Trendy

12 032 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

Trendy

- 174 tis. Kč

Ztráta za rok 2008

Trendy

47 329 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2008

Základní údaje

Sídlo

od 30.11.2015 Na žertvách 132/24, Libeň, 180 00 Praha 8

Historické adresy

22.9.1998 - 30.11.2015 Praha 8, Na žertvách 24
6.1.1997 - 22.9.1998 Praha 3, Ježkova 9, PSČ 13000

25097920

DIČ

Není plátce DPH

22.12.1997 - 31.5.2010

CZ25097920

Datum vzniku

6. ledna 1997

Datová schránka

9x8wsez

Historické názvy

6.1.1997 - 27.11.1997

Diana, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4482

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 16.4.1999

250 000 000 Kč

Historické jmění

15.6.1998 - 16.4.1999

150 000 000 Kč

6.1.1997 - 15.6.1998

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 8

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 6. ledna 1997 : Základní jmění 1000000,-Kč splaceno.Akcie v listinné podobě.

Historické ostatní skutečnosti

  • 22. září 1998 - 27. ledna 2000 : Valná hromada společnosti konaná dne 28.7.1998 rozhodla ozvýšení základního jmění společnosti ve výši 150.000.000,- Kč(slovy: jednostopadesátmilionů korun českých) o 100.000.000,- ... Kč(slovy: jednosto milionů korun českých) na částku 250.000.000,-Kč (slovy: dvěstěpadesát milionů korun českých) s tím, že upsánínad tuto částku se nepřipouští. Celý rozsah navrhovaného zvýšenízákladního jmění ve výši 100.000.000,- Kč (jednostomilionů korunčeských) bude kryt emisí nových akcií, přičemž nové akcie budouemitovány v listinné podobě v počtu 100 kusů jako kmenové akciev nominální hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korunčeských) na majitele a nebudou s nimi spojena žádná zvláštnípráva. Emisní kurs všech akcií emitovaných na zvýšení základníhojmění se rovná jejich nominální hodnotě. Upsané akcie bude možnosplatit pouze peněžitými vklady. Upisování akcií proběhne vedvou kolech.I. kolo:V prvním kole upisování má přednostní právo upsat nové akciespolečnosti upisované ke zvýšení základního jmění každý zdosavadních akcionářů v rozsahu svého podílu na základním jměníspolečnosti ke dni konání této valné hromady, nebo osoba, nakterou bylo přednostní právo úpisu platně převedeno v souladu sustanovením § 156 a) obchodního zákoníku a stanovamispolečnosti. Lhůta pro první kolo upisování akcií započne běžetprvní den následujícím po nabytí právní moci usnesenípříslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady, kterározhodla o zvýšení základního jmění, do obchodního rejstříku apotrvá 7 (slovy: sedm) dní. Emisní kurs akcií je splatný do 1měsíce ode dne úpisu akcií společnosti Prima Plus, a.s., čísloúčtu 126120315/5100 vedený u Investiční a poštovní banky, a.s.Praha. Upisovacím místem je kancelář člena představenstvaspolečnosti Ing. Jana Gaszczyka na adrese Praha 1, Školská 32.Upisování se uskuteční zápisem akcionáře do upisovací listiny,která bude uložena u člena představenstva společnosti Ing. JanaGaszczyka v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hod.Představenstvo společnosti oznámí všem akcionářům faxovouzprávou, doporučeným dopisem, a vývěskou v sídle společnosti,den nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu usnesení valnéhromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.II. kolo:V případě, že v prvním kole upisování nebudou upsány všechnyakcie s využitím přednostního práva akcionářů, započne druhékolo upisování akcií, a to dnem následujícím po dni, kdy budeukončeno I. kolo upisování akcií. Druhé kolo upisování budetrvat 7 (slovy: sedm) dnů. Ve druhém kole budou veškerézbývající akcie upsány akcionáři na základě dohody podleustanovení § 205 obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platnémznění. Splacení výše emisního kursu akcií upsaných ve druhémkole, jakož i veškeré další náležitosti stanovené zákonem budoupředmětem výše uvedené dohody akcionářů. zobrazit více skrýt více
  • 27. listopadu 1997 - 15. června 1998 : Valná hromada konaná dne 11. 9. 1997 schválila zvýšenízákladního jmění společnosti o 149,000.000,- Kč (slovy: jednosto čtyřicet devět milionů korun českých) na 150,000.000,- Kč stí... m, že celou částku, o níž se zvyšuje základní jmění upíšedosavadní akcionář společnosti na základě přednostního práva,přičemž nelze upsat základní jmění ve větším rozsahu. Dosavadníakcionář tímto využití svého přednostního práva písemně potvrdils tím, že upíše všechny nové akcie v níže uvedené lhůtě.Základní jmění tak bude zvýšeno vkladem akcionáře do společnostive výši 149,000.000,- Kč (slovy jedno sto čtyřicet devět milionůkorun českých) upsáním nových akcií.Bude vydáno 90 ks nových listinných akcií na majitele onominální hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíckorunčeských) a 140ks nových listinných akcií na majitele o nominální hodnotě1,000.000,- Kč (jedenmilionkorunčeských), tj. celkem 230 kslistinných akcií na majitele. Emisní kurs je shodný s jejichnominální hodnotou. Dosavadní akcionář, který na základěrozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění, tímtovyužil svého přednostního práva na upsání akcií, upíše akcie do1 týdne ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku a je povinen splatitcelý emisní kurs do 1 měsíce ode dne upsání akcií na účetspolečnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů