Trendy

19 098 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 780 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

48 433 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 24.11.2016 Ve Slatinách 1, Liberec XVI-Nový Harcov, 460 15 Liberec

Historické adresy

5.5.2009 - 24.11.2016 Liberec, Ve Slatinách 1, PSČ 46015
3.8.2006 - 5.5.2009 Praha 10, V Korytech 12/972, PSČ 10000
3.8.2004 - 3.8.2006 Praha 3, Domažlická 1161/5, PSČ 13000
6.8.2003 - 3.8.2004 Praha 3, Vinohradská 180/1632, PSČ 13011
3.4.1997 - 6.8.2003 Praha 3, Vinohradská 112, PSČ 13000
14.2.1997 - 3.4.1997 Praha 2, Francouzská 4

25106104

DIČ

od 1.4.1998

CZ25106104

Datum vzniku

14. února 1997

Datová schránka

ixqeq4w

Historické názvy

5.6.2002 - 5.5.2009

Čs reality, a.s.

14.2.1997 - 5.6.2002

ČS-Reality,a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4541

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 31.12.2001

20 976 900 Kč

Historické jmění

4.5.2001 - 31.12.2001

142 000 000 Kč

23.3.2000 - 4.5.2001

1 000 000 Kč

14.2.1997 - 23.3.2000

10 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Liberce

Bankovní účty

zvěřejněno 12.12.2013

2800512425 / 2010

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 2. října 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 2. října 2014 : Počet členů dozorčí rady: 2
  • 2. října 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

  • 31. prosince 2001 - 2. října 2014 : Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost ČS -Reality, a.s., se sídlem Praha 3, Vinohradská 112, IČ 25106104jako nástupnická společnost jmění zanikající obchodníspoleč... nosti: SINREAL, s.r.o., se sídlem Praha 10, Ukrajinská 10,IČ 63997061. zobrazit více skrýt více
  • 14. února 1997 - 2. října 2014 : základní jmění 10.000.000,- Kč bylo ke dni zápisu společnosti doobchodního zcela splaceno
  • 5. března 2001 - 4. května 2001 : Základní jmění společnosti se zvyšuje z dosavadní hodnoty1,000.000,- Kč o částku 141,000.000,- Kč na novou hodnotu142,000.000,- Kč, přičmž upisování akcií nad částku navrhovanéhozv... ýšení základního jmění se nepřipouští.Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 141 kusůkmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě1,000.000,- Kč na jednu akcii.Vzhledem k tomu, že se akcie při zvyšování základního jměnínebudou upisovat peněžitými vklady, nemají akcionáři společnostipřednostní právo na upsání nových akcií společnosti. Nové akciebudou ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodníhozákoníku nabídnuty k upsání určitému zájemci, konkrétně obchodníspolečnosti SINREAL, s.r.o. se sídlem Praha 10, Ukrajinská 10,PSČ 100 00, IČ: 63997061, zapsané v obchodním rejstříku vedenémMěstským soudem v Praze v oddíle C, vložka 39635.Představenstvo společnosti do 7 dnů ode dne, kdy nabude právnímoci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valnéhromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku,zašle výše uvedenému věřiteli písemnou nabídku, aby ve lhůtědvou týdnů ode dne, kdy bude nabídka odeslána, upsal v sídlespolečnosti nové akcie, a to v souladu s ustanovením § 59 odst.7 obchodního zákoníku vkladem své pohledávky, kterou má vůčispolečnosti ČS - Reality a.s., v její nominální hodnotě dozákladního jmění této společnosti. Emisní kurs akcií je roven100% jmenovité hodnoty akcií.Upisovatel bude povinen splatit celou výši emisního kursu jímupsaných akcí společnosti nejpozději do dvou týdnů od upsánínových akcií společnosti. Upisovatel v této lhůtě za účelemsplacení emisního kursu upsaných akcií uzavře v sídlespolečnosti se společností smlouvu o postoupení pohledávky, a totak, aby tato smlouva nabyla účinnosti nejpozději v poslední denlhůty stanovené pro splacení emisního kursu upsaných akcií.Okamžikem, kdy smlouva o postoupení pohledávky nabude účinnosti,bude emisní kurs akcií podle ustanovení § 59 odst. 7 obchodníhozákoníku splacen.Předmětem vkladu bude:pohledávka v nominální výši 88,219.126,03 Kč (slovy: osmdesátosmmiliónů dvěstědevatenáct tisíc stodvacetšet korun českých a třihaléře) vyplývající ze smlouvy o úvěru reg. č. 700/036/1998uzavřenou dne 04.06.1998 mezi Českou spořitelnou, a.s. a ČS -Reality, a.s., v platném znění, která byla společnosti SINREAL,a.r.o. postoupena od společnosti Česká spořitelna, a.s. sesídlem Na Příkopě 29, Praha 1, IČO 45244782 smlouvou opostoupení pohledávky č. 005 ze dne 03.10.2000. Původní výšetéto pohledávky, včetně příslušenství v okamžiku postoupeníčinila 90,423.254,80 Kč (slovy: devadesát milionů čtyři stadvacet tři tisíce dvě stě padesát čtyři korun českých, osmdesáthaléřů), přičemž dne 4.10.2000 byla provedena částečná úhradapohledávky ve výši 2,204.128,77 Kč (z toho 3.185,60 na úhradudlužných úroků a poplatků a 2,200.943,17 Kč na částečnou úhradujistiny). Pohledávky ve své nominální hodnotě k dnešnímu dničiní 88,219.126,03 Kč.pohledávka v nominální výši 34,191.820,55 Kč (slovy: třicetčtyřimilióny stedevadesátjeden tisíc osmsetdvacet korun českých apadesátpět haléřů), vyplývající ze smlouvy o úvěru reg. č.700/010/1998 uzavřenou dne 30.01.1998 mezi Českou spořitelnou,a.s. a ČS - Reality, a.s., v platném znění, která bylaspolečnosti SINREAL, s.r.o. postoupena od společnosti Českáspořitelna, a.s. se sídlem Na Příkopě 29, Praha 1, IČO 45244782smlouvou o postoupení pohledávky č. 006 ze dne 03.10.2000 vevýši 34,193.854,75 Kč ( z toho společnost ČS-Reality, a.s.uhradila dne 4.10.2000 částku 2.034,20 Kč odpovídající dlužnýmúrokům a poplatkům).pohledávka v nominální výši 18,589.053,42 Kč (slovy: osmnáctmiliónů pětset osmdesátdevět tisíc padesáttři korun českých ačtyřicetdva haléřů), vyplývající ze smlouvy o úvěru reg. č.700/094/1997 uzavřenou dne 22.12.1997 mezi Českou spořitelnou,a.s.,a ČS - Reality, a.s., v platném znění, která bylaspolečnosti SINREAL, a.r.o. postoupena od společnosti Českáspořitelna, a.s. se sídlem Na Příkopě 29, Praha 1, IČO 45244782smlouvou o postoupení pohledávky č. 007 ze dne 03.10.2000 vevýši 18,590.423,22 Kč (z toho společnost ČS-Reality, a.s.uhradila dne 4.10.2000 částku 1.369,80 Kč odpovídající dlužnýmúrokům a poplatkům).tj. pohledávky v celkové výši 141,000.000,- Kč, které jsoudoloženy posudkem znalce INg. Jiřího Černíka pro základní oborekonomika, ekonomická odvětví různá se specializací finance adaně ze dne 19.12.2000, který podal pod pořadovým číslem 34/00znaleckého deníku a posudkem znalce pro základní obor ekonomika,ekonomická odvětví různá se specializací finance a daně MichalemSodomkou ze dne 19.12.2000, který podal pod pořadovým číslem92000 znaleckého deníku. zobrazit více skrýt více
  • 4. srpna 1999 - 4. května 2001 : Řádná valná hromada konaná dne 7. července 1999 rozhodla takto:Základní jmění společnosti se v souladu s ustanovením § 216aodst. 1 písm. b) obchodního zákoníku snižuje za účelem čá... stečnéúhrady ztráty vykázané za rok 1998 o Kč 9.000.000,- z dosavadníhodnoty Kč 10.000.000,- na novou hodnotu Kč 1.000.000,-, a tosnížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti z dosavadníjmenovité hodnoty Kč 100.000,- na jednu akcii na novou jmenovi-tou hodnotu Kč 10.000,- na jednu akcii. Snížení jmenovitéhodnoty akcií bude provedeno výměnou stávajících akcií ojmenovité hodnotě Kč 100.000,- za nové akcie o jmenovité hodnotěKč 10.000,-. Představenstvo společnosti přitom vyzve akcionáředoporučeným dopisem zaslaným do 7 dnů ode dne, kdy bude sníženízákladního jmění společnosti zapsáno do obchodního rejstříku, naadresu sídla nebo bydliště akcionáře uvedenou v seznamuakcionářů, aby ve lhůtě 30 dní ode dne, kdy byly výzvy zaslány,předložily stávající akcie o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- zaúčelem jejich výměny za akcie s novou jmenovitou hodnotou Kč10.000. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů