Trendy

1 513 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

-1 386 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

2 106 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 6.2.2009 Praha 10, U Továren 256/14, PSČ 10200

Historické adresy

5.1.2005 - 6.2.2009 Praha 10, Pražská 16, PSČ 10221
18.5.2000 - 5.1.2005 Praha 10 - Hostivař, Pražská ulice 1335/63, PSČ 10200
13.12.1996 - 18.5.2000 Praha 3, Za Vackovem 2232/40, PSČ 13000

25094297

DIČ

od 17.2.1997

CZ25094297

Datum vzniku

13. prosince 1996

Datová schránka

5e7epmx

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4449

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 12.11.2005

2 000 000 Kč

Historické jmění

24.7.2000 - 12.11.2005

30 000 000 Kč

13.12.1996 - 24.7.2000

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 15

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

5007388004 / 2600

Provozovny

od 21.7.2011

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • U továren 256/14, 102 00, Praha - Hostivař

... více provozoven (celkem 7) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 5. ledna 2005 : Valná hromada rozhodla dne 2.11.2004 o:a) Snížení základního kapitálu (ZK) o pevnou částku ve výši 28 mil. Kč za účelem vypořádání ztrát společnosti a pohledávek společnosti za maj Valná hromada rozhodla dne 2.11.2004 o:a) Snížení základního kapitálu (ZK) o pevnou částku ve výši 28 mil. Kč za účelem vypořádání ztrát společnosti a pohledávek společnosti za maj...oritním akcionářem.b) Způsob snížení ZK: vzetí akcií z oběhu za úplatu, na základě veřejného návrhu podle § 213 c) odst. 1 písm. b) obch. zákoníku. Úplata za každou jednotlivou akcií se stanoví ve výši 90 % její nominální hodnoty.c) Akcionáři, kteří akceptují veřejný návrh na vzetí akcií z oběhu, předloží v sídle společnosti emitentovi písemné oznámení o přijetí návrhu do 30 dnů od zveřejnění návrhu.d) Listinné akcie předloží akcionáři, kteří akceptují veřejný návrh na vzetí akcií z oběhu, v sídle společnosti ve lhůtě třiceti dnů od zápisu snížení ZK do obchodního rejstříku.e) Pohledávka akcionáře na proplacení akcií předložených na základě veřejného návrhu bude až do výše náhrady za akcie vzaté z oběhu nejdříve započtena na splatnou pohledávku emitenta za akcionářem ve stejné výši. Zápočet se uskuteční ke dni předání akcií představenstvu společnosti. Zbývající část úplaty za akcie vzaté z oběhu neuhrazené zápočtem na pohledávku emitenta za akcionářem, bude akcionáři proplacena ve lhůtě do tří měsíců od zápisu snížení ZK do obchodního rejstříku.f) Pokud součet jmenovitých hodnot akcií uvedených v písemných oznámeních akcionářů o přijetí veřejného návrhu přesáhne částku 28 mil. Kč, bude emitent postupovat podle ustanovení § 183 a) odst. 6 písm. b) (poměrně uspokojení návrhů).g) Listinné akcie vzaté z oběhu budou zničeny podle ustanovení § 213 odst. 2 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
  • 24. července 2000 : Základní jmění společnosti ve výši 30 000 000,- Kč je splaceno.
  • 18. května 2000 : Z důvodů rozšíření obchodních aktivit a zajištění vyššíkapitálové přiměřenosti zvýšit jmění akciové společnosti J.S.Trading CZ, a.s. upsáním nových akcií takto:a) základní jmění sp Z důvodů rozšíření obchodních aktivit a zajištění vyššíkapitálové přiměřenosti zvýšit jmění akciové společnosti J.S.Trading CZ, a.s. upsáním nových akcií takto:a) základní jmění sp...olečnosti se zvyšuje o 29.000.000,-Kč(slovy dvacetdevětmilionůkorun českých) upsáním akciínepeněžitými vklady. Upsání akcií nad tuto částku zvýšenízákladního jmění neníb)- počet upisovaných akcií: 2.900 ks (slovy : dvatisíce devětset)- jmenovitá hodnota každé akcie : 10.000,-Kč (slovy :desettisíckorun českých)- druh upisování akcií : kmenové- forma upisování akcií : na majitele- podoba upisovaných akcií : listinná- upisované akcie nebudou veřejně obchodovatelnéc) akcionáři společnosti se ve smyslu ustanovení § 250 odst. 1obch.zák. vzdávají svého přednostního práva na upsání novýchakcií a výslovně souhlasí s tím, aby se jediným upisovatelemstala společnost J.S. Trading, s.r.o. se sídlem Praha 3,Jičínská 4, IČO: 45805741, zastoupená svým jednatelem panem Ing.Jiřím Škrobákemd) upisovacím místem jsou kancelářské protory společnosti J.S.Trading CZ, a.s. v Praze 10, Pražská 63 a lhůta pro upisováníakcií se stanovuje v délce jednoho měsíce a její počátek začínádnem právní moci zápisu usnesení této valné hromady doobchodního rejstříku. Lhůta pro splacení nepeněžitých vkladu sestanovuje na dva měsíce od zápisu usnesení této valné hromady doobchodního rejstříku. Upsání akcií se považuje za uskutečněnésplněním povinnosti upisovatele dle § 204 odst. 3 obch. zák.e) emisní kurz upisovaných akcií se stanovuje ve výši jejichnominální hodnoty, tj. desettisíc korun českých na jednu akciif) předmětem nepeněžitého vkladu, který může být použitý kupisování akcií je :a) průmyslový objekt čj. 1335, postavený na pozemku č.parc.1761/281b) pozemek - zastavěná plocha č.parc. 1761/281 (1153 m2)c) pozemek - ostatní plocha, jiná plocha č.parc. 1761/334 (1185m2) vše v kat. území Hostivař, obec Praha, zaps. na LV č. 1618 uKatastrálního úřadu Praha - město.Uvedené nemovitosti jsou ve vlastnictví společnosti J.S.Trading, s.r.o.Ocenění nemovitostí podle znaleckého posudku znalce Ing. LiboraHemelíka, Jiřího z Poděbrad 477, 517 24 Borohrádek, ze dne7.10.1999,č. posudku 188/54/99, činí 32.000.000,-Kč.Ocenění nemovitostí podle znaleckého posudku znalce MiroslavaHavlíka, Svatohavelská 1054, Rychnov nad Kněžnou, ze dne5.10.1999, č. posudku 3096-169/99, činí 29.000.000,-Kč.Pro účely upisování akcií uznává valná hromady ocenění uvedenýchnemovitostí ve výši 29.000.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
  • 13. prosince 1996 : Akcie společnosti nejsou veřejně obchodovatelné.

Historické ostatní skutečnosti

  • 13. prosince 1996 - 24. července 2000 : Základní jmění společnosti ve výši 1 000 000,- Kč je splaceno.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů