Základní údaje

Historické adresy

27.11.1996 - 28.12.2012 Praha 1, Národní tř. 21

Adresa z obchodního rejstříku

od 30.12.2003 Praha l, Národní třída 21

25091379

DIČ

Není plátce DPH

9.6.1997 - 30.12.2008

CZ25091379

Datum vzniku

27. listopadu 1996

Datum zániku v obchodním rejstříku

28. prosince 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

28. prosince 2012

Historické názvy

29.6.2010 - 28.12.2012

RANN GLOBALNET, a.s. v likvidaci

27.11.1996 - 29.6.2010

RANN GLOBALNET, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4422

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

20.12.2002 - 28.12.2012

31 000 000 Kč

27.11.1996 - 20.12.2002

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 28. prosince 2012 - 28. prosince 2012 : Vymazává se ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o výmazu z obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu je zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku.
  • 29. června 2010 - 28. prosince 2012 : Důvodem likvidace je rozhodnutí Městského soudu v Praze č.j. 73 Cm 255/2008-6 ze dne 19.12.2008, které nabylo právní moci dne 23.3.2010 o zrušení společnosti s likvidací.
  • 16. prosince 2004 - 28. prosince 2012 : Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 3.11.2004 č.j. 33 Nc 8186/2004 nařídil exekuci povinného RANN GLOBALNET a.s. k uspokojení pohledávky ve výši 10.178,56 Kč s příslušenstvím... ve prospěch oprávněného Český Telecom, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3. Soud pověřil provedením exekuce soudního exekutora JUDr. Miloslava Hauerlanda Exekutorský úřad Praha 5. zobrazit více skrýt více
  • 16. prosince 2004 - 28. prosince 2012 : Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 18.5.2004 č.j. 33 Nc 7217/2004 nařídil exekuci povinného RANN GLOBALNET a.s. k uspokojení pohledávky ve výši 4.095.042,60 Kč s příslušenst... vím oprávněného NEXTRA Czech Republic s.r.o. V Celnici 10, Praha 1. Soud pověřil provedením exekuce soudního exekutora JUDr. Marcelu Dvořáčkovou Exekutorského úřadu Hradec Králové. zobrazit více skrýt více
  • 2. dubna 1999 - 8. března 2000 : Náhradní valná hromada společnosti RANN GLOBALNET a.s. dne2.10.1998 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti takto:Základní jmění společnosti se zvyšuje z 1.000.000,- Kč, tj... .slovy jednohomilionu korun českých, na 31.000.000,- Kč, tj.slovy třicetjednamilionů korun čekých, tedy o 30.000.000,- Kč,tj. slovy třicet milionů korun českých s tím, že emisní kursdříve upsaných akcií byl zcela splacen.Formou nyvýšení základního jmění bude vydání nové emiselistinných akcií znějících na majitele v počtu 300 (třista)kusů, v nominální hodnotě 100.000,- Kč, tj. slovy jednostotisíckorun českých s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva.Upisování akcií nad částku 30.000.000,- Kč se nepřipouští.Emisní kurs akcie je roven nominální hodnotě. Nově vydané akciebudou upsány s využitím přednostního práva stávajících akcionářůtakto:- místem pro vykonání přednostního práva upsat nové akciespolečnosti je sídlo společnosti, lhůta pro vykonánípřednostního práva je patnáct dnů, počátek běhu lhůty je dennásledující po dni, kdy usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění bude zapsáno do obchodního rejstříku,- upisované akcie s využitím přednostního práva jsou akcie vpočtu 300 kusů, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (tj.slovyjednostotisíc korun českých) znějících na majitele v listinnépodobě, emisní kurs těchto akcií je 100.000,- Kč (slovyjednostotisíc korun českých). Každý akcionář má přednostní právoupsat nové akcie v rozsahu svého podílu na základním jměníspolečnosti,- upisovatelé splatí 100 % jmenovité hodnoty nově emitovanýchakcií peněžitým vkladem a to převodem na účet společnosti uRaiffeisenbank a.s. Praha, číslo účtu 1001033271 ve lhůtěpatnácti dnů, počátek běhu lhůty je den následující po dni, kdyusnesení valné hromady o zvýšení základního jmění bude zapsánodo obchodního rejstříku,- akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodníhozákoníku,- v případě, že veškeré akcie nebudou stále ještě upsány, budeuskutečněna veřejná výzva k upsání akcií. Tato výzva obsahujícínáležitosti stanovené obchodním zákoníkem č. 513/91 Sb., vplatném znění, bude uveřejněna vhodným způsobem představenstvemspolečnosti. zobrazit více skrýt více
  • 27. listopadu 1996 - 8. března 2000 : Akcie budou vydány v listinné podobě. Jejich převoditelnostnení omezena.
posunout dolů