Trendy

446 211 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

1 619 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

588 780 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 28.11.2015 Nikoly Vapcarova 3274/2, Modřany, 143 00 Praha 4

Historické adresy

15.6.2010 - 28.11.2015 Praha 4 - Modřany, Nikoly Vapcarova 3274/2, PSČ 14300
2.6.2010 - 15.6.2010 České Budějovice, L.B. Schneidera 569/3, PSČ 37001
23.10.1996 - 2.6.2010 Praha 4, Novodvorská 994, PSČ 14000

25085484

DIČ

od 1.2.1997

CZ25085484

Datum vzniku

23. října 1996

Datová schránka

nymijsc

Historické názvy

23.10.1996 - 8.6.2010

A care společnost s ručením omezeným, zkráceně A care s.r.o.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: C 48440

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 8.6.2010

2 000 000 Kč

Historické jmění

23.10.1996 - 8.6.2010

100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 12

Bankovní účty

zvěřejněno 23.4.2014

117390663 / 0300

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 19.9.2011

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Nikoly Vapcarova 3274/2, 143 00, Praha - Modřany

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 6. prosince 2016 : Obchodní společnost A care a.s., IČ 25085 484, se sídlem v Praze, NikolyVapcarova 3274/2, zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Městskýmsoudem v Praze v oddílu B vložce16375, se roz Obchodní společnost A care a.s., IČ 25085 484, se sídlem v Praze, NikolyVapcarova 3274/2, zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Městskýmsoudem v Praze v oddílu B vložce16375, se roz...dělila odštěpením nazákladě projektu rozdělení odštěpením sfúzí sloučením ze dne 23.5.2016 aodštěpená část jmění přešla nanástupnickou společnost Matrix Medicals.r.o., IČ 256 19 047, se sídlem v Praze5, Voskovcova 1075/39, zapsanouobchodním rejstříku vedeném Městskýmsoudem v Praze v oddílu C vložce55310. Rozhodným dnem rozdělení je1.1.2016. zobrazit více skrýt více
  • 24. října 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 8. června 2010 : Společnost A care společnost s ručením omezeným, zkráceně A care s.r.o., dosud zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C vložce 18654, Společnost A care společnost s ručením omezeným, zkráceně A care s.r.o., dosud zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C vložce 18654,... změnila na základě projektu změny právní formy ze dne 14.12.2009 a následného rozhodnutí jediného společníka ze dne 25.1.2010 právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost a bude nadále zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 1922 pod obchodní firmou A care a.s. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 23. října 2012 - 7. května 2013 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti A care a.s. rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií:1. Základní kapitál společnosti A... care a.s. ve výši 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 1.800.000,-- Kč (slovy: jeden milion osm set tisíc korun českých) na částku ve výši 3.800.000,-- Kč (slovy: tři miliony osm set tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, když všechny nové akcie na zvýšení základního kapitálu upíše předem určený zájemce, a to společnost Elation trading Ltd., se sídlem 5th Floor, 86 Jermyn Street, London SW1Y6AW, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, IČO 832670431, zapsaná v Rejstříku společností pro Anglii a Wales pod č. 4504270 (dále jen společnost Elation Trading Ltd.).3. Za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno: 18 ks (slovy: osmnáct kusů) nových listinných, kmenových akcií na majitele, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).4. Emisní kurs každé akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) bude odpovídat částce ve výši 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých). Celková výše emisního kursu všech nově vydávaných akcií, tj. částka ve výši 180.000.000,-- Kč (slovy: jedno sto osmdesát milionů korun českých), nebude odpovídat částce, o kterou se zvyšuje základní kapitál, tj. částce ve výši 1.800.000,-- Kč (slovy: jeden milion osm set tisíc korun českých), neboť částka ve výši 178.200.000,-- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát osm milionů dvě stě tisíc korun českých) bude tvořit emisní ážio.5. K upsání všech akcií na zvýšení základního kapitálu dojde na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře předem určený zájemce (upisovatel), tj. společnost Elation Trading Ltd., se společností A care a.s. podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku (dále jen smlouva o upsání akcií). Smlouva o upsání akcií bude mít písemnou formu a podpisy stran budou úředně ověřeny. Lhůta pro upsání akcií, tedy k uzavření smlouvy o upsání akcií, je 14 (slovy: čtrnáct) dní počínaje dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společností A care a.s., respektive předsedou představenstva společnosti A care a.s., předem určenému zájemci (upisovateli). Návrh smlouvy o upsání akcií bude předem určenému zájemci doručen v kanceláři společnosti A care a.s. na adrese Praha 4, Modřany, Nikoly Vapcarova 3274/2, PSČ 143 00. Návrh smlouvy o upsání akcií může být předem určenému zájemci doručen a smlouva o upsání akcií může být podepsána také ve stejný den, ve který bude přijato rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu, ovšem pouze za předpokladu, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií (účinnost smlouvy o upsání akcií) pak bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, je kancelář společnosti A care a.s. na adrese Praha 4, Modřany, Nikoly Vapcarova 3274/2, PSČ 143 00.6. Emisní kurs všech akcií upsaných předem určeným zájemcem, tj. společností Elation trading Ltd., ve výši 180.000.000,-- Kč (slovy: sto osmdesát milionů korun českých) bude splacen vzájemným započtením pohledávek takto: - pohledávka společnosti A care a.s. vůči předem určenému zájemci, tj. vůči společnosti Elation Trading Ltd., na splacení emisního kursu všech upsaných akcií ve výši 180.000.000,-- Kč (slovy: jedno sto osmdesát milionů korun českých), bude započtena proti pohledávce společnosti Elation trading Ltd. vůči společnosti A care a.s. ve výši 180.000.000,-- Kč (slovy: jedno sto osmdesát milionů korun českých), když tato pohledávka společnosti Elation trading Ltd. vůči společnosti A care a.s. vznikla z titulu rámcové kupní smlouvy a z titulu nezaplacených faktur vystavených v souladu s touto smlouvou. Rámcová kupní smlouva byla uzavřena dne 28. 6. 2010 mezi společností Elation trading Ltd. jako prodávajícím a společností A care a.s. jako kupujícím, přičemž prodávající se touto smlouvou zavázal dodat kupujícímu dle jednotlivých objednávek kupujícího zboží (prostředky intervenční radiologie) a kupující se zavázal za každou jednotlivou dodávku zboží zaplatit kupní cenu dle vystavené faktury za každou jednotlivou dodávku zboží. Seznam nezaplacených faktur, vystavených na základě rámcové kupní smlouvy ze dne 28. 6. 2010, na základě kterých vznikla společnosti Elation trading Ltd. vůči společnosti A care a.s. mimo jiné pohledávka ve výši 180.000.000,-- Kč (slovy: jedno sto osmdesát milionů korun českých), tvoří přílohu tohoto notářského zápisu.7. Lhůta pro uzavření smlouvy o započtení shora uvedených pohledávek, kterou mezi sebou uzavřou společnost A care a.s. a Elation Trading Ltd., je 14 (slovy: čtrnáct) dní počínaje dnem doručení návrhu smlouvy o započtení pohledávek společností A care a.s., respektive předsedou představenstva společnosti A care a.s., společnosti Elation trading Ltd. Návrh smlouvy o započtení pohledávek bude společnosti Elation trading Ltd. doručen v kanceláři společnosti A care a.s. na adrese Praha 4, Modřany, Nikoly Vapcarova 3274/2, PSČ 143 00. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů