Trendy

899 732 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-21 347 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

782 877 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 8.9.2014 Líšeňská 2828/45, Líšeň, 636 00 Brno

Historické adresy

30.7.2007 - 8.9.2014 Brno - Líšeň, Líšeňská 2828/45, PSČ 62800
2.3.2002 - 30.7.2007 Praha 5 - Smíchov, Holečkova ul. 31, čp. 103, PSČ 15095
31.10.1996 - 2.3.2002 Praha 5, Holečkova ul. 31, PSČ 15095

25088637

DIČ

od 20.11.1996

CZ25088637

Datum vzniku

31. října 1996

Datová schránka

qkvg59f

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4338

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 24.3.2017

101 000 000 Kč

Historické jmění

17.6.2010 - 24.3.2017

51 000 000 Kč

12.6.2001 - 17.6.2010

21 000 000 Kč

27.3.2000 - 12.6.2001

21 000 000 Kč

31.10.1996 - 27.3.2000

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 23.6.2017

CZ2181500000000977800108

... více účtů (celkem 11) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 8. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 8. září 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 5
  • 31. října 1996 : Podoba akcií: listinná

Historické ostatní skutečnosti

  • 24. března 2017 - 18. dubna 2017 : valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost o částku 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých), tedy na novo... u výši základního kapitálu 101.000.000,- Kč (jedno sto jedna milionů korun českých). Upisování akcií pod nebo nad navrhovanou částku se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je finanční restrukturalizace. Charakteristika nově vydaných akcií : Počet vydaných akcií: 1 kus Jmenovité hodnota : 50.000.000,- Kč (padesát milionů korun českých) Druh : kmenováForma : akcie na jménoPodoba : listinnáEmisní kurs : 100 % jmenovité hodnotyOstatní údaje : nově vydaná akcie bude veřejně neobchodovatelná Akcionáři, společnosti ZKL, a.s. a ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnosti se vzdali přednostního práva k úpisu akcie ve prospěch určitého zájemce, společnosti ZKL Brno, a.s., se sídlem Trnkova 2969/123, Líšeň, 628 00 Brno, IČ : 255 07 851, která vyjádřila zájem o majetkovou účast ve společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost. Úpis akcie bude bez veřejné nabídky. Společnosti ZKL Brno, a.s. bude tedy předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcie v počtu 1 kusu, kmenové, na jméno, o jmenovité hodnotě 50 000 000,- Kč (padesát milionů korun českých). Smlouva o úpisu akcie bude mít náležitosti dle § 479 zákona o korporacích. Proti pohledávce na splacení emisního kursu akcie se připouští započtení a uděluje se souhlas se započtěním peněžité pohledávky společnosti ZKL Brno, a.s., kterou má vůči společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnosti, z titulu kupních smluv na dodávky ložisek, dle soupisu závazků, který tvoří přílohu 6 tohoto notářského zápisu, ve výši 50.000.000,- Kč (padesát milionů korun českých). Emisní kurs akcie bude splacen výhradně započtením, a to dle níže uvedených pravidel. Zájemce ZKL Brno, a.s. upíše akcii o jmenovité hodnotě 50 000 000,- Kč (padesát milonů korun českých), kmenovou, na jméno, v listinné podobě na základě smlouvy o upsání akcie dle ustanovení § 479 zákona o korporacích, kterou uzavře se společností ZKL Bearings CZ, akciová společnost do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie. Návrh smlouvy o upsání akcie bude zájemci předložen ve lhůtě nejpozději do 30 (třiceti dnů). Místem úpisu bude sídlo společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost, Brno-Líšeň, Líšeňská 2828/45. Peněžitý vklad musí být splacen nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne úpisu akcie, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcie. Peněžitý vklad bude splacen výhradně