Trendy

247 826 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

1 443 tis. Kč

Zisk za rok 2012

Trendy

49 990 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Základní údaje

Historické adresy

2.11.2011 - 1.9.2013 Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 11000
7.12.2006 - 2.11.2011 Praha 1, Na Florenci 19, PSČ 11000
10.12.1997 - 7.12.2006 Praha 1, Na Florenci 19
27.11.1996 - 10.12.1997 Praha 2, Na Moráni 3

25090593

DIČ

Není plátce DPH

22.4.1997 - 29.8.2013

CZ25090593

Datum vzniku

27. listopadu 1996

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. září 2013

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. září 2013

Historické názvy

27.11.1996 - 1.9.2013

METRO Česká republika, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4419

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

12.3.2012 - 1.9.2013

72 100 000 Kč

15.4.2008 - 12.3.2012

12 100 000 Kč

23.9.1998 - 15.4.2008

12 000 000 Kč

10.12.1997 - 23.9.1998

7 000 000 Kč

27.11.1996 - 10.12.1997

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Historické provozovny

1.9.2011 - 29.8.2013

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Václavské náměstí 846/1, 110 00, Praha - Nové Město

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. září 2013 - 1. září 2013 : Společnost METRO Česká republika, a.s. zanikla bez likvidace fúzí sloučením se společností MAFRA, a.s. se sídlem Praha, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČO: 453 13 351, zapsanou... v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1328. Nástupnickou společností se stala společnost MAFRA, a.s. na kterou přešlo jmění společnosti METRO Česká republika, a.s. zobrazit více skrýt více
  • 27. listopadu 1996 - 1. září 2013 : Splaceno 100% základního jmění
  • 31. ledna 2012 - 12. března 2012 : Základní kapitál společnosti METRO Česká republika, a.s. se zvyšuje o celkovou částku 60.000.000,- Kč z dosavadní výše základního kapitálu 12.100.000,- Kč na novou výslednou výši z... ákladního kapitálu 72.100.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu proběhne bez využití přednostního práva, neboť se oba akcionáři společnosti svého přednostního práva vzdali. Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba nově upisovaných akcií společnosti: počet 6.000,- Kč ks, druh: kmenové, forma: na jméno, podoba: listinná. Všechny akcie upisované v rámci zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 15000, IČ: 45313351.Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku s tím, že lhůta k uzavření smlouvy se stanoví v délce 30 ( slovy: třiceti) pracovních dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií akcionáři. Smlouva musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.Oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií, jež budou obsahovat také informaci o emisním kurzu nově upisovaných akcií ( ketrý činí 10.000 Kč/kus) a návrh smlouvy o upsání akcií bude představenstvem doručeno akcionáři-předem určenému zájemci doporučeným dopisem ve lhůte 30 (slovy: třiceti) pracovních dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí ( usnesení) o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůty k uzavření smlouvy o upsání akcií se stanoví v délce 30 ( slovy: třiceti) pracovních dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií akcionáři-předem určenému zájemci. Místem pro upsání nových akcií je sídlo společnosti na adrese: Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 110 00, v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hod. zobrazit více skrýt více
  • 30. ledna 2008 - 15. dubna 2008 : 1. Základní kapitál obchodní společnosti METRO Česká republika, a.s., se zvyšuje z dosavadní výše 12.000.000, Kč (dvanáctmilionů korun českých) o částku 100.000, Kč (jednostotisí... c korun českých) na novou výši 12.100.000, Kč (dvanáctmilionůjednostotisíc korun českých) upsáním nových akcií, které budou splaceny peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Společnost vydá 10 ks (deset kusů) kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 10.000, Kč (desettisíc korun českých). Akcie nebudou kótované. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Při zvýšení základního kapitálu má obchodní společnost Clarita B.V. se sídlem Nizozemské království, 1076 AZ Amsterdam, Locatellikade 1, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti METRO Česká republika, a.s., přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejího podílu na základním kapitálu společnosti. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Pro zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva - - - -a) místem pro vykonání přednostního práva je kancelář společnosti na adrese 110 00 Praha 1, Na Florenci 19, v pracovní dny v době od 9,00 hod. do 15,00 hod.; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -b) lhůta pro vykonání přednostního práva činí dvacet dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku k Městskému soudu v Praze, přičemž upsání akcie je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; - - - - - - - - - - - - - - -c) počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionáři oznámen zveřejněním v Obchodním věstníku podle ustanovení § 204a odst. 2 obchodního zákoníku a dále způsobem určeným pro svolání valné hromady, a to tak, že mu společnost doručí oznámení o počátku běhu lhůty na adresu sídla uvedenou v seznamu akcionářů nejpozději první následující den po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku k Městskému soudu v Praze; -d) vzhledem k tomu, že společnost má pouze jediného akcionáře, který vlastní 100 % dosavadních akcií společnosti, je tento oprávněn přednostně upsat 100 % nových akcií společnosti; na jednu dosavadní akcii připadá podíl ve výši 1/120 (jedna lomeno jednostodvacet) na jedné nové akcii; - - - - - - - - - - - - - - -e) emisní kurs každé akcie upisované s využitím přednostního práva činí 15.053.310,30Kč (patnáctmilionůpadesáttřitisíctřistadeset a 30/100 korun českých) a je vždy tvořen jmenovitou hodnotou akcie ve výši 10.000, Kč (desettisíc korun českých) a emisním ážiem ve výši 15.043.310,30Kč (patnáctmilionůčtyřicettřitisíc-třistadeset a 30/100 korun českých). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Pokud nebudou nově vydávané akcie či jejich část upsány s využitím přednostního práva, bude nabídnuta předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost Metro International S.A. se sídlem Lucemburské velkovévodství, L 2449 Luxembourg, 11, Boulevard Royal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva - - - -a) místem pro upsání nové akcie je kancelář společnosti na adrese 110 00 Praha 1, Na Florenci 19, v pracovní dny v době od 9,00 hod. do 15,00 hod.; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -b) lhůta pro vykonání práva úpisu činí čtrnáct dnů a počne běžet následující den po doručení oznámení o započetí běhu lhůty pro upsání akcie bez využití přednostního práva, přičemž upsání akcie je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; - - - - - - - - - - - - - - -c) počátek běhu lhůty bude předem určenému zájemci obchodní společnosti Metro International S.A. oznámen doporučeným dopisem nejpozději první následující den po skončení lhůty pro upsání akcie s využitím přednostního práva; - - - - - - - - - - - - -d) emisní kurs každé akcie upisované bez využití přednostního práva činí 15.053.310,30Kč (patnáctmilionůpadesáttřitisíctřistadeset a 30/100 korun českých) a je vždy tvořen jmenovitou hodnotou akcie ve výši 10.000, Kč (desettisíc korun českých) a emisním ážiem ve výši 15.043.310,30Kč (patnáctmilionůčtyřicettřitisíc-třistadeset a 30/100 korun českých). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře vůči společnosti z důvodu Smlouvy o půjčce, uzavřené dne 20.12.2007 (dvacátého prosince roku dvoutisícíhosedmého) mezi obchodní společností Clarita B.V. se sídlem Nizozemské království, 1076 AZ Amsterdam, Locatellikade 1, jako věřitelem a obchodní společností METRO Česká republika, a.s., jako dlužníkem. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře vůči společnosti ve výši 150.533.103, Kč (jednostopadesátmilionůpětsettřicettřitisícjedno-stotři korun českých) proti pohledávce společnosti vůči akcionáři na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. - - - - - - - - - - - - - - -Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku k Městskému soudu v Praze. Před podáním návrhu musí nastat i účinnost smlouvy o započtení, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této smlouvy a tím ke splacení celého emisního kursu. Má li akcionář využít možnosti započtení uvedené pohledávky, musí společnosti doručit písemný návrh smlouvy o započtení do patnácti dnů ode dne upsání akcií. - - - - - - - - - - - - - -Smlouva o započtení musí obsahovat specifikaci pohledávky, právní důvod vzniku, počet, jmenovitou hodnotu a emisní kurs akcií, jejichž emisní kurs bude započten proti pohledávce akcionáře. Pravost podpisů na smlouvě musí být úředně ověřena. - - - - - - - - - - - - - - - -Nevyužije-li akcionář této připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky nebo nemá-li v době upisování vůči společnosti takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kursu, je akcionář povinen splatit celý emisní kurs upsané akcie, popřípadě jeho část, do patnácti dnů od upsání akcie na zvláštní účet č. 577838553/0300, který byl za tím účelem otevřen na jméno společnosti u Československé obchodní banky, a.s. - - - - - -Dojde li k upsání nových akcií bez využití přednostního práva, je předem určený zájemce obchodní společnost Metro International S.A. povinen splatit celý emisní kurs upsané akcie, popřípadě jeho část, do patnácti dnů od upsání akcie na zvláštní účet č. 577838553/0300, který byl za tím účelem otevřen na jméno společnosti u Československé obchodní banky, a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - zobrazit více skrýt více
  • 2. března 1998 - 23. září 1998 : Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 15.1.1998 o zvýšenízákladního jmění o 5.000.000,- Kč vydáním 500 ks akcií na jménoo jmenovité hodnotě 10.000,- Kč v listinné podobě. Akc... ie budouupsány dle dohody akcionářů na základě § 205 Obchodníhozákoníku. Lhůta pro splácení akcií je stanovena na 7 dnů ode dneuzavření dohody dle § 205 Obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
  • 21. května 1997 - 23. září 1998 : Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 8.4.1997 o zvýšenízákladního jmění o 6000000,-Kč, vydáním 600 ks akcií na jméno ojmenovité hodnotě 10000,-Kč v listinné podobě. Akcie bu... douupsány dle dohody akcionářů na základě § 205 obchodníhozákoníku. Lhůta pro splacení akcií je stanovena na 1 týden podpodpisu dohody dle § 205 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů