Trendy

85 251 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

-6 530 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

51 516 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

225

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 30.11.2015 Sokolovská 810/304, Vysočany, 190 00 Praha 9

Historické adresy

9.12.1996 - 30.11.2015 Praha 9, Sokolovská 304

25093126

DIČ

od 1.8.2003

CZ25093126

Datum vzniku

9. prosince 1996

Datová schránka

ut3n8qa

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4442

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.1.2007

5 000 000 Kč

Historické jmění

10.2.2003 - 1.1.2007

85 000 000 Kč

23.4.2002 - 10.2.2003

85 000 000 Kč

9.9.1999 - 23.4.2002

20 000 000 Kč

9.12.1996 - 9.9.1999

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 9

Bankovní účty

zvěřejněno 11.10.2016

2112830788 / 2700

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

9.7.1997 - 31.7.2011

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Sokolovská 810/304, 190 00, Praha - Vysočany

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 12. dubna 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 21. května 2012 : Část podniku tvořící smostatnou organizační složku, a to lékárnu nacházející se v budově polikliniky Vysočany na adrese Sokolovská 304, Praha 9, PSČ 190 61, včetně veškerého vybave Část podniku tvořící smostatnou organizační složku, a to lékárnu nacházející se v budově polikliniky Vysočany na adrese Sokolovská 304, Praha 9, PSČ 190 61, včetně veškerého vybave...ní, inventáře, personálu, pohledávek a závazků a dalších majetkových hodnot sloužících k provozování této části podniku, byla prodána Smlouvou o prodeji části podniku společnosti ze dne 01.08.2011 obchodní společnosti MEDICON Pharm s.r.o., IČO 654 12 109, se sídlem Praha 4, Antala Staška 1670/80, PSČ 140 46. zobrazit více skrýt více
 • 9. ledna 2012 : Část podniku - věci, práva a jiné majetkové hodnoty sloužící k provozování oddělení centra následné péče nacházející se v budově nemocnice s poliklinikou Vysočany na adrese Praha Část podniku - věci, práva a jiné majetkové hodnoty sloužící k provozování oddělení centra následné péče nacházející se v budově nemocnice s poliklinikou Vysočany na adrese Praha ...9, Sokolovská 304, PSČ 190 61, byla prodána Smlouvou o prodeji části podniku obchodní společnosti MEDICON Hospitals s.r.o., IČO 256 34 691, sesídlem Praha 4, Roškotova 1717/2, PSČ 140 44 ze dne 12.12.2011. zobrazit více skrýt více
 • 15. listopadu 2011 : Část podniku tvořící samostatnou organizační složku, tj. věci, práva a jiné majetkové hodnoty sloužící k provozování oddělení radiodiagnostiky nacházející se v budově nemocnice s p Část podniku tvořící samostatnou organizační složku, tj. věci, práva a jiné majetkové hodnoty sloužící k provozování oddělení radiodiagnostiky nacházející se v budově nemocnice s p...oliklinikou Vysočany na adrese Praha 9, Sokolovská 304, PSČ 190 61, byla prodána Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 27.9.2011 obchodní společnosti MEDICON Services s.r.o., IČO 480 28 479, se sídlem Praha 4, Roškotova 1717/2, PSČ 140 44. zobrazit více skrýt více
 • 11. ledna 2011 : Část podniku tvořící samostatnou organizační složku, a to laboratoře specializované v oblasti klinické biochemie a hematologie, umístěných v budově CLINICUM a.s. - Nemocnice Vysoča Část podniku tvořící samostatnou organizační složku, a to laboratoře specializované v oblasti klinické biochemie a hematologie, umístěných v budově CLINICUM a.s. - Nemocnice Vysoča...ny v Praze 9, Sokolovská 810/304, včetně veškerého vybavení, inventáře, personálu, pohledávek a závazků a dalších majetkových hodnot sloužících k provozování této části podniku, byla prodána Smlouvou o prodeji části podniku společnosti ze dne 22.12.2010 obchodní společnosti AeskuLab a.s., se sídlem Praha 6, Vokovice, Kladenská 53/68, PSČ 160 00, IČ 604 70 488. zobrazit více skrýt více
 • 12. února 2007 : Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost CLINICUM a.s., se sídlem Praha 9, Sokolovská 304, IČ250 93 126, jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společ Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost CLINICUM a.s., se sídlem Praha 9, Sokolovská 304, IČ250 93 126, jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společ...nosti GES ASSET DEVELOPMENT, a.s., se sídlem Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 132/24, IČ 252 96 825 zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložce 7380. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 2007 : Na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 11. prosince přechází část jmění společnosti k 1. červenci 2006 formou rozdělení společnosti odštěpením na jedinou novou společnost Na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 11. prosince přechází část jmění společnosti k 1. červenci 2006 formou rozdělení společnosti odštěpením na jedinou novou společnost ...Sokolovská 304 a.s., se sídlem Praha 9, Sokolovská 304, PSČ 19000. zobrazit více skrýt více
 • 9. prosince 1996 : Společnost vznikla přeměnou ze společnosti CLINICUM spol. s r.o.IČ: 48117137, která byla zapsána v Rg C 16940 a je v plnémrozsahu jejím právním nástupcem.Akcie mají listinnou podob Společnost vznikla přeměnou ze společnosti CLINICUM spol. s r.o.IČ: 48117137, která byla zapsána v Rg C 16940 a je v plnémrozsahu jejím právním nástupcem.Akcie mají listinnou podob...u a nebudou veřejně obchodovatelné.Základní jmění spol. je splaceno v plné výši. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 18. října 2005 - 12. února 2007 : Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost CLINICUM a.s., se sídlem Praha 9, Sokolovská 304, IČ250 93 126, jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společ... nosti GES ASSIT DEVELOPMENT, a.s., se sídlem Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 132/24, IČ 252 96 825 zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložce 7380. zobrazit více skrýt více
 • 26. listopadu 2001 - 23. dubna 2002 : Dne 28.6.2001 rozhodla valná hromada společnosti CLINICUM, a.s.,IČ 25093126, se sídlem: Sokolovská 304, Praha 8 (dále jen"společnost") o zvýšení základního kapitálu společnosti o č... ástku65,000.000,- Kč z částky 20,000.000,- Kč na konečnou částku85,000.000,- Kč, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad tutočástku.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním novýchkmenových akcií společnosti vydaných v listinné podobě,znějících na jméno, a to v počtu 60.000 kusů o jmenovité hodnotějedné akcie 1.000,- Kč a v počtu 20.000 kusů o jmenovité hodnotějedné akcie 250,- Kč. Nově upsané akcie nebudou registrované.Emisní kurs nově upsaných akcií s využitím přednostního práva jeshodný s jejich jmenovitou hodnotou.Nově emitované akcie budou upisované upsány s využitímpřednostního práva stávajících akcionářů ve smyslu ustanovení §204a Obchodního zákoníku výlučně peněžitými vklady (I. koloupisování)Přednostní právo k upisování akcií lze využít ve lhůtě 14-tidnů, když počátek této lhůty bude oznámen všem akcionářůmdoporučeným dopisem představenstva. Představenstvo společnostije povinno odeslat dopis s oznámením o počátku lhůty k upisováníakcií všem akcionářům společnosti do 14-ti dnů ode dnezveřejnění informace o přednostním právu akcionářů k upisováníakcií.Počátek lhůty k upisování nových akcií s využitím přednostníhopráva akcionářů musí být stanoven tak, aby doba mezi odeslánímdopisu a počátkem běhu lhůty pro upisování akcií činila nejméně14 dnů.Akcie lze upsat v sídle společnosti Praha 9, ul. Sokolovská304/810, v sekretariátu ředitelky společnosti, každý pracovníden shora uvedené lhůty od 9:00 do 15:00 hod.Na jednu dosavadní akcii společnosti lze upsat 3 kusy akcií ojmenovité hodnotě jedné akcie1.000,- Kč a 1 kus akcie ojmenovité hodnotě 250,- Kč.K upsání nových akcií dochází zápisem do listiny upisovatelů.Zápis zahrnuje počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu a druhupisovaných akcií, emisní kurs splácených akcií. Upisovatel jepovinen splatit část emisního kursu upsaných akcií ve výši 30%jmenovité hodnoty akcií na účet společnosti vedený uŽivnostenské banky č.: 510-124741003/0400 ve lhůtě 10-ti dnů odedne upsání akcií, jinak je jeho upsání akcií neúčinné. Splacenímse rozumí den připsání příslušné částky na účet společnosti.Upisovatel je povinen splatit zbytek emisního kursu upsanýchakcií na účet společnosti shora uvedený nejpozději ve lhůtě 1roku ode dne upsání akcií. Splacením se rozumí den připsánípříslušné částky na účet společnosti.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva nebojejich upsání bude neúčinné, budou nabídnuty k upsání jedinémuzájemci - společnosti Česká průmyslová, a.s., IČ: 43871658 sesídlem Praha 3, Husitská 65, a to za shodných podmínek za jakýchbyly upisovány akcie s využitím přednostního práva.Jediný zájmce je oprávněn upsat tyto akcie společnosti ve lhůtě14-ti dnů od dne doručení výzvy k uzavření smlouvy o upsáníakcií, a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou se společnosti(II. kolo upisování).Výzvu k uzavření smlouvy odešle společnost jedinému zájemcinejpozději do 30-ti dnů ode dne počátku běhu lhůty k upisováníakcií s využitím přednostního práva akcionářů. Podpisyna tétosmlouvě musí být úředně ověřeny.Emisní kurs akcií upisovaných jediným zájemcem je shodný sjejich jmenovitou hodnotou.K upsání nových akcií dochází uzavřením smlouvy. Smlouva musíobsahovat počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu a druhupisovaných akcií, emisní kurs splácených akcií.Upisovatel je povinen splatit část emisního kursu upsaných akciíve výši 30% jmenovité hodnoty akcií na účet společnosti vedený uŽivnostenské banky č. 510 - 124741003/0400, a to ve lhůtě 10-tidnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, jinak je jehoupsání akcií neúčinné. Splacením se rozumí den připsánípříslušné částky na účet společnosti.Upisovatel je povinen splatit zbytek emisního kursu upsanýchakcií na účet společnosti shora uvedený nejpozději ve lhůte 1roku ode dne upsání akcií. Splacením se rozumí den připsánípříslušné čásky na účet společnosti.Valná hromada společnosti dále v souladu s ustanovením 202 odst.4 písm. c) obchodního zákoníku vyslovila souhlas se započtenímpohledávek společnosti Česká průmyslová a.s., IČ: 43871658 sesídlem Praha 3, Husitská 65 vůči společnosti proti pohledávcespolečnosti na splacení emisního kursu tímto akcionářem upsanýchakcií, a to těchto pohledávek:a) ze Smlouvy o zapůjčení automobilu uzavřené mezi společnostíGES REAL INVESTMENT, s.r.o. a společností dne 1.6.1998 a dodatkuč. 1 ze dne 1.11.1999 k této smlouvě, pohledávku na zaplaceníčástky ve výši 95.172,- Kč,b) z Dohody uzavřené mezi GES REAL INVESTMENT, s.r.o. aspolečností dne 30.6.2000, pohledávku na zaplacení částky vevýši 27.452,- Kč,c) ze Smlouvy GES REAL INVESTMENT, s.r.o. a společností dne30.6.2000 a dodatku č. 1 ze dne 1.5.2001 k této smlouvě,pohledávku na zaplacení částky ve výši 10,250.000,- Kč spolu spříslušenstvím, které ke dni 31.5.2001 činí částku ve výši532.038,36 Kč,d) ze Smlouvy o poskytování poradenských služeb, která bylauzavřena mezi společností GES - poradenská, akciová společnost,IČ: 26126672, se sídlem: se sídlem: Praha 1, Petrská 12, aspolečností dne 5.11.1999, pohledávku na zaplacení částky vcelkové výši 982 800,- Kč,e) ze Smlouvy o úvěru, která byla uzavřena mezi společnostíMIDDLE EUROPE FINANCE, spol. s r.o. a společností dne 21.12.1999a dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 20.12.2001, pohledávku nazaplacení částky ve výši 2,300.000,- Kč, jež je splatná k31.12.2001 spolu s příslušenstvím, které k 31.5.2001 činí částkuve výši 422 695,89 Kč,f) ze Smlouvy o úvěru, která byla uzavřena mezi společnostíMIDDLE EUROPE FINANCE, spol. s r.o. a společností dne 25.9.1997a dodatku č. 1 ze dne 21.9.1998, dodatku č. 2 ze dne 23.9.1999 adodatku č. 3 ze dne 25.9.2000 k této smlouvě, pohledávku nazaplacení částky ve výši 4,898.708,- Kč jež je splatná k31.12.2001, spolu s příslušenstvím, které k 31.5.2001 činíčástku v celkové výši 1,783.128,95 Kč,g) ze Smlouvy o půjčce, která byla uzavřena mezi společnostíMIDDLE EUROPE FINANCE, spol. s r.o. a společností dne 1.6.1998 adodatku č. 1 ze dne 21.12.1998 a dodatku č. 2 ze dne 1.12.1999 adodatku č. 3 ze dne 20.12.2000 k této smlouvě, pohledávku nazaplacení částky ve výši 400.000,- Kč, jež je splatná k31.12.2001, spolu s příslušenstvím, které k 31.5.2001 činíčástku ve výši 218.599,19 Kč,h) ze Smlouvy o půjčce, která byla uzavřena mezi společnostíMIDDLE EUROPE FINANCE, spol. s r.o. a společností dne 24.8.2000k této smlouvě, pohledávku na zaplacení částky ve výši 500.000,-Kč, jež je splatná k 31.12.2001, spolu s příslušenstvím, které k31.5.2001 činí částku ve výši 160.808,72 Kč,i) ze Smlouvy o půjčce, která byla uzavřena mezi společnostíMIDDLE EUROPE FINANCE, spol. s r.o. a společností dne 20.4.1999a dodatku č. 1 ze dne 20.12.1999 a dodatku č. 2 ze dne20.12.2000 k této smlouvě, pohledávku na zaplacení částky vevýši 2,000.000,- Kč, jež je splatná k 31.5.2001 spolu spříslušenstvím, které k 31.5.2001 činí částku ve výši 744.953,30Kč,j) ze Smlouvy o půjčce, která byla uzavřena mezi společnostíMIDDLE EUROPE FINANCE, spol. s r.o. a společností dne 18.2.1998a dodatku č. 1 ze dne 21.12.1998 a dodatku č. 2 ze dne20.12.1999 a dodatku č. 3 ze dne 20.12.2000 k této smlouvy,pohledávku na zaplacení částky ve výši 100.000,- Kč, jež jesplatná k 31.5.2001 spolu s příslušenstvím, které k 31.5.2001činí částku ve výši 59.785,22 Kč,které byly ze strany společnosti uznány co do důvodu a výše,byly postoupeny na společnost Česká průmyslová, a.s. Smlouvami opostoupení pohledávek ze dne 24.5.2001, Když postoupenípohledávek bylo společnosti písemně oznámeno.Upisovatel - společnost Česká průmyslová, a.s., IČ: 43871658 sesídlem Praha 3, Husitská 65 je povinen uzavřít se společnostípísemnou smlouvu o započtení vzájemných pohledávek dleustanovení § 204a odst. 2 obchodního zákoníku, a to ve lhůtě14-ti dnů ode dne upsání akcií.Podpisy na této smlouvě musí být úředně ověřeny. zobrazit více skrýt více
 • 11. března 1999 - 9. září 1999 : Valná hromada konaná dne 1.10.1998 schválila toto usnesení:1. Z důvodu potřeby získání finančních prostředků k částečnémuoddlužení společnosti, zejména k úhradě úvěru, který společ... nostzískala na zaplacení závazku k FNM ČR, se základní jmění zvyšujeo 19.000.000,- Kč na konečných 20.000.000,- Kč. Upisování akciínad tuto částku se nepřipouští.2. Zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem 19.000 akciíznějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč,všechny stejného druhu jako akcie dosavadní ( kmenové ), vlistinné podobě, veřejně neobchodovatelné, v emisním kurzu1.000,- Kč u jedné akcie.3. Stávající akcionáři mají přednostní právo upsat část novýchakcií v rozsahu svých akciových podílů na základním jměníspolečnosti. Přednostní jprávo mohou vykonat v prvním koleupisování poprvé v den jeho zahájení, kterým bude třicátý den podni zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Prvékolo potrvá dva týdny a akcie lze přednostně upisovat denně vždyod 9 do 11 hod. v sídle společnosti v Praze 9, Sokolovská 304 vsekretariátu ředitele.Na jednu dosavadní akcii lze upsat 19 akcií nových o jmenovitéhodnotě 1.000,- Kč. Celkem lze přednostně upsat 19.000 novýchakcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, znějících najméno, v listinné podobě, všechny stejného druhu ( kmenové) , vemisním kurzu 1.000,- Kč u jedné nové akcie. Právo může vykonatkaždý akcionář, který je zapsán v seznamu akcionářů ke dnizahájení úpisu.4. Akcie, které nebudou přednostně upsány akconáři, budounabídnuty k úpisu kterémukoliv zájemci na základě veřejné výzvyk úpisu. Veřejný úpis proběhne ve druhém upisovacícm kole, jehožprvým dnem bude třicátý den po skončení kola prvého a potrvá dvatýdny. Akcie lze upisovat denně od 9 hod. do 11 hodl v sídlespolečnosti v Praze 9, Sokolovská 304. Emisní kurz taktoupsaných akcií činí 1.000,- Kč na jednu akcii.5. Upsané akcie splatí upisovatelé v celém emisním kurzupeněžitými vklady na účet společnosti u České spořitelny a.s.,č.ú. 600457-098/0800 nebo na jiný účet, který uvedepředstavenstvo v oznámení a výzvě k úpisu, a to nejpozději do 7dnů ode dne, kdy byly akcie upsány zápisem v upisovací listině.6. Představenstvo předem oznámí všem akcionářům písemně naadresy uvedené v seznamu akcionářů možnost přednostního úpisu suvedením místa a doby újjpisu, počtu upisovaných nocých akcií najednu dosavadní akcii, jemnovité hodnoty, druhu, formy, podoby aemisního kurzu nových akcií.7. Představenstvo zveřejní podle stanov usnesení o zvýšenízákladního jmění a výzvu k úpisu akcií bez zbytečného odkladu pozápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Výzvabude obsahovat zákonem a stanovami předepsané náležitosti. zobrazit více skrýt více
 • 6. března 1997 - 11. března 1999 : třetí kolo se bude konat čtvrtý dne po druhém kole pouze vpřípadě, že některý z akcionářů nesplatí ve stanovené lhůtěakcie, které upsal v prvním a druhém kole.Ve třetím kole mohou ... upisovat nové akcie dosavadní akcionáři svýjimkou těch, kteří v předchozích kolech upsali akcie neúčinně.Akcie mohou upisovat bez dalších omezení. V případě, že vetřetím kole bude zájem o úpis přesahovat počet volných akcií,bude nárok na úpis odpovídat poměru jmenovité hodnoty akciíakcionáře, který upsal akcie ve třetím kole, k součtujmenovitých hodnot všech akcií, kterými disponují akcionáři,kteří upsali akcie ve třetím kole upisování. zobrazit více skrýt více
 • 6. března 1997 - 11. března 1999 : první kolo ode dne stanoveného představenstvem dva týdny vždyv době od 8.30 do 10.30 hod.V prvém kole mohou upisovat nové akcie dosavadní akcionáři vpoměru v jakém se jejich akcie ... podílí na dosavadním základnímjmění společnosti, tedy na 1 kus dosavadních akcií lze upsat 7kusů nových akcií.- druhé kolo patnáctý den po dni následujícím po zahájeníupisování od 8.30 do 10.30 hod.Ve druhém kole mohou upisovat nové akcie dosavadní akcionáři bezomezení. V případě, že ve druhém kole bude zájem o úpispřesahovat počet volných akcií, bude nárok na úpis akciíodpovídat poměru jmenovité hodnoty akcií akcionáře, který upsalakcie v druhém kole, k součtu jmenovitých hodnot všech akcií,kterými disponují akcionáři, kteří upsali akcie v druhém koleupisování. zobrazit více skrýt více
 • 6. března 1997 - 11. března 1999 : Vlastní upisování bude ve stanovený den probíhat v sídlespolečnosti v místnosti sekretariátu výkonného ředitele a to vetřech kolech:
 • 6. března 1997 - 11. března 1999 : Podmínkou úpisu je závazek splatit hodnotu upsané akcie do 3 dnůpo úpisu, na účet společnosti uvedený v oznámení představenstvao zahájení upisování. Nesplacením upsané částky do ko... nce třetíhodne od úpisu se úpis stává neúčinným a takto uvolněné akcie lzeupsat ve třetím kole. zobrazit více skrýt více
 • 6. března 1997 - 11. března 1999 : Po nabytí právní moci zápisu usnesení o zvýšení základního jměnído obchodního rejstříku stanoví představenstvo konkrétní denúpisu a to tak, aby stačilo vyrozumět doporučenými dopis... y, protipodpisu, nebo jiným prokazatelným způsobem všechny akcionáře ostanoveném termínu prvního kola tak, aby se tito o upisovánímohli dozvědět alespoň s třídenním předstihem. zobrazit více skrýt více
 • 6. března 1997 - 11. března 1999 : Termín upisování akcií bude stanoven takto :
 • 6. března 1997 - 11. března 1999 : Zvýšení bude provedeno upsáním nové emise 7.000 kusů akciíznějících na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, budou mítlistinou podobu a budou veřejně neobchodovatelné.Práva spojen... á s těmito akciemi budou shodná jako práva spojená sakciemi dosud vydanými.Emisní kurz jednotlivé akcie bude 1.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 6. března 1997 - 11. března 1999 : Základní jmění společnosti bude zvýšeno z částky 1,000.000,- Kčo částku 7,000.000,- Kč na částku 8,000.000,- Kč, přičemž tatočástka je konečná.
 • 6. března 1997 - 11. března 1999 : Důvodem zvýšení je potřeba obstarat společnosti v době conejkratší finanční prostředky k překlenutí zvýšených finančníchnároků, aniž by společnost byla zatěžována splácením úvěru.
 • 6. března 1997 - 11. března 1999 : Valná hromada společnosti konaná dne 16.11.1996 schválila totousnesení
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů