuty k úpisu předem určitému zájemci, a to JUDr. Michalu Chrůmovi, r.č. 730725/0291, bytem Praha 3, Domažlická 1052/13.b) Představenstvo je povinno zaslat určitému zájemci návrh smlouvy o úpisu akcií do 7 (sedmi) dnů ode dne ukončení I. kola úpisu.c) Lhůta pro úpis akcií ve II. kole úpisu činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o úpisu.d) Místem pro úpis akcií je sídlo společnosti v pondělí až pátek v době od 09,00 do 15,00 hodin.- Lhůta pro splacení peněžitých vkladů činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne úpisu akcií.------- Peněžité vklady budou spláceny na zvláštní účet společnosti č.ú. 229522122/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s.--------------------------------------------- Poukázky na akcie nebudou vydány.--------------------------------------------------------- zobrazit více skrýt více
posunout dolů