Trendy

3 490 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

1 566 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

28 157 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Historické adresy

28.5.2014 - 20.4.2016 Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
24.6.2004 - 28.5.2014 Praha 9, Slévačská 744/1, PSČ 19800
5.12.1996 - 24.6.2004 Praha 9, Kolbenova 5/159, PSČ 19000

25092383

DIČ

Není plátce DPH

15.10.1997 - 31.3.2009

CZ25092383

Datum vzniku

5. prosince 1996

Datum zániku v obchodním rejstříku

20. dubna 2016

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

20. dubna 2016

Datová schránka

qezdydt

Historické názvy

15.3.2001 - 20.4.2016

ETO, a.s.

9.12.1996 - 15.3.2001

ČKD ETO, a.s.

5.12.1996 - 9.12.1996

ČKD EKO, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4432

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

3.10.2002 - 20.4.2016

30 000 000 Kč

12.11.1998 - 3.10.2002

200 000 000 Kč

9.1.1997 - 12.11.1998

950 100 000 Kč

5.12.1996 - 9.1.1997

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 20. dubna 2016 - 20. dubna 2016 : Na základě fúze dle projektu fúze sloučením mezi zúčastněnými společnostmi, a to na straně jedné zanikajícími společnostmi: společností Baudry Alfa, a.s., se sídlem Vladislavova 13... 90/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 291 49 363, společností ETO, a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 250 92 383, společností Beroun Property Alfa, a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha, IČO 241 39 866, společností ORCO FINANCIAL SERVICES, s.r.o., člen holdingu ORCO PROPERTY GROUP SA, se sídlem Na poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 276 06 406, společností Valanto Consulting a.s., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1047/26, PSČ 11000, IČO 282 45 156, společností Rejko, a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 275 85 328, společností Mamaison management s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1047/26, PSČ 11000, IČO 282 59 751, společností MEGALEIAR a.s., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1047/26, PSČ 11000, IČO 276 59 461, společností ABLON s.r.o., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 257 10 001, společností ORCO Hotel Ostrava, a.s., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1047/26, PSČ 11000, IČO 261 82 149, a na druhé straně nástupnickou společností ORCO Hotel Riverside, s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1047/26, PSČ 11000, IČO 630 73 030, došlo k zániku společností Baudry Alfa, a.s., ETO, a.s., Beroun Property Alfa, a.s., ORCO FINANCIAL SERVICES, s.r.o., člen holdingu ORCO PROPERTY GROUP SA, Valanto Consulting a.s., Rejko, a.s., Mamaison management s.r.o., MEGALEIAR a.s., ABLON s.r.o. a ORCO Hotel Ostrava, a.s. bez likvidace a k přechodu jejich jmění na nástupnickou společnost ORCO Hotel Riverside, s.r.o., která vstoupila do právního postavení zanikajících společností. zobrazit více skrýt více
 • 28. května 2014 - 20. dubna 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 28. května 2014 - 20. dubna 2016 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 28. května 2014 - 20. dubna 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 2
 • 5. prosince 1996 - 20. dubna 2016 : Akcie nejsou veřejně obchodovatelné.
 • 5. prosince 1996 - 20. dubna 2016 : Převoditelnost akcií není omezena.
 • 3. ledna 2002 - 3. října 2002 : Dne 16.10.2001 rozhodla valná hromada o snížení základníhokapitálu společnosti za účelem úhrady ztráty minulých let.Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhradapřevážn... é části její ztráty z let minulých (období let 1996-2000).Základní kapitál společnosti se v souladu s ust.§ 216a, odst.1písm.a) zák.č.513/1991 Sb. obchod.zák. v platném znění, snižujeza účelem úhrady převážně části ztráty společnosti z letminulých (1996-2000) o 170.000.000,- Kč, z dosavadní hodnoty200.000.000,- Kč na novou hodnotu 30.000.000,- Kč,a to sníženímjmenovité hodnoty všech akcií společnosti z dosavadní jmenovitéhodnoty 100.000,- Kč na jednu akcii na novou jmenovitou hodnotu15.000,- Kč na jednu akcii.Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita kúhradě ztráty společnosti v letech 1996-1999, ve výši38.635.391,95 Kč a úhrady převážně části ztráty roku 2000 vevýši 131.364.608,05 Kč.Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno vyznačením nové,nižší jmenovité hodnoty ve výši 15.000,- Kč na dosavadníchakcií. Představenstvo společnosti přitom ve lhůtě 7 dnů ode dne,kdy bude snížení základního kapitálu společnosti zapsáno doobchodního rejstříku, vyzve akcionáře mající listinné akciezpůsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady,aby ve lhůtě 60 dní od dne, kdy byla výzva uveřejněna(doručena), předložilstávající akcie o jmenovité hodnotě100.000,- Kč za účelem vyznačení jejich nové jmenovité hodnotyve výši 15.000,- Kč zobrazit více skrýt více
 • 6. února 1998 - 12. listopadu 1998 : Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 3.12.1997 o sníženízákladního jmění společnosti o pevnou částku, vzetím akcií,resp. zatímních listů z oběhu:a) Akcionáři ČKD ELEKTROTECHNIKA... , akciová společnost anispolečnosti ČKD ETO, a.s. se nepodařilo zcela naplnitpodnikatelské záměry, které byly zamýšleny při zvýšenízákladního jmnění podle rozhodnutí tehdy jediného akcionáře ČKDELEKTROTECHNIKA, akciová společnost při výkonu působnosti valnéhromady společnosti z 18.12.1996 Uvedený akcionář a společnostČKD ETO, a.s.nedocílili toho, aby do katastru nemovitostí bylovloženo vlastnické právo pro společnost ke všem nemovitýmvěcem, které tvořily součást nepeněžitého vkladu. Nebylo vloženovlastnické právo k nemovitým věcem v hodnotě cca 750 000 000,-Kč podle ocenění uvedeného ve znaleckých posudcích a vrozhodnutí akcionáře z 18.12.1996. Hlavním důvodem bylo zatíženíuvedených nemovitých věcí zástavním právem třetích osob.Dále uvedený akcionář ČKD ELEKTROTECHNIKA, akciová společnostdosud nesplatil část peněžitého vkladu ve výši 700 000,- Kč.U akcionáře ČKD ELEKTROTECHNIKA, akciová společnost došlo podlerozhodnutí mimořádné valné hromady uvedené společnosti z26.11.1997 k rozhodnutí o zrušení a vstupu společnosti dolikvidace (podán návrh na zápis do obchodního rejstříku). Poopětovném zhodnocení celkové situace bylo dohodnuto, že uvedenáčást nemovitých věcí, u kterých nebylo vloženo vlastnické právodo katastru nemovitostí, bude vrácena, resp. ponechána uuvedeného akcionáře. Společnost ČKD ETO, a.s. po přehodno-cení svého podnikatelského záměru tyto nemovité věci nepotřebujeke své podnikatelské činnosti. Rovněž se jeví jako vhodné, abyuvedený akcionář nesplácel dosud nesplacenou část peněžitéhovkladu, neboť společnost i tak má základní jmění v dostatečnévýši odpovídající jejím současným potřebám.b) rozsah snížení základního jmění:Z původní výše základního jnění: 950 100 000,- Kčo částku: 750 100 000,- KčNa novou výši základního jmění: 200 000 000,- Kčc) způsob, jak má být snížení základního jmění provedeno:Bezplatným vzetím akcií a zatímních listů z oběhu, o pevnoučástku:Z původních 9 494 ks akcií a 7 ks zatímních listů o jmenovitéhodnotě po 100 000,- Kč, vzetím všech 7 494 ks akcií a 7 kszatímních listů ve vlatnictví akcionáře ČKD ELEKTROTECHNIKA,akciová společnost z oběhu, a to na základě jednomyslnéhorozhodnutí této valné hromady, tedy všech akcionářů, kterénahrazuje veřejný návrh smlouvy, resp. smlouvu o bezplatnémvzetí z oběhu. za zatímní listy vzaté z oběhu akcie nebudouvydány.Zbude 2 000 ks akcií o jmenovité hodnotě po 100 000,- Kč vevlastnictví ostatních akcionárů.Akcie jsou kmenové, forma na jméno, podoba listinná, veřejnáobchodovatelnost není, omezení převoditelnosti není, a to jak uakcií a zatímních listů určených k vzetí z oběhu, tak i zzbylých akcií, žádná zvláštní práva nejsou s nimi spolena a nicz uvedeného se nemění.d) lhůta pro předložení listinných akcií a zatímních listů:Akcionář ČKD ELEKTROTECHNIKA, akciová společnost předloží 7 494ks listinných akcií druhé emise číslo 2001-9491 a 7 ks zatímníchlistů představenstvu společnosti do 3 dnů od právní moci zápisunové výše základního jmění v obchodním rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 9. ledna 1997 - 12. listopadu 1998 : Na základním jmění je splaceno 949 400 000,- Kč
 • 5. prosince 1996 - 21. ledna 1998 : Jediný akcionář: ČKD ELEKTROTECHNIKA, akciová společnostPraha 9, Kolbenova 159,identifikační číslo: 00 56 50 24
 • 5. prosince 1996 - 9. ledna 1997 : Na základním jmění je splaceno 300 000,- Kč.
posunout dolů