formou započtení proti peněžitému závazku společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost z titulu dodávky ložisek. Smlouva o započtení peněžité pohledávky společnosti ZKL Brno, a.s. proti pohledávce ZKL Bearings CZ, akciová společnost na splacení emisního kursu akcie bude předložena zájemci ve lhůtě do 3 (třech) dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcie. Uzavřením smlouvy o započtení dojde ke splacení emisního kursu akcie. V souladu s ustanovením § 475 písm. i) zákona o korporacích usnesení valné hromady musí obsahovat číslo účtu banky, v níž upisovatel splatí emisní kurs. Číslo účtu ke splacení emisního kursu se neuvádí, jelikož dojde ke splacení emisního kursu formou započtení. Smlouva o započtení bude obsahovat : -výši započítávané pohledávky 50 000 000,- Kč (padesát milionů korun českých) vůči ZKL Bearings CZ, akciová společnost, tj. nominální výši pohledávky společnosti ZKL Brno, a.s. za dodaná ložiska,-výši započítávané pohledávky 50 000 000,- Kč (padesát milionů korun českých) vůči ZKL Brno, a.s., tj. nominální výši pohledávky ZKL Bearings CZ, akciová společnost vyplývající ze Smlouvy o upsání akcie. zobrazit více skrýt více
  • 7. května 2010 - 17. června 2010 : Mimořádná valná hromada společnosti s obchodní firmou ZKL Bearings CZ, akciová společnost, se sídlem Brno, Líšeň, Líšeňská 2828/45, PSČ: 628 00, IČ: 250 88 637, rozhodla o :a) zvýš... ení základního kapitálu společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost o částku 30 000 000,-Kč (třicet milionů korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním nové akcie, kmenové, na jméno, v listinné podobě. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Emisní kurs nově upsané akcie bude tedy splacen výhradně započtením a to dle pravidel, která jsou stanovena v rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu.Důvodem zvýšení základního kapitálu je restruktualizace.Charakteristika nově vydaných akciíPočet vydaných akcií: 1 kusJmenovitá hodnota: 30 000 000,-KčDruh: kmenováForma: akcie na jménoPodoba: listinnáEmisní kurs: 100% jmenovité hodnotyOstatní údaje: nově vydaná akcie bude veřejně neobchodovatelnáVzdání se přednostního práva k úpisu akcie ve prospěch jednoho akcionářeAkcionář - společnost ZKL Klášterec na Ohří, akciová společnost, držitel akcií o jmenovité hodnotě 10 378 000,-Kč (deset milionů tří sta sedmdesát osm tisíc korun českých) se výslovně vzdává přednostního práva k úpisu akcie ve prospěch akcionáře - společnost ZKL, a.s.b) tom, že nově vydaná akcie bude upsána peněžitým vkladem jediným zájemcem - společností ZKL, a.s. na základě smlouvy o upsání akciíValná hromada společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost rozhodla, že akcionáři - společnosti ZKL, a.s. bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcie v počtu 1 kusu, kmenové, na jméno, o jmenovité hodnotě 30 000 000,-Kč s tím, že společnost ZKL, a.s upíše akcii o jmenovité hodnotě 30 000 000,-Kč, kmenovou, na jméno, v listinné podobě na základě smlouvy o upsání akcie dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, kterou uzavře se společností ZKL Bearings CZ, akciová společnost do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie.Návrh smlouvy o upsání akcie bude akcionáři společnosti ZKL, a.s. předložen ve lhůtě nejpozději do 31.05.2010 (třicátého prvního května roku dva tisíce deset).Místem úpisu bude sídlo společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost.Peněžitý vklad bude splacen nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne úpisu akcie, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.Peněžitý vklad bude splacen výhradně formou započtení proti peněžitému závazku společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost.Smlouva o započtení peněžité pohledávky společnosti ZKL, a.s. proti pohledávce společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost na splacení emisního kursu akcie bude předložena akcionáři ZKL. a.s. ve lhůtě do 3 dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcie.Uzavřením smlouvy o započtení dojde ke splacení emisního kursu akcie.c) vyslovení souhlasu se započtením pohledávkyV případě realizace kapitalizace pohledávky , nově vydaná akcie na jméno, tj. kmenová akcie o jmenovité hodnotě 30 000 000,-Kč (třicet milionů korun českých) v počtu 1 ks (jednoho kusu), bude upsána peněžitým vkladem společností ZKL, a.s. s tím, že proti pohledávce společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost na splacení emisního kursu akciese připouští započtení peněžité pohledávky společnosti ZKL, a.s. v částce 30 000 000,-Kč (třicet milionů korun českých), vyplývá ze:Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 15.02.2010 v částce 25 000 000,-Kč. Jedná se o pohledávky z titulu dodaných ložisek dodavatelem ZKL Brno, a.s. společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost. Pohledávky, jejichž specifikace je součástí smlouvy o postoupení ze dne 15.02.2010, jsou pohledávkami splatnými v říjnu 2009. Licenční smlouvy za využívání OZ (ochranné známky) " ZKL" v obchodní firmě (obchodním jméně) ze dne 01.01.2010. Pohledávka v částce 6 000 000,-Kč, plynoucí z licenční smlouvy, byla vyfakturována věřitelem ZKL, a.s. daňovým dokladem číslo 210180001 dne 14.01.2010 s datem splatnosti 01.04.2010.Předmětná pohledávka byla uhrazena do výše 1 000 000,-Kč, nesplatný zůstatek činí 5 000 000,-Kč.Emisní kurs akcie bude splacen výhradně započtením, proto se účet u banky, na který bude upisovatel povinen splatit část emisního kursu upsaný akcií, neuvádí. zobrazit více skrýt více
  • 27. března 2000 - 3. července 2000 : Jediný akcionář : ZKL,a.s.se sídlem v Brně,Jedovnická 8, PSČ 628 00IČO : 25 56 83 53
  • 31. října 1996 - 3. července 2000 : Základní jmění společnosti bylo splaceno ve výši Kč 1.000.000,-Kč tj. 100% základního jmění
  • 10. prosince 1999 - 27. března 2000 : Jediný akcionář : ZKL,a.s.se sídlem v Brně,Jedovnická 8, PSČ 628 00IČO : 25 56 83 53 -Jediný akcionář učinil při výkonu působnosti valné hromadydne 3.11.1999 rozhodnutí o zvýšení z... ákladního jmění společnostio částku 20 000 000,- Kč.Důvodem zvýšení základního jmění je restrukturalizacespolečností začleněných do koncernu ZKL.Úpis akcií nad částkunavrhovaného zvýšení základního jmění není přípustný.-Charakteristika nově vydaných akcií:Počet akcií : 2 kusy (dva kusy)Jmenovitá hodnota :l ks akcie : 10 378 000,- Kčl ks akcie : 9 622 000,- KčDruh : kmenovéForma : akcie na jménoPodoba : listinnáEmisní kurs : 100%jmenovité honoty,specifikace emisníhoážia nepeněžitého vkladu viz.nížeOstatní údaje : nově vydané akcie budou veřejněneobchodovatelné - Jediný akcionář si vyhrazuje přednostní právo o jmenovitéhodnotě 9 622 000,- Kč.Ve zbytku se vzdává přednostního právave prospěch společnosti ZKL Klášterec nad Ohří, akciováspolečnost,které bude jako zájemci upsání nabídnuto.-Nově vydané akcie budou upsány následovně:Akcie o jmenovité hodnotě 10 378 000,- Kč,kmenová, na jménov listinné podobě,bude upsána nepeněžitým vkladem společnostiZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost, se sídlem vKlášterci nad Ohří, Nádražní 214,PSČ 431 51, IČO 00 15 25 52,která je zájemcem o majetkovou účást ve společnosti ZKL BearingsCZ, akciová společnost.Předmětem nepeněžitého vkladu budepohledávka, kterou má společnost ZKL Klášterec nad Ohří, akciováspolečnost vůči společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost,dle faktury číslo 96586 ze dne 20.12.1996, splatné dne15.12.1997, vystavené na základě kupní smlouvy ze dne 20.12.1996na částku 15 795 933,- Kč.Faktura byla částečně uhrazena, a to ve výši 5 417 661,83 Kč.Nedoplatek faktury ve výši 10 378 271,27 Kč dlužník, společnost ZKL Bearings CZ, akciová společnost uznala co do důvodu i výšepřípisem ze dne 20.5.1999.Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl, že pohledávka společnosti ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnostbude vložena do základního jmění společnosti ZKL Bearings CZ,akciová společnost v nominální hodnotě, která činí 10 378 271,27Kč.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotouupisované akcie, tj. částka 271,27 Kč představuje emisní ážio.Akcie o jmenovité hodnotě 9 622 000,- Kč, kmenová, na jméno vlistinné podobě, bude upsána peněžitým vkladem, a to současnýmjediným akcionářem, kterým je společnost ZKL, a.s.-Lhůta pro upsání akcie o jmenovité hodnotě 9 622 000,- Kč svyužitím přednostního práva je 15 dnů ode dne zápisu rozhodnutíjediného akcionáře o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku, místem úpisu je sídlo společnosti ZKL bearings CZ,akciová společnost, Praha 5, Holečkova ul. 31, lhůta pro upsání akcie o jmenovité hodnotě 10 378 000,- Kč zájemcem ZKL Klášterecnad Ohří, akciová společnost je lhůta 15 dnů od skončení lhůtyk upisování akcie s využitím přednostního práva, místem úpisu jesídlo společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost, Praha 5,Holečkova ul. 31.-Nepeněžitý vklad musí být celý splacen nejpozději do 7pracovních dnů ode dne úpisu akcií v sídle společnosti ZKLBearings CZ, akciová společnost, Praha 5, Holečkova ul. 31, a toformou postoupení pohledávky společnosti ZKL Klášterec nad Ohří,akciová společnost ve výši 10 378 271,27 Kč společnosti ZKLBearings CZ, akciová společnost.-Peněžitý vklad ve výši 9 622 000,- Kč bude splacen tak, že 30%vkladu tj. 2 886 600,- Kč bude splaceno na účet společnosti ZKLBearings CZ, akciová společnost číslo 19-1547480217/0100 vedenýu Komerční banky Praha 5, v termínu do 7 pracovních dnů ode dneúpisu akcií.Zbývajících 70% vkladu, tj, 6 735 400,-Kč budesplaceno ve lhůtě do 31.8.2000. zobrazit více skrýt více
  • 23. září 1998 - 10. prosince 1999 : Mimořádná valná hromada akcionářů konaná dne 11.3.1998 rozhodlao zvýšení základního jmění o Kč 3.000.000,- ze současného Kč1.000.000,- na Kč 4.000.000,- takto:-vydáním 100 ks novýc... h listinných akcií na jméno, každá ojmenovité hodnotě Kč 30.000,-, s nimiž nejsou spojena žádnázvláštní práva-upisování akcií nad částku Kč 3.000.000,- se nepřipouští-nově vydané akcie budou upsány s využitím přednostního právastávajících akcionářů, místo pro vykonání přednostního právaupsat nové akcie společnosti je sídlo společnosti, lhůta provykonání přednostního práva je dvacet dnů, počátek běhu tétolhůty je den následující po dni, kdy usnesení mimořádné valnéhromady o zvýšení základního jmění bude zapsáno do obchodníhorejstříku.-upisované akcie s využitím přednostního práva jsou akcie vpočtu jednoho sta kusů, každá o jmenovité hodnotě Kč 30.000,-znějící na jméno, v listinné podobě, emisní kurs těchto akciíje Kč 30.000,-.-na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě kč10.000,- lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě Kč30.000,-.-upisovatelé splatí celý emisní kurs nově emitovaných akcií,který odpovídá jejich jmenovité hodnotě, peněžitým vkladem, a topřevodem na účet u ČSOB a.s. v Praze, číslo účtuO1-94891030/0300, nebo převodem na účet u Komerční banky a.s.v Praze, číslo účtu 19-1547480217/0100, ve lhůtě do třiceti dnů,počátek běhu lhůty je den následující po dni, kdy usnesenímimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění bude zapsánodo obchodního rejstříku.-akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodníhozákoníku.-v případě, že některé akcie nebudou stále ještě upsány, budeuskutečněna veřejná výzva k upsání akcií, tato výzva obsahujícínáležitosti stanovené zákonem č. 513/1991 Sb. bude uveřejněnavhodným způsobem představenstvem společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů