Trendy

75 244 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

25 393 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

756 076 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 13.8.2015 Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

17.6.2013 - 13.8.2015 Evropská 423/178, Vokovice, 160 00 Praha 6
4.8.1998 - 17.6.2013 Praha 6 - Dejvice, U Hadovky 10
20.12.1996 - 4.8.1998 Praha 1, Rybná 14

25096630

DIČ

od 26.5.1997

CZ25096630

Datum vzniku

20. prosince 1996

Datová schránka

78hsj4a

Historické názvy

20.12.1996 - 10.5.2003

CPH a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4468

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 8.3.2004

40 000 000 Kč

Historické jmění

1.4.2003 - 8.3.2004

28 000 000 Kč

17.2.2003 - 1.4.2003

28 000 000 Kč

20.12.1996 - 17.2.2003

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 31.3.2017

CZ8303000000001017263493

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 11. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 11. září 2014 - 17. října 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 11. září 2014 - 17. října 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 20. prosince 1996 - 11. září 2014 : akcie společnosti budou vydány v listinné podobě
 • 28. ledna 2004 - 8. března 2004 : b) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií takto:- počet: 1200 (slovy jeden tisíc dvěstě) kusů- jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun český... ch)- druh: kmenové- podoba: listinná- forma: na jméno zobrazit více skrýt více
 • 28. ledna 2004 - 8. března 2004 : Valná hromada konaná dne 16.12.2003 rozhodla o zvýšení základního kapitálu.a) Dosavadní základní kapitál obchodní společnosti Spojené farmy a.s. ve výši 28.000.000,- Kč (slovy dvac... et osm milionů korun českých) se zvyšuje o částku 12.000.000,- Kč (slovy dvanáct milionů korun českých) a po zvýšení bude činit výše základního kapitálu 40.000.000,- Kč (slovy čtyřicet milionů korun českých). Upisování akcií nad částku 12.000.000,- Kč se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 28. ledna 2004 - 8. března 2004 : Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou tyto:Akcionáři společnosti Ing. Petr Krogman a RL- Management s.r.o. jsou povinni předložit společnosti Spojené farmy a.s. ne... jpozději do sedmi dnů ode dne upsání akcií návrh dohody o započtení své peněžité pohledávky z titulu půjčky poskytnuté společnosti proti pohledávce společnosti Spojené farmy a.s. vůči nim na splacení emisního kursu akcií ve výši 5.880.000,- Kč (slovy: pět milionů osmsetosmdesát tisíc korun českých) v případě Ing. Petra Krogmana, resp. ve výši 6.120.000,- Kč (slovy: šest milionů stodvacet tisíc korun českých) v případě RL- Management s.r.o.V návrhu dohody bude uvedeno, která část jejich pohledávek vůči společnosti Spojené farmy a.s. je předmětem započtení, jaká je jejich úhrnná výše a jejich splatnost.Společnost spojené farmy a.s. je povinna návrh dohod akceptovat do sedmi dnů od jejich obdržení. Akcionáři a společnost se mohou dohodnout, že započíst lez i pohledávky, které nejsou dosud splatné.Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 28. ledna 2004 - 8. března 2004 : c) Akcie mají být upsány dosavadními akcionáři s využitím přednostního práva k úpisu akcií a to v poměru, v jakém se akcionáři podílejí na základním kapitálu společnosti, tedy pan ... Ing. Petr Krogman upíše 588 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč za kus, RL - Management s.r.o. upíše 612 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč za kus. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou v souladu s § 205 obch. zákoníku upsány akcionáři na základě dohody, a to do sedmi dnů od uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva akcionářů k upsání nových akcií. Akcie s využitím přednostního práva budou upsány v sídle společnosti Spojené farmy a.s. do dvou týdnů ode dne, kdy představenstvo akcionářům písemně oznámí, že byl podán návrh na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurs akcií bude odpovídat jmenovité hodnotě akcií.Podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadní akcii činí tři sedminy.Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře Ing. Petra Krogmana, r.č. 730605/4723, bytem Kamýcká 1219, Praha 6, PSČ: 165 00, ve výši 5.880.000,- Kč (slovy: pět milionů osmsetosmdesát tisíc korun českých) vůči společnosti Spojené farmy a.s. proti pohledávce společnosti Spojené farmy a.s. vůči akcionáři Ing. Petru Krogmanovi na splacení emisního kursu akcií ve výši 5.880.000,- Kč (slovy: pět milionů osmsetosmdesát tisíc korun českých).Jedná se o pohledávku vzniklou z titulu poskytnutí půjčky společnosti na základě smlouvy ze dne 10.11.2003, valná hromada tuto pohledávku znává co do důvodu a výše.Dále se připouští možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře RL-Management s.r.o. IČO: 25008510, sídlo Brtnická 360, Velký Šenov 407 78 za společností Spojené farmy a.s. ve výši 6.120.000,- Kč (slovy: šestmilionů stodvacettisíc korun českých) proti pohledávce společnosti Spojené farmy a.s. vůči akcionáři RL- Management s.r.o. na splacení emisního kursu akcií ve výši 6.120.000- Kč (slovy: šest milionů stodvacet tisíc korun českých).Jedná se o pohledávku vzniklou z titulu poskytnutí půjčky společnosti na základě smlouvy ze dne 11.11.2003, valná hromada tuto pohledávku uznává co do důvodu a výše. zobrazit více skrýt více
 • 14. listopadu 2000 - 17. února 2003 : Valná hromada společnosti konané dne 5.10.2000 rozhodla takto :Základní jmění společnosti bude zvýšeno o 27,000,000,- Kč (dvacet sedm milionů korun českých) upsáním 2700 kusů kmeno... výchakcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (deset tisíc korunčeských).Akcie budou v podobě listinného cenného papíru. Emisníkurs je roven jmenovité hodnotě akcií.Upisování nad částkunavrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští.Všechnyakcie budou upsány dosavadními akcionáři s využitím přednostníhopráva. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti.Lhůta pro upisování nových akcií počíná běžet třicet dnů odzveřejnění rozhodnutí této valné hromady o zvýšení základníhojmění v Obchodním věstníku a činí třicet dnů.Akcie budou upsánys využitím přednostního práva v poměru, v jakém se akcionářipodílejí na základním jmění společnosti. Vlastník jednéstávající akcie má právo upsat dvacet sedm akcií nových.Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je denzveřejnění tohoto rozhodnutí v Obchodním věstníku. Upisovateléjsou povinni splatit nejméně 30 % jmenovité hodnoty upsanýchakcií do třiceti dnů od jejich upsání na běžný účet společnostiCPH a.s. vedený u KB Praha 6, Dejvická, č.ú. : 19- 8483900287 /0100.celý emisní kurs akcií, který je roven jejich jmenovité hodnotě,splatí upisovatelé do jednoho roku od jejich upsání. Akcie,které by nebyly upsány s využitím přednostního práva, budouvšechny upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchod.zák. Lhůta k uzavření dohody počíná běžet následující den pomarném uplynutí lhůty k upsání s využitím přednostního práva ačiní rovněž třicet dnů. V případě marného uplynutí i této lhůtypozbývá rozhodnutí této valné hromady o zvýšení základního jměníplatnost. Důvodem zvýšení základního jmění společnosti jezvýšení kapitálové přiměřenosti vzhledem k předpokládanýmaktivitám společnosti, zejména ve vztahu k nezbytnosti sníženíjejich závazků a možnosti dalšího rozvoje. zobrazit více skrýt více
 • 16. dubna 1998 - 17. února 2003 : Rozsah splacení základního jmění : 100 %
 • 20. prosince 1996 - 16. dubna 1998 : Rozsah splacení základního jmění : 30%
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů