Trendy

1 693 435 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

15 320 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

1 076 284 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

750

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 13.1.2009 Beroun - Beroun 2 - město, Náměstí Marie Poštové 854, PSČ 26601

Historické adresy

31.3.1999 - 13.1.2009 Praha 8, Pobřežní 16, PSČ 18000
13.1.1997 - 31.3.1999 Praha 5, Drtinova 8, PSČ 15000

25099167

DIČ

Není plátce DPH

9.4.1997 - 31.12.2012

CZ25099167

Datum vzniku

13. ledna 1997

Datová schránka

b2vedtp

Historické názvy

6.3.2006 - 8.1.2016

HDS Retail Czech Republic, a.s.

3.3.2003 - 6.3.2006

CZ Retail, a.s.

31.3.1999 - 3.3.2003

HDS Retail Czech Republic, a.s.

13.1.1997 - 31.3.1999

Pražská prodejní, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4494

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 4.8.2010

150 000 000 Kč

Historické jmění

15.1.2003 - 4.8.2010

24 000 000 Kč

19.4.2000 - 15.1.2003

12 000 000 Kč

13.1.1997 - 19.4.2000

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Beroun

Provozovny

od 15.3.2018

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Radlická 115/140, 150 00, Praha 5 - Radlice

... více provozoven (celkem 443) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. září 2017 : Společnost byla sloučena se zanikajícími společnostmi Best Coffee s.r.o., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 794/38, PSČ 110 00, IČO 27607968, zapsanou v obchodním rejstříku vede Společnost byla sloučena se zanikajícími společnostmi Best Coffee s.r.o., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 794/38, PSČ 110 00, IČO 27607968, zapsanou v obchodním rejstříku vede...ném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 118543 a Lagardere Food Services, a.s., se sídlem Praha 6 - Ruzyně, Aviatická 1017/2, PSČ 161 00, IČO 25058282, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4101. Na společnost přešlo jmění zanikajících společností Best Coffee s.r.o. a Lagardere Food Services, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 6. února 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
 • 6. února 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 4. července 2012 : Společnost HDS Retail Czech Republic, a.s. byla sloučena se zanikající psolečností First European Enterprise s.r.o., se sídlem Praha 5, Lahovice, Strakonická 120, PSČ 159 00, IČ: 2 Společnost HDS Retail Czech Republic, a.s. byla sloučena se zanikající psolečností First European Enterprise s.r.o., se sídlem Praha 5, Lahovice, Strakonická 120, PSČ 159 00, IČ: 2...57 35 039.V souvislosti se sloučením přešlo na společnost HDS Retail Czech Republic, a.s. jmění zanikající společnosti First European Enterprise s.r.o. zobrazit více skrýt více
 • 9. března 2012 : Část podniku společnosti HDS Retail Czech Republic, a.s., spočívající v souhrnu hmotných složek jakož i osobních a nehmotných složek podnikání užívaných nebo určených výhradně nebo Část podniku společnosti HDS Retail Czech Republic, a.s., spočívající v souhrnu hmotných složek jakož i osobních a nehmotných složek podnikání užívaných nebo určených výhradně nebo... převážně k provozování části sítě kaváren Costa Coffee v České republice byla převedena na základě smlouvy ze dne 13. února 2012 na nabyvatele Best Coffe s.r.o., IČ: 27607968, Praha 1, Václavské náměstí 794/38, PSČ 110 00 Česká republika. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 3. května 2010 - 4. srpna 2010 : Dne 21. dubna 2010 rozhodla společnost LAGARDERE SERVICES jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti HDS Retail Czech Republic, a.s. o zvýšení základního ... kapitálu takto:1. Základní kapitál Společnosti ve výši 24 000 000,- Kč (slovy: dvacet čtyři miliony korun českých) byl zcela splacen. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje z částky 24 000 000,- Kč (slovy: dvacet čtyři miliony korun českých) o částku 126 000 000,- Kč (slovy: sto dvacet šest milionů korun českých) na celkovou výši 150 000 000,- Kč (slovy: sto padesát milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě v počtu celkem 126 000 kusů, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Nově upsané akcie budou splaceny peněžitými vklady, přičemž se připouští možnost započtení peněžitých pohledávek upisovatele vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu.3. Přednostní právo se nevykonává, protože se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva na úpis akcií dle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku.4. Všechny nově vydávané akcie, tedy 126 000 kusů akcií Společnosti, budou představenstvem Společnosti nabídnuty v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku s emisním kurzem 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na každou upisovanou akcii k upsání předem určenému zájemci, a to společnosti LAGARDERE SERVICES, se sídlem Paříž, rue Lord Byron 2, PSČ 750 08, Francouzská republika, jež je zapsána ve francouzském obchodním rejstříku pod č. 1989 B 08184, IČ: 330 814 732 R.C.S. PARIS, a bude je možno upsat v sídle Společnosti, a to ve lhůtě 14 dnů, přičemž počátek běhu této lhůty pro upsání akcií začne plynout dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Společnosti společnosti LAGARDERE SERVICES na adresu jejího zástupce, pana Martina Lukáše, do výše uvedeného sídla advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s. Lhůta pro úpis akcií bude dodržena, pokud bude akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií ve lhůtě 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií doručen společností LAGARDERE SERVICES do výše uvedeného sídla Společnosti a v tento okamžik také bude upsání akcií účinné. Sídlo Společnosti bude považováno za místo upisování akcií ve smyslu § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku.5. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi předem určeným zájemcem a Společností. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a bude Společností zaslán předem určenému zájemci, resp. panu Martinu Lukášovi jako jeho zástupci, po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musejí být úředně ověřeny.6. Připouští se možnost započtení pohledávek předem určeného zájemce, a to společnosti LAGARDERE SERVICES, vůči Společnosti svědčící mu na základě půjčky poskytnuté Společnosti, proti pohledávce Společnosti na splacení celkového emisního kurzu akcií upsaných společností LAGARDERE SERVICES. Ke dni tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti činí pohledávka společnosti LAGARDERE SERVICES za Společností 126 000 000,- Kč (slovy: sto dvacet šest milionů korun českých). Splacení emisního kurzu upsaných akcií bude provedeno výhradně započtením pohledávek na základě dohody o započtení, která bude uzavřena mezi Společností a společností LAGARDERE SERVICES. Společnost LAGARDERE SERVICES prohlašuje, že má zájem na započtení své pohledávky plynoucí z půjčky poskytnuté Společnosti vůči pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu, jak je uvedeno výše.7. Návrh dohody o započtení zašle představenstvo Společnosti společnosti LAGARDERE SERVICES jako předem určenému zájemci k rukám jejího zástupce, pana Martina Lukáše, na shora uvedenou adresu sídla advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s. Dohoda o započtení musí být uzavřena po nabytí účinnosti smlouvy o upsání akcií mezi společností LAGARDERE SERVCIES a Společností, a současně před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o započtení bude uzavřena okamžikem, kdy návrh smlouvy o započtení akceptovaný společností LAGARDERE SERVICES dojde Společnosti na adresu sídla.8. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku stanovenou v § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku.9. Vzhledem k tomu, že se jediný akcionář Společnosti vzdal přednostního práva na upisování akcií, nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, není schváleno upisování akcií nepeněžitými vklady, nepřipouští se vydání akcií nového druhu, emisní kurz bude splacen výhradně započtením a ani se neschvaluje vydání poukázek na akcie podle §204b obchodního zákoníku, neobsahuje toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti náležitosti uvedené v §203 odst. 2 písm. c), f), g), h), i) a k) obchodního zákoníku.10. Ve smyslu § 173 odst. 3 obchodního zákoníku nahrazuje výše uvedené rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu rozhodnutí o změně stanov Společnosti a změna stanov Společnosti nabývá v souladu s § 173 odst. 2 obchodního zákoníku účinnosti ke dni zápisu zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 6. ledna 2003 - 15. ledna 2003 : 5. Emisní kurs upsaných akcií splatí upisovatel peněžitýmvkladem, a to na zvláštní účet společnosti HDS Retail CzechRepublic, a.s. otevřený pro tento účel č. 3646430257/0100 vedený... u Komerční banky, a.s. se sídlem: Praha 1, Na příkopě 33 čp.969. Upisovatel splatí celý emisní kurz upsaných akcií, tj.celou jmenovitou a celé emisní ážio upsaných nových akcií, natento účet nejpozději do 8 dnů ode dne upsání akcií. Tímtoúplným splacením emisního kursu na uvedený účet dojde ke splněnípodmínek uvedených v § 204 odst. 2 obchodního zákoníku a § 206odst. 1 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 6. ledna 2003 - 15. ledna 2003 : 4. Úpis akcií bez využití přednostního práva, tj. úpis všechakcií upisovaných na základě tohoto rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu, bude proveden v souladu s bodem 3 výše nazá... kladě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi společnostíRautakirja Oyj jako předem určeným zájemcem a společností HDSRetail Czech Republic, a.s. Návrh smlouvy o upsání akcií budespolečností HDS Retail Czech Republic, a.s. zaslán společnostiRautakirja Oyj na adresu jejího sídla Koivuvaarankuja 2, P.O.B.1, FIN-01641, Finsko po podání návrhu na zápis rozhodnutí ozvýšení základního kapitálu. Doručení návrhu smlouvy o upsáníakcií společnosti Rautakirja Oyj bude považováno za oznámenípočátku běhu upisovací lhůty podle § 203 odst.2 písm. e)obchodního zákoníku. Lhůta k upsání akcií bude 14 dnů oddoručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií společnostiRautakirja Oyj. Návrh smlouvy o upsání akcií bude v souladu s §203 odst.4 obchodního zákoníku obsahovat rozvazovací podmínku,kterou bude nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu nazápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti HDSRetail Czech Republic, a.s. do obchodního rejstříku, pokudnebude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku zapsáno před přijetím návrhu smlouvy o upsání akciíspolečností Rautakirja Oyj. Určený zájemce bude oprávněn upsatakcie společnosti tak, že akceptuje návrh smlouvy o upsáníakcií, který mu společnost doručí. Podpisy osob jednajících zaspolečnost a za upisovatele přitom musí být úředně ověřeny.Upsání akcií bude účinné okamžikem, kdy návrh smlouvy o upsáníakcií akceptovaný upisovatelem dojde společnosti na adresujejího sídla. Sídlo společnosti bude považováno za místoupisování akcií ve smyslu § 203 odst.2 písm.e) obchodníhozákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 6. ledna 2003 - 15. ledna 2003 : 3. Vzhledem k tomu, že společnost Hachette Distribution ServicesS.A. jako jediný akcionář společnosti HDS Retail Czech Republic,a.s. se vzdala přednostního práva na úpis nových akc... iíspolečnosti upisovaných ke zvýšení jejího základního kapitálu,společnost Hachette Distribution Services S.A. jako jedinýakcionář jednající v působnosti valné hromady určila, že všechnynové akcie budou podle § 203 odst. 2 písm.d) obchodního zákoníkunabídnuty k upsání společnosti Rautakirja Oyj, se sídlemKoivuvaarankuja 2, P.O.B. 1, FIN-01641, Finsko jako předemurčenému zájemci postupem podle § 204 odst.5 obchodníhozákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 6. ledna 2003 - 15. ledna 2003 : 2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií najméno v zaknihované podobě celkem 12 000 kusů, každá o jmenovitéhodnotě 1 000 Kč. Nově upsané akcie budou splaceny p... eněžitýmivklady. Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští.Emisní kurz bude činit 12 500,- Kč na jednu novou akcii, přičemžjmenovitá hodnota bude činit 1 000,- Kč a emisní ážio 11 500,-Kč za jednu novou akcii. Akcie nového druhu nebudou vydány. zobrazit více skrýt více
 • 6. ledna 2003 - 15. ledna 2003 : Dne 6. prosince 2002 rozhodla společnost Hachette DistributionServices S.A. jako jediný akcionář společnosti HDS Retail CzechRepublic, a.s. o zvýšení základního kapitálu takto:
 • 6. ledna 2003 - 15. ledna 2003 : 1. Základní kapitál společnosti HDS Retail Czech Republic, a.s.ve výši 12 000 000,- Kč byl zcela splacen. Základní kapitálspolečnosti HDS Retail Czech Republic, a.s. se zvyšuje z č... ástky12 000 000,- Kč na 24 000 000,- Kč. Základní kapitál společnostise tedy zvyšuje o částku 12 000 000,- Kč. Upisování akcií nadtuto částku se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 15. května 2000 - 15. ledna 2003 : Základní jmění ve výši 12.000.000,-Kč splaceno.Akcie v zaknihované podobě, nejsou veřejně obchodovatelné.
 • 14. června 1999 - 15. května 2000 : Základní jmění ve výši 2000000,-Kč splaceno.Akcie v zaknihované podobě, nejsou veřejně obchodovatelné.
 • 23. února 2000 - 19. dubna 2000 : Jediný akcionář rozhodl dne 10.1.2000 o zvýšení základního jměníspolečnosti o částku 10.000.000,- Kč bez možnosti upisováníakcií nad tuto částku. Celkový počet upisovaných akcií bu... de10.000 ks, všechny o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Bude sejednat o kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě. Akciebudou upsány jediným akcionářem společnosti s využitím jehopřednostního práva ve lhůtě dvou týdnů, která počíná běžet dnem,kdy bude společností doručeno jedinému akcionáři vyrozumění ozápisu usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku. Jediný akcionář provede úpisnových akcií v sídle advokátní kanceláře Weinhold a partneři,v.o.s., Husova 5, Praha 1, 110 00. Emisní kurs akciíupisovanýchs využitím přednostního práva bude stejný jako nominální hodnotatěchto akcií, tedy 1.000,- Kč. Rozhodným dnem pro uplatněnípřednostního práva k upsání akcií bude dle ust.§204 odst.4obchodního zákoníku den, kdy mohlo být toto právo vykonánopoprvé, tedy den, kdy bude společností doručeno jedinémuakcionáři vyrozumění o zápisu usnesení valné hromady společnostio zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Akcie, kterénebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty kupsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií.Představenstvo společnosti uveřejní výzvu k upisování akcií vjednom celostátně distribuovaném deníku. Upisování akcií nazákladě veřejné výzvy proběhne ve lhůtě, která počíná běžet dnemnásledujícím po uveřejnění výzvy k upisování akcií a končíuplynutím dvou týdnů od uveřejnění výzvy k upisování akcií.Upisování se uskuteční v sídle advokátní kanceláře Weinhold apartneři, v.o.s., Husova 5, Praha 1, 110 00. Emisní kurs taktoupisovaných akcií bude stejný jako nominální hodnota těchtoakcií, tedy 1.000,- Kč. Upisovatel je povinen splatit celýemisní kurs jím upsaných akcií na účet 191558270207/0100 vedený uKomerční banky, a.s., se sídlem Praha 7, U průhonu 38, 170 00,před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 13. ledna 1997 - 14. června 1999 : Základní jmění ve výši 2000000,-Kč splaceno.Akcie v listinné podobě, nejsou veřejně obchodovatelné.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů