Trendy

558 933 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

4 109 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

494 193 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Adresa

od 5.12.2015Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

20.5.2014 - 5.12.2015Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1
5.3.1997 - 20.5.2014Praha 1, Revoluční 25/767, PSČ 11000

Adresa z obchodního rejstříku

od 29.7.2014Revoluční 767/25, 110 00 Praha
od 15.3.2014Revoluční 25/767, 110 00 Praha

Historické adresy z obchodního rejstříku

23.8.2013 - 12.3.2014110 00 Praha 1
20.4.2005 - 1.9.2009Praha 1, Revoluční 767/25
24.10.1997 - 9.3.1999Praha 1, Revoluční 25/767

25110977

DIČ

od 5.3.1997

CZ25110977

Datum vzniku

5. března 1997

Datová schránka

anefcna

Historické názvy

9.12.2009 - 23.1.2012

PROMINECON GROUP a.s.

23.10.2008 - 9.12.2009

NAVATYP GROUP a.s.

5.3.1997 - 23.10.2008

NAVATYP a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4581

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 9.7.2014

121 095 000 Kč

Historické jmění

30.9.2012 - 9.7.2014

81 075 000 Kč

31.12.2010 - 30.9.2012

141 000 000 Kč

29.11.2010 - 31.12.2010

210 600 000 Kč

27.7.2005 - 29.11.2010

270 000 000 Kč

27.12.2004 - 27.7.2005

220 000 000 Kč

25.2.2002 - 27.12.2004

150 000 000 Kč

21.5.2001 - 25.2.2002

99 000 000 Kč

23.8.2000 - 21.5.2001

71 000 000 Kč

9.1.1998 - 23.8.2000

21 000 000 Kč

5.3.1997 - 9.1.1998

1 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 18.12.2015

2112164009 / 2700

... více účtů (celkem 11) najdete zde

Provozovny

od 30.6.2006

provozovna II - ÚZS VVM objekty
 • Adresy:
  • Revoluční 767/25, 110 00, Praha - Staré Město

... více provozoven (celkem 71) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 9. července 2014 : Jediný akcionář Společnosti učinil při výkonu působnosti valné hromady Společnosti dle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon Jediný akcionář Společnosti učinil při výkonu působnosti valné hromady Společnosti dle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon... o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti:1. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Zvyšuje se základní kapitál Společnosti o částku ve výši 40.020.000,- Kč (čtyřicet milionů dvacet tisíc korun českých), tj. z částky ve výši 81.075.000,-Kč (osmdesát jedna milionů sedmdesát pět tisíc korun českých) na částku ve výši 121.095.000,- Kč (sto dvacet jedna milionů devadesát pět tisíc korun českých), peněžitým vkladem a upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním nových 696 (šest set devadesát šest) kusů kmenových akcií, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné nově upsané akcie ve výši 57.500,- Kč (padesát sedm tisíc pět set korun českých). Akcie nebudou kótované. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Akcie budou vydány jako cenný papír. 3. Využití přednostního práva jediným akcionářem: Veškeré nově upisované akcie budou upsány s využitím přednostního práva Jediného akcionáře Společnosti ve smyslu ustanovení § 484 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále i jen zákon o obchodních korporacích). Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty Jedinému akcionáři, tj. obchodní společnosti VISTORIA, a.s., IČ 015 17 317, se sídlem Koněvova 2660/141, Praha 3 – Žižkov, PSČ 130 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19018, který upíše všech nových 696 (šest set devadesát šest) kusů kmenových akcií, které budou vydány jako cenný papír, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné nově upsané akcie ve výši 57.500,- Kč (padesát sedm tisíc pět set korun českých). 4. Emisní kurs: Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. u každé nově upsané akcie částce ve výši 57.500,- Kč (padesát sedm tisíc pět set korun českých) a lze jej splatit výhradně peněžitým vkladem. Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem v souladu s tímto rozhodnutím, stanovami Společnosti a zákonem. Výši emisního kurzu Jediný akcionář výslovně schvaluje. 5. Lhůta pro upsání akcií Předem určeným zájemcem: Lhůta pro úpis akcií Předem určeným zájemcem bude činit 8 (osm) týdnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, která bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích, a návrh bude doručen Předem určenému zájemci do 4 (čtyř) týdnů ode dne sepsání tohoto notářského zápisu. Doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií Předem určenému zájemci se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií. 6. Připuštění možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu . Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Společnosti za Jediným akcionářem na splacení emisního kursu do celkové výše 40.020.000,- Kč (čtyřicet milionů dvacet tisíc korun českých) proti pohledávce Jediného akcionáře (ke dni 9.6.2014) ve výši 40.627.767,12,- Kč (čtyřicet milionů šest set dvacet sedm tisíc sedm set šedesát sedm korun českých dvanáct haléřů) za Společností z titulu Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Jediným akcionářem (jako věřitelem) a Společností (jako dlužníkem) dne 23.10.2013, ve znění pozdějších změn a dodatků.Peněžitý vklad a způsob jeho splacení, pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií: Jediný akcionář jako upisovatel splatí emisní kurs nově upisovaných akcií, které upíše na základě tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti v souladu s ustanovením § 478 odst. 2 zákon o obchodních korporacích, takto: emisní kurs nově upisovaných akcií, tedy částku ve výši 40.020.000,- Kč (čtyřicet milionů dvacet tisíc korun českých) splatí Jediný akcionář jako upisovatel dnem, kdy se Společností uzavře Smlouvu o započtení (dále i jen „Smlouva o započtení“), a to tak, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí. Návrh Smlouvy o započtení Jediný akcionář schvaluje a schválený návrh Smlouvy o započtení tvoří přílohu notářského zápisu. Pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení: Stanovují se tato pravidla pro uzavření Smlouvy o započtení: Společnost zašle Jedinému akcionáři návrh Smlouvy o započtení nejpozději do 4 (čtyř) týdnů ode dne upsání nově upisovaných akcií, a Jediný akcionář je povinen Smlouvu o započtení uzavřít nejpozději do 4 (čtyř) týdnů ode dne doručení návrhu smlouvy tak, že v uvedené lhůtě doručí Společnosti podepsanou Smlouvu o započtení do sídla Společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 5. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 5. června 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 30. září 2012 : U společnosti PROMINECON CZ a.s. došlo k odštěpení části jmění, a to ve formě kombinace odštěpení sloučením se společností NVT Hotels & Resorts s.r.o., IČ: 24747092, se sídlem Prah U společnosti PROMINECON CZ a.s. došlo k odštěpení části jmění, a to ve formě kombinace odštěpení sloučením se společností NVT Hotels & Resorts s.r.o., IČ: 24747092, se sídlem Prah...a 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 170959, a odštěpení se vznikem jedné nové společnosti Projekt Hotely s.r.o., IČ: 24275263, se sídlem Praha 1, Novomlýnská 1373/5, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 200062. zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 2010 : Dne 14. 12. 2010 rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady o rozdělení společnosti PROMINECON GROUP a.s. ve formě kombinace rozdělení odštěpením se vznikem dvou n Dne 14. 12. 2010 rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady o rozdělení společnosti PROMINECON GROUP a.s. ve formě kombinace rozdělení odštěpením se vznikem dvou n...ových nástupnických společností s ručením omezeným a rozdělení odštěpením sloučením. Části jmění rozdělované společnosti specifikované v Projektu rozdělení přechází v důsledku rozdělení (i) do dvou nově vzniklých nástupnických společností PMC NAD JEZEREM s.r.o. a PMC PODOLÍ s.r.o., a (ii) do jedenácti nástupnických společností, a to do společnosti Centrum Holešovice a.s., IČ: 27892646, se sídlem Praha 1, Revoluční 767/25, PSČ 110 00, společnosti MALVAZINKY PARK s.r.o., IČ: 274 25 207, se sídlem Praha 1, Staré Město, Revoluční 767, PSČ 110 00, společnosti Majetková správa Praha a.s., IČ: 264 22 000, se sídlem Praha 1, Revoluční 767/25, PSČ 110 00, společnosti První společná a.s., IČ: 480 36 242, se sídlem Praha 10, Strašnice, V Předpolí 13/289, PSČ 100 00, společnosti Pražská servisní s.r.o., IČ: 276 50 596, se sídlem Praha 1, Revoluční 25/767, PSČ 110 00, společnosti NAVABYT s.r.o., IČ: 271 68 891, se sídlem Praha 1, Revoluční 25/767, PSČ 110 00, společnosti TOPA s.r.o., IČ: 604 67 916, se sídlem Praha 1, Revoluční 767, PSČ 110 00, společnosti BYT plus s.r.o., IČ: 257 46 146, se sídlem Praha 1, Revoluční 767, PSČ 110 00, společnosti HOTELTYP a.s., IČ: 265 10 995, se sídlem Praha 1, Revoluční 767/25, PSČ 110 00, společnosti Zónapark a.s., IČ: 271 49 307, se sídlem Praha 1, Revoluční 767/25, PSČ 110 00, a do společnosti AUTOTYP Praha s.r.o., IČ: 630 73 838, se sídlem Praha 1, Revoluční 25/767, PSČ 110 00. zobrazit více skrýt více
 • 29. listopadu 2010 : Na společnost PROMINECON GROUP a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společnosti MIST a.s., IČ: 261 07 261, se sídlem Praha - Vršovice, Kazašská 1427/4, PSČ 100 00.

Historické ostatní skutečnosti

 • 12. července 2005 - 27. července 2005 : Mimořádná valná hromada z důvodů rozvoje a podpory investiční činnosti společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o 50 000 000,- Kč (slovy: padesát milionů korun... českých) na 270 000 000,- Kč (slovy: dvěstěsedmdesát milionů korun českých).Upisování nad částku 50 000 000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 500 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) každé z nich, které budou vydány v listinné podobě. Emisní kurs nově vydaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a bude tedy činit 100 000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). Akcie nebudou kótované.Všechny nově vydané akcie určené na zvýšení základního kapitálu společnosti budo upsány bez využití přednostního práva stávajících akcionářů a budou upsány stávajícími akcionáři na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, která nahrazuje listinu upisovatelů. Akcionář Richard Navrátil upíše a splatí 500 nových akcií a akcionář Adéla Navrátilová neupíše a nesplatí žádné nové akcie.Dohodo akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku bude uzavřena do 90 dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.Počátek běhu lhůty sdělí představenstvo společnosti akcionářům bez zbytečného odkladu dopisem zaslaným akcionářům na adresu jejich sídla nebo bydliště.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti.Upisovatelé splatí celý emisní kurs nově emitovaných akcií, který odpovídá jejich jmenovité hodnotě, do 60 dnů ode dne uzavření dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, která nahrazuje listinu upisovatelů, v penězích na zvláštní účet u banky, číslo účtu 5250221415/2700, vedený u HVB Bank Czech Republik, a.s., pobočka Revoluční 7, Praha 1, který byl společností NAVATYP a.s. zřízen na její jméno za účelem splacení emisního kursu nově emitovaných akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 26. listopadu 2004 - 27. prosince 2004 : Mimořádná valná hromada z důvodů rozvoje a podpory investiční činnosti společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o 70 000 000,- Kč (slovy: sedmdesát milionů kor... un českých) na 220 000 000,- Kč (slovy: dvěstědvacet milionů korun českých).Upisování nad částku 70 000 000,- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých) se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 700 (sedmset) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) každé z nich, které budou vydány v listinné podobě. Emisní kurs nově vydaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a bude tedy činit 100 000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). Akcie nebudou kótované.Všechny nově vydané akcie určené na zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány bez využití přednostního práva stávajících akcionářů a budou upsány stávajícími akcionáři na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, která nahrazuje listinu upisovatelů. Akcionář Richard Navrátil upíše a splatí 700 nových akcií a akcionář Adéla Navrátilová neupíše a nesplatí žádné nové akcie.Dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku bude uzavřena do 90 dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.Počátek běhu lhůty sdělí představenstvo společnosti akcionářům bez zbytečného odkladu dopisem zaslaným akcionářům na adresu jejich sídla nebo bydliště.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti.Upisovatelé splatí celý emisní kurs nově emitovaných akcií, který odpovídá jejich jmenovité hodnotě, do 60 dnů ode dne uzavření dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, která nahrazuje listinu upisovatelů v penězích na zvláštní účet u banky, číslo účtu 5250221140/2700, vedený u HVB Bank Czech Republic, a.s., pobočka Revoluční 7, Praha 1, který byl společností NAVATYP a.s. zřízen na její jmeno za účelem splacení emisního kursu nově emitovaných akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 23. ledna 2002 - 25. února 2002 : Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitáluspolečnosti NAVATYP a.s. z původní výše 99 000 000, -Kč (slovy:devadesátdevětmilionů korun českých) o částku 51 000 000,-Kč(s... lovy: padesátjedenmilinon korun českých), a to peněžitýmvkladem ve stejné výši. Celková výše základního kapitálu akciovéspolečnosti NAVATYP a.s. po jeho zvýšení bude činit 150 000000,-Kč (slovy: jednostopadesátmilionů korun českých). Důvodemzvýšení základního kapitálu je kapitálová přiměřenost zahrnujícíúvěrové a tržní riziko.Zvýšení základního kapitálu společnosti NAVATYP a.s. budeprovedeno upsáním nových akcií. Na zvýšení základního kapitáluspolečnosti bude vydáno 510 kusů akcií o jmenovité hodnotě každéakcie 100 000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), a tokmenových akcií na jméno, v listinné podobě. Nově vydávané akcienebudou registrované. Místem pro upisování akcií je sídlospolečnosti a lhůta pro upisování akcií činí 30 dnů ode dnedoručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. RichardNavrátil, r.č. 510822/028, bytem Praha 1, Opletalova 917/9, jakojediný akcionář společnosti NAVATYP a.s., má podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku přednostní právo k upsání akcií přizvýšení základního kapitálu, a to v celém rozsahu zvýšenízákladního kapitálu. Richard Navrátil, r.č. 510822/028, bytemPraha 1, Opletalova 917/9 se tímto přednostního práva podle §204a obchodního zákoníku v plném rozsahu vzdává. Veškeré akcie,které mají být upsány podle tohoto rozhodnutí při zvýšenízákladního kapitálu akciové společnosti NAVATYP a.s., budounabídnuty k upsání Richardovi Navrátilovi, r.č. 510822/028,bytem Praha 1, Opletalova 917/9, jako předem určenému zájemci vesmyslu § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku. Všech 510nových akcií v souhrnné jmenovité hodnotě 51 000 000,-Kč (slovy:padesátjedenmilion korun českých) bude upsáno předem určenýmzájemcem, tj. Richardem Navrátilem, r.č. 510822/028, bytem Praha1, Opletalova 917/9, na základě smlouvy o upsání akcií uzavřenémezi Richardem Navrátilem, r.č. 510822/028, bytem Praha 1,Opletalova 917/9 jako předem určeným zájemcem a společnostíNAVATYP a.s. podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitostiuvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručenpředstavenstvem společnosti NAVATYP a.s. předem určenému zájemciRichardu Navrátilovi, r.č. 510822/028, bytem Praha 1, Opletalova917/9 bez zbytečného odkladu spolu s oznámením, že bylo zapsánorozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedenéhoMěstským soudem v Praze. Upisování akcií nad částku zvýšenízákladního kapitálu, tj. nad částku 51 000 000,-Kč, senepřipouští.Jediný akcionář společnosti ukládá představenstvu společnostiNAVATYP a.s., aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozdějido 30 dní od přijetí tohoto rozhodnutí a dále oznámilo jedinémuakcionáři podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodníhorejstříku bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnostnastane.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o upsání akcií:a) lhůta pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu nauzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akciíobsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3obchodního zákoníku bude doručen představenstvem společnostipředem určenému zájemci spolu s oznámením, že bylo zapsánorozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedenéhoMěstským soudem v Praze,b) Richard Navrátil, r.č. 510822/028, bytem Praha 1, Opletalova917/9, jako předem určený zájemce upíše akcie doručenímakceptované smlouvy o úpisu akcií (již podepsané jménemspolečnosti NAVATYP a.s.) do výše uvedeného sídla společnostiNAVATYP a.s., tzn. podepsané Richardem Navrátilem,c) předem určený zájemce je povinen akceptovanou smlouvu oupsání akcií doručit společnosti NAVATYP a.s. nejpozději do 30dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.Emisní kurz upisovaných, tzn. všech nově vydávaných akcií, buderoven jejich jmenovité hodnotě. To znamená, že nové akcie budouvydávány bez emisního ážia. Vzhledem k tomu bude emisní kurzupisovaných akcií 100 000,-Kč za kus. Emisní kurz upisovanýchakcií bude předem určeným zájemcem splacen v penězích. Předemurčený zájemce je povinen splatit emisní kurz na zvláštní účet,který bude společností NAVATYP a.s. založen za účelem splaceníemisního kurzu akcií při zvýšení základního kapitálu podletohoto rozhodnutí. Číslo účtu a peněžní ústav bude součástínávrhu smlouvy o upsání akcií, který bude předem určenémuzájemci představenstvem společnosti doručen. Předem určenýzájemce, tj. Richard Navrátil, r.č. 510822/028, bytem Praha 1,Opletalova 917/9 je povinen zcela splatit emisní kurz všechupsaných akcií nejpozději do 90 dnů od doručení akceptovanésmlouvy o upsání akcií společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 15. prosince 2000 - 21. května 2001 : Jediný akcionář rozhodl o:O zvýšení se základní jmění společnosti z důvodu kapitálovéhoposílení společnosti o částku 28,000.000,- Kč, (slovy:dvacetosmmilionůkorun českých) a to z č... ástky 71,000.000,- Kč(slovy sedmdesátjednamilionůkorunčeských) na částku 99,000.000,-Kč (slovy: devadesátdevětmilionůkorunčeských). Upisování akciínad částku 28,000.000,- Kč (slovy: dvacetosmmilionůkorunčeských)se nepřipouští.Na zvýšení základního jmění společnosti bude vydáno 280 kusůkmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě100.000,- Kč, v listinné podobě. Jejich emisní kurs bude rovenjejich jmenovité hodnotě a bude tedy činit 100.000,- Kč.Veškeré akcie, které budou vydány na zvýšení základního jměníspolečnosti budou upsány na základě přednostního práva k upsánínových akcií stávajícím jediným akcionářem společnosti panemRichardem Navrátilem, r. č. 51 08 22/028, bytem Praha 1,Opletalova 9.