Trendy

389 056 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

-68 058 tis. Kč

Ztráta za rok 2011

Trendy

798 206 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Sídlo

od 22.9.2010 Praha 9, Poděbradská 540

Historické adresy

14.1.2009 - 22.9.2010 Praha 10, U Stavoservisu 659/3, PSČ 10800
19.3.1997 - 14.1.2009 Praha 9-Klánovice, Slavětínská 639

25100467

DIČ

Není plátce DPH

19.3.1997 - 26.2.2015

CZ25100467

Datová schránka

yr3c69w

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4504

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.9.2003

455 100 000 Kč

Historické jmění

19.3.1997 - 1.9.2003

300 100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 9

Provozovny

od 1.4.2004

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Vinohradská ev. č. 182, 100 00, Praha - Strašnice

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 19. března 1997 : Akciová společnost BOHEMIA PRINT je právním nástupcem spol.Černický a Krámek s.r.o. zapsané v obchodním rejstříku v Praze 1v oddílu C, vložka 6236,IČ: 45242461, která se ke dni záp Akciová společnost BOHEMIA PRINT je právním nástupcem spol.Černický a Krámek s.r.o. zapsané v obchodním rejstříku v Praze 1v oddílu C, vložka 6236,IČ: 45242461, která se ke dni záp...isuspol.BOHEMIA PRINT a.s. vymazává z obchodního rejstříku bezlikvidace. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 30. října 2002 - 1. září 2003 : Možnost započtení peněžité pohledávky, kterou má společnost CDEFHOLDING COMPANY LIMITED vůči společnosti BOHEMIA PRINT, a.s.proti pohledávce společnosti BOHEMIA PRINT,a.s. na splac... eníemisního kursu se připouští s ohledem na to, že není účelné,aby společnost BOHEMIA PRINT, a.s. peněžní prostředkyodpovídající dlužné pohledávce vracela.Valná hromada schvaluje následující pravidla postupu prouzavření smlouvy o započtení:a) lhůta 14 dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručenínávrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy oupsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen doporučeným dopisempředem určenému zájemci spolu s oznámením, že bylo zapsánousnesení valné hromady společnosti BOHEMIA PRINT, a.s. o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městskýmsoudem v Praze a o tom, že ode dne doručení tohoto oznámeníběží lhůta 14 dnů pro upisování výše uvedených akciíb) lhůta 14 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžetode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrhsmlouvy o započtení bude doručen doporučeným dopisem předemurčenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co budespolečnosti doručena uzavřená smlouva o upsání akcií uvedená podpísm. a). zobrazit více skrýt více
  • 30. října 2002 - 1. září 2003 : Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením pohledávkyspolečnosti CDEF HOLDING COMPANY LIMITED ve výši155.000.000,--Kč (slovy : jednostopadesátpětmilionů korunčeských), která jí ... vznikla na základě předčasného splaceníemisního kursu akcií ve dnech 4.8.1999, 30.8.1999, 26.10.1999,29.10.1999 a 8.11.1999, proti pohledávce společnosti BOHEMIAPRINT, a.s. ve výši 155.000.000,--Kč (slovy:jednostopadesátpětmilionů korun českých) , která vzniknespolečnosti BOHEMIA PRINT, a.s. za společností CDEF HOLDINGCOMPANY z titulu splacení emisního kursu nových akcií, jenžbudou upsány na základě rozhodnutí valné hromady společnostíCDEF HOLDING COMPANY LIMITED za účelem zvýšení základníhokapitálu. zobrazit více skrýt více
  • 30. října 2002 - 1. září 2003 : Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnostiz důvodu posílení ekonomické stability společnosti a zlepšeníinvestičních možností společnosti o částku 155.000.000,-... -(slovy:jednostopadesátpětmilionů korun českých), na celkovoučástku 455.100.000,- Kč(slovy:čtyřistapadesátpětmilionůjednostotisíc korun českých) stím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základníhokapitálu společnosti bude vydáno 155 kusů kmenovýchlistinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě1.000.000,-- (slovy: jedenmilionkorun českých). Emisní kursupisovaných akciií bude činit 1.000.000,-- Kč(slovy:jedenmilionkorunčeských).Zvýšeního základního kapitálu společnosti BOHEMIA PRINT, a.s.bude provedeno upisováním všech nových akcií předem určenýmzájemcem, kterým je společnost CDEF HOLDING COMPANY LIMITED, sesídlem 16, Kyriakou Matsi Avenue, Eagle House, 10th floor,1082 Agio Omologites, Nikósie, Kypr, a proto valná hromadaschvaluje vyloučení přednostního práva podle § 204a zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů(dále jen ,,obchodní zákoník").Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odst. 5obchodního zákoníku předložilo valné hromadě písemnou zprávu,která tvoří přílohu notářského zápisu a ve které jsou uvedenydůvody vyloučení přednostního práva.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosoti BOHEMIA PRINT,a.s., tj. Praha 9-Klánovice, Slavětínská 639 a lhůta proupisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavřenísmlouvy o upsání akcií. Akcie lze upisovat v pracovní dny v doběod 9.00 hod. do 16.00 hod. Návrh smlouvy o upsání akciíobsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3obchodního zákoníku bude doručen formou doporučeného dopisupředem určenému zájemci - společnosti CDEF HOLDING COMPANYLIMITED spolu s oznámením že bylo zápsáno usnesení valné hromadyspolečnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku vedeného Městským soudem v Praze a o tom, že ode dnedoručení tohoto oznámení běží lhůta 14 dnů pro upisování výšeuvedených akcií.Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůčispolečnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Jde opohledávku společnosti CDEF HOLDING COMPANY LIMITED,kterápředčasně splatila na účet společnosti BOHEMIA PRINT, a.s.emisní kurs akcií, a to na základě rozhodnutí jedinéhoakcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnostiBOHEMIA PRINT, a.s. ze dne 23.7.1999 o zvýšení základníhokapitálu společnosti o částku 155.000.000,-- Kč (slovy :jednostopadesátpětmilionů korun českých).Toto rozhodnutí bylo učiněno formou notářského zápisu NZ 178/99,N 223/99, sepsaným JUDr. Petrem Hochmanem, notářem v Praze.Vzhledem k tomu, že toto zvýšení základního kapitálu byloneúčinné, vznikla společnosti CDEF HOLDING COMPANY LIMITEDpohledávka za společností BOHEMIA PRINT, a.s. na vrácení155.000.000,-- Kč (slovy :jednostopadesátpětmilionů korunčeských) zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů