Trendy

14 947 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

2 219 tis. Kč

Zisk za rok 2012

Trendy

63 003 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Základní údaje

Historické adresy

1.8.2013 - 1.12.2013 1. máje 540, Staré Město, 739 61 Třinec
12.8.2011 - 1.8.2013 Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 11000
8.11.2005 - 12.8.2011 Praha 1, Krakovská 7/1392, PSČ 11000
18.11.2002 - 8.11.2005 Praha 1, Opletalova 4/1535
21.2.2001 - 18.11.2002 Praha 1, Opletalova 4
5.6.1998 - 21.2.2001 Praha 1, Na příkopě 8
20.12.1996 - 5.6.1998 Praha 1, Těšnov 5

25096753

DIČ

Není plátce DPH

1.10.1998 - 30.11.2013

CZ25096753

Datum vzniku

20. prosince 1996

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. prosince 2013

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. prosince 2013

Historické názvy

5.6.1998 - 1.12.2013

EUROFRACHT a.s.

20.12.1996 - 5.6.1998

NICE Praha a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4466

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

9.1.2007 - 1.12.2013

19 000 000 Kč

19.6.2006 - 9.1.2007

250 000 000 Kč

3.5.2003 - 19.6.2006

141 000 000 Kč

1.9.1997 - 3.5.2003

1 000 000 Kč

20.12.1996 - 1.9.1997

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Třinec

Historické provozovny

21.6.2006 - 12.8.2012

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Krakovská 1392/7, 110 00, Praha - Nové Město

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. prosince 2013 - 1. prosince 2013 : Vnitrostátní fúzí sloučením společnosti EUROFRACHT a.s., IČ: 25096753, se sídlem 1. Máje 540, Staré Město, 739 61, Třinec se společností STING uzavřený investiční fond, a.s., IČ: 2... 9017688, se sídlem 1. Máje 540, Staré Město, 739 61, Třinec, v souladu s projektem vnitrostátní fúze sloučením ze dne 30. září 2013, došlo ke zrušení společnosti EUROFRACHT a.s., IČ: 25096753, se sídlem 1. Máje 540, Staré Město, 739 61, Třinec bez likvidace a k přechodu veškerého jejího obchodního jmění na nástupnickou společnost STING uzavřený investiční fond, a.s., IČ: 29017688, se sídlem 1. Máje 540, Staré Město, 739 61, Třinec. zobrazit více skrýt více
 • 1. prosince 2013 - 1. prosince 2013 : Vymazává se ke dni 1. prosince 2013, nabyde-li rozhodnutí právní moci později, pak dnem nabytí právní moci rozhodnutí z obchodního rejstříku EUROFRACHT a.s., 1. máje 540, Staré Mě... sto, 739 61 Třinec, identifikační číslo 25096753 včetně všech zapsaných skutečností. zobrazit více skrýt více
 • 24. října 2006 - 9. ledna 2007 : Mimořádná valná hromada společnosti EUROFRACHT a.s. rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti o částku 231.000.000,- Kč (slovy: dvě stě třicet jeden milion korun českých),... a to takto:Základní kapitál společnosti EUROFRACHT a.s. se snižuje o částku 231.000.000,- Kč (slovy: dvě stě třicet jeden milion korun českých), z původní výše základního kapitálu ve výši 250.000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých), na částku ve výši 19.000.000,- Kč, (slovy: devatenáct milionů korun českých) a to poměrným snížením jmenovité hodnoty akcií výměnou za akcie s nižší jmenovitou hodnotou.Důvodem navrhovaného snížení zvýšení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty společnosti ve smyslu ustanovení § 216a odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku, přičemž částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty společnosti.Valná hromada ukládá představenstvu, aby bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku zveřejnilo způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolávání valné hromady výzvu akcionářům k předložení svých listinných akcií za účelem jejich výměny dle ustanovení § 213a odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb.Lhůta k předložení listinných akcií za účelem jejich výměny se ve smyslu ustanovení § 213a odst. 2 obchodního zákoníku stanoví na 15 (slovy: patnáct) dní od zveřejnění výzvy k jejich předložení.Konstatuje se, že počet a nové jmenovité hodnoty akcií společnosti budou následující:249 (slovy: dvě stě čtyřicet devět) kusů akcií ve jmenovité hodnotě 76.000,- Kč (slovy: sedmdesát šest tisíc korun českých) každé z nich, což představuje 18.924.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů devět set dvacet čtyři tisíce korun českých), a 100 (slovy: jedno sto) kusů akcií ve jmenovité hodnotě 760,- Kč (slovy: sedm set šedesát korun českých) každé z nich, což představuje 76.000,- Kč (slovy: sedmdesát šest tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 25. září 2006 - 7. prosince 2006 : Mimořádná valná hromada obchodní společnosti EUROFRACHT a.s. rozhodla o přechodu všech ostatních účastnických papírů na hlavního akcionáře-společnost OVERSEAS TRANSPORT CONSULTANTS... LIMITED se sídlem Saffrey Sguare Suite 205 Bank Lane P.O.Box N-8188, Nassau, registrovanou na Bahamách pod identifikačním číslem 90361 B dle § 183i a násl. obchodního zákoníku následujícím způsobem:1. Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem je společnost OVERSEAS TRANSPORT CONSULTANTS LIMITED, se sídlem Saffrey Sguare Suite 205 Bank Lane P.O.Box N-8188, Nassau registrovaná na Bahamách pod identifikačním číslem 90361 B (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady a ke dni konání této valné hromady činí 99,291 % základního kapitálu společnosti EUROFRACHT a.s. se sídlem Praha 1 Opletalova 4/1535, Identifikační číslo: 250 96 753. Tuto skutečnost prokázal hlavní akcionář předložením 140 (slovy: jednoho sta čtyřiceti) kusů listinných akcií na majitele, každé o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) představenstvu společnosti spolu s žádostí o svolání této valné hromady a při prezenci na této valné hromadě.2. Přechod ostatních akciíValná hromada rozhodla podle § 183i a násl. obchodního zákoníku, že vlastnické právo ke všem akciím vydaným společností EUROFRACHT a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 4/1535, Identifikační číslo: 250 96 753, ve vlastnictví akcionářů odlišných od hlavního akcionáře přechází na hlavního akcionáře, a to ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.3. Výše protiplnění, znalecký posudekValná hromada určila, že výše protiplnění činí 621,-Kč (slovy šest set dvacet jedna korun českých) za 1 (slovy jednu) akcii na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) a 62.100,- Kč (slovy: šedesát dva tisíce jedno sto korun českých) za 1 (slovy jednu) akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) tak, jak je doložena znaleckým posudkem evid. č. 37-287-2005, vypracovaným Ing. Lubošem Markem, soudním znalcem v oboru ekonomika-ceny, a odhady podniků. Ze závěrů uvedeného znaleckého posudku vyplývá, že tržní cena 1 (slovy jedné) akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc) činí 621,- Kč (slovy šest set dvacet jedna korun českých) a tedy, že hodnota protiplnění odpovídá tržní ceně akcií a je přiměřená.4. Lhůta pro poskytnutí protiplněníHlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění do 3 (slovy tří) týdnů po splnění podmínek stanovených v § 183m odst. 2 a § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku, a to prostřednictvím poštovní poukázky na adresu oprávněné osoby oznámenou oprávněnou osobou společnosti EUROFRACHT a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 4/1535, Identifikační číslo: 250 96 753, nejpozději spolu s předložením akcií dle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku. V případě, že oprávněná osoba svou adresu řádně a včas nesdělí, bude poštovní poukázka adresována na naposledy známou adresu oprávněné osoby, případně na adresu jejího sídla či místa podnikání dostupnou ve veřejných seznamech či registrech.Navrhuji, aby nadepsaný soud zapsal v tomto návrhu uvedené skutečnosti do obchodního rejstříku bez vydání rozhodnutí dle ustanovení § 200da odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu. zobrazit více skrýt více
 • 18. května 2006 - 24. května 2006 : Mimořádná valná hromada společnosti EUROFRACHT a.s. rozhodla podle § 203 obchodního zákoníku o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 109.000.000,- Kč (slovy: jedno sto d... evět milionů korun českých), a to takto:Základní kapitál společnosti EUROFRACHT a.s. se zvyšuje o částku 109.000.000,- Kč (slovy: jedno sto devět milionů korun českých), z původní výše základního kapitálu ve výši 141.000.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet jeden milion korun českých), na částku ve výši 250.000.000,- Kč, (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých), a to bez připuštění upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení finanční situace společnosti tím, že navrženým započtením části peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu upisovaných akcií se sníží dluh společnosti.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 109 (slovy: jednoho sta devíti) kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě se jmenovitou hodnotou každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), jejichž emisní kurz se rovná jejich nominální hodnotě, tedy činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na jednu akcii, tj. celkem 109.000.000,- Kč (slovy: jedno sto devět milionů korun českých).Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem dle § 203 odst 2) písm. d) obchodního zákoníku s tím, že valná hromada rozhodne o vyloučení přednostního práva k upisování akcií. Tímto zájemcem je společnost OVERSEAS TRANSPORT CONSULTANTS LIMITED se sídlem Saffrey Square, Bank Lane, P.O. Box N-8188, Nassau, Bahamy.Upisování nových akcií výše uvedeným zájemcem bude provedeno peněžitým vkladem na základě smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204 odst. 5) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a že smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou ve smyslu § 203 odst. 4) zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Místem pro úpis nových akcií je sídlo Advokátní kanceláře Doležalová & Hruška, Praha 4, nám. gen. Kutlvašra 6, lhůta pro upsání akcií počíná běžet od podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a končí uplynutím 21. dne ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.Počátek běhu lhůty pro upisování akcií a emisní kurz akcií bude upisovateli oznámen dopisem doručeným osobně nebo doporučeně poštou.Valná hromada ukládá představenstvu, aby upisovateli oznámilo počátek běhu lhůty pro upisování akcií a emisní kurz akcií, a to dopisem doručeným osobně nebo dopisem zaslaným doporučeně poštou, který rozešle nejpozději první následující pracovní den po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Předem určený zájemce splatí emisní kurz jím upsaných akcií peněžitým vkladem, a to výhradně započtením části své peněžité pohledávky uvedené v oznámení o konání valné hromady vůči společnosti EUROFRACHT a.s. proti pohledávce na splacení emisního kurzu jím upsaných akcií. K započtení dojde na základě dohody o započtení dle § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku, která bude uzavřena mezi předem určeným zájemcem a společností EUROFRACHT a.s. Lhůta pro splacení emisního kurzu (uzavření dohody o započtení) činí 10 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Místem pro uzavření dohody o započtení je sídlo advokátní kanceláře Doležalová & Hruška, nám. gen.Kutlvašra 6, Praha 4.Na splacení emisního kurzu upsaných akcií bude se souhlasem valné hromady započtena část následující pohledávky následujícího věřitele.Na splacení emisního kurzu akcií upsaných společností OVERSEAS TRANSPORT CONSULTANTS LIMITED se sídlem Saffrey Square, Bank Lane, P.O. Box N-8188, Nassau, Bahamy v celkové výši 109.000.000,- Kč (slovy: jedno sto devět milionů korun českých) bude započtena část pohledávky společnosti OVERSEAS TRANSPORT CONSULTANTS LIMITED se sídlem Saffrey Square, Bank Lane, P.O. Box N-8188, Nassau, Bahamy jako věřitele, která má vůči společnosti EUROFRACHT a.s., jako dlužníku pohledávku v celkové výši 154.857.471,75 Kč (slovy: jedno sto padesát čtyři milionů osm set padesát sedm tisíc čtyři sta sedmdesát jedna koruna česká a sedmdesát pět haléřů) a 150.025,- USD (slovy: jedno sto padesát tisíc dvacet pět amerických dolarů). K započtení bude použita částka 109.000.000,- Kč (slovy: jedno sto devět milionů korun českých) z části pohledávky ve výši 154.857.471,75 Kč (slovy: jedno sto padesát čtyři milionů osm set padesát sedm tisíc čtyři sta sedmdesát jedna koruna česká a sedmdesát pět haléřů).Vylučuje se přednostní právo akcionářů k upisování akcií. Důvodem vyloučení přednostního práva k upisování akcií je nabídka úpisu předem určenému zájemci, jímž je věřitel společnosti tak, aby tento věřitel mohl ke splacení emisního kursu upsaných akcií započíst část své pohledávky vůči společnosti EUROFRACHT a.s., protože důležitým zájmem společnosti je vypořádání dluhu společnosti vůči tomuto věřiteli za situace, kdy společnost vzhledem k očekávaným podnikatelským aktivitám důvodně předpokládá, že nebude schopna v budoucnu plnit své peněžité závazky vůči tomuto věřiteli.Mimořádná valná hromada společnosti EUROFRACHT a.s. vyslovuje souhlas se započtením níže specifikované části pohledávky uvedené osoby - společnosti OVERSEAS TRANSPORT CONSULTANTS LIMITED se sídlem Saffrey Square, Bank Lane, P.O. Box N-8188, Nassau, Bahamy za společností EUROFRACHT a.s. proti pohledávce společnosti EUROFRACHT a.s. za níže uvedenou osobu - společností OVERSEAS TRANSPORT CONSULTANTS LIMITED se sídlem Saffrey Square, Bank Lane, P.O. BOX N-8188, Nassau, Bahamy na splacení emisního kursu jimi upsaných akcií:Na splacení emisního kurzu akcií upsaných společností OVERSEAS TRANSPORT CONSULTANTS LIMITED se sídlem Saffrey Square, Bank Lane, P.O. Box N-8188, Nassau, Bahamy v celkové výši 109.000.000,- Kč (slovy: jedno sto devět milionů korun českých) bude započtena část pohledávky společnosti OVERSEAS TRANSPORT CONSULTANTS LIMITED se sídlem Saffrey Square, Bank Lane, P.O. Box N-8188, Nassau, Bahamy jako věřitele, která má vůči společnosti EUROFRACHT a.s., jako dlužníku pohledávku v celkové výši 154.857.471,75 Kč (slovy: jedno sto padesát čtyři milionů osm set padesát sedm tisíc čtyři sta sedmdesát jedna koruna česká a sedmdesát pět haléřů) a 150.025,- USD (slovy: jedno sto padesát tisíc dvacet pět amerických dolarů). K započtení bude použita částka 109.000.000,- Kč (slovy: jedno sto devět milionů korun českých) z části pohledávky ve výši 154.857.471,75 Kč (slovy: jedno sto padesát čtyři milionů osm set padesát sedm tisíc čtyři sta sedmdesát jedna koruna česká a sedmdesát pět haléřů).Tato pohledávka vznikla z nezaplacené části celkové kupní ceny 10.850.750,- USD za akcie dopravních, spedičních a skladovacích společností na základě smlouvy o úplatném převodu cenných papírů číslo KAR/NIC/97/1-1 uzavřené dne 17.11.1997 mezi společností Nice Praha a.s. (nyní po přejmenování společnost EUROFRACHT a.s.) jako kupujícím a společností Karadec Aktiengesellschaft, Kirchstrasse 6, Schaan, Liechtenstein, jako prodávajícím.Dopisem ze dne 7. července 1998 oznámila společnost Karadec Aktiengesellschaft postoupení své pohledávky za společností NICE Praha, a.s. společnosti GENERAL EUROPEAN CONSULTING INC.Dopisem ze dne 8. června 1998 oznámila společnost GENERAL EUROPEAN CONSULTING INC. postoupení pohledávky za společností NICE Praha, a.s., kterou dne 20.5.1998 získala od společnosti Karadec Aktiengesellschaft na společnost Colyton Consultants Limited.Dodatkem ke Smlouvě o úplatném převodu cenných papírů číslo KAR/NIC/97/1-1 ze dne 17.11.1997, uzavřeném mezi EUROFRACHT a.s. a věřitelem Colyton Consultants Limited dne 8.1. 1999 došlo k posunutí splatnosti pohledávky, a to tak, že část doplatku ve výši 865.000,- USD je kupující povinen splatit nejpozději do 15.12.2000, část doplatku ve výši 2.135.000,- USD nejpozději do 31.12.2000, část doplatku ve výši 3.000.000,- USD nejpozději do 31.12.2003 a část doplatku ve výši 4.550750,- USD nejpozději do 31.12.2005. Pro případ prodlení byl sjednám úrok ve výši 2.5% p.a. z dlužné částky, se kterou je kupující v prodlení.Dopisem ze dne 27. září 2000 oznámila společnost SKIROS SHIPPING LIMITED se sídlem 44g Frognal London NW3 6AG společnosti EUROFRACHT a.s., že na ní byla společností Colyton Consultants Limited postoupena pohledávka za společností EUROFRACHT a.s. ve výši 10.550.750,- USD.Dne 10.10.2002 rozhodla mimořádná valná hromada EUROFRACHT a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti o 140.000.000,- Kč a vyslovila souhlas se započtením části celkové pohledávky Skiros Shipping Limited vůči EUROFRACHT a.s. oproti pohledávce EUROFRACHT a.s. na splacení emisního kursu upsaných akcií.Po provedeném zápočtu části pohledávky Skiros Shipping Limited vůči EUROFRACHT a.s. oproti pohledávce EUROFRACHT a.s. na splacení emisního kursu upsaných akcií v částce 4.481.291,- USD, zůstatek závazku EUROFRACHT a.s. vůči Skiros Shipping Limited činil4.700.775,- USD. Zápočet byl proveden na základě Dohody o započtení pohledávek uzavřené mezi EUROFRACHT a.s. a Skiros Shipping Limited dne 7.11.2002.Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o úplatném převodu cenných papírů číslo KAR/NIC/97/1-1 ze dne 17.11.1997, uzavřeném mezi EUROFRACHT a.s. a věřitelem Skiros Shipping Limited dne 24.4.2002, došlo k převodu části pohledávky v částce 4,550.750,- USD na Kč, a to kursem 34,029 Kč/USD.Dodatkem č. 3 ke Smlouvě o úplatném převodu cenných papírů číslo KAR/NIC/97/1-1 ze dne 17.11.1997, uzavřeném mezi EUROFRACHT a.s. a věřitelem Skiros Shipping Limited dne 15.6.2004, došlo k posunutí splatnosti zůstatku závazku, který ke dni konání této valné hromady činía) 154,857.471,75 Kč (slovy: jedno sto padesát čtyři milionů osm set padesát sedm tisíc čtyři sta sedmdesát jedna koruna česká a sedmdesát pět haléřů), splatno 30.6.2007,b) 150.025,- USD, (slovy: jedno sto padesát tisíc dvacet pět amerických dolarů) splatno 30.6.2007.Dopisem ze dne 21.1.2006 oznámila společnost SKIROS SHIPPING LIMITED společnosti EUROFRACHT a.s., že postoupila svoji pohledávku vůči EUROFRACHT a.s. v celkové výši 154,857.471,75 Kč a 150.025,- USD na společnost OVERSEAS TRANSPORT CONSULTANTS LIMITED se sídlem Saffrey Square, Bank Lane, P.O. Box N-8188, Nassau, Bahamy.K započtení dojde na základě dohody o započtení dle § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku, která bude uzavřena mezi předem určeným zájemcem a společností EUROFRACHT a.s. Lhůta pro splacení emisního kurzu (uzavření dohody o započtení) činí 10 (slovy: deset) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.Místem pro uzavření dohody o započtení je sídlo advokátní kanceláře Doležalová & Hruška, nám. gen. Kutlvašra 6, Praha 4.Dohoda o započtení bude uzavřena podle těchto pravidel:a) Návrh dohody o započtení pohledávek společnost doručí upisovateli společně s návrhem smlouvy o upsání akcií.b) Dohoda o započtení pohledávek bude uzavřena do 10 (slovy: deseti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 18. listopadu 2002 - 3. května 2003 : 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 1,000.000,-Kč (slovy: jedenmilionkorun českých) o částku 140,000.000,- Kč(slovy: jednostočtyřicetmilionůkorun českých) na částku... 141,000.000,- Kč (jednostočtyřicetjednamilionůkorun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští.Celkem bude vydáno 140 ks kmenových akcií v listinné podobě, namajitele, ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč na jednu akcii.2. Valná hormada vylučuje předností právo stávajících akcionářů kúpisu akcií s tím, že úpis akcií bude nabídnut předem určenémuzájemci společnosti Skiros Shipping Limited se sídlem FarthingCottage, 1 Pegmire Lane, Patchetts Green, Aldenham, Herts WD 258DR, Anglie, č. spol. 3228540, která má vůči společnostiEUROFRACHT a.s. pohledávku v celkové výši 9,182.066,- USD spříslušenstvím.Důvodem vyloučení přednostního práva k úpisu akcií je nabídkaúpisu předem určenému zájemci, jímž je věřitel společnosti tak,aby tento věřitel mohl ke splacení emisního kursu upsaných akciízapočíst část své pohledávky vůči společnosti EUROFRACHT a.s.,protože důležitým zájmem společnosti je vypořádání dluhuspolečnosti vůči tomuto věřiteli za situace, kdy je část dluhupo splatnosti a kdy společnost vzhledem k očekávanýmpodnikatelským aktivitám důvodně předpokládá, že nebude schopnav budoucnu plnit své peněžité závazky vůči tomuto věřiteli.3.Valná hromada připouští možnost a vyslovuje souhlas sezapočtením části celkové pohledávky uvedené v bodě 2.Charakteristika pohledávky:Pohledávka uvedená v bodě 2 vznikla z nezaplacené části celkovékupní ceny 10,850.750,- USD za akcie dopravních, spedičních askladovacích společností na základě smlouvy o úplatném převoducenných papírů číslo KAR/NIC/97/1-1 uzavřené dne 17.11.1997 mezispolečností Nice Praha (nyní po přejmenování společnostEUROFRACHT a.s.) jako kupujícím a společností KaradecAktiengesellschaft, Kirchstrasse 6, Schaan, Leichtenstein, jakoprodávajícím.Dopisem ze den 7. července 1998 oznámila společnost KaradecAktiengesellschaft postoupení své pohledávky za společností NICEPraha, a.s. společnosti GENERAL EUROPEAN CONSULTING INC.Dopisem ze dne 8. června 1998 oznámila společnost GENERALEUROPEAN CONSULTING INC. postoupení pohledávky za společnostíNICE Praha, a.s., kterou dne 20.5.1998 získala od společnostiKaradec Aktiengesellschaft na společnost Colyton ConsultantsLimited.Dopisem ze dne 27. září 2000 oznámila společnost SKIROSSHIPPING LIMITED se sídlem 44g Frognal London NW3 6AGspolečnosti EUROFRACHT a.s., že na ní byla společností ColytonConsultants Limited postoupena pohledávka za společnostíEUROFRACHT a.s. ve výši 10.550.750,- USD.Věřitelem výše uvedené pohledávky se na základě postoupení,způsobem uvedeným ve Stanovisku nezávislého auditora stalaspolečnost Skiros Shipping Limited a je jím i v současné době.Na celkovou pohledávku ve výši 10,850.750 USD bylo ke dni konánívalné hromady uhrazeno celkem 1,668.684,- USD.Ke dni konání valné hromady společnosti EUROFRACHT a.s. činízůstatek pohledávky společnosti Skiros Shipping Limited vůčispolečnosti EUROFRACHT a.s. částku v nominální hodnotě9,182.066,- USD, přičemža) částka ve výši 1,631.316,- USD je po lhůtě splatnostib) částka ve výši 7,550.750,- USD je před lhůtou splatnosti.4. Valná hromada souhlasí s tím, aby na splacení emisního kursuupsaných akcií na zvýšení základního kapitálu společnostiEUROFRACHT a.s. byla započtena část pohledávky, přičemž se kzapočtení použije v nominální hodnotě:a) splátka ve výši 1,631.316,- USD, která je po lhůtě splatnostiab)částka ve výši 2,849.975,- USD z celkové částky 7,550.750,-USD, která je před lhůtou splatnosti, které odpovídají částce140,000.000,- Kč.Průkaznost existence závazku společnosti EUROFRACHT a.s. vůčispolečnosti SKIROS SHIPPING LIMITED v uvedené výši byla ověřenaauditorem Ing. Lubošem Markem ve Stanovisku nezávislého auditoraze dne 30.8.2002.5. Začátek úpisu bude 21. října 2002 s tím, že upisování akciíbude vázáno na rozvazovací podmínku podle § 203 odst. 4 obch.zák.Lhůta pro upsání akcií bude činit 21 pracovních dnů od doručenínávrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli.Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty doporučenýmdopisem s návrhem smlouvy o upsání akcií.K úpisu dojde uzavřením smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst.5 obch. zák.Upisovatel bude povinen uzavřít se společností Dohodu ozapočtení podle § 204 odst. 2 obch. zák.Emisní kurs nově vydávaných akcií se ve smyslu ustanovení § 203odst. 2 písm. c) ve spojení s § 204a odst. 2 písm. c) obchodníhozákoníku určuje tak, že je tvořen jmenovitou hodnotou akcií vevýši 1,000.000,- Kč na jednu akcii.6. Dohoda o započtení bude uzavřena podle těchto pravidel:a) Návrh dohody o započtení společnost doručí upisovatelispolečně s návrhem smlouvy o úpisu akcií.b) Dohoda o započtení bude uzavřena ve stejný den jako smlouva oúpisu akcií.c) Podepsanou dohodu o započtení osobami oprávněnými jednat zaupisovatele, upisovatel doručí společnosti současně se smlouvouo úpisu.d) Dohoda o započtení nabude účinnosti v souladu s ustanovením §205 odst. 3 obchodního zákoníku ve lhůtě pro splacení emisníhokursu akcií, uvedené ve smlouvě o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 21. února 2001 - 31. července 2002 : Emisní kurs akcie:Emisní kurs každé vydané akcie na majitele je s ohledem napohledávku vyjádřenou v cizí měně určen nominální hodnotounepeněžitého vkladu, přičemž rozdíl mezi hodno... tou nepeněžitéhovkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které budou po upsání asplacení vydány upisovateli, bude tvořit emisní ážio. Výšezákladního jmění bude po provedení zvýšení činit 348.000.000,-Kč (slovy třistačtyřicetosmmilionůkorunčeských).Vzhledem ke způsobu zvýšení základního jmění, vkladem pohledávkyv nominální hodnotě podle § 59 odst. 7 obchod. zákoníku seneuplatňuje přednostní právo akcionářů. Akcie budou nabídnuty kupsání předem určenému zájemci, a to společnosti SKIROSSHIPPING LIMITED se sídlem 82 Brook Street, Londýn, Anglie, č.společnosti 3228540.Při upisování akcií je stanoveno místo, a to v sídle Advokátníkanceláře Brož, Sokol, Novák, Praha 2, Sokolská tř. 60 v pracovnídny, tj. od 8,00 hod. do 18,00 hod. Lhůta pro upisování akciíčiní 30 dní a počíná běžet druhým dnem po zápisu valné hromady ozvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Při upsáníakcií musí upisovatel prokázat splacení 100% hodnoty upisovanýchakcií, a to smlouvou o postouoení pohledávky upisovatelem naspolečnost, jejíž účinnost nastane před dnem úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 21. února 2001 - 31. července 2002 : Valná hromada společnosti přijala dne 29.11.2000 toto rozhodnutío zvýšení základního jmění:základní jmění společnosti se zvyšuje o 347.000.000,- Kč.Zvýšení základního jmění společn... osti bude provedeno podle § 59odst. 7 obchod. zákoníku upsáním nových 347 ks kmenových akciína majitele v listinné podobě, z nichž každá bude mít jmenovitouhodnotu 1.000.000,- Kč. Upsání akcií bude provedeno nepeněžitýmvkladem. Nepeněžitým vkladem je pohledávka za společnostEUROFRACHT a.s. ve výši 10.550.750 USD. Tuto pohledávku vkládáspolečnost SKIROS SHIPPING LIMITED se sídlem 82 Brook Street,Londýn, Anglie, č. společnosti 3228540. Pohledávka byla oceněnadvěma nezávislými posudky a je v souladu s ust. § 59 odst. 7obchod. zákoníku vkládána v nominální hodnotě 10.550.750 USDpřepočtené na Kč podle aktuálního kursu ČNB 40,415 Kč za 1 USD,oznámeném Českou národní bankou dne 29.11.2000 na webové adreseČNB http://http-www.cnb.cz, tedy v částce 426,408.561,20 Kč.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníse nepřipouští.S novými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní právaPopis akcií:druh akcie - kmenovépodoba akcie - listinnáforma akcie - na majitelepočet akcií - 347 ksjmenovitá hodnota - 1.000.000,- Kč každá. zobrazit více skrýt více
 • 20. prosince 1996 - 31. července 2002 : Akcie jsou v listiné podobě.
 • 21. února 2001 - 21. února 2001 : Valná hromada společnosti přijala dne 29.11.2000 toto rozhodnutío zvýšení základního jmění:základní jmění společnosti se zvyšuje o 347.000.000,- Kč.Zvýšení základního jmění společn... osti bude provedeno podle § 59odst. 7 obchod. zákoníku upsáním nových 347 ks kmenových akciína majitele v listinné podobě, z nichž každá bude mít jmenovitouhodnotu 1.000.000,- Kč. Upsání akcií bude provedeno nepeněžitýmvkladem. Nepeněžitým vkladem je pohledávka za společnostEUROFRACHT a.s. ve výši 10.550.750 USD. Tuto pohledávku vkládáspolečnost SKIROS SHIPPING LIMITED se sídlem 82 Brook Street,Londýn, Anglie, č. společnosti 3228540. Pohledávka byla oceněnadvěma nezávislými posudky a je v souladu s ust. § 59 odst. 7obchod. zákoníku vkládána v nominální hodnotě 10.550.750 USDpřepočtené na Kč podle aktuálního kursu ČNB 40,415 Kč za 1 USD,oznámeném Českou národní bankou dne 29.11.2000 na webové adreseČNB http://http-www.cnb.cz, tedy v částce 4260408.561,20 Kč.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníse nepřipouští.S novými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní právaPopis akcií:druh akcie - kmenovépodoba akcie - listinnáforma akcie - na majitelepočet akcií - 347 ksjmenovitá hodnota - 1.000.000,- Kč každá. zobrazit více skrýt více
 • 20. prosince 1996 - 1. září 1997 : Ze základního jmění spol. bylo ke dni zápisu do obchodníhorejstříku splaceno 30%.
posunout dolů