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti - Praha 1,Revoluční 25/767 v pracovní dny v době od 7,30 do 16,00 hod.Lhůta pro upisování akcií je stanovena na 280 dnů, ode dne, kdynabyde právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze ozápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromadyo zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku.Upisovatel je povinen ve výše uvedené lhůtě upsat a splatit 100procent emisního kursu na účet společnosti vedený u Českéspořitelny a.s., pobočka Praha 1, Dlouhá 9, číslo účtu1937109389/0800. zobrazit více skrýt více
 • 27. června 2000 - 23. srpna 2000 : Jediný akcionář rozhodl o:O zvýšení se základní jmění společnosti z důvodu kapitálovéhoposílení společnosti o částku 50,000.000,- Kč, (slovy:padesátmilionůkorunčeských) a to z část... ky 21,000.000,- Kč(slovy: dvacetjednamilionůkorunčeských) na částku 71,000.000,-Kč (slovy: sedmdesátjednamilionůkorunčeských). Upisování akciínad částku 50,000.000,- Kč (slovy: padesátmilionůkorunčeských)se nepřipouští).Na zvýšení základního jmění společnosti bude vydáno 500 kusůkmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě100.000,- Kč, v listinné podobě. Jejich emisní kurs bude rovenjejich jmenovité hodnotě a bude tedy činit 100.000,- Kč.Veškeré akcie, které budou vydány na zvýšení základního jměníspolečnosti budou upsány na základě přednostního práva k upsánínových akcií stávajícím jediným akcionářem společnosti panemRichardem Navrátilem, r.č. 51 08 22/028, bytem Praha 1,Opletalova 9.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti - Praha 1,Revoluční 25/767 v pracovní dny v době od 7,30 do 16,00 hod.Lhůta pro upisování akcií je stanovena na 30 dnů, ode dne, kdynabyde právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze ozápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ozvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku.Upisovatel je povinen ve výše uvedené lhůtě upsat a splatit 100procent emisního kursu na účet společnosti vedený u Českéspořitelny a.s., pobočka Praha 1, Dlouhá 9, číslo účtu1937109389/0800. zobrazit více skrýt více
 • 12. dubna 2000 - 27. června 2000 : 1/ zvyšuje se základní jmění společnosti o 50,000.000,- Kč,slovy : padesát milionů korun českých, tedy ze stávající výše21,000.000,- Kč na částku 71,000.000,- Kč s tím, že senepřip... ouští upisování akcií nad tuto hodnotu a tato částka jekonečná.Zvýšení základního jmění společnosti bude provedeno upsánímnových akcií, celkem bude upisováno 500 kusů akcií znějících namajitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, a to za emisní kurskaždé akcie 100.000,- Kč, tedy v celkovém emisním kursu50,000.000,- Kč. Všechny tyto nové akcie budou v listinné podoběa veřejně neobchodovatelné.S využitím přednostního práva bude upisováno všech 500 kusůkmenových akcií znějících na jméno, a to za emisní kurs každéakcie 100.000,- Kč. Lhůta pro upsání nových akcií začíná běžetpátým dnem po zveřejnění informace představenstva o přednostnímprávu upsat nové akcie po zapsání usnesení valné hromady ozvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Lhůta provykonání přednostního práva, tj. pro upsání akcií činí dvatýdny.Přednostní právo lze vykonat v sídle společnosti, tj. naadrese Praha 1, Revoluční 25/767 v pracovní dny v době od 7,30hod do 16.00 hod.Informace o přednostním právu upsat nové akcie budepředstavenstvem oznámena v souladu s § 204 a dost. 2 obch. zák.bez zbytečného prodlení po zápisu usnesení valné hromady ozvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Na jednudosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kčbude upsáno 2,38 nových akcií o stejné jmenovité hodnotě. 100%emisního kursu upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatitna účet společnosti NAVATYP a.s. vedený u ČS a.s. pobočka Praha1, Dlouhá 9, číslo účtu 1937109389/0800 ve lhůtě 6 měsíců poprovedeném úpisu.Správcem vkladu je společnosti NAVATYP a.s., která při splacenívkladů vydá upisovateli písemné potvrzení dle § 168 odst. 2obch. zák. zobrazit více skrýt více
 • 12. dubna 2000 - 27. června 2000 : Jediný akcionář přijal toto usnesení:
 • 5. března 1997 - 9. ledna 1998 : Základní jmění ve výši 1 000 000,- Kč je splaceno
